Print Sermon

Այս կայքի նպատակն է տրամադրել անվճար գրված և վիդիոի առնված հատկապես Երրորդ Աշխարհում, որտեղ սահմանափակ աստվածաբանական ճեմարաներ կամ Սուրբ Գրային դպրոցներ կան։

Այս պատգամները հաղորդվում են 1,500,000 համակարգիչներին թե գրավոր և թե վիդէոների միջոցով և տարածվում 221-ից աւելի երկրների մեջ www.sermonsfortheworld.com հասցեով ամեն ամիս։ Հարիւրավոր անձինք դիտում են այս վիդեոները, YouTube-ի միջոցով, բայց շուտով քարոզները փոխադրվոլու են մեր կայքին։ Մեր կայքը սնվում է YouTube-ի միջոցով։ Այս քարոզները 46 լեզուներով թարգմանվում են ամեն ամիս և մոտ 120,000 համակարգիչների են տրվում։ Այս պատգամների համար հեղինակային իրավունք ստացված չեն և բոլոր քարոզիչները հնարավորություն ունեն օգտագործել իւրաքանչիւր գրավոր պատգամը առանց հեղինակի թույլատվություն ստանալով։ Խնդրում ենք սեղմել այստեղ, տեղեկանալու թէ ինչպես կարելի է ամսական նիւթականով օգտակար գտնվել այս հիանալի աշխատանքին, տարածելու Աւետարանի Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին։

Կ՛խնդրենք, երբ Դկ. Հայմերզին կ՛գրեք, անպայման նշել որ երկրում էք ապրում, այլապես նա չի կարողանա ձեզ պատասխանել։ Դկ. Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է rlhymersjr@sbcglobal.net։
ԴԻՎԱՅԻՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐԸ Եւ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

DEMONIC DOCTRINES AND DEVICES

Դր. Ր. Լ. Հայմերս Ջր.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Քարոզը Քարոզվեց Մկրտիչ Աղոթատանը Լոս Անջելես
Տիրոջ Օրը Առավոտյան , Հունիսի 3, 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2012

« Վայ՜ երկրին և ծովին ,որ բանսարկուն վայր իջավ ձեզ մոտ, որ մեծ բարկություն ունի , գիտենալով որ քիչ ժամանակ ունի » ( Հայտնություն 12:12 ):


Ես գիդեմ ,որ այս իրադարձությունը տեղի է ունենալու ապագայում, և մեզ է տրվում որպես մարգարեություն : Եւ դրա ճշմարտությունը այնքան հին է, որքան որ ժամանակը : Հնագույն գրքերից մեկը Աստվածաշնչի մեջ, մեզ նույնպես տվել է նմանատիպ կարծիք : Գիրք Ծննդոցը տրվել է Մովսեսին Աստծո Ոգու կողմից : Սակայն Գիրք Գործոցը գրվել է սկզբում : Աշերը թվագրել է այն 1520 մեր թվագրությունից առաջ : Սատանայի Աշխատանքը գրքում իջնում է մեծ ցասում և չարչարում է պատրիարքին դիվային սաստիկ զարույթով: Այսպիսով մեզ պարզ է դառնում տարաժամ ճշմարտությունը ,որը մեր նյութի մեջ է : Սակայն դա ճշմարտություն է առավել կիրառելի ,պատմության վերջին օրերին քան երբևէ : Որքան որ մոտենում ենք դարաշրջանի , Սատանան դառնում է ավելի գրգռված և զայրացած : Նա բավականին տեղեկություն ունի մարգարեության վերաբերյալ ,որ գիտակցի մեղքից կուրացած մարդիկ անտեղյակ են ,որ իր ժամանակը անցնում է, ինչպես նաև մարդկային ցեղի ժամանակը : Սպուրջիոնը ասել է ,«Այն պետք է տեսնել նույնիսկ պատմության վերջին ժամանակները , որ սատանայի կատաղությունը ավելի մեծ է իր թագավորության վերջում »( Ս. Հ . Սպուրջիոն « Սատանան Կատաղության մեջ » Մետրոպոլիտան Աղոթատան Ամբիոն,Պիլգրիմ Հրատարակություն 1972 վերատպված , ծավալ 25 , էջ 616 ) : Այսպիսով Առաքյալ Պետրոսի խոսքերը այժմ կիրառվում է առավել քան երբևէ :

« Սատանան մռնչացող առյուծի պես , շրջում է որ գտնի մեկին ու կուլ տա » ( Պետրոս Ա 5:8 ):

Հունարենից թարգմանված «կլանել » նշանակում է « կուլ տալ» : Սատանան ավելի ու ավելի է կատաղում քանի որ մենք մոտենում ենք այս ներկա աշխարհի վերջին ,« քանզի նա գիտի որ կարճ ժամանակ է իրեն մնացել »: Նա կատաղած է աշխարհին , ինչպես առյուծ փողոցում , փնտրում է որ գտնի ում որ կարող է պատառոտել ու կուլ տալ : « Սատանան գալիս է ձեզ վրա , խիստ զայրությամբ , քանզի նա գիտի որ իրեն քիչ ժամանակ է մնացել » :

Եթե մենք Մահմեդական երկրի մեջ ապրեինք, շատ հավանական է, որ մենք նույնպես բանտարկվեինք ու խոշտանգվեինք այդ դիվային կրոնի անդամների կողմից : Բայց շատերը որ լսում են այս քարոզը ,ապրել են հողերում, որ ապաքինվել է այդպիսի վայրագություններից վաղուց Քրիստոսի Ավետարանի շնորհքով : Ձեր աշխարհիկ քոլեջի դասախոսը անկասկած ժխտելու է այդ : Նրա նման չար մարդիկ հոժարակամ անտեսում են Աստվածաշունչի բուժիչ հատկությունը , որը և մեզ բերեց բարձր աստիճանի քաղաքակրթության ,որ ավելի հայտնի է Մահմեդական հողերում ( տես Ազդեցության Տակ , Ինչպես Է Քրիստոնեությունը Փոխակերպում Քաղաքակրթությունը ,Դր. Ալվին Ջ. Սմիտ , Զոնդերվան , 2001 ):

Սատանան կատաղած է դեռ , և պատռում է մեր սեփական մշակույթը, մինչ Աստվածաշնչի հիմքը ճեղքվելով իր անվերջ հարձակումներով : Եւ չար անձինք, որոնք մեր կառավարության բարձրաստիճան դիրքերում են գտնվում, այժմ կարծես դեվային զորությունից դրդված, ցանկանում են իջեցնել և ոչնչացնել ինչ էլ որ մնացել է Քրիստոնյա բարոյագիտությունից մեր ժողովրդի համար : Ավելի քան երբևէ ,իմ կյանքի ժամանակահատվածի ընթացքում ես զգում եմ, որ այժմ «Սատանան գալիս է նա կատաղած է, քանզի գիտի իր ժամանակը կարճ է » :

Այս քարոզի ընթացքում ես ցույց կտամ ձեզ թե՛ ինչպես Սատանայի խիստ վրդովմունքը գալիս է մեր վրա (1) հրեշավոր ուսմունքի կերպարանքով , և (2) Սատանայի սարքերով :Ես չեմ ցանկանում կենտրոնանալ Իսլամի, Բուդդիզմի, Հինդուիզմի վրա ,չնայած որ սրանք բոլորն էլ սատանայական են: Բայց այս քարոզի ընթացքում ես գործ կունենամ հիմնական ուսմունքների և միջոցների մասին, որ Սատանան օգտագործում է Արևմտյան երկրում , և այսպես կոչված « զարգացող » երկրներից , փոքրագույնը չափով աշխարհի երրորդը :

I. Առաջին, Սատանան ուսմունքի է ուղարկել չար ոգիներին մեր մեջ:

Առաքյալ Պետրոսը զգուշացրել է մեզ այս մասին, երբ նա այս խոսքերն է գրել մարգարեությամբ,

«Եւ Ոգին հայտնի ասում է, թե վերջին ժամանակներում ոմանք հավատքից կհեռանան , և կլսեն գայթակղեցնող հոգիներին և դեվերի վարդապետություններին » ( Տիմոթէոս 4:1 ):

« Ոգին հայտնում էր » , այն է , Նա խոսում էր «պարզորեն»(Հաստատուն ) : Սուրբ Հոգին պարզ և հստակ մեզ հայտնում է, որ այս տեղի է ունենալու «վերջին ժամանակներում » այսինքն ապագայում : Դեռ ավելի մինչ Քրիստոսի վերադարձը և այս ներկա աշխարհի վերջը : «Վերջին ժամանակներում որոշները կհեռանան հավատքից »: « Սա հատկապես ճշմարիտ է այս չար օրերի համար որ հեռվացնում է « հավատքը որ հանձնվել էր սրբերին » ( Հուդա 3 ) : « Վերջին օրերում » ուխտադրժություն է լինելու հավատքի հանդեպ, որի մասին մեզ տրվում է Աստվածաշնչից : Նրանք պետք է հրաժարվեն Նոր Կտակարանի պարզ ուսուցանելը : « Ուշադրություն դարձնելով գայթակղեցնող ոգուն , և չար ուսմունքին » : Սա նշանակում է, որ նրանք հեռվանում են Սուրբ Գրքի հավատքից քանզի լսեցին մոլորեցնող ոգուն , որը նրանց տվեց սատանայի ուսմունքը : « Վերջին ժամանակներում » նրանք հետևում են սուտ ուսմունքի որ նրանց է գալիս չար ոգիներից : Այդ իսկ պատճառով « Եւ իրանց լսելիք ճշմարտությունիցը ետ կդարձնեն և առասպելների ետևից կմոլորին »( Տիմոթէոս Բ 4:4 ):

Իսկ հետո Առաքյալը երկու օրինակ է բերում այդ կեղծ ուսմունքներից : Այնուամենայնիվ « սատանայի ուսմունքը » կիրառում է ցանկացած ուսուցում , որը հեռացնում է Նոր Կտակարանից : Այսօր Սատանան հարձակվել է անկեղծ Աստվածաշնչի ուսուցման վրա « իր ողջ ուժով » , ինչպես որ Մարտին Լուտերն է պարզաբանում : Լուտերը ( 1483-1546 ) ասել է ,

Երբ Աստծո սուրբ Բառը բխեց ,Սատանան միշտ էլ դեմ է եղել իր ողջ հզորությամբ .... նա հարձակվում է իր սուտ լեզուներով և մոլորված ոգիներով և ուսուցիչներով : Իսկ եթե ուժը չի ներել , ապա գործադրել է իր խորամանկությունը և սուտը ( Ինչ է Լուտերը Ասել , Կոնկորդիա Հրատարակության Տուն 1994 հրատարակություն , էջ 395 ) :

Այս «սատանայի ուսուցման » մեջ , որը տրված է Սատանայից ժամանակի վերջի ,

1.  Ռացիոնալիզմ ամիջապես հարձակվում է Աստվածաշնչի բառերի վրա : Ջոան Սեմլեր ( 1725-1791 ) Աստվածաշնչի քննադատության հայրն էր : Նա խրատում էր , որ շատ գործողություններ կան Ասվածաշնչում ,որ Աստծո ոգեշնչումից չէ գրված:Նա նախաձեռնողն էր Պատմական Քննադատական Համակարգի : Սեմլերը հավատում էր ,որ մարդ կարող է ընտրել, թե Աստվածաշնչի որ մասին հավատա ,և որ մասը մերժի: Այս համակարգի արդյունքը եղավ ,ազատամիտ կարծիքները Աստվածաշնչի վերաբերյալ , որը և մենք տեսնում ենք այսօր:Նա հերքել է Աստվածաշնչի բնական ոգեշնչումը:Աստվածաբանական լիբերալիզմը դասավանդում է , որ մենք չենք կարող հավատալ ամեն ինչին ինչ որ ասվում է Աստվածաշնչում: Սա հենց այն է ,ինչ որ Սատանան ասաց ,մեր առաջին նախամորը Եդեմի այգու մեջ,«Իրավ՞ Աստված ասեց » (Ծննդոց 3:1 ) : Այսպիսով մենք համոզվեցինք ,որ բոլոր հարձակումները Աստվածաշնչի ու Աստծո Բառերի վրա սատանայական ծագում ունեն : Ես ինքս ներկա եմ եղել թե՛ ինչպես ,Աստվածաշունչը կրկին անգամ սատանայական հարձակման ենթարկվեց ազատամիտ աստվածաբանական սեմինարների ժամանակ ,որոնց ես մասնակցում էի : Ես գիտակից քայլի դիմեցի մերժելով այն ամենը ,որ ուսուցվում էր և Աստվածաշնչից չէր : Այսպիսով ես փրկեցի չարքի հարձակումներից Սուրբ Գրքը , և ես շարունակում են հավատալ որ բոլոր« Սուրբ Գրքի գրությունները տրվել են մեզ Ատծո ոգեշնչումի շնորհիվ »( Տիմոթէոս Բ 3:16 ):Ազատամիտ քննադատների տեսակետը Աստվածաշնչին միանշանակ«չար հոգիների ուսուցում » է :
      Ես ճանաչում եմ մի քանի հմուտ մարդկանց ,որոնք դաժան ձևով հարձակման են ենթարկվել, քանզի պաշտպանել են Սուրբ Գրությունները Սատանայի հարձակումից : Չնայած որ ես նրան չեմ ճանաչել ,բայց Դր. Ջ.Գրեշամ Մաչեն կարգալույծ է եղել Պրեսբիտերիան Եկեղեցու կողմից , քանզի պաշտպանել է Սուրբ Գրությունները : Իմ ընկերներ Դր. Հարոլդ Լինդսելը և Դր. Բիլ Պավելը խայտառակվել են Հարավային Բապտիստի կողմից, քանզի նրանք պաշտպանել են Սուրբ Գիրքը : Հերման Օտենը Միսուրի Սինոդի քահանան և գրողը , նա հիսուն տարի շարունակ ապրել է սատանայական հարձակումների տակ քանզի նա հստակ է մնացել Աստծո Բառի անսխալականության մեջ : Միայն Աստված կարող էր նրան ուժ տալ որ հաստատ մնար իր կամքում : Ժամանակակից հոգևորականները կարծում էին որ նա «մի փոքր տարօրինակ է» : Սակայն իրականում նրանք են տարօրինակ : Նրանք չեն հասկանում ,որ այս մարդը պայքարի մեջ է չարքի դեմ : Ռացիոնալիզմը այսպիսով Աստվածաշնչին քննադատում է և«սատանայի ուսուցում» է հանդիսանում :
       Հնարավոր է մտածեք թե՛ ինչպես սա, կարող է մեզ վնասել : Ահա՛ և պատասխանը:Դեռ երկու հարյուր տարի առաջ սովորական մարդը Արևմտյան աշխարհում հավատում էր, որ Աստվածաշունչը Աստծո Բառերն են: Միայն քչերը այսպես կոչված «խելոք» մարդիկ մտածում էին, որ սխալմունք կա Աստվածաշնչում այդ ժամանակ: Իսկ այսօր փողոցի մարդը անգամ կարծում է, որ Աստվածաշունչը լի է սխալներով: Այսպիսով Սատանան մերկացնում է հավատքը, ու հեռու տանում Աստծո Բառից: Երբ ցույց եմ տալիս թե ինչ է Աստվածաշունչը ասում ,դուք ինքնաբերաբար հարցեր էք տալիս , ճշմարիտ է թե ոչ՛: Այսօր շատ դժվար է չփոխակերպված մարդուն համոզել ,որ հավատա Աստծո խոսքին : Այժմ սովորական մարդը այնքան քննադատող է, որքան որ Սեմլերը: Աստվածաշնչի քննադատությունը չարքի ուսուցում է, որը կողոպտում է մեր մշակույթի հավատքը Աստծո Խոսքի մեջ:

2.  Դարվինիզմ ամիջապես հարձակվում է ,ինչ որ Աստվածաշունչը վկայում է մարդու ծագման մասին : Չարլզ Դարվինը (1809-1882) ուսուցանել է,որ մարդը զարգացել է ավելի ցածր կյանքի ձևից:Իսկ Սուրբ Գիրքը մեզ հայտնում է, որ մարդը ամիջապես Աստծո կողմից ստեղծագործություն է : Աստվածաշունչը ասում է ,« Տեր Աստված կերտել է մարդուն գետնի հողի փոշուց » հատուկ ստեղծագործ արարչությամբ (Ծննդոց 2:7 ): Դարվինիզմը մերժում է Աստվածաշունչը ,և ասում որ մարդը զարգացել է կյանքի ավելի «ցածր» զարգացումի ձևից : Դարվինիզմը միանշանակ «սատանայական ուսմունք » է :Այն հերքում է ողջ Աստվածաշնչի ուսմունքը մարդու մեղքի ու փրկության վերաբերյալ : «Ինչպես որ մեկ մարդի անհնազանդությունով շատերը մեղավորներ եղան ,այնպես էլ մեկ մարդու հնազանդությունով շատերը արդար կլինեն ( Հռովմայեցիս 5:19 ) : Քանզի դարվինիզմը հարձակվում է այս ճշմարտության վրա ,որը մեզ տրվում է Սուրբ Գրքից ապա շատ պարզ է որ սա Սատանայի «չար ուսուցումն » է :
       Երկու հարյուր տարի առաջ բառացիորեն բոլորը հավատում էին, որ մարդը Աստծո հատուկ արարչությունն է:Իսկ այսօր սովորական մարդը կարծում է, որ մենք միայն կենդանիներ ենք:Այս գաղափարը սարսափելի ազդեցություն ունեցավ մեր մշակույթի վրա : Եթե դուք միայն հավատում էք, որ դուք միայն կենդանի էք,ապա փրկության գաղափարը Աստվածաշնչի մեջ ոչ մեկ իմաստ չունի:Այսպիսով Դարվինիզմը չարքի ուսմունք է , որ Սատանան օգտագործում է մարդու դեմ դարձնելով նրան անասուն , միայն ուտելու , և սեռական հաճույքի համար ապրելու առանց վեհ զգացմունքների: Մի միայն Աստծո ողորմածությունը կարող է մեղավոր կանանց ու տղամարդկանց հասկացնել որ նրանք արարվել են վեհ նպատակների համար Աստծո կողմից և ոչ միայն «ուտելու խմելու ամուսնանալու » :

3.  Դեսիզիոնիզմ ամիջապես հարձակվում է Սուրբ Գրքի վարդապետության հիմնական մեղքի ու դրա հետևանքների վրա, ամբողջովին անառակություն է: Չարլզ Ջ. Ֆիննի ( 1792-1875 ) ժողովրդականացրեց այն կարծիքը ,որ «մարդկային ցանկությունները ազատ են և նրանք կարող են գործել իրենց ողջ ուժով ( Ֆիննիյի Աստվածաբանության Սիստեմատիկ Դասախոսություն , Էրդմենս ,1969 հրատարակություն , էջ 325 ): Այսպիսով նպաստեց հնադարյան հերետիկոսությունը Պելեջիոսի ( մոտավորապես 354 - 418 Մեր թվագրության) , որը ժխտում էր որ մարդկային կամքը քանդվել է բուն մեղքի պատճառով ,և ուսուցանում էր, որ մարդկային էությունը ազատ է բերել իր սեփական փրկությունը առանց Աստծո շնորհով : Սակայն Աստվածաշունչը սովորեցնում է , որ «Աստված Նա հարուստ է ողորմութեամբ ,Իր մեծ սիրով , որով սիրեց մեզ ,նույնիսկ եթե մեռած ենք մեղքերի մեջ սակայն Նա ուրախություն պարգևեց մեզ Հիսուսի միջով (ողորմությամբ է,որ դուք փրկված էք )»(Եփեսացիս 2:4-5): «Որովհետև շնորհքով էք փրկված հավատքի ձեռքով և սա ոչ թե ձեզանից է , այլ Աստծո պարգևն է ,ոչ թե գործերից , որ մեկը չպարծենա» (Եփեսացիս 2:8-9 ): Քանի որ Ֆիննին ոչ խելամիտ կերպով, ժխտեց Աստվածաշնչի ուսմունքը , ապա այն միանշանակ«Սատանայի ուսմունք» է: Ֆիննիյի ուսմունքը պատճառ հանդիսացավ , որոշ քահանաների «որոշվածության»ընդունմանը,որպես անկեղծ փոփոխում առանց ավելորդ հարցեր տալու :Դր. Ասահել Նետլետոնը ,որը ավետարանական համայնքի անդամ էր , և դեմ էր Ֆիննիյի ուսմունքին ասել է ,որ դա իր սեփական մտքի «որոշվածությունն»է,և ոչ մի ժխտում կամ ժխտող մի որևէ պատասխան չլսվեց (Ֆիննիյի քահանայության կողմից ) , շինծու վտանգը (սուտ) դավանափոխության : Այն միտքը որ գոյություն ունի Սատանայական ներգործություն կարծես թե չի էլ նկատվում : Դա քահանայի աշխատանքն է բացահայտել ճիշտը սխալից »(Բեննետ Տայլեր և Անդրու Բոնար , Ասահել Նետտլետոնի Գործերը ու Կյանքը , Լավագույն Ճշմարտությունը ,1975,էջ 367-368): Այսպիսով միլիոնավոր մարդիկ հետևեցին Ֆիննիյի կեղծ ուսմունքը ,որը և հանգեցրեց կեղծ դավանափոխության «սատանայի համոզմունքի »:
        «Դեսիզիոնիզմ» սրա արդյունքները կործանարար են: Այսօր միջին անձը ,որ հանդիպում ենք կարծում է որ նա Քրիստոնյա է , քանի որ նա մտավոր հավատք , աղոթքի խոսքեր է ասել, կամ բարձրացրել է իր ձեռքը եկեղեցու ծառայության ժամանակ:Արդյոք հարցրել էք Մկրտչական նախահորը Ջոն Բանյանին (1628 - 1688) թե այդպիսով դուք Քրիստոնյա կարող էք համարվել ,նա ձեզ կասեր ,որ «դուք հնարավոր է կատակում էք » :


Ես համոզված եմ ,որ այս երեք ուսմունքններն էլ առաջադիմում են ,այս վերջին երկու դարի ժամանակ ,և մասն են կազմում այն կռվի, որ Սատանան մղում է Աստծո դեմ «վերջին ժամանակներում»: Ռացիոնալիզմը Սուրբ Գրքի վերաբերյալ , Դարվինիզմ մարդու ծագման վերաբերյալ , դեսիզիոնիզմը մարդու ջանքերով փրկվելու վերաբերյալ, այս բոլորը դասվում են որպես սատանայական ուսմունքներ:Ինչպես որ իմ երկար տարիների չինացի քահանա ,Դր. Տիմոտի Լին է ասում շատ հաճախ ,« երեք հատ ատամ կա Սատանայի ձեռքի եղանի վրա »: Դրանք են հանդիսանում Աստվածաշունչի քննադատությունը , զարգացում , վճռականություն :

«Եւ Հոգին հայտնի ասում է, թե ետին ժամանակներում ոմանք հավատքից կհեռանան և ուշադրություն կդարձնեն մոլար ոգիներին և դևերի վարդապետությանը » ( Ա Տիմոթէոս 4:1 ) :

« Բանսարկուն վայր իջավ ձեզ մոտ , որ մեծ բարկություն ունի , գիտենալով որ քիչ ժամանակ ունի»(Հայտնություն 12:12 ):

I. Երկրորդ, սատանան օգտագործում է այս ուսմունքները ,որպես «սարքեր» որ ձեզ ոչնչացնի :

Առաքյալ Պողոսը Սատանայի մասին ասել է ,«Մենք անտեղյակ չենք նրա սարքերից » (Բ Կորնթացիս 2:11 ):Հիսուսը ասել է, որ Սատանան օգտագործում է իր «սարքերը», որպեսզի ոչնչացնի ձեզ մեղքերի մեջ , իսկ հետո Դժոխքում :Նա Փարիսեցիներին ասաց ,

«Դուք ձեր սատանա հորից էք , և կամենում էք ձեր հոր ցանկությունները անել:Նա սկզբիցը մարդասպան էր...» (Հովհաննես 8:44 ) :

Սատանան չէր կարող Աստծո վրա հարձակվել ,այդ իսկ պատճառով նա հարձակվեց Աստծո մեծագույն ստեղծագործության վրա,մարդու: «Սկզբի համար» Սատանայի նպատակն էր մարդուն սպանելը, և ոչնչացնել այնքան շատ մարդ ,որքան որ նա կարող է : Ինչպես որ Առաքյալ Պետրոսն էր ասում , «սատանան ինչպես մռնչյուն առյուծ շրջում է , փնտրում է թե որին կուլ տա » ( Ա Պետրոս 5:8):Սատանայի ցանկությունն է , ոչնչացնել մարդկության տեսակի աճելը շատ ավելի ուժգնորեն, քանզի մենք մոտենում ենք դարի վերջին :

«Բանսարկուն վայր իջավ ձեզ մոտ , որ մեծ բարկություն ունի , գիտենալով որ քիչ ժամանակ ունի» ( Հայտնություն 12:12 ) :

Իսկ «սարքերը» որ Սատանան օգտագործում է ,որ ձեզ ոչնչացնի արմատացած են « դեվերի ուսմունքի » մեջ: Այո , դիվային ուսմունքները որ ես ձեզ նոր բացատրեցի ամենամեծ սարքերն են հանդիսանում սատանայի համար, որոնք նա օգտագործում է որպեսզի ոչնչացնի ձեզ և ուղարկի Դժոխք :

1.  Սատանան ցանկանում է որ դուք լինեք ռացիոնալիստ , ինչպես որ Սեմլերը:Նա ցանկանում է ,որ դուք կասկածեք «սուրբ գրությունները ,որը կարող է միավորել քեզ խոհեմ հավատքի փրկության Հիսուս Քրիստոսի մեջ»(Տիմոթէոս 3:15): Սատանան չի ցանկանում, որ դուք հավատաք ինչ որ Աստվածաշունչը ասում է : Նա չի ցանկանում որ դուք հավատաք որ Աստված ձեզ սիրում է : Նա չի ցանկանում որ դուք հավատաք «որ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ է եկել որ փրկի մեղավորներին»(Ա Տիմոթէոս 1:15 ) : Նա չի ցանկանում որ դուք վստահեք Հիսուսին , Աստծո Որդուն: Նա չի ցանկանում որ դուք փրկվեք :

2.  Սատանան ցանկանում է, որ դուք դարվինիստ դառնաք : Նա չի ցանկանում ,որ դուք հավատաք որ ձեր մեղավոր էությունը ծագել է Ադամից : Նա չի ցանկանում ,որ դուք հավատաք « որ Աստված հանձնել է իր սերը դեպի մեզ, նույնիսկ եթե մենք դեռ մեղերի մեջ ենք , Քրիստոսը մահացավ մեզ համար » ( Հռոմեացիս 5:8 ) :

3.  Սատանան ցանկանում է որ դուք լինեք «դեսիզիոնիստ» ինչպես որ Ֆեննին էր , որ կարող էք փրկել ինքներդ ձեզ «կատարելով ձեր պարտականությունները » : Կեղտոտ , Սատնայական , հերետիկոսություն: Ես արհամարհում եմ սատանայական ուսմունքները: Սատանան չի ցանկանում, որ դուք հավատաք «որ ողորմածությամբ էք դուք փրկվելու, այլ ոչ ինքներդ ձեր միջոցով: Փրկությունը Աստծո նվերն է, այլ ոչ մարդկային պոռոտախոսություն» (Եփեսացիս 2:8-9 ): Սատանան ատում է փրկությունը ողորմածությամբ առանց աշխատանքի ու «վճռի»:


Սակայն Աստվածաշունչը ասում է ,

«Արդ հնազանդեցեք Աստծուն , հակառակ կացեք սատանային և նա կփաղչի ձեզանից»(Հակոբոս 4:7 ):

Դիմադրի Սատանայի ստին և վստահի Հիսուսին : Նա սիրում է քեզ : Նա մահացավ խաչի վրա, որ քավի քո մեղքերը: Նա կենդանի է Դրախտում :

«Ուստի և բոլորովին կարող է փրկել նրանց ,որ նրանով մոտենում են Աստծուն , որովհետև միշտ կենդանի է որ նրանց համար բարեխոսություն անէ»( Եբրայեցիս 7:25):

Հիսուսը կարող է փրկել քեզ «բացարձակ»: Նա կարող է փրկել քեզ հավերժ մեղքերից ու Դժոխքից :« Միայն վստահիր Նրան , միայն վստահիր Նրան այժմ, Նա փրկելու է քեզ , Նա փրկելու է , Նա փրկելու է քեզ այս պահին» ինչպես որ հին օրհներգն է արտահայտում: Հիսուսը քեզ կփրկի «չարքի թակարդից »( Բ Տիմոթէոս 2:26 ) :Վստահիր Հիսուսին և նա քեզ կփրկի մեղքերից , և ազատ կարձակի քեզ ստրկությունից Սատանայից ու դեվերից:

Տնից և ընկերներից չար հոգիները քշում են նրան,
   Դամբարանների մեջ նա խոսեց տառապանքով ,
Նա կտրեց իրեն ,երբ չար ոգին տիրեց նրան ,
   Բայց երբ Հիսուսը եկավ ,գերուն ազատ արձակեց :
Երբ Հիսուսը այցելի գայթակղիչների ուժը կոտրվելու է ,
   Երբ Հիսուսը այցելի արցունքները սրբելու է ,
Նա վերցնելու է մռայլությունը և կյանքը լցվելու է հաղթանակով ,
   Բոլորի համար փոփոխություն է լինելու ,երբ Հիսուսը այցելի ու մնա :

Այսպես մարդիկ գտել են Փրկիչին հզոր,
   Նրանք չեն կարող հաղթել կիրքը,ցանկությունը և մեղքը,
Իրենց կոտրված սրտերը թողել է նրանց տխուր և միայնակ ,
   Իսկ երբ Հիսուսը գա (ազատ կարձակի ) այդ ընթացքում:
Երբ Հիսուսը գա գայթակղիչների ուժը կոտրելու է ,
   Երբ Հիսուսը գա արցունքները սրբելու է ,
Նա վերցնելու է մռայլությունը, և կյանքը հաղթանակով է լցվելու,
   Բոլորի համար փոփոխություն է լինելու ,երբ Հիսուսը այցելի ու մնա :
(«Երբ Հիսուսը Այցելի» Հոմեր Րոդիհիվեր,1880-1955,
     փոխվել է Քահանայի կողմից ):

Եթե դուք դեռևս չփրկված էք , դուք պետք է վստահեք Հիսուսին : Խնդրում եմ ետևի սենյակ գնացեք ,և Դր. Կագանը ձեզ կուղեկցի ձեզ այնտեղ աղոթելու և խորհրդատվության համար ( նրանք գնացին):

Այժմ մի բառ նրանց որոնք արդեն փրկված են : Խնդրում եմ կարդացեք Եփեսացիս 6:11-12:

«Եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք , որ հնարավոր լինի սատանայի հնարքներին հակառակ լինել:Քանզի մեր պատերազմը արյունի ու մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների ու պետությունների հետ այս աշխարհի խավարի աշխարհակալների հետ,այն չար հոգիների հետ որ երկնավորի մեջ են» (Եփեսացիս 6:11-12):

Մեր պատերազմը Սատանայի ու իր դեվերի դեմ է : Դր. Մկգին ասել է , « Ես կարծում եմ ,որ եկեղեցին մեծ տեսադաշտ է հոգևոր պայքարի համար »(Մինչև Աստվածաշունչը , Տոմաս Նելսոն , 1983 , ծավալ , էջ 280 , նշում Եփեսացիս 6:12): Մենք պետք է կենտրոնանանք թշնամու վրա ,և կռվենք նրա դեմ Աստծո Ոգիով :

Ինչպես՞ է հարկավոր Սատանայի զորքի դեմ պայքար մղել: Այն մղվում է աղոթքներով: Կարդացեք հատված 18 ,

«Ամեն աղոթքով ու աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ Հոգով ու սորանում հսկեցեք բոլոր հարատեվությամբ և աղաչանքով բոլոր սուրբերի համար» (Եփեսացիս 6:18 ):

Դր. Տիմոտի Լին , իմ շատ վաղուցվա Չինացի քահանան , ասել է ,

Որքան որ մոտենում է Տիրոջ երկրորդ գալուստի նախօրյակին,այնքան շատ ճնշում է լինելու աղոթքի դեմ(Եկեղեցու Աճի Գաղտնիքը ,Առաջին Չինական Մկրտիչ Եկեղեցի,1992, էջ 96 ):

Որպեսզի հաղթենք ճակատամարտը Սատանայի ուժերի դեմ , դուք պետք է մանրամասն աղոթեք ամենօր: Սակայն աշխատեք չբացակայել եկեղեցու աղոթքներից նույնպես: Միասնական աղոթելը հզոր զենք է Սատանայի դեմ Ամեն:

(Քարոզի Վերջ)
Դուք կարող էք կարդալ Դր. Հայմերսի քարոզները յուրաքանչյուր
շաբաթ ինտերնետով www.realconversion.com կարող էք պատվիրել
«քարոզի բնագիրը»:

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Սուրբ Գիրքը քարոզից առաջ կարդաց Դր.Կրեգտոն Լ.Չեն:Ա Պողոս 5:6-9:
Քարոզից առաջ մեներգիչ Բենջամին Կինքէդ Գրիֆտ:
«Երբ Հիսուսը Գա » (Հոմեր Րոդեհիվեր,1880-1955):


Եզրափակում

ԴԻՎԱՅԻՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐԸ Եւ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Դր. Ր. Լ. Հայմերս,Ջր.

«Սրա համար ուրախացեք , ով երկինք և որ բնակված էք նրանում վայ երկրին և ծովին , վայ՜ երկրին և ծովին, որ Բանսարկուն վայր իջավ ձեզ մոտ,գիտենալով որ քիչ ժամանակ ունի»(Հայտնություն 12:12 ):

(Ա Պետրոս 5:8 )

I.   Առաջին, Սատանան ուղարկել է սատանայական ուսմունքներ
մեզ , Ա Տիմոթէոս 4:1 : Հուդա 3, Բ Տիմոթէոս 4:4 , Ծննդոց 3:1 ,
Բ Տիմոթէոս 3:16, Ծննդոց 2:7, Հռոմեացիս 5:19 ,
Եփեսացիս 2:4-5, 8-9:

II.  Երկրորդ, Սատանան օգտագործում է այս ուսմունքները
որպես «սարքեր» որպեսզի ոչնչացնի ձեզ : Բ Կորնթացիս 2:11,
Հովհաննես 8:44, Ա Պողոս 5:8 ,Բ Տիմոթէոս 3:15: Ա Տիմոթէոս 1:15,
 Հռոմեացիս 5:8, Եփեսացիս 2:8-9, Հակոբոս 4:7, Եբրայացիս 7:25,
Բ Տիմոթէոս 2:26, Եփեսացիս 6:11-12,18: