Print Sermon

Այս կայքի նպատակն է տրամադրել անվճար գրված և վիդիոի առնված հատկապես Երրորդ Աշխարհում, որտեղ սահմանափակ աստվածաբանական ճեմարաներ կամ Սուրբ Գրային դպրոցներ կան։

Այս պատգամները հաղորդվում են 1,500,000 համակարգիչներին թե գրավոր և թե վիդէոների միջոցով և տարածվում 221-ից աւելի երկրների մեջ www.sermonsfortheworld.com հասցեով ամեն ամիս։ Հարիւրավոր անձինք դիտում են այս վիդեոները, YouTube-ի միջոցով, բայց շուտով քարոզները փոխադրվոլու են մեր կայքին։ Մեր կայքը սնվում է YouTube-ի միջոցով։ Այս քարոզները 46 լեզուներով թարգմանվում են ամեն ամիս և մոտ 120,000 համակարգիչների են տրվում։ Այս պատգամների համար հեղինակային իրավունք ստացված չեն և բոլոր քարոզիչները հնարավորություն ունեն օգտագործել իւրաքանչիւր գրավոր պատգամը առանց հեղինակի թույլատվություն ստանալով։ Խնդրում ենք սեղմել այստեղ, տեղեկանալու թէ ինչպես կարելի է ամսական նիւթականով օգտակար գտնվել այս հիանալի աշխատանքին, տարածելու Աւետարանի Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին։

Կ՛խնդրենք, երբ Դկ. Հայմերզին կ՛գրեք, անպայման նշել որ երկրում էք ապրում, այլապես նա չի կարողանա ձեզ պատասխանել։ Դկ. Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է rlhymersjr@sbcglobal.net։
ԱՐԴՅՈՔ՞ՀՈԳՈՒ –ԿՐԱԿՈՏ ՔԱՐՈԶԵԼԸ ԿՈՐԱԾ ԱՐՎԵՍՏ Է

IS SOUL-HOT PREACHING A LOST ART?

Դր. Ր. Լ. Հայմերս Ջր.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Քարոզը Քարոզվեց Մկրտիչ Տաբերնաքլի Լոս Անջելես
Տիրոջ Օրը Առավոտյան ,Մայիսի 6,2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 6, 2012

«Արդ այս վկայությունը դնում եմ Աստուծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին ,որ դատելու է կենդանիներին եւ մեռելներին իր հայտնությունումը ու թագավորությունում :Խոսքը քարոզիր ,վերայ հասիր թե ժամանակին լինի թե ժամանակից դուրս ,հանդիմանիր ,սաստիր ,հորդորի ամեն երկայնմտությունով եւ վարդապետությունով:Որովհետեւ ժամանակ կգա որ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերիլ այլ իրանց հատուկ ցանկությունների համեմատ վարդապետներ կդիզեն իրանց վերայ,իրանց լսելիքների մարմաջելու պես»(Տիմոթէոս 4:1-3 ):


Սա Առաքյալ Պողոսի վճարն է ,ոչ միայն Տիմոթէոսի ,բայց նաև Աստվածաշունչը քարոզող յուրաքանչյուր քարոզիչի:

«Արդ այս վկայությունը դնում եմ Աստծո ու Հիսուս Քրիստոսի առաջին որ դատելու է կենդանիներին ու մեռելներին իր հայտնությունումը ու թագավորությունումը» (Տիմոթէոս 4:1):

«Ես վճարեցի » նշանակում է «ես հանդիսավորապես վկայեցի»(Ամուր):«Ես պատվիրում եմ քեզ »(Մակգի):Մարգարեական նշումը հատված երեքում «ժամանակը կգա»բացահայտում է ,որ Առաքյալը խոսում էր բոլոր քարոզիչների համար,ներառյալ ապագայի :Ի՞նչ էր Առաքյալը հրամայել բոլոր քարոզիչներին որ գործեն:

« Խոսքը քարոզիր վերայ հասիր թե ժամանակից դուրս ,հանդիմանիր,սաստիր, հորդորիր երկայնմտութիւնով, և վարդապետութիւնով»(Բ. Տիմոթէոս 4:2 ):

1.  «Քարոզի աշխարհին».Մի քարոզի աշխարի մասին : Սակայն քարոզի աշխարհը:Պարզապես մի բացատրի Աստվածաշունչը ,այլ մատուցիր նրանց որոնք լսում են: «Քարոզել» բառը թարգմանվում է «kerusso» հունարենով: Դր. Ր . Ս. Հ. Լենսկին ասել էր, դա նշանակում է «բարձրաձայն հասարակությանը հայտարարել»:Այս բառը «քարոզել» հրամայական տոնով է :Նշանակում է կատարիր՛:Քարոզի՛:Դր. Ջոն Գիլը ասել է նշանակում է «խոսիր՛ բարձրաձայն,հասարակության մեջ»:

2.  «Ակնթարթային եղիր թվականի մրցաշրջանում,կամ մրցաշրջանից դուրս»:«Փայտով կանգնի վրան»(Լենսկի): Քարոզի բարենպաստ պայմաներում ,և ոչ բարենպաստ պայմաներում:Քարոզիր երբ մարդիկ լսում կամ չեն լսում քեզ:

3.  «Հանդիմանել,կշտամբել,հորդորել»:Սա նշանակում է «դատապարտել,սաստել,խրատել»(Լենսկին):«Նախատել սխալները և մարդուն իր սխալների պատճառով »(Ջիլ) : «Դատապարտել իրենց սխալները »(Վինսենտ) : « Կշտամբել,կամ սաստել (հանդիմանել) մեղքերի համար »(Ջիլ):«Բառերը ընդգծում են լուրջ դիտողություն» (Վինսենտ):«Դիմել սփոփել բառը կարող է ցուցաբերել »(Ջիլ):Քահանաները որոնք Ավետարան են քարոզում կարծես որոտի որդիներ լինեն ,հակառակ դեպքում սփոփանքի որդիներ»(Ջիլ) : « Նույնիսկ երկար տառապանքի »կամ համբերության:Մի՛ նահանջեք քարոզելու ժամանակ կատարել այս բոլորը:

4.  «Քանի որ ժամանակ է գալու որ, նրանք այլևս չեն կարող հանդուրժել վարդապետության ձայնը » : Նշված ապագայի պահն էր ,երբ Առաքյալը գրել էր:Անշուշտ դա վերաբերում էր մեր դարաշրջանին «ոչ ավել ,քան մերը»(Գիլ):Կարծում եմ ,որ սա վերաբերվում է դարի վերջին,ժամանակաշրջան՝ որում ապրում ենք այսօր: Վստահ եմ ,որ սա նկարագրում է պատահարները, որ կատարվում է մեր շատ այսօրվա եկեղեցիներում:


Այսպիսով, ահա՛ թե ինչ էր Առաքյալը պատվիրել քարոզիչներին անել:Քարոզել Աստվածաշունչը «բարձրաձայն հասարակությանը հռչակել»(Լենսկի):Շարունակեք այսպես նույնիսկ ,եթե հանրամատչելի չէ:Հանդիմանիր սխալները:Կշտամբիր մեղքը:Սփոփի նրանց որոնք համոզվել են իրենց մեղքերում:Այս է՛, իրական քարոզիչի աշխատանքը աշխարհում:Եւ յուրաքանչյուր քարոզիչ հարկավոր է աղոթել,

Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր,
   Դարձրու ինձ օրհնության աղբյուր,աղոթում եմ ես,
Իմ կյանքը տիրապետում եմ,ծառայությունս օրհնություն է ,
   Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր:
(«Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր»
   Հարպեր Գ. Սմիտ,1873-1945):

Արդյոք՞ այս է կատարվում մեր եկեղեցիների ամբիոնից:Թե՞ հաջորդ հատվածը ավելի շատ է մոտ մեր եկեղեցիների նկարագրմանը:

«Որովհետև ժամանակ կգա ,որ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերիլ, այլ իրանց հատուկ ցանկությունների համեմատ վարդապետներ կդիզեն իրանց վրա ,իրանց լսելիքների մարմաջելու պես » (Բ. Տիմոթէոս 4:3):

«Համար» ցույց է տալիս «վարդապետություն» խոսել ,որ կարդում ենք հատված երկուսից:Դր. Մարվին Ր. Վինսենտը ասել է «համար»նշանակում է «հիմք ապագա ընդդիմության որը հնչում է ուսուցում»(Մարվին Ր. Վինսենտ ,Նոր Կտակարանի բառացի ուսումնասիրությունը,ծավալ 4,էջ 320):Մարգարեական շեղագրումներ կան այստեղ,ցույց տալով որ ավելի է կիրառվում «վերջին օրերին»(Բ Տիմոթէոս 3:1,Ա Տիմոթէոս 4:1):«Նրանք չեն տոկում » նշանակում է չեն քարոզի նախատելով,հանդիմանելով,կոչ անելով (ծավալ 2):Փոխարենը նրանք դիզել են իրենց համար ուսուցիչներ, իրենց ականջներին շոյող լսելիքներով(Բ Տիմոթէոս 4:3):Վերջին օրերում նրանք ցանկանում են մեղմ ուսուցում ,այլ ոչ կոպիտ քարոզել ,ոչ ՛հնչյուն քարոզ:Դր. Վինսենտը մեկնաբանում է,

Գթասիրտ Ալեքսանդրիան նկարագրել է որոշակի ուսուցիչներ ինչպես «քորել ու խուտուտ տալ նրանց ականջները, որոնք ցանկանում են .....Չկայունացած հավատքի ժամանակահատվածում, բոլոր տեսակի ուսուցիչները խմբվել են ինչպես ճանճեր Եգիպտոսից: Պահանջարկը ստեղծում է մատակարարում: Ունկնդիրները հրավիրում ու ձևավորում էին իրենց սեփական [ուսուցիչներ]:Եթե ժողովուրդը ցանկանում է երկրպագել հորթ ,ապա քահանան հոժարությամբ հորթ է հիմնադրում(իբիդ.,էջ 320-321):

Ես ինչ որ մեկին ասել էի, որ այս քարոզն եմ քարոզելու :Այդ անձը ինձ ասաց, «իսկ ում՞ ես քարոզելու»:Ես ասացի ,որ երեք խումբ է իմ քարոզը լսելու»:Առաջին ,ես քարոզում եմ մեր մարդկանց :Նրանք հարկավոր է որ իմանան թե ես ինչու եմ այսպես քարոզում:Քանզի երբ նրանք գնան արձակուրտ ու հաճախեն մեկ այլ Մկրտիչ եկեղեցի նրանք հաճախ լսում են դժվարախոս Եպիսկոպոսյան քահանայի ,կամ բզզում է հատվածներ «Աստվածաշունչից» ու դա կոչում է« քարոզ»:Դրա համար էլ ես պետք է բացատրեմ թե ինչու եմ հին Մկրտիչ քահանայի նման քարոզում:Երկրորդ ,ես հազարավոր քահանաների հետ եմ խոսում որոնք ,նայելու են այս տեսագրությունը:Հարկավոր է նրանց ասեմ ,որ չլինեն ուրիշի բնածուխի պատճեները:Եւ ինչու՞ պետք է բոլոր քարոզիչները հնչեն ռադիոյից ներկայացող մարդու նման:Իրականություն է ,որ մեր քարոզների մեծամասնությունը ձանձրալի է:Եթե մենք հուզված չենք ինչի մասին որ խոսում ենք ուրեմն լսողներն էլ չեն կարող հուզվել:Այո՛,ես համոզված եմ ,որ քարոզը պետք է հուզի :Ջոն Վեսլին Մեթոդիստ Եկեղեցու հիմնադիրը ասել է «Դուք ձեզ հրդեհեք ու մարդիկ կգան ձեզ վառվելուց տեսնելու»:Ես համաձայն եմ նրա հետ:Դր. Մարտին Լոյդ-Ջոնսը ասել է ,«Քարոզելը դա աստվածաբանություն է, որ գալիս է հրդեհվող մարդուց»:Ես համաձայն եմ նրա հետ :Դր. Լոյդ-Ջոնսը ասել է ,«Անձը որ կարող է խոսել այս ամենը[Ավետարանը] առանց բուռն զգացմունքների ,ապա իրավունք չունի ամբիոնից քարոզելու ,նույնիսկ մոտենալու:Ես լիովին համաձայն եմ նրա հետ: (Դ. Մարտին Լոյդ –Ջոնս ,Մ. Դ. ,Քարոզ և Քարոզիչներ ,Զոնդերվան Հրատարակության Տուն ,1971,էջ 97):Երրորդ, ես խոսում եմ որոշ կործանված մարդկանց հետ այս առավոտ : Ես կանդրադառնամ նրանց այս քարոզի վերջում:

Ես իսկապես չէի ցանկանա օգտագործել Ջոել Օստինին ,որպես օրինակ այդ ականջ քորող «քարոզներին»:Ես ավելի լավ է կենտրոնանամ Աստվածաշնչին:Սակայն շատերը մոլորության են գնում այս երիտասարդ մարդու կողմից, որ ես կարևոր եմ համարում նրա անունը նշել:Ես չեմ ցանկանում, սակայն զգում եմ, որ պետք է :

Ջոել Օստինը անցած ամիս Վաշինգտոն Դ.Ս. էր մասնակցելու հսկայական հանրահավաքի: Վոլֆ Բլիձերը հարցազրույց ունեցավ նրա հետ ՍՆՆ հեռուստակայանով:Ես իմ սեփական ականջներով լսեցի թե ինչպես,Ջոել Օստինը ասաց այս լրագրողին թե այս երկու նախագահական թեկնածուները Քրիստոնյա են :Նա ասաց ,«Նրանք երկուսն էլ ասում են որ իրենք Քրիստոնյա են ,և ով՞ եմ ես, որ նրանց կասկածեմ:Վոլֆ Բլիձերը ժպտաց ու շնորհավորեց Ջոել Օստինին :Վստահ եմ որ միլիոնավոր Ամերիկացիներ մտածեցին ,«Ինչ հաճելի մարդ է »:Սակայն այստեղ մեծ խնդիր կա – այս նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկը իրական Քրիստոնյա չէ:Ինձ ճիշտ հասկացեք:Ես պետք է քվեարկեմ այս մարդկանցից մեկին Նոյեմբեր ամսին ,չարիքից փոքրագույնը: Սակայն բացարձակապես կեղծ մարգարեություն է ասել, որ այս մարդիկ Քրիստոնյա են :Պարոն Օստինի հայտարարությունը կեղծ մարգարեություն էր, ու ես համոզված եմ որ ահավոր շփոթեցնում է շատերին:

Հաջորդ օրը Ջոել Օստինը ստադիոնում ելույթ ունեցավ հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ Վաշինգտոնում:Սրտի ցավով էր նրան լսում :Նա երբեք չարկնարկեց Աստվածաշունչը (Ա Կորնթացիս 15:1-4)իր ելույթում նույնիսկ մեկ անգամ:Այս ամենը հոգեբանություն էր:Հետո նա «հրավեր» բաժանեց:Նա մարդկանց ասաց որ կանգնեն ու Աստված կօրհնի իրենց :Չհիշատակվեց Քրիստոսի մահը, որպեսզի քավի նրանց մեղքերը ,չհիշատակվեց Քրիստոսի արյունը , չհիշատակվեց Քրիստոսի վերակենդանացումը մեզ վերականգնելու համար: Մի խոսքով Աստվածաշունչը երբեք էլ չքարոզվեց :Իր ճառի վերջում նա ասաց ովքեր ուզում են փրկվել թող կանգնեն:Իսկ հետո նա ավելացրեց թե նրանք, որ կանգնեցին հիմա Քրիստոնյա են արդեն:Ահա՛ և ամենը:Ամբողջովին մարդու կողմից կենտրոնացած «հրավեր», առանց նույնիսկ Աստվածաշունչից Քրիստոսին վկայակոչելու:

Այսպիսի դեպքեր նախքինում էլ է պատահել :Ես վերջերս տեղեկացա որ հայտնի ավետարանական համայքի անդամ քարոզել է քարոզ ընդդեմ Իսլամի:Այն ամենը ինչ նա ասեց Իսլամի կրոնի վերաբերյալ ճշմարիտ է ,սակայն նա չհիշատակեց Աստվածաշունչը :Իսկ հետո նա հրավիրեց ժողովուրդին առաջանալ առանց հիշատակելու Աստվածաշունչը: Երգչախումբը երգում էր օրհներգ ,առանց հիշատակելու Աստվածաշունչը ,այն ժամանակ երբ մարդիկ առաջ էին շարժվում :Իսկ հետո, բարձրախոսով հայտարարվեց ,որ նրանք բոլորը փրկված են :Նրանք «փրկվեցին» առանց մի խոսք լսելու Հիսուսի մասին:Սա այսպես ասաց առանց Հիսուսի քարոզել է , որ այս օրերին շատ հաճախ մեզ հանդիպում է :Քարոզվում է առանց հռչակելու Աստվածաշունչը «հնչեղ ձայնով»:Քարոզվում է առանց կշտամբանքի ու մեղքերի հանդիմանության:Քարոզվում է առանց կոչ անելու ժողովուրդին որ հավատան Աստվածաշնչին ու վստահեն Քրիստոսին:Մի խոսքով սա այն քարոզն է ,որ Առաքյալ Պողոսը զգուշացրեց երբ նա ասաց,

«Խոսքը քարոզիր, վրա հասիր թե՛ ժամանակին լինի, թե՛ ժամանակից դուրս , հանդիմանիր ,սաստիր, հորդորիր ամեն երկայնմտությունով եւ վարդապետությունով: Քանզի ժամանակ կգա որ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերիլ , այլ իրանց հատուկ ցանկություների համեմատ վարդապետներ կդիզեն իրանց վրա ,իրանց լսելիքների մարմաջելու պես» (Բ Տիմոթէոս 4:2-3 ):

Օհ՜ Աստված , օգնիր մեզ որ այդպես չքարոզենք:Օգնիր մեզ որ ,ականջ քորող քարոզողներ չլինենք:

Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր,
   Դարձրու ինձ օրհնության աղբյուր ,աղոթում եմ ես ,
Իմ կյանքը տիրապետում եմ ,ծառայությունս օրհնություն է,
   Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր:

Դր. Ջ. Վերնոն Մկգին տալիս է տեքստի բացատրությունը,

Նրանք ցանկանում են կրոնական զվարճություն Քրիստոնյա կատարողից ,որը խուտուտ կանի իրենց ականջները: Այս օրերին մենք նորույթի սիրահար ենք եկեղեցում : Հուզիչ կինոնկարներ,տոնական շքերթ [կասկածելի] երաժշտություն ,գունավոր լույսեր:Այն անձը , որ պարզապես բացում է Աստվածաշունչը մերժվում է մակերեսային կրոնի զվարճության կողմից ,իսկ նրանք դառնում են հռչակավոր, քանզի մարդիկ ճշմարտությունից հեռանում են և սկսում են հավատալ մարդու կողմից հնարված առասպելին(Մինչ Աստվածաշունչ,Տոմաս Նելսոն Հրատարակություն , 1983 , ծավալ 476, նշում Բ Տիմաթէոս 4:3 ):

Նորից,Դր. Մկգին ասել է ,« ...ժամանակակից ամբիոնը հնչեղության տախտակ է ,որը պարզապես արձագանքում է ինչ որ մարդիկ ցանկանում են լսել»(իբիդ., էջ 475 ):Սա հենց այդ էր, որ ես լսեցի Ջոել Օստինի «քարոզ»-ի ժամանակ երկրի մայրաքաղաքում:Դա պարզապես դրդող ելույթ է ,հիմնված հոգեբանության վրա,որ չիկարող փրկել որևէ մեկին:Ինչպես որ Դր. Մկգին էր ներկայացնում ,« վերադառնանք այն մարդկանց, որ ցանկանում են լսել ինչ որ կամենում են»:Դր. Մայկլ Հորտոնը ասել է ,« Օստինի ամբողջ զեկույց ներկայացնում է շփոթություն Քրիստոսի հանդեպ: Ում՞ է պետք Քրիստոսը ,եթե սա է Աստվածաշունչը »(Առանց Քրիստոս Քրիստոնեություն,Բեյկեր Բուկս ,2008,էջ 92 ):

Ես մեկ այլ բան էլ պիտի նշեմ:Հատված առ հատված Աստվածաշունչը «սովորեցնելը» միայն քարոզը ավելի լավ չի դարձնում: Մեկնաբանել որոշ Աստվածաշունչի հատվածներ ,իսկ հետո էլ կոչեր ուղղել ժողովրդին դա դեռ քարոզել չէ, այլ Աստվածաշունչը «հնչեղ ձայնով » քարոզել ինչպես մեր Մկրտիչ նախահայր Ջոն Գիլն էր քարոզում:Այդպիսի ուսուցումը չի կարող «նախատել , հանդիմանել,[ և ] կոչ՛ անել, ինչպես որ Առաքյալն է մեզ պատվիրել:

Մենք չպետք է վախենանք մարդկանցից ,որոնց որ քարոզում ենք :Վատ Լուտերը (1483 -1546 )ասել է դեռևս ճշմարտություն է այս օրերին, քահանային խոչընդոտ է հանդիսանում այն փաստը ,որ նա ուշադրություն է դարձնում շրջապատի մարդկանց ինչ է դուր գալիս, կամ ինչ դուր չի գալիս լսել, կամ կարող է նրան ոչ ժողովրդական ,կամ վտանգ կարող է հանդիսանալ նրա համար ..... նա պետք է ազատորեն արտահայտի իր մտքերը ու չվախենա ոչ մեկից,նույնիսկ եթե շատ մարդիկ ու դեմքեր տեսնի... Սակայն նա հարկավոր է բացի իր բերանը վճռականապես ու վստահորեն , քարոզելու համար ճշմարտությունը»(Վատ Լուտերը Ասել է ,Կոնկորդիա Հրատարակության Տուն,1994 հրատարակություն, էջ 1112,նշումներ Մատթէոս 5:1-2):

Այս քարոզի վերնագիրն է ,« Արդյոք՞ հոգու կրակոտ քարոզելը կորած արվեստ է» թեման վերցված է Լիոնարդ Րավենհիլզի (1907 – 1994) հռչակավոր գրքից , ինչու վերածնունդը ( Բետանի Ֆելոշիպ 1963 հրատարակություն ,էջ 53): Լիոնարդ Րավենհիլզը Բրիտանացի քարոզիչ էր:Րավենհիլզը մեջբերում է տասնվեցերորդ դարում շվեյցարացի բարեփոխիչ Օեկուլամպադիուսին(1482-1531) որը ասել էր «որքան շատ ավելի լավ ու ջանասեր մարդիկ կարող են ազդել ժամերգությանը քան մի ամբոխ անտարբեր մարդիկ»:Նա մեջբերում է տասնիններորդ դարի քարոզիչ Դր. Ջոզեֆ Պարկերին որ ասել է ,«Իրական քարոզը դա արյուն քրտինք է » :Իսկ հետո նա մեջբերում է տասնյոթ դարի քարոզչի Րիչարդ Բաքստելին ,որ ասում էր «քարոզեք կարծես վերջին անգամ էք քարոզում,ու կարծես մեռնող մարդը մեռնող մարդուն»:Իսկ հետո Րավենհիլը հարցնում է «Արդյոք՞ հմուտ քարոզչությունը մահացել է »«Արդյոք՞ հոգու կրակոտ քարոզչությունը մեռած արվեստ է»(իբիդ.,էջ 54):Եթե այս հարցերը հուզել են դեռևս 1959 ,երբ նրա գիրքը առաջին անգամ տպվեց ,ապա որքան շատ ավելի պետք է հուզի մեզ այդ հարցերը այսօր:Րավենհիլսի գրքի ներկայացնելու ժամանակ Դր. Ա. Վ. Տոզերը ասել է ,

      Տովարդ Լիոնարդ Րավենհիլ դա անհնար է չեզոք լինել: Նրա ձեռքբերումը բաժանվում է երկու մակարդակի վրա,նրանք որոնք սիրում են նրան և նրանք որոնք ատում են նրան :Այն ամենը ինչ որ ճշմարիտ է մարդուն անկասկած արտահայտվում է նրա գրքերի մեջ, և հատկապես այս գրքի մեջ:Կարդացողը կամ կցանկանա գիրքը վերջացնելուց հետո մի տեղ գտնել աղոթելու համար կամ էլ բարկացած գիրքը մի կողմ կշպրտի,քանզի նրա սիրտը փակ է զգուշացումների դեմ:Ոչ բոլոր գրքերն են ,նույնիսկ անենալավ գրքերը ի վերուստ չեն լինում ,սակայն ես զգում եմ որ այս մեկը ի վերուստ է :

Ես կրակի տակ էի Հիսուսին պաշտպանելու համար, երբ «Քրիստոսի վերջին Գայթակղումը »այդ կեղտոտ ֆիլմը, որ վատթարաբանում էր Փրկիչին նկարահանվեց:Ոչ ոք՛, բացի Լիոնարդ Րավենհիլը խոսեց ինձ հետ հեռախոսով , և աղոթեց ինձ համար որ Աստված սփոփի ինձ:Նրան երբեք չեմ մոռանա որքան որ ապրում եմ:Դա Րավենհիլն էր որ ասել էր,

Օհ՜Աստված,մեզ մարգարեական քարոզներ ուղարկի որ փնտրի ու խանձի : Մեզ ուղարկի մարտիրոս-քարոզողներ –մարդիկ ծանրացած , կռացած, ծռված , և կոտրված կանխատեսության վրա հասնի դատավճիռ ճակատագիրը անսահման դժոխք չզղջացող(իբիդ., էջ 101 ):

Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր ,
   Դարձրու ինձ օրհնության աղբյուր աղոթում եմ ես ,
Իմ կյանքը տիրապետում եմ,ծառայությունս օրհնություն է ,
   Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր:

Դա Լիոնարդ Րավենհիլն էր, որ ասել էր ,« հնչեցնել քարոզը անմեղ ու անթերի Անգլերենով մեկնաբանումը կարող է նմանվել անհամ կարծես բերանը ավազով լի է »(իբիդ.,էջ 102):Իր գրքում ,Ամերիկան Շատ Երիտասարդ է որ Մահանա, Րավենհիլը ասել է ,

      Մի քանի օր առաջ քարոզիչ եղբայրներից մեկը ինձ ասաց ,«Մենք այլևս հմուտ քարոզիչներ չունենք երկրում»:Ես կարծում եմ հասկացա թե նա ինչ է ցանկանում ասել ,ոչ կարկառուն մարդ «այսպիսով ասում է Տերը»,մարդ սարսափելի առոգանությամբ օծված ոգի :Մենք ունենք շատ շնորհալի քարոզիչներ տաղանդավոր քարոզիչներ, անվանի քարոզիչներ ,կազմակերպիչ քարոզիչներ բայց որտեղ, ուր՞ են քարոզիչները , որ ապշեցնեն պետությունը մարգարեական արտասանությամբ: Ուր՞ է այդ մեծ քարոզի քաղցը, խղճմտանք արթնացնող քարոզելը ,քաղցը աղեկտուր քարոզելու,հոգին մաշող քարոզի քաղցը,այն քարոզների քաղցը որ մեր հայրերն են գիտեին որպեսզի պահեն մարդուն արթուն ողջ գիշեր որպեսզի չլինի թե նրանք դժողք հանձնեն իրենց հոգիները:Ես կրկնում եմ ,«Քաղց կա այս աշխարհում Տիրոջ հանդեպ»: Քաղց գոյություն ունի Աստվածաշունչը քարոզելու համար (Լիոնարդ Րավենհիլ,Ամերիկան Շատ Երիտասարդ Է Որ Մահանա,Բատանի Հաուս ,1979, էջ 79-80):

Թող՛ Աստված կանգնեցնի նոր մարդկային սերունդ , որոնք չեն վախենում քարոզել մեղքը, և փրկվել Հիսուսի միջոցով միայն :

«Քարոզի աշխարհը ,խոսքը քարոզի ,վրա հասիր թե՛ ժամանակին, թե ՛ ժամանակից դուրս,հանդիմանիր ,սաստիր , հորդորի ամեն երկայնմտությունով և

Երգել՛ այդ կրկներգը կրկին:

Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր,
   Դարձրու ինձ օրհնության աղբյուր աղոթում եմ ես,
Իմ կյանքը տիրապետում եմ ,ծառայությունս օրհնություն է ,
   Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր:

Ինչպես՞ կարող եմ վերջացնել քարոզը այսպես:Եթե դուք փրկված չէք ես պետք է նախատեմ ,հանդիմանեմ և կոչ անեմ ձեզ:Ես պետք է նախատեմ ձեզ ,քանզի սխալ գաղափար ունեք փրկվելու վերաբերյալ:Ոչ՛,դուք փրկված չէք:Ոչ՛, դուք Քրիստոնյա չէք : Ես պետք է նախատեմ ձեզ կտրուկ ձեր մեղքերի համար հատկապես մերժելու համար Հիսուսին:Ես պետք է կոչ անեմ ձեզ վստահել Հիսուսին:Ոչինչ չի կարող ձեզ խանգարել ,բացի անհավատությունը :Հիսուսը մահացավ խաչի վրա և թափեց Իր Արյունը ,որ կարողանա քավել ձեր մեղքերը:Հիսուսը բարձրացավ մեռելներից ,որ կյանք պարգևի ձեզ:Ես կոչ եմ անում ձեզ ,որ զղջաք ու ապավինեք Նրան:Հիսուսը կփրկի ձեզ մեղքից ու Դժողքից:«Միայն վստահիր Նրան,միայն վստահիր Նրան,միայն վստահիր Նրան հիմա:Նա կփրկի քեզ, Նա կփրկի քեզ,Նա քեզ կփրկի հիմա»:

Ապա, նաև ,ես ցանկանում եմ տալ հնարավորություն ձեզ բոլորիտ նորից նվիրել ձեր կյանքը ինչպես հոգի հաղթողներին:Ես գիտեմ դուք նույն պայքարում էք ինչպես որ քարոզիչները:Երբեմն մենք վախենում ենք քարոզել ինչպես որ Աստված է կամենում :Երբեմն դուք վախենում էք կորցնում ճիշտ ճանապարհը:Եթե դուք գիտակցում էք որ հարկավոր է ձեր կյանքը նորից նվիրել ու դառնալ ավելի ամուր ձեր հավատքում ,ապա առաջ եկեք և Պարոն Պրուդհոմը կաղոթի ձեզ համար:Մինչ դուք առաջ կգաք մենք այս երգը նորից կերգենք:

Արդյոք՞ ձեր կյանքը օրհնության աղբյուր է ,
   Արդյոք՞ Աստծո սերը հոսում է ձեր մեջ,
Արդյոք՞ բերում էք շատ մարդ դեպի Հիսուս,
   Արդյոք՞ պատրաստ էք ծառայել նրան:
Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր,
   Դարձրու ինձ օրհնության աղբյուր աղոթում եմ ես,
Իմ կյանքը տիրապետում եմ,ծառայությունս օրհնություն է,
   Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր:

Արդյոք՞ ձեր կյանքը օրհնության աղբյուր է ,
   Արդյոք՞ բեռնավորված էք նրանցով ովքեր կորած են,
Իսկ դուք օգնում էք մեղավորներին,
   Գտել էք՞ Հիսուսին, որ խաչի վրա մահացավ,
Դարձրու ինձ օրհնության աղբյուր ,աղոթում եմ ես,
   Իմ կյանքը տիրապետում եմ,ծառայությունս օրհնություն է ,
Դարձրու ինձ այսօր օրհնության աղբյուր:.
   («Դարձրու Ինձ Օրհնության Աղբյուր» Հարպեր Գ. Սմիթ,1873-1945,
     վերամշակվել է քահանայի կողմից ):

(Քարոզի Վերջ)
Դուք կարող էք կարդալ Դր. Հայմերսի քարոզները յուրաքանչյուր
շաբաթ ինտերնետով www.realconversion.com կարող էք պատվիրել
«քարոզի բնագիրը»:

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Սուրբ Գիրքը քարոզից առաջ կարդաց Դր. Կրեգտոն Լ. Չեն: Բ Տիմոթէոս 4:1-5:
Քարոզից առաջ մեներգիչ Բենջամին Կինքէդ Գրիֆտ:
«Դարձրու Ինձ Օրհնության Աղբյուր»(Հարպեր Գ. Սմիթ ,1873-1945):