Print Sermon

Այս կայքի նպատակն է տրամադրել անվճար գրված և վիդիոի առնված հատկապես Երրորդ Աշխարհում, որտեղ սահմանափակ աստվածաբանական ճեմարաներ կամ Սուրբ Գրային դպրոցներ կան։

Այս պատգամները հաղորդվում են 1,500,000 համակարգիչներին թե գրավոր և թե վիդէոների միջոցով և տարածվում 221-ից աւելի երկրների մեջ www.sermonsfortheworld.com հասցեով ամեն ամիս։ Հարիւրավոր անձինք դիտում են այս վիդեոները, YouTube-ի միջոցով, բայց շուտով քարոզները փոխադրվոլու են մեր կայքին։ Մեր կայքը սնվում է YouTube-ի միջոցով։ Այս քարոզները 46 լեզուներով թարգմանվում են ամեն ամիս և մոտ 120,000 համակարգիչների են տրվում։ Այս պատգամների համար հեղինակային իրավունք ստացված չեն և բոլոր քարոզիչները հնարավորություն ունեն օգտագործել իւրաքանչիւր գրավոր պատգամը առանց հեղինակի թույլատվություն ստանալով։ Խնդրում ենք սեղմել այստեղ, տեղեկանալու թէ ինչպես կարելի է ամսական նիւթականով օգտակար գտնվել այս հիանալի աշխատանքին, տարածելու Աւետարանի Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին։

Կ՛խնդրենք, երբ Դկ. Հայմերզին կ՛գրեք, անպայման նշել որ երկրում էք ապրում, այլապես նա չի կարողանա ձեզ պատասխանել։ Դկ. Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է rlhymersjr@sbcglobal.net։
ԱՆԽՈՐՏԱԿԵԼԻ ԳԻՐՔԸ

THE INDESTRUCTIBLE BOOK
(Armenian)

Դր. Ր. Լ. Հայմերս, Ջր.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Քարոզը քարոզվեց Մկրտիչ Աղոթատանը Լոս Անջելես
Տերոջ Օրը Երեկոյան, Նոյեմբերի 4, 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 4, 2012

«Եւ եղաւ Յուդայի Թագաւոր Յովսիայի որդի Յովակիմի չորրորդ տարին, որ այս խոսքը եղաւ Երեմիային Տիրոջ կողմանէ ասելով. Քեզ համար մի տոմս առ եւ գրիր նորա վերայ այն բոլոր խոսքերը, որ ասել եմ քեզ Իսրայելի մասին եւ Յուդայի մասին եւ բոլոր ազգերի մասին այն օրիցն սկսած որ խոսեցի քեզ հետ Յովսիայի օրերիցը մինչեւ այս օրը: Կարելի է կլսե Յուդայի տունը այն բոլոր չարիքը, որ ես խորհել եմ նրանց անելու, որպեսզի ամեն մարդ իր չար ճանապարհիցը ետ դառնայ, եւ ես ներեմ նրանց անօրենությունը եւ նրանց մեղքը» (Երեմիա 36:1-3):


Յուդանի սերունդը մեղք գործեց Ասծու դեմ: Սա մի մեծ մեղքի ժամանակ էր, դասալքության և ապստամբության: Մենք այդպիսի ժամանակներ ենք ապրում այս գիշեր: Սակայն այդ շփոթության մեջ մենք ունենք Սուրբ Գրքի մեծ ընդունումը Երեմիա գլուխ երեսուն-վեց:

Ես այս նյութը նորից ու նորից էի կարդում մինչ ես հաճախում էի Աստվածաշունչը-մերժող Հարավային Մկրտիչ սեմինարիային վաղ 1970թ. : Դասարանում դասախոսները հարձակվում էին Աստվածաշունչի վրա ողջ առավոտ : Բայց երբ իմ սենյակ էի վերադառնում ես առավել մխիթարվում էի այս թեման նորից ու նորից կարդալով: Այս նյութը շատ կարևոր է Աստվածաշնչում: Այն պատմում է թե որտեղից է Աստվածաշունչը ծագել: Այն ասում է մեզ թե ինչու չար մարդիկ ատում են Աստվածաշունչը և ինչպես են փորձում ոչնչացնել այն: Սակայն այն նաև մեզ ասում է թե ինչպես պահպանել Աստվածաշունչը, և դատավճիռը, որ սպասվում է նրանց որոնք մերժում են այն:.

Ես սովորաբար չեմ քարոզում ամբողջ Աստվածաշնչի նյութը, բայց մեզ հարկավոր է անել այդ այս գիշեր քանզի այս հատվածը այնքան հարուստ է և կարևոր ուխտադրժության ժամանակ որ մենք ապրում ենք այսօր: Եկեք ինձ հետ, այժմ մենք ուսումնասիրելու ենք այս նյութը, որը մեզ պարզորեն ցույց է տալիս որ Աստվածաշնչի Աստծո Աշխարհը անխորտակելի է: Այս նյութը առնվազն պատասխանում է չորս հարցի:

I. Առաջին, որտեղից է ծագել Աստվածաշունչը:

Պատասխանը տրված է Երեմիա 36:1-2: Նայեք այս տողերը:

«Եւ եղավ Յուդայի Թագաւոր Յովսիայի որդի Յովակիմի կողմանե ասելով. Քեզ համար մի տոմս առ եւ գրիր նրա վրա այն բոլոր խոսքերը, որ ասել եմ քեզ Իսրայելի մասին եւ Յուդայի մասին եւ բոլոր ազգերի մասին այն օրիցն սկսած որ խոսեցի քեզ հետ Յովսիայի օրերիցը մինչեւ այս օրը» (Երեմիա 36:1-2):

Այս խոսքերը Երեմիային են գալիս Տիրոջ կողմից,«Գրի... բոլոր բառերը որ ես կխոսեմ քեզ հետ»: Այս Սուրբ Գրքի ներշնչման նկարագրություն է: Առաքյալ Պողոսը ասել է,

«Եւ որ մանկությունիցդ սուրբ գրքերը գիտես, որ կարող են քեզ իմաստուն անել փրկութեան համար այն հավատքի ձեռովն որ Քրիստոս Հիսուսով է: Ամեն Գիրքը աստուածաշունչ է և օգտակար, վարդապետության, և հանդիմանության և ուղղելու,և արդարության խրատելու համար»(Բ Տիմոթէոս 3:15-16):

Այստեղ Առաքյալը ասում է մեզ, որ ամբողջ «Սուրբ Գիրքը» տրվել է «Ասծո ներշնչումով»: Հունարեն բառը թարգմանված է «ներշնչում» այսինքն “theopneustos”: Այն նշանակում է « Աստված շշնջաց»: Այդ նշանակում է, որ «Սուբ Գիրքը» Ասծո շնչից է: Պողոսը ասել է Տիմոթէոսին, որ գրվածքը ներշնչվել է Աստծուց: Գրվածքը մարդուց չէ սկզբից գրվել,իսկ հետո Աստված է ներշնչել: Ոչ՛, Աստված ներշնչել է յուրաքանչյուր բառ, իսկ մարդը գրել է այն:

Հիսուսը այս պարզորոշել է, երբ Նա ասել է, «Ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստուծո բերանիցը» (Մատթէոս 4:4): Յուրաքանչյուր բառ Աստվածաշնչում «անցել է Ատծու բերանով»:

Ապա, Բ Պետրոս 2:21 մենք կարդում ենք որ Սուրբ Գրքի մարգարեությունը «գալիս է ոչ հին ժամանակներից մարդու կամքով, այլ սուրբ մարդու հետ Ասծո շփումից, երբ նրանք շարժվեցին սուրբ Սուրբ Հոգով»: «Շարժվել» բառը թարգմանվում է Հունարեն «phero» բառից: Դա նշանակում է «փոխադրվել երկայնքով»: Ասպիսով, Ասծո սուրբ մարդը փոխադրվել է երկայնքով Սուրբ Ոգու կողմից մինչ Աստված նրան թելադրում էր բառերը որ գրի: Աստված մարգարեների միտքը կրել է երկայնքով, որ նրանք բառերը գրեն ամիջապես Աստվածի կողմից: Ս. Հ. Սպուրջեոնը ասել է,

      Այս ծավալը( Աստվածաշնչի) Ասծու կենդանի գրվածքն է, յուրաքանչյուր տառը գրվել է ամենակարող մատներով, յուրաքանչյուր բառ հնչել է հավիտենական շուրթերից, յուրաքանչյուր նախադասություն թելադրվել է Սուրբ Ոգուց: Թեև Մովսեսը ծառայում էր որպեսզի գրի իր պատմությունը հրավառ գրիչով, Աստված էր որ առաջնորդում այդ գրիչը(և այս բոլոր Աստվածաշնչի մեջ կա): Դա Ասծու ձայնն է, ոչ թե մարդու, բառերը Աստված է տվել ... Այս Աստվածաշունչը Ասծո Աստվածաշունչն է, և երբ ես տեսնում եմ, կարծես լսում եմ ձայնը այնտեղից հնչող, որ ասում է «Ես եմ Ասծո գիրքը մարդ կարդա ինձ: Ես Ասծո գրվածքն եմ թերթիր ինձ, քանզի ես գրվել եմ Ասծո կողմից, կարդա ինձ նա է իմ հեղինակը»(Ս. Հ. Սպուրջիոն, «Գանձ Արկղ Աստվածաշնչի Մասին», էջ 45-46):

Տեր Հիսուս Քրիստոսը շարունակաբար խոսում էր Աստվածաշնչի մասին որպես կատարյալ և հավերժական Ասծո Խոսքեր: Նա ասել է, «Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի»(Մատթէոս 24:35): Նա ասել է, «Սուրբ Գիրքը չի կարելի կեղծել»(Հովհաննես 10:35): Նա ասել է,«Որովհետև ով որ ինձ և իմ խոսքերը ամոթ համարի այս շնացող ու մեղավոր ազգի մեջ, մարդի Որդին էլ նրան ամոթ կհամարի երբոր գա իր Հոր փառքով և սուրբ հրեշտակներով» (Մարկոս 8:38):

Երեմիա 36:2 նախազցուշացումը, որ Աստված ասաց մարգարեին,«Քեզ համար մի տոմս առ եւ գրիր նրա վրա այն բոլոր խոսքերը, որ ասել եմ քեզ»: Ահա այստեղ և ամենուրեք Աստվածաշունչը մենք ասել ենք, որ դրանք «բառերն» են և «Ասծու շունչը», Ասծո բերանից դուրս եկած: Երեմիա 30:2, մենք կարդացել ենք, որ Աստված ասում է Երեմիային «Գրի նրա վրա բոլոր բառերը, որ ես քեզ կասեմ այս գրքում»:

Այսպես մենք պահում ենք մեր ձեռքերում Աստվածաշունչը, թարգմանված Անգլերեն: Մենք կարող ենք վստահ լինել, որ հարյուրավոր Սուրբ Գրքերից, որ թարգմանվել են բնագիր Հունարեն և Եբրայերեն բառերն էին «շունչ են» Աստծու կողմից, և մարդկային հեղինակները գրում են ճիշտ Հունարեն և Եբրայերեն բառերը որ նրանք ընկալեցին Աստծուց: Տեղեկությունը որ Բարուչը ասաց հատված 18, «Նա (Երեմիա) արտասանեց բոլոր այս բառերը ինձ իր բերանով: Եւ Բարուչը գրեց այն: Ահա թե ինչպես Աստված-շնչեց Աստվածաշունչը:

Դր. Բ. Բ. ՄկԿիննին ասել է իր երգերից մեկում,

Ես գիտեմ, որ Աստվածաշունչը Ասծո կողմից է ուղարկվել,
   Հինը ինչպես նաև Նորը,
Ոգեշնչված և սուրբ, ապրող Աշխարհ,
   Ես գիտեմ, որ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է:
Ես գիտեմ, ես գիտեմ, ես գիտեմ որ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է,
   Ես գիտեմ, որ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է,
Աստվածայնորեն ներշնչված ամբողջ ընթացքը:
    («Ես Գիտեմ Աստվածաշունչը Ճշմարիտ է» Բ. Բ. ՄկԿիննի, 1886-1952):

II.  Երկրորդ, ինչու են Աստվածաշունչը ատում:

Մի սխալվեք այստեղ: Աստվածաշունչը ատելի է անհաշվարկելի հազարավորների կողմից այսօր-ճիշտ այնպես ատելի շատերից: Ի՞նչու է դա այդպես: Նայիր երկրորդ հատվածը կրկին,

«Քեզ համար մի տոմս առ եւ գրիր նորա վերայ այն բոլոր խոսքերը, որ ասել եմ քեզ Իսրայելի մասին եւ Յուդայի մասին եւ բոլոր ազգերի մասին այն օրիցն սկսած որ խոսեցի քեզ հետ» (Երեմիա 36:2):

Նկատեք վերջին բառերը, «Բոլոր բառերը որ ես խոսեցի քեզ հետ Իզրաելի դեմ, և Յուդանի, և ազգի դեմ...»: Ահա թե ինչու են մարդիկ ատում Աստվածաշունչը: Այն իրենց դեմ է խոսում: Մարդը Աստվածաշունչի դեմ է քանզի այն ասում է, որ իրենք մեղավոր են: Ոչ՛ մեկ այլ գիրք չի գրվել երբևէ, որ դատապարտի մեղքը և խայթի մարդու խղճմտանքը այդքան որքան Աստվածաշունչն է:

Աթեիստները ատում են Աստվածաշունչը քանզի այն կոչում է իրենց հիմար-«Հիմարը իր սրտի մեջ ասաց, Աստված չկա» (Սաղմոս 14:1):

Կուռք երկրպագել Բուդիստները ատում են Աստվածաշունչը, քանզի այն ասում է կուռք երկրպագողները «հիմար են դառնում»(Հռոմեացիս 1:22):

Նրանք որ կողմնակից են նույն սեռի միություններին ատում են Աստվածաշունչը, քանզի այն ասում է,«Աստված մատնեց նրանց անարգ մտքի որ անարժան բաներ գործեն»(Հռոմեացիս 1:26,28):

Աբորտի կողմնակիցները ատում են Աստվածաշունչը, քանզի այն ասում է «Դու չպետք է սպանես»(Ելից 20:13):

Զարգացումի կողմակիցները ատում են Աստվածաշունչը քանզի այն ասում է,«Աստված ստեղծեց» (Ծննդոց 1:1,1:24,1:27, և այլն ):

Ապստամբ մեղավորները ատում են Աստվածաշունչը, քանզի այն լույս է շողացնում իրենց մեղքին:

«Եւ սա է դատաստանը, որ լույսն եկավ աշխարհքը, եւ մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին քան թե լույսը, որովհետև նրանց գործերը չար էին: Որովհետև ամեն չար գործողը ատում է լույսին, և չի գալիս դեպի լույսը, որ նրա գործերը չհանդիմանվեն» (Հովհաննես 3:19-20):

III. Երրորդ, ապստամբ մեղավորները ինչ արեցին Աստվածաշնչի հետ:

Գալար, որի վրա գրված էր Աստծո բառերը Երեմիայի բերանից, կարդացվեց չարակամ թագավոր Հովակիմին: Նայեք՛ հատված 22-ը:

«Եւ թագաւորը կենում էր ձմերատանը իններորդ ամսումը, եւ կրակարանը վառուած էր նորա առաջին: Եւ եղաւ երբոր Յուդին կարդաց երեք եւ չորս էջ, նա կտրեց նորան դպրի դանակովը եւ գցեց կրակը, որ կրակարանումն էր մինչեւ որ բոլոր տոմսը վերջացաւ կրակարանումն եղող կրակի վերայ:Եւ չզարհուրեցան եւ չպատառեցին իրանց հանդերձները ոչ թագաւորը եւ ոչ նորա բոլոր ծառաները, որ լսում էին այս բոլոր խոսքերը»(Երեմիա 36:22-24):

Այդ չարակամ ապստամբ թագավորը վառեց Ասծո Խոսքերը,էջը այդ ժամանակ: Ուրիշ ի՞նչ նորություն: Անշուշտ ոչ այն փաստը, որ մեղավորները ատում են Աստվածաշունչը: Նրանք միշտ էլ ատել են: Եդեմի Պարտեզում Սատանան շշնջաց Եվայի ականջին «Ի՞րավ Աստված ասաց»(Ծննդոց 3:1): Ապա Սատանան ամիջապես հակասեց Աստվածաշունչը, երբ նա ստեց Եվային, և ասաց «Դուք չեք մահանա», եթե չհնազանդվեք Ասծու Խոսքին (Ծննդոց 3:4): Եւ այդ ժամանակվանից Սատանան ղեկավարում է չարակամ մեղավորներին, որ հարձակվեն ու փոքրացնեն Աստվածաշունչը:

Հաճախ մարդիկ ասում են, որ նրանք մերժում են Աստվածաշունչը քանի որ նրանք առավել խորհուն են, կամ ավելի կրթված: Բայց նրանք միայն մոլորեցնում են իրենք իրենց: Իրական պատճառը որ իրենք մերժում են Աստվածաշունչը քանզի նրանք Ասծո թշնամին են: Առաքյալ Պողոսը ասել է,

«Որովհետեւ մարմնի խորհուրդը Աստուծոյ դեմ թշնամութիւն է. Որովհետեւ Աստուծոյ օրենքին չէ հնազանդում, եւ կարող էլ չէ»(Հռովմայեցիս 8:7):

Հեշտասեր, չփոխակերպվող միտքը Աստվածաշունչը ատողներին առաջնորդում է նրանց, որ ավելի ու ավելի ապստամբեն Սուրբ Գրքի դեմ: Թագավոր Զեդեկիան ավելի խելացի չէր քան Երեմիան: Եւ անշուշտ նա ավելի կրթված չէր: Ոչ՛, նա չայրեց Աստվածաշունչը քանի որ նա շատ խելացի էր: Նա այրեց Աստվածաշունչը քանի որ չարակամ,և հեշտասեր միտքը «Ասծու դեմ թշնամի էր»:

Ես լսել եմ որ գինեմոլները ու թմրամոլները օգտագործում են նույն փաստարկը Աստվածաշնչի դեմ, որ անհավատ դասախոսները օգտագործում են Ոսկե Դարբաս Մկրտիչ Աստվածաբանական Սեմինարիայում երբ ես սովորում էի այնտեղ 1970-թվականներին: Ի՞նչու այդ դասախոսները, որ համարվում էին «կրթված» օգտագործում էին նույն փաստարկները Աստվածաշունչի դեմ, որ թմրամոլները ու սեռամոլներն են ուրանում օգտագործելով: Պատասխանը շատ պարզ է: Նրանք փոխակերպված չեն: Նրանք պարզապես «սովորական մարդիկ» են քանզի նրանք երբեք չեն ունեցել փորձառություն նորից ծնվելու: Աստվածաշունչը ասում է,

«Բայց շնչավոր մարդն Աստուծոյ Հոգու բաները չէ ընդունում որովհետեւ նորանք յիմարութիւն են նորա համար եւ չէ կարող էլ գիտենալ որովհետեւ նորանք յիմարութիւն են նորա համար. Եւ չէ կարող էլ գիտենալ՝ որովհետեւ հոգեւոր կերպով են քննվում» (Ա Կորնթացիս 2:14 ):

Մինչ մեղավորը փոխակերպված է նա բնականաբար ապստամբում է Աստվածաշնչի դեմ, և հարձակվում է նրա վրա ինչպես չարակամ թագավորը վարվեց, որ նետեց Աստվածաշունչը կրակի մեջ Երեմիայի ժամանակները: Նրանք որ հարձակվում ու քննադատում են Աստվածաշունչը միշտ էլ փրկված չեն առնվազն որոշակի աստիճանով Սատանայի իշխանության ներքո են գտնվում (Եփեսացիս 2:2): Դր. ՄկԿինն ասել է,

Չնայած թշնամիները ուրանում են հանդուգնությամբ,
   Հաղորդագրությունը հին է, բայց նոր է կրկին,
Ճշմարտությունը ավելի քաղցր է ամեն անգամ ասելուց,
   Ես գիտեմ որ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է:
Ես գիտեմ, ես գիտեմ, ես գիտեմ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է,
   Աստվածայնորեն ոգեշնչված սկզբից մինչև վերջ,
Ես գիտեմ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է:

IV. Չորրորդ, ինչպես Աստված պահպանեց իր Բառը:

Չարակամ Թագավոր Հովհակիմը վերցնում է գրչահատը և կտրում է Ասծո Բառերի էջերը: Իսկ հետո Աստվածաշնչի էջերը նետեց վառվող կրակարանը: «Եւ չզարհուրեցան եւ չպատառեցին իրանց հանդերձները ոչ ՝թագավորը եւ ոչ նրա բոլոր ծառաները, որ լսում էին այս բոլոր խոսքերը» (Երեմիա 36:24): Եւ ամբարիշտների մասին ասվել է, «Աստուծոյ երկիւղը նորանց աչքերի առաջին չէ» (Հռովմայեցիս 3:18): Մեղավորները միայն կարող են գալ համոզմունքի մեղքերում, և վախենան Ասծո Ոգուց: Մարդը երբեք չի վախենա դատավճիռից, եթե Աստված նրա կույր սիրտը բաց չանի:

Այժմ միակ գրքի պատճեն որ Երեմիան ուներ վառեցին- ամեն մի խոսքը որ կար այնտեղ: Ա՞րդյոք դա Աստվածաշունչի վերջին մասն էր: Ոչ՛, այդպես չէ: Նայեք՝ հատված 27:

«Եւ Տիրոջ խոսքը եղավ Երեմիային, երբոր Թագաւորը այրել էր այն տոմսը եւ այն խոսքերը, որոնք Բարուքը գրել էր Երեմիայի բերանից, ասելով դարձեալ քեզ համար մի ուրիշ տոմս առ եւ գրի նորա վերայ այն առաջի խոսքերը, որոնք կային առաջին տոմսի վերայ, որ Յուդայի Յովակիմ Թագաւորը այրեց» (Երեմիա 36:27-28):

Այժմ նայեցեք՝ հատված 32:

«Եւ Երեմիան մի ուրիշ տոմս առաւ եւ տուաւ Ներիայի որդի դպիր Բարուքին, եւ նա գրեց նորա վերայ Երեմիայի բերանից այն գրքի բոլոր խոսքերը, որ Յուդայի Յովակիմ Թագաւորը այրել էր կրակով...» (Երեմիա 36:32):

Հնարավոր չէ վերացնել: Ի՞նչու: Քանի որ Աստվածաշունչը անխորտակելի է: Առաքյալ Պետրոսը ասել է, «Տիրոջ բառերը մնալու են հավիտյան» ( Ա Պողոս 1:25 ): Առաքյալ Եսային ասել է, «Խոտը կչորանա, ծաղիկը կթառամի, բայց Ասծո Խոսքերը մնալու են հավիտյան»( Եսայիա 40:8 ): Եւ Սաղմոսը ասում է, « Ընդմիշտ Օհ՜ Տեր, քո խոսքերը բնակվելու են Դրախտում» ( Սաղմոս 119:89 ): Դր. Ջոն Ր. Րայսը ասել է որ հատվածները ( Սաղմոսում 119:89 ) « անշուշտ ուսուցանում են հավերժական բնութագիրը Աստվածաշնչի, հաստատված և պահպանված Դրախտում» ( Ջոն Ր. Րայս, Դ.Դ., Մեր Աստվածը-Շնչել է Գիրք-Աստվածաշունչը , Աստծո Սուսերը Տերոջ Հրատարակություն,հրատարակված 1969, էջ 358 ):

Դուք կարող էք վստահ լինել, որ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է: Եւ «Տերոջ Խոսքերը մնալու են հավերժ» (Ա Պետրոս 1:25): Հիսուս Քրիստոսը Դրախտից իջավ, Իր վրա վերցրեց ձեր մեղքերը, և գնաց մեռնելու Խաչի վրա – վճարելու համար տուգանքը ձեր հանցանքների, և մեղքերի: Եւ Քրիստոսը «թաղվել է, և ... նա երրորդ օրը բարձրացավ ըստ Աստվածաշունչի» ( Ա Կորնթացիս 15:4 ): Հրաժարվեք ձեր մեղքերից, և վստահեք Քրիստոսին: Նա ձեզ կփրկի մեղքից, Դժոխքից, և գերեզմանից: Ամեն:

(Քարոզի Վերջ)
Դուք կարող էք կարդալ Դր. Հայմերսի քարոզները յուրաքանչյուր
շաբաթ ինտերնետով www.realconversion.com կարող էք պատվիրել
«քարոզի բնագիրը»:

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Սուրբ Գիրքը քարոզից առաջ կարդաց Դր. Կրեգտոն Լ. Չեն: Սաղմոս 119:9-18:
Քարոզից առաջ մեներգիչ Բենջամին Կինքէդ Գրիֆտ:
«Ես Գիտեմ Աստվածաշունչը Ճշմարիտ է»
( Դր. Բ. Բ. ՄկԿիննի, 1886-1952 ):


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ԱՆԽՈՐՏԱԿԵԼԻ ԳԻՐՔԸ

Դր. Ր. Լ. Հայմերս, Ջր.

«Եւ եղաւ Յուդայի Թագաւոր Յովսիայի որդի Յովակիմի չորրորդ տարին, որ այս խոսքը եղաւ Երեմիային Տիրոջ կողմանէ ասելով. Քեզ համար մի տոմս առ եւ գրիր նորա վերայ այն բոլոր խոսքերը , որ ասել եմ քեզ Իսրայելի մասին եւ Յուդայի մասին եւ բոլոր ազգերի մասին այն օրիցն սկսած որ խոսեցի քեզ հետ Յովսիայի օրերիցը մինչեւ այս օրը: Կարելի է կլսէ Յուդայի տունը այն բոլոր չարիքը, որ ես խորհել եմ նորանց անելու, որպէս զի ամեն մարդ իր չար ճանապարհիցը ետ դառնայ, եւ ես ներեմ նորանց անօրենությունը եւ նորանց մեղքը» (Երեմիա 36:1-3):

I.   Առաջին, որտեղից է Աստվածաշունչը ծագել,Երեմիա 36:1-2, Բ
Տիմոթէոս 3:15-16, Մատթէոս 4:4, Բ Պետրոս 1:21, Մատթէոս
24:35, Հովհաննես 10:35, Մարկոս 8:38, Երեմիա 30:2, 36:18:

II.  Երկրորդ, ինչու է Աստվածաշունչը ատելի, Երեմիա 36:2,
Սաղմոս 14:1, Հռովմայեցիս 1:22,26,28, Ելից 20:13, Ծննդոց
1:1,24,27, Հովհաննես 3:19-20:

III. Երրորդ, ինչ են ապստամբ մեղավորները անում
Աստվածաշնչի հետ Երեմիա 36:22-24, Ծննդոց 3:1,4,
Հռովմայեցիս 8:7, Ա Կորնթացիս 2:14, Եփեսացիս 2:2:

IV. Չորորրդ, ինչպես է Աստված պահպանել Իր Բառը, Երեմիա
36:27-28,32, Ա Պետրոս 1:25, Եսայի 40:8, Սաղմոս 119:89: