Print Sermon

Այս կայքի նպատակն է տրամադրել անվճար գրված և վիդիոի առնված հատկապես Երրորդ Աշխարհում, որտեղ սահմանափակ աստվածաբանական ճեմարաներ կամ Սուրբ Գրային դպրոցներ կան։

Այս պատգամները հաղորդվում են 1,500,000 համակարգիչներին թե գրավոր և թե վիդէոների միջոցով և տարածվում 221-ից աւելի երկրների մեջ www.sermonsfortheworld.com հասցեով ամեն ամիս։ Հարիւրավոր անձինք դիտում են այս վիդեոները, YouTube-ի միջոցով, բայց շուտով քարոզները փոխադրվոլու են մեր կայքին։ Մեր կայքը սնվում է YouTube-ի միջոցով։ Այս քարոզները 46 լեզուներով թարգմանվում են ամեն ամիս և մոտ 120,000 համակարգիչների են տրվում։ Այս պատգամների համար հեղինակային իրավունք ստացված չեն և բոլոր քարոզիչները հնարավորություն ունեն օգտագործել իւրաքանչիւր գրավոր պատգամը առանց հեղինակի թույլատվություն ստանալով։ Խնդրում ենք սեղմել այստեղ, տեղեկանալու թէ ինչպես կարելի է ամսական նիւթականով օգտակար գտնվել այս հիանալի աշխատանքին, տարածելու Աւետարանի Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին։

Կ՛խնդրենք, երբ Դկ. Հայմերզին կ՛գրեք, անպայման նշել որ երկրում էք ապրում, այլապես նա չի կարողանա ձեզ պատասխանել։ Դկ. Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է rlhymersjr@sbcglobal.net։
ՍՈՒՐԲ ԳՐԱՅԻՆ ՍԱՐԿԱՎԱԳՆԵՐ

BIBLICAL DEACONS
(Armenian)

Դկ․ Ր․Լ․Հայմերզ
Վաստակավոր Հովիվ

Այս դասը տրուել է Լոս Անջելեսի Մկրտչական Եկեղեցում
Տիրոջ Օրում Երեկոյան Հունվար 10, 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021

Երգ Նախքան Դասը: “Take Time to be Holy”
   (William D. Longstaff, 1822-1894; տողեր 1, 2, 4).


Այս երեկո կուզեմ կենտորնանալ թե Աստված ինչ ունի ասելու սարկավագների մասին։ Խնդրեմ բացեք (Գործք Առաքելոց 6:1-7)

“Եւ այն օրերումն՛ երբոր աշակերտները շատացան, Հելլենախոսների կողմանե տրտունջ եղավ Եբրայեցիների դեմ թե նորանց որբեւայրիները ամեն օրուա մատակարարությունների մեջ անտես էին լինում։ Եւ տասնեւերկուսը կանչեցին աշակերտների բազմությունը և ասեցին․ Մեզ վայել չե որ Աստուծո խոսքը թողած սեղանին ծառայենք։ Հիմա եղբայրներ, ձեզանից եոթը վկայուած մարդիկ ընտրեցեք, Սուրբ Հոգով և իմաստությունով լցուած, որոնց այս պիտոյքի վերա դնենք։ Իսկ մենք աղոթքին և խոսքի պաշտամունքին հետեւինք։ Եւ այս խոսքը բոլոր բազմութեան առաջին հավանելի երեւեցավ․ Եւ ընտրեցին Ստեփաննոսին որ Սուրբ Հոգով և հավատքով լցուած մարդ էր, եւ Փիլիպպոսին և Պրոքորոնին և Նիկանովրային և Տիմովնային և Պարմենային և Անտիոքացի նորահավատ Նիկողայոսին։ Նորանց կանգնեցրին առաքեալներին առաջին․ եւ աղոթք անելով ձեռք դրին նորանց վերա։ Եւ Աստուծո խոսքը աճում էր և աշակերտների համարը խիստ շատանում էր Երուսաղեմումը․ Եւ քահանաներից էլ շատ բազմություն հնազանդվում էին հավատքին։” (Գործք Առաքելոց 6:1-7)

Խնդրեմ նստեք։

Իմ երկար տարիներ հովիվ Լոս Անջելեսի Առաջին Չինական Եկեղեցու, Դկ․ Թիմոթի Լինը, պահանջում էր որ բոլոր սարկավագ թեկնածուները խոստանան հարգել տասը պահանջներ։


"Տասը ՊԵՏՔԵՐԸ Սարգավակ Թեկնածուի համար Եկեղեցում"

(1) Տիրոջ ծառայելու ցանկություն և իրար հարգելու ձգտում ունենալ։

(2) Պիտի հետեվի Ա․ Տիմոթեոս 3:1-10 պահանջներին։

(3) Պիտի ընթերցի Սուրբ Գիրքը և աղոթի ամեն օր ու ուրախությունով ու շարունակաբար տասանորդները վճարի։

(4) Պիտի ամուսնացած լինի ու նրա կինը իր կարողությամբ պիտի ամուսնուն օգնի իր սարգավակության պարտականությունների մեջ։

(5) Պիտի կարող լինի Կիրակնորա դպրոցում դասավանդի։

(6) Պիտի սիրով ծայաի Տիրոջը իր բոլոր կարողություններով, հատկապես այցելություններում։

(7) Պիտի մասնակցի բոլոր հիմնական ժողովներին, օրինակ փառաբանական ժողովներին, Կիրակնորյա դպրոցին, աղոթքի ժողովներին, պաշտոնյաների ու աշխատանքային ժողովներին; և հովանավորի եկեղեցու բոլոր կազմակերպություններին ու ծրագրներին։

(8) Պիտի մասնակցի վերապատրաստման առիթներին ու սովորեցնի ուրիշներին Եկեղեցու Ուսման Ծրագրներում կամ ուրիշ ծրագրներում։

(9) Պիտի բարի օրինակ լինի երիտասարդ Քրիստոնյաներին։ Երբեք նրանց հետ չ՛վիճաբանի առանց ուսուցանելու նպատակով։

(10) Պիտի համագործակցի հովիվի հետ։
(Dr. Timothy Lin, The Secret of Church Growth, pp. 45, 46)
(Դկ․ Թիմոթի Լին, Եկեղեցու Աճման Գաղտնիքը, էջ 45, 46)


Դկ․ Լին ճիշտ էր։ Եթե սարգավակները հետեվեին Դկ․ Լինի խոսքերին, երբեք եկեցեու բաժանման պատճառ չէին լինելու։ Բայց այսօր այդպես չէ։

Սարգավակները, մեր նման անկախ եկեղեցիներում, շատ հավանական է որ եկեղեցու բաժանաման պատճառ լինեն։ նման սարգավակները 92 տոկոս եկեղեցու բաժանման պատճառն են լինում։ Հարաֆային Մկրտչական եկեղեցիներում սարգավակները 93 տոկոս եկեղեցու բաժանման պատճառն են լինում։ Այս թիւերը առնված են Եկեղեցու Բաժանում, Church Split Դկ․ Րոյ Լ․ Բրանսոնի հեղինաությամբ գրքից։ Դկ․ Վ․ Ա․ Քրիսվելը այս գրքի մասին այսպես է արտահայտվել,

Եթե որեւէ գիրք չես կարդացել այս տարի, Եկեղեցու Բաժանում գիրքը անպայման կարդա։ Սա մի գիրք է որ ամեն մի հովիվ պետք ունի կարդա։

– Դկ․ Վ․ Ա․ Քրիսվել,
  Երկար-ժամանակվա հովիվ
  Առաջին Բափթիստ եկեղեցի
  Դալաս, Թեքսաս։


Դկ․ Լի Րաբերթսընը, Թենեսի Թեմփըլ համալսարանի վարչապետը, Դկ․ Բրանսընի գրքի մասին այսպես է ասել,

Հովիվները ու առաջնորդները այս գիրքը կարդալով մեծ օգուտ են շահելու։

Դր․ Բրանսընը ասել է, “Մեծ թվով սարգավակները վտանգավոր են որովհետեւ փորձում են կատարել մի գործ որի համար պատրաստություն չունեն” (Բրանսըն էջ, 51)։

Ինչպես՞ ենք կարող ապագա բաժանումների արգելք լինել։ Դկ․ Բրանսընը ասում է որ մենք պիտի վերադառնանք առաջին սկզբունքներին։ Դկ․ Բրանսընը ասում է,

1․ Այս ծրագիրը քարոզում, աղոթում, սովորեցնում և ավետարանչություն է անում։

2․ Նրանք առաջնորդվում էին իրենց հովիվների միջոցով։

“Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին որ Աստուծո բանը խոսեցին ձեզ․ Նայեցեք նորանց վարմունքի վախճանին և նման եղեք նրանց հավատքին։” (Եբրայեցիս 13:7)

“Ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին, և հնազանդեցեք․ որ նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար որպես թե հաշիւ պիտի տան որ ուրախությունով անեն այն և ոչ թե հառաչելով․ որ դա ձեզ օգուտ չէ։” (Եբրայեցիս 13:17)

3. Նրանց շահելը ու սովորեցնելը իրենց բուռն ցանկությունն էր։

4. Ամեն բան հեշտացնել!

Ամեն բանից ազատագրվել բացի քարոզելուց, աղոթելուց, ու ավետարանչություն կատարելուց։


1. Ազատագրվել ամսական բիզնեսի ժողովներից։

2. Ազատագրվել սարգավակների ժողովներից։

3. Եւ այլն։ (Էջ 228, 229, 230 Բրանսըն)։

4. Ազատագրվել բիզնեսային ու բոլոր վարչության ու խորհրդային ժողովներից։


Դկ․ Բրանսընը ասել է, “Միայն ‘բիզնեսի ժողովները’ նշված Սուրբ Գրքում այն ժամանակ էր երբ հովիվներ/մարգարեներ կ՛հավաքեին ժողովրդին և կասեին, ‘Սա է որ մենք անելու ենք,’ և ժողովուրդը կ՛պատասխանեին, ‘Շատ լավ, անելու ենք։’”

Դկ․ Բրանսընը ասում է, “Մեծ թվով սարգավակները վտանգավոր են որովհետեւ փորձում են կատարել մի գործ որի համար պատրաստություն չունեն” (էջ, 51)։

Սարգավակները վարչությունը չեն առաջնորդում; Սուրբ Գրքում նրանց որեւէ որոշում կայացնելու իշխանություն չի տրվել։ Ղեկավարությունը պարզորեն հովիվին է տրվել։ Աստված ասում է,

“Ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին, եւ հնազանդեցեք․ որ նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար որպես թե հաշիւ պիտի տան որ ուրախությունով անեն այն և ոչ թե հառաչելով․ որ դա ձեզ օգուտ չէ։” (Եբրայեցիս 13:17)

Սարգավակներից մեկը հարցրեց, “Կարծում էք սարգավակները ինչ՞ պիտի անեն։”

Հովիվը բացավ Գործք Առաքելոց 6:1-6 կարդաց և ասաց “Այստեղ միայն գործը որ հատուկապես գրել է նրանց համար Սուրբ Գրքում։” Սարգավակը ասաց, “Սուրբ Գիրքը շատ ավելի իշխանություններ է տվել սարգավակներին դրանից ավելի!”

Ապա մի ուրիշ սարգավակ ասաց, “Գիտեմ Սուրբ Գիրքը սարգավակներին շատ ավելին իրավունքներ է տվել դրանից։”

Հովիվը ասաց, “Այս հարցով այլեւս չեմ զբաղվում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Սուրբ Գրքում ուրիշ բան չի գրվել։”


Քանի որ սարգավակները չեն ձեռնադրվում, ուստի նրանք չ՛պիտի հովիվին ասեն ինչ անեն կամ ինչ չանեն, իբրեւ այս եկեղեցու հիմնադիր և վաստակավոր հովիվ, երեք մարդկանց մեկ տարվա համար նշանակում եմ իբրեւ սարգավակ։ Նրանք են Պրն․ Մենիքան, Պրն․ Գանը և Ջան Վեսլի Հայմերզը որոնք նշանակվելու են մեկ տարվան համար, և Դկ․ Քէյգընը երկու տարվան համար։

Ամեն Հունվարին մի անգամ աշխատանքային ժողով ենք ունենալու, երբ նշանակելու կամ նորեն նշանակելու եմ մյուս տարվա սարգավակներին, եթե հարմար տեսնեմ։

Իսկ այժմ բացման համարները նորեն կ՛կարդամ։ Խնդրեմ բացեք Գործք Առաքելոց 6:1-7։

“Եւ այն օրերումն՛ երբոր աշակերտները շատացան, Հելլենախոսների կողմանե տրտունջ եղավ Եբրայեցիների դեմ թե նորանց որբեւայրիները ամեն օրուա մատակարարութնների մեջ անտես էին լինում։ Եւ տասնեւերկուսը կանչեցին աշակերտների բազմությունը և ասեցին․ Մեզ վայել չէ որ Աստծո խոսքը թողած սեղանին ծառայենք։ Հիմա, եղբայրենր, ձեզանից եոթը վկայուծ մարդիկ ընտրեցեք, Սուրբ Հոգով եւ իմաստությունով լցուած, որոնց այս պիտոյքի վերա դնենք։ Իսկ մենք աղոթքին և խոսքի պաշտամունքին հետեւինք։ Եւ այս խոսքը բոլոր բազմութեան առաջին հավանելի երեւեցավ․ Եւ ընտրեցին Ստեփանոսին որ Սուրբ Հոգով եւ հավատքով լցուած մարդ էր, եւ Փիլիպոսին և Պրոքորոնին և Նիկանովրային և Տիմովնային և Պարմենային և Անտիոքացի նորահավատ Նիկողայոսին։ Նորանց կանգնեցրին առաքեալների առաջին․ եւ աղոթք անելով ձեռք դրին նորանց վերա։ եւ Աստծո խոսքը աճում էր եւ աշակերտների համարը խիստ շատանում էր Երուսաղեմումը․ Եւ քահանաներից էլ շատ բազմություն հնազանդվում էին հավատքին։” (Գործք Առաքելոց 6:1-7)։

Խնդրեմ ոտքի վրա երգենք այսօրվա երգը,

Ժամ դիր սուրբ լինելու, Խոսիր Տիրոջ հետ;
   Միշտ Նրա ներկայության մեջ մնա, և կերակրվի Նրա Խոսքով։
Ընկերացիր Աստծո զավակների հետ, Տկարներին օգնիր,
   Մի մոռացիր Նրա օրհնություները։

Ժամ դիր սուրբ լինելու, Աշխարհը արագությամբ անցնում է;
   Մենակության մեջ Հիսուսի հետ ժամ անցկացրու։
Նայելով Հիսուսին, Ձգտի Նրան նմանելու;
   Որպեսզի քո ընկերները քո մեջ տեսնեն Նրա պատկերը։

Ժամ դիր սուրբ լինելու, Քո հոգուտ մեջ խաղաղ եղիր,
   Ամեն մի միտք ու շարժում Նրա հսկողության տակ լինի։
Սուրբ Հոգով առաջնորդվելով դեպի սիրո աղբիւրը,
   Որպեսի արժանանաս երկնային ծառայության։
(“Take Time to be Holy,” William D. Longstaff, 1822-1894;
       տողեր 1, 2 and 4)


Եթէ այս պատգամը քո օրհնութեանտ պատճառ է եղած, Դկ․ Հայմերզը մեծ սիրով կուզի լսել քեզանից։ ԵՐԲ ԳՐԵՍ ԴԿ․ ՀԱՅՄԵՐԶԻՆ, ԽՆԴՐԵՄ, ԳՐԻՐ ՈՐ ԵՐԿՐԻՑ ԵՍ, ՈՐՈՎ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ԵԹԷ Չ՛ԳՐԵՍ։ Դկ․ Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է www.sermonsfortheworld.com ։ Նախընտրելի է գրես Անգլերեն, բայց եթէ չես կարող գրիր քո լեզւով։ Նաեւ կարելի է կապվել նրա հետ փոստով, հետեւեալ հասցեով P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015։ Եթէ կ՛ուզեք անձամբ նորա հետ խոսել խնդրեմ, զանգահարեք (818) 352-0452 հեռախոսով։

(Պատգամին վերջը)
Դկ․ Հայմերի պատկամները կարդացեք ցանցին վրա ամեն շաբաթ
www.sermonsfortheworld.com.
Սեղմեցեք "Քարոզի Հայերեն տարբերակ"-ը

Այս պատգամը կարելի է օգտագործել առանց Դկ․ Հայմերզի իրաւունքով
քանի որ հեղինակի իրաւունք ստացուած չէ։ Բայց Դկ․ Հայմերզի վիդէօները
օգտագործելու համար թույլատվութիւն է պետք։