Print Sermon

Այս կայքի նպատակն է տրամադրել անվճար գրված և վիդիոի առնված հատկապես Երրորդ Աշխարհում, որտեղ սահմանափակ աստվածաբանական ճեմարաներ կամ Սուրբ Գրային դպրոցներ կան։

Այս պատգամները հաղորդվում են 1,500,000 համակարգիչներին թե գրավոր և թե վիդէոների միջոցով և տարածվում 221-ից աւելի երկրների մեջ www.sermonsfortheworld.com հասցեով ամեն ամիս։ Հարիւրավոր անձինք դիտում են այս վիդեոները, YouTube-ի միջոցով, բայց շուտով քարոզները փոխադրվոլու են մեր կայքին։ Մեր կայքը սնվում է YouTube-ի միջոցով։ Այս քարոզները 46 լեզուներով թարգմանվում են ամեն ամիս և մոտ 120,000 համակարգիչների են տրվում։ Այս պատգամների համար հեղինակային իրավունք ստացված չեն և բոլոր քարոզիչները հնարավորություն ունեն օգտագործել իւրաքանչիւր գրավոր պատգամը առանց հեղինակի թույլատվություն ստանալով։ Խնդրում ենք սեղմել այստեղ, տեղեկանալու թէ ինչպես կարելի է ամսական նիւթականով օգտակար գտնվել այս հիանալի աշխատանքին, տարածելու Աւետարանի Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին։

Կ՛խնդրենք, երբ Դկ. Հայմերզին կ՛գրեք, անպայման նշել որ երկրում էք ապրում, այլապես նա չի կարողանա ձեզ պատասխանել։ Դկ. Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է rlhymersjr@sbcglobal.net։
Ալեքսամենոսը և իր Աստուածը

ALEXAMENOS AND HIS GOD
(Armenian)

Դկ․ Ր․Լ․ Հայրմըր
Dr. R. L. Hymers, Jr.

Քարոզվել է Լոս Անջելեսի Բաբթիստ Թաբրնաքլում
Տիրոջ Օրում Առաւոտեան, Հունիս 7, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 7, 2015

"Որ ինչպես գրուած է, նա որ պարծենում է՛ թող Տերովը պարծենա։"
(Ա Կորնթացիս 1:31)


Ա Կորնթացիս առաջին երկու գլխից ինչ՞ ենք կարող սովորել։ Ամենա հետաքրքիրը սովորում ենք առաջին Քրիստոնեանների մասին։ Հնարավոր չէ կարդալ այս գլուխները առանց նկատելու թէ ինչքան Քրիստոսա-կենտրոն էին նրանք։ Նրանք որ կարծում էին իմաստուն են մերժեցին Քրիստոսին, "Որովհետեւ խաչի խոսքը կորածների համար հիմարութիւն է, բայց մեզ փրկուածներիս համար Աստծո զորութիւն" (1:18): "Մենք էլ քարոզում ենք խաչեալ Քրիստոսը" (1:23)։ "Քրիստոսը քարոզում ենք Աստծո զորութիւնը եւ Աստծո իմաստութիւնը"(1:24)։ "Եւ դուք նրանից էք Հիսուս Քրիստոսումը որ Աստուածանից մեզ համար եղաւ իմաստութիւն, եւ արդարութիւն եւ սրբութիւն եւ փրկութիւն"(1:30)։ Որովհետեւ միտքս չէի դրած՛ մի ուրիշ բան գիտենալ ձեր մեջ բայց միայն Հիսուս Քրիստոսին եւ այն էլ խաչուածին" (2:2)։ Դր․ Ջ․Վրնոն ՄաքԳի հետեվեալ է ասել։

Պողոս Առաքեալ փիլիսոփայական բացատրութիւննրի մեջ չմտավ․․․այլ պարզապես քարոզեց խաչեալ Քրիստոսը։ Նա քարոզեց խաչեալ Փրկիչին։ Սա ճիշտ այն տեսակ ծառայութինն է որ մենք այս օրերում պետք ունենք։ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume 5, Thomas Nelson Publishers, 1983, p. 13; note on I Corinthians 2:2)

"Որ ինչպես գրւած է, նա որ պարծենում է՛ թող Տերովը պարծենա։" (Ա Կորնթացիս 1:31)

Հունարեն "պարծանք" բառը թարգմանվում է "հպարտանալ", մեծարվել։ Առաքեալ հորդորում է մեզ որ Քրիստոսով հպարտանանք եւ պարծենանք։ Առաջին Քրիստոնեաններ այնքան էին խոսացել Քրիստոսին մասին որ անհավատներ իրենց կոչել էին մեռած հրեայի պաշտողներ! Դր․ Մայքէլ Գրինը այսպես է ասել, "Սրտին դպչող մի օրինակ կա (Քրիստոսի մասին) Հռոմի պալատական Փալաթին Հիլում, ծառա տղաների սենեակներից մեկին մեջ․ Այդտեղում երրորդ դարվանից մնացած մանկական ձեռքով կնարված մի պատկեր կա, մի փոքրիկ տղա փառաբանական վիճակով կանգնած է եւ մի ձեռքը դեպի երկինք է պարզած։ Իր փառաբանութեան առարկան մի կերպարանք է խաչին վրա, ավանակի գլուխով։ Ներքեվում գրուած է "Ալեքսամենոսը իր Աստծուն կ՛պաշտէ"։ Շատ պարզ է որ տղա ծառաներից մեկը Քրիստոնա է եղել եւ ամօթ չէ համարել իր հավատքը։ Բայց իր ընկերները չարամտորեն մատնել են իրեն ծաղրանքի իր հավատքին համար։ Իսկ իր միւս ձեռում գրված է "Ալեքսամենոսը հավատարիմ է" Միգուցէ սա իր պատասխանն է այդ դաժան ծաղրանկարին։ (Michael Green, D.D, Evangelism in the Early Church, William B. Eerdmans Publishing Company, 1970, pp. 174,175).

Ես այդ ձեռքով նկարուած պատճենը իսկական օրինակինց տպագրել եմ այստեղ, այս պատկերը առնված է Փալաթին Հիլի, ծառա տղաների սենեակից, հին Հռոմում երկրորդ դարվա վերջում։

Alexamenos and his God

Երբ այս հին ծաղրապատկերը տեսա, արտասուքը սկսեց հոսել իմ աչքերից։ Ահա մի տաս կամ տասերկու-ամեա փոքրիկ տղա որ հաստատ կանգնած է վասն Քրիստոսի! Եւ մի վատ տղա իրեն այդպես է ներկայացրել Հիսուսին պաշտելու ժամանակ - մի ավանակի գլխով! Մտածեցի, "Փառք Աստծո Ալեքսամենոսի համար!" Այսպես տղա եւ աղջիկների պատճառով է եղել որ Քրիստոսի պատգամը տարածվել է Հռոմեական աշխարհում! Անհամբեր կ՛սպասեմ քեզ հանդիպելու երկնքում, Ալեքսամենոս! Իմ աղոթքս է որ մեր եկեղեցում էլ ունենանք այսպես երիտասարդներ - երիտասարդ տղա և աղջիկներ որ պարծենում են Քրիստոսով - կարեվոր չէ թէ ինչքան կ՛ծաղրվեն և կ՛անհամարվեն այս Աստծուց-հեռացած սերունդի միջոցով։

Դագր ընտանիքը ենթարկվել են անհարգանքի և փետրվել են առանց դատվելու։ Նրանք ունեն տասնըինը երեխաններ։ Տասերկու տարիներ առաջ իրենց տղաներից մեկը իր երկու քույրերին անպատշած կերպով ձեռնահարել էլ։ Իր ծնողները իրեն կ՛ներկայացնեն ոստիկանութեան։ Նա միայն 15 տարեկան էր, եւ դրա պատճառով այդ զեկուցումը գոցվում է։ Մի քանի շաբաթներ առաջ մի առանց ուղեղի ոստիկանութեան պաշտոնիա փոքրիկ Արքանսա քաղաքում բացում է այդ զեկոյցը և ներկայացնում մամուլին։ Նրանք խաչեցին այս ընտանիքին, նրանց տունը կոչելով "Սարսափի Տուն"։ Ինչու՞ այս ընտանիքին հետ այդպես վարվեցին - որովհետև նրանք Քրիստոնիա են!!! Այդ երկու քոյրերը կ՛ներկայանան Ֆաքս Լրատուին, որով գիտէին որ միակ տեղն է որ իրենց հետ արդարութեամբ կ՛վարվեին։ Այս երիտասարդ օրիորդները այնտեղ գնացին որպեսի պաշտպանեն իրենց ծնողներին։ Ես տեսա այդ ծրագիրը Վօօփի Գօլդբէրգին, իր սոսկալի եւ դիվային դեմքով բոռում էլ աղջիկների վրա որ։ "Աստծուն մեջտեղ մի բերեք դրա մեջ!" Բռնեցեք Քրիստոնեաներին! Բռնեցեք! Բռնեցեք!" Հին Հռոմից մինչև հիմա ոչինչ չի փոխվել, այն ժամանակ Քրիստոնեա աղջիկներին նետում էին առիւծների առաջ! Վօօփի Գօլդբերգը նմա էր Ներոնին կամ Կալիգուլային! "Սպանեցեք Քրիստոնեաներին! Բռնեցեք! Բռնեցեք! Բռնեցեք իրենց!" Աստուած օգնէ եւ ազատէ մեզ - այդպես մարդակցից որ հաղորդակայանները կառավարում են! Այս չար և դաժան օրերում, թող ամեն մի երիտասարդ ասէ, "Ալեքսամենոսը հավատարիմ է։"

"Որ ինչպես գրուած է, նա որ պարծենում է՛ թող Տերով պարծենա։" (Ա Կորնթացիս 1։31)

Ոչ մի մահկանացու կ՛բաղտատվի Իրեն հետ,
   Մարդկանց որդիների մեջ;
Ամենաարդարն է արդարների մեջ;
   Որ երկնային ընթացքը կ՛տանի,
Որ երկնային ենթացքը կ՛տանի։

Իրեն եմ պարտական իմ կեանքը, իմ շունչը,
   Եւ բոլոր ցնծութիւնը որ ես ունեմ;
Նա ինձ հաղթանակ պարգեւեց մահին վրա,
   Եւ ազատել ինձ գերեզմանից,
Եւ ազատել ինձ գերեզմանից!
   ("Վեհափառ Քաղցրութիւն բազմած գահին"
      Սամուել Սթենեթ, 1727-1795)

Դու կարող ես ունենալ ձախակողմանիների հաղորդակայանը! Կարող ես ունենալ Վօօփի Գօլդբերգին, եւ լրիվ ազատական, Աստուած-ատող, Հալիվօօդի ժողովուրդին! Կարող ես ունենալ! Բայց նրանք ոչինչ չունեն քեզ մատուցանելու! Ոչինչ! Ոչինչ! Ոչինչ! - "Ալեքսամենոսը հավատարիմ է!" "Ալեքսամենոսը հավատարիմ է!" "Ալեքսամենոսը հավատարիմ է!" Թող այդպես լինի, սիրելի Աստուած! Թող այդպես լինի!

"Որ ինչպես գրուած է, նա որ պարծենում է՛ թող Տէրովը պարծենա։" (Ա Կորնթացիս 1։31)

Մենք չենք գալիս եկեղեցի զվարճանալու համար։ Չենք գալիս փառաբանութեան խումբին լսելու, կարծես թէ երգում են Լաս Վեգասի գիշերային քլուբների երգողներին պես։ Մենք չենք գալիս անեկտոտ կամ ինքնաբարելավման պատմութիւներ լսելու։ Այդ անեկտոտները կարելի է լսել Ջիմի Ֆալլօնից։ Ինքնաբարելավման պատմութիւների մասին էլ կարելի է կարդալ Reader's Digest-ում։ Չենք գալիս եկեղեցի որպեսզի հիանանք "Քրիստոնեական" ռաք երաժշտութիւնով! Դատարկութիւն է։ Մեր սրտերին չի դպչում։ Մեր բերանում թողնում է մի վատ համ։ Դատարկութիւն է և ժամանակի վատնում!

Կնոջս հետ Շաբաթ գիշեր մի բազմանդամ եկեղեցի էինք գնացել, Օրենջ Գավառում, Սան Դիէգօյի մօտ։ Երաժշտութիւնը խլացնող էր և Հիփնոթիզմ անող։ Կատարեալ ռաք երաժշտութիոն էր և ավարտվեց ճայթիոն վերելքով։ Գերազանց կատարում էր իմ բոլոր ուրիշ լսածներիցս մեջ։

Մարդիկ թողին եկեղեցին շլացած եւ թմրած զոմբիների պես։ Ոչ ոք չէր ծիծաղում։ Ոչ ոք չէր խոսում։ Մեկը միւսին չ՛բարեւեց։ Մենակ եկան - մենակ գնացին։ Դկ․ Դայւիդ Վէլզը այսպես է ասել , "Մենակութիւնը ժամանակակից եվ արդի աղետ է։ Մի պատուհաս է որ անջատում է եւ արմատ չէ տալիս, մի հատուկ տեղի չի պատկանում, բայց նոյն ժամանակ պատկանում է ամեն տեղի։ Մենակ լինելու տառապանքն է անտեսվել եւ ապրել մի անտարբեր աշխարհում։ (David F. Wells, Ph.D., The Courage to be Protestant, Eerdmans, 2008, p.33)

Դկ․ Վէլզը մեծ աստուվածաբան է, եւ ճիշտ է։ "Մենակութիւնը ժամանակակից աղետ է։" Այդ բազմանդամ եկեղեցին պատասխան չուներ մենակութեան համար։ Իր ունեցածը, ռաք խումբն էր - իսկ ուրիշներ մենակութիւնից մոլորված վիճակին մեջ են - նման Դաջերզ մարզավանի խաղին սայթաքումներին! Ուրեմն ինչն՞ է պատասխանը! Պատասխանը սա է, մի եկեղեցի որ կենտրոնացած է Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Քրիստոսն է պատասխանը - ոչ թէ ռաք երաժշտութիւնը։ Քրիստոսն է պատասխանը - ոչ թէ մի մեծ բայց մենակ ամբոխ! Այս արդի բազմանդամ եկեղեցինները ոչինչ չունեն մատուցանելու! Ոչինչ! Ոչինչ! Ոչինչ! Միայն մի Քրիստոսա-կենտրոն, Քրիստոսին դավանող, Քրիստոսին հարգող և մեծարող եկեղեցին պատասխան ունի։ Այդ երկրորդ դարվան մեջ ապրող փոքրիկ տղան գիտեր դա։ Դրա համար "Ալեքսամենոսը կ՛պաշտեր իր Աստծուն։ Դրա համար "Ալեքսամենոսը հավատարիմ էր! "

"Որ ինչպես որ գրուած է, նա որ պարծենում է՛ թող Տերովը պարծենա" (Ա Կորնթացիս 1։31)

Ապա փրկութեան մասին ինչպես՞։ Արդեոք՞ լսել էք "մեծ" քարոզիչներից, քարոզ թէ ինչպես՞ պիտի փրկվել։ Ոհ Տեր, ես լսել եմ որ կ՛խոսեն ամեն բանի մասին! Կ՛խոսեն Սուրբ Հոգու մասին։ Կ՛խոսեն ինչպես լաւ զգալու մասին։ Ինչպես հաջողակ լինել։ Մեկը կա Ջոզեֆ Փրինս անունով որ մինչևիսկ շնորհքի մասն կ՛խոսի։ Բայց արդեոք՞ ով կ՛խոսի ինչպես փրկվել։ Ես չեմ լսում! Ով՞ է խոսում խաչին մասն։ Ես չեմ լսում! Ով՞ է խոսում Արեան մասին։ Ես չեմ լսում! Արդոք՞ մեկը կա որ իր լրիվ քարոզը Հիսուսի մասին լենի։ Ես չեմ լսում!

Մի քանի օրեր առաջ Կուբայից մի երիտասարդ, նամակ (e-mail) էր գրել ինձ։ Այս իմ քարոզները աշխարհքի չորս կողմերը գնում են - 200-ից ավելի երկրներ, 32 լեզուներեվ թարգմանված։ Այս երիտասարդ Կուբայացին այսպես էր գրել որ, նա իր կեանքը հանձնել էր Քրիստոսին և մկրտվել էր։ Բայց իր ընկերներից մեկը իրեն հետ բաժնեկցել էլ ընտրութեան վարդապետութեան մասին։ Այդ գաղափարը անհանգստացրել էր իրեն։ Լսելով դա սկսել էր կասկածել իր փրկութան մասին։ Չեմ հասկանալ դա! Ինձ թվում է թէ ընտրութեան գաղափարը պիտի քո վստահութիւնը ավելացնի փրկութեանդ մասին։ Ընտրութիւնը քեզնից կախեալ չէ։ Այլ Քրիստոսից միայն! Ամեն! Բայց այս երիտասարդը սկսում է դիտել Փալ Վաշերի և Ջան Մաք Արթուրի քարոզները։ Նաև սկսում է կարդալ Ռէյ Քամֆօրթի քարոզը, "Դժողքի պահված գաղտնիքը։" Հետո մի վիդեո է դիտում Կալվնիզմից որը կոչվում է, "Հիանալի Շնորք։" Սրանք բոլորը իրեն շփոթեցնում են։ Ուրեմն որոշում է մեզ նամակ գրել, "Կարծում եմ որ պետք ունեմ ինձ գրքեր առաջարկեք օրենքի մասին, մտածելու եւ պատրաստվելու մեղքերի հանդիմանութեան համար," Նա գրում է, "Պետք ունեմ ավելի խորունկ կերպով հասկանալ օրենքի մասին։" Հետեվեալը իմ պատասխանն էլ նրան։

Նկատիր որ մինչևիսկ մեկ անգամ Քրիստոսի անունը մեջբերում չարիր! Ինձ մի երկար նամակ ես գրել դապարտութեան և օրենքի մասին առանց մինչևիսկ մեկ անգամ Հիսուսի անունը մեջբերում անելու։ Նրա գործը խաչին վրա, կամ Իր մեղքեր- մաքրող արեան մասին! Սա Կալվնիզմի առաջադիմած նոր թակարդն է։ Նկատիր որ ժամերով Փալ Վաշըրի և Ջան Մաք Արթուրի գրքերը կարդալուց հետո, սկսել ես մտածել օրենքի մասին ոչ թէ Քրիստոսի մասին! Սա իմ բողոքս է այսպես մարդկանց Վաշերի, Մաք Արթուր և Ռէյ Քամֆրթի դեմ։ Նրանք լավ քարոզիչներ են օրենքը քարոզելու քան թէ Աստծո բարի լուրը տարածելու! (Կարող եք կարդալ իմ քարոզը-"An Even More Shocking Youth Message! - Իմ պատասխանը Փալ Վաշըրին!")

Այդ երիտասարդին համար ուղարկեցի իմ երկու քարոզներից։ "Հիսուս Քրիստոս Ինքը" և "Ինչ՞ ես մտածում Քրիստոսի մասին։ " Դա է իր պետքը - Հիսուս Քրիստոս ինքը։ Իսկ քո պետքն էլ էՀիսուս Քրիստոսը։

"Նա որ պարծենում է՛ թող Տերովը պարծենա" (Ա Կորնթացիս 1։31)

Ոչ մի մահկանացու կ՛բաղտատվի Իրեն հետ,
Մարդկանց որդիների մեջ;
Ամենարդարն է արդարների մեջ;
Որ երկնային ընթացքը կ՛տանի;
Որ երկնային ընթացքը կ՛տանի;

Նա տեսավ որ խորը տագնապի մեջ մտա;
Եվ ինձ օգնութըան հասավ;
Ինձ համար ամօթալի խաչը կրեց,
Եվ իմ բոլոր ցավերը վեր առավ,
Եվ իմ բոլոր ցավերը վեր առավ։

Քանի որ Իր առատ շնորհքը հասավ հնձ,
Աստուածային սիրո այսպես մեծ փաստ,
Եթէ ունենայի հազար սիրտ նվիրելու,
Տեր, այդ բոլորը Քոնը կ՛լիներ․
Տեր, այդ բոլորը Քոնը կ՛լիներ․

Շատ թիւրին է գալ Հիսուսին։ Հռոմեացի երիտասարդը եկավ Իրեն - դու էլ ես կարող գալ!

Ալեքսամենոսը պաշտում է իր Աստծուն! Իր Աստուածը գամվեց խաչին վրա, տառապեց որպեսզի Ալեքսամենոսի մեղքի պարտքը վճարի։

Ռոբերթ Հայմերը պաշտում է իր Աստծուն! Իր Աստուածը գամվեց խաչին վրա, տառապեց որպեսզի Ռոբերթ Հայմերի մեղքի պարտքը վճարի։

Ալեքսամենոսը պաշտում է իր Աստծուն! Իր Աստուածը Նազովրեցի Հիսուսն է։ Իր Աստուածը վայր իջավ երկնքից, մեռավ խաչին վրա, որպեսզի թէ Ալեքսամենոսի եւ թէ քո մեղքերի պարտքը վճարի։ Նրա Աստուածը Հիսուս է, որ մարմնով հարութիւն առավ մեռածների միջից, եւ հիմա երկնքումն է - Հոր աջ կողմը նստած։

Ալեքսամենոսը պաշտում է իր Աստծուն։ Աշխարհն ասում է իր Աստուածը ավանակի գլուխ ունի! Աշխարհը ծաղրում է Ալեքսամենոսին որ Հիսուսին կ՛պաշտէ։ Բայց նա իր պատասխանն գրում է պատին վրա, "Ալեքսամենոսը Հավատարիմ է։" Ինչու՞ է հավատարիմ։ Որովհետև իր Աստուածը, Հիսուս ասում է, " Ոչ ոք է գալու Հոր Աստծո մոտ, եթէ ոչ ինձանով։" (Հովհաննէս 14։6)

Ալեքսամենոսը իր Աստծուն կ՛պաշտէ։ Հռոմեական աշխարհը կործանվեց սւ վերացավ եւ իր բոլոր կուռքերը անհաջողեցան։ Իրենց փառքը անհայտացավ։ Եւ Քրիստոս բարձրացավ Կոլուսյումի եւ Փարթենոնի ավերակներից։

"Նա որ պարծենում է՛ թող Տերովը պարծենա։" (Ա Կորնթացիս 1։31)

Ալեքսամենոսը իր Աստծուն կ՛պաշտէ։ Սուրբ Գրքում մարգարէութին կա որ ալիքները կ՛գոռան են, երկիրը կ՛ցնցվի, Լուսինը արեան գույնի է կ՛փոխի, եւ շենքեր եւ քարերը ու սարերը կ՛փլվեն։ Երկրի թագավորութիւնները կ՛ոչնչանան։ Եւ մարդիկ վախից քարանձավներում կ՛թագնվեն։ Նրանք բոլորը սխալ էին, իսկ այդ տղան ճիշտ էր։ "Ալեքսամենոսը հավատարիմ է։ Արդեոք՞ իր Աստծուն կ՛վստահես։ Արդեոք՞ Հիսուսին կ՛վստահես, որպեսզի Իր թանգագին Արիւնով մաքրվես մեղքերից։ Աղոթքս է որ կ՛կատարես։ Իր անունին մեջ։ Ամեն։

Եթէ օրհնւել ես այս քարոզով խնդրեմ գրիր Դր․ Հայմերին և իրեն տեղեակ պահիր - rlhymersjr@sbcglobal.net. Որևէ լեզւով կարող ես գրել, բայց եթէ կարող ես Անգլերեն գրիր․

(ՔԱՐՈԶԻՆ ԱՒԱՐՏԸ)
Դուք կրնաք Dr. Hymers-ի քարոզները կարդալ ամէն շաբաթ համացանցի
հետեւեալ կայքի վրայ. www.realconversion.com. Կտեցէք կոճակը “Sermon Manuscripts” վրայ:

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Դուք կրնաք անգլերէն լեզուով` ե-մակով (email) կապուիլ Dr. Hymers-ի հետ
հետեւեալ. rlhymersjr@sbcglobal.net. Հածացանցով: Կրնաք գրել իրեն փոստով
հետեւեալ հասցէին. P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Հեռաձայնել իրեն
հետեւեալ թիւին. (818) 352-0452:

Աստծո խոսքի ընթերցումը կատարեց Պր․Աբել Փրուդհոմի միջոցով։ Ա Կորնթացիս 1։26-31.
Մեներգը կատարվեց Պր․ Բենջամին Գրիֆիթի միջոցով։
“Majestic Sweetness Sits Enthroned” (Samuel Stennett, 1727-1795).