Print Sermon

Այս կայքի նպատակն է տրամադրել անվճար գրված և վիդիոի առնված հատկապես Երրորդ Աշխարհում, որտեղ սահմանափակ աստվածաբանական ճեմարաներ կամ Սուրբ Գրային դպրոցներ կան։

Այս պատգամները հաղորդվում են 1,500,000 համակարգիչներին թե գրավոր և թե վիդէոների միջոցով և տարածվում 221-ից աւելի երկրների մեջ www.sermonsfortheworld.com հասցեով ամեն ամիս։ Հարիւրավոր անձինք դիտում են այս վիդեոները, YouTube-ի միջոցով, բայց շուտով քարոզները փոխադրվոլու են մեր կայքին։ Մեր կայքը սնվում է YouTube-ի միջոցով։ Այս քարոզները 46 լեզուներով թարգմանվում են ամեն ամիս և մոտ 120,000 համակարգիչների են տրվում։ Այս պատգամների համար հեղինակային իրավունք ստացված չեն և բոլոր քարոզիչները հնարավորություն ունեն օգտագործել իւրաքանչիւր գրավոր պատգամը առանց հեղինակի թույլատվություն ստանալով։ Խնդրում ենք սեղմել այստեղ, տեղեկանալու թէ ինչպես կարելի է ամսական նիւթականով օգտակար գտնվել այս հիանալի աշխատանքին, տարածելու Աւետարանի Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին։

Կ՛խնդրենք, երբ Դկ. Հայմերզին կ՛գրեք, անպայման նշել որ երկրում էք ապրում, այլապես նա չի կարողանա ձեզ պատասխանել։ Դկ. Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է rlhymersjr@sbcglobal.net։
ԵՈԹԸ ԿԵՏԵՐ ՆՈՐ ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS
(Armenian)

Դկ. Ր. Լ. Հայմերզ

Այս պատգամը տրուել է Լոս Անջելեսի Մկրտչական Եկեղեցում Տիրոջ Օրում Շաբաթ Երեկոյան Հոկտեմբեր 7, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 7, 2017

“Աշակերտների սրտերը հաստատեցին, և հորդորեցին որ հաստատ կենան հավատքի մեջ․ Եւ թե շատ նեղություններով պետք է մեզ մտնել Աստծո արքայությունը։” (Գործք Առաքելոց 14:22)


The Applied New Testament Commentary գրքում այսպես է մեկնաբանում այս համարը,

Բավարար չէ միայն Բարի Լուրը քարոզել մի վայրում և միայն մեկ անգամ։ Անհրաժեշտ է նոր հավատացյալներին սովորեցնել և նրանց հաստատել հավատքի մեջ։ Եւ սա ճիշտ այն էր որ Պողոսը և Բարնաբասը կատարեցին։ Նրանք աշակերտներին զգուշացրին որ Աստծո թագավորության մեջ մտնելու համար նրանք պիտի անցնեն շատ նեղություններից [ճնշումներից, չարչարանքներից]։

Պողոս առաքյալը ասաց, “Եթե համբերենք [չարչարանքներին], հետն էլ կ՛թագավորենք” (Բ Տիմոթեոս 2:12)։ Սա նշանակում է, հանձնված Քրիստոնյան պիտի համբերե ճնշումներին որպեսզի թագավորե Քրիստոսի հետ Նրա թագավորության մեջ։ “Իսկ դու նեղությունները կրի ինչպես Քրիստոս Հիսուսի հավատարիմ զինվոր։” (Բ Տիմոթեոս 2:3)

I. Առաջին, դու պիտի տառապես նեղությունների մեջ։

Դա առաջինն խորհուրդն է որ պիտի իմանաս։ Դու միայն չես փրկվում որպեսզի երկինք գնաս։ Երբ փրկվեցիր, “Իսկ դու նեղությունները կրիր ինչպես Քրիստոս Հիսուսի բարի զինվոր … Եթե համբերենք, հետն էլ կ՛թագավորենք” (Բ Տիմոթեոս 2:3, 12)։ Նախքան Չինական եկեղեցի հաճախելը այս բանը ինձ չեն ուսուցանել։ Մտածում էի միայն վստահել Քրիստոսին ու Երկինք գնալ։ Դկ. Թիմոթի Լինը ինձ սովորեցել է որ ես պիտի հաղթական Քրիստոնա լինեմ որպեսզի թագավորեմ Նրա թագավորության մեջ, “Եւ ով որ հաղթում է և իմ գործերը պահում մինչեւ վերջը, նրան իշխանություն կ՛տամ ազգերի վրա” (Հայտնություն 2:26)։ Քրիստոնյաները Մուսուլմանական և Չինական աշխարհում գիտեն որ պիտի նեղություններից անցնեն որպեսզի Քրիստոսի հետ Իր թագավորության մեջ թագավորեն։ Ինչպես մեր բացման համարում ասացինք, “Շատ նեղություններով պետք է մեզ մտնել Աստուծո արքայությունը” (Գործք Առաքելոց 14:22)։ Պողոս առաքյալը նոր Քրիստոնյաներին սովորեցրեց որ նրանք պիտի նեղություններից անցնեն (thlipsis – ճնշումներ) որպեսզի Քրիստոսի հետ Իր թագավորթյան մեջ թագավորեն։ Դու է նույն ընթացքին պիտի հետեվես եթե այս նորոգության ժամանակ դարձի ես եկել։ Դկ․ Վաթսի հայտնի հոգեւոր երգը մեզ դա սովորեցրել է վերջին երեք հարյուր տարիների ընթացքում!

Արդյոք՞ երկինք կսավառնեմ ծաղիկներով ծածկված անկողնում հեշտուկ,
Երբ՞ ուրիշներ պատերազմում են մրցանակը շահելու, սավառնելով արյունոդ ծովի մեջ։
Հաստատ պիտի պատերազմեմ, եթե պիտի թագավորեմ, ավելցրու իմ խիզախությունս, Տեր,
Ծանր, ցավոտ աշխատանքը կհամբերեմ, պաշտպանված Քո Խոսքով։
   (“Am I a Soldier of the Cross?”, Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

II. Երկրորդ, դու պիտի Սուրբ Գիրք ունենաս և կարդաս դա։

“Ամեն Գիրք աստվածաշունչ են և օգտակար, վարդապետության, և հանդիմանության, և ուղղելու, և արդարության խրատելու համար։ Որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։” (Բ Տիմոթեոս 3:16, 17)

Կ՛առաջարկեմ ձեզ հետ ունենալ ձեր Սուրբ Գրքերը որպեսզի իմ հետ հետեվեք երբ կարդում ենք համարները։ Նաեւ ձեզ հետ տուն տարեք տպագրված քարոզները և շաբաթվա ընթացքում ուսումնասիրեք։ Զգուշացեք ռադիոի և հեռուստատեսի քարոզներիչ, թե ում էք լսում։ Նրանց մեջ կեղծ ուսուցիչներ կան։ Լսեք Դկ․ Ջ Վերնոն ՄաքԳիին։ Դուք կարող էք լսել նրա առորեա Սուրբ Գրքի ուսուցմունքներին գիշեր կամ ցերեկ ձեր համակարգիչների միջոցով այս հասցեով www.ttb.org or www.thrutheBible.org։ Դկ․ Մաքգին երկար ժամանակ Բաց Դուռ եկեղեցու հովիվ է եղել 550 South Hope Street, Լոս Անջելեսում։ Ես ամեն օր նրան լսելով Սուրբ Գիրքը սովորեցի։ Նա այսօրվա համարյա բոլոր սխալներից ու հերետեկոսություններից խուսափում է։ Նա միայն Սուրբ Գրքի ուսուցիչն է ռադիոում որ ես վստահում եմմիայն մեկը։ Կան ոմանք նրանից առաջ և հետո որ խախտում են ոմանց մտքերը։ Այդ պատճառով է որ ամենա լաւը նա է որ ձեր համակարգիչներով լսեք նրան (նրանք որ անգլերենի ծանոթ չեն կարող են թարգմանությունները գտնել www.ttb.org/global-reach/regions-languages) համացանցում։

Սուրբ Գիրքը ամեն օր կարդա։ “Իմ սրտումը թագցրի քո խոսքերը, որ չմեղանչեմ։” (Սաղմոս 119:11)

III. Երրորդ, ուրիշ եկեղեցիներ մի գնա, միթե ճամփորդության մեջ լինես։

Մենք ապրում ենք մի ժամանակ ուր եկեղեցիները խոր դասալքության մեջ են գտնվում։ Նրանցից հեռու մնա։

“Եւ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան՛ և շատերին կմոլորեցնեն։ Եւ անօրենության շատանալու պատճառովը՛ շատերի սերը կսառչի։” (Մատթեոս 24:11, 12)

Մենք չենք առաջարկում ուրիշ եկեղեցիները։ Մինչեւ իսկ որոշ Մկրտչական եկեղեցիները “Decisionism” և ուրիշ հերետիկոսական գաղափարներ են ուսուցանում։

IV. Չորրորդ, այս եկեղեցին եկ ամեն Կիրակի առավոտ և իրիկուն։ Նաեւ մասնակցի Հինգշաբթի օրերի գիշերվա աղոթքների ժողովների և ավետարանչության ամեն շաբաթ։

V. Հինգերորդ, փորձի ճանաչել հովիվին և հովիվի օգնականին։

Դու կարող ես Դկ․ Հայմերզին ամեն ժամանակ զանգել և քո հարցերը հարցնես – կամ նրան հանդիպես այստեղ եկեղեցում։

“Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին որ Աստծո բանը խոսեցին ձեզ։ Նայեցեք նրանց վարմունքի վախճանին և նման եղեք նրանց հավատքին։” (Եբրաայեցիս 13:7)

“Ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին, և հնազանդեցեք․ որ նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար որպես թե հաշիվ պիտի տան որ ուրախությունով անեն այն և ոչ թե հառաչելով, որ դա ձեզ օգուտ չէ։” (Եբրայեցիս 13:17)

The Reformation Study Bible Եբրայեցիս 13:17 համարը այսպես է բացատրում, “Եկեղեցու հավատարիմ առաջնորդները հավատարիմ հովիվներ են … հովիվներ որոնք իրապես և ճշմարտորեն հոգ են տանում որովհետեվ նրանք ձեռնադրված են Աստծո միջոցով և Իրեն հաշիվ են տալու։ Բոլորը տառապելու են եթե նրանց ծառայության դեմ դիմադրություն լինի։” Հովիվը Դկ․ Հայմերզն է։ Դուք կարող էք նրան զանգահարել այս համարով (818) 352-0452։ Գործակից հովիվն է Դկ․ Քէյգընը։ Նրա հետ կարող էք կապվել (323)735-3320 համարով։

VI. Վեցերորդ, ձեր կյանքում հոգիներ շահելը առաջնակարգ տեղը դրեք։

Ոչ ոք է կարող լավ Քրիստոնյա լինել առանց ջանասիրությամբ աշխատելով մարդկանց բերել եկեղեցի Բարի Լուրը լսելու։ Հիսուս ասաց, “Ստիպիր որ մտնեն, որ իմ տունը լցվի։” (Ղուկաս 14:23)

VII. Յոթերորդ, աղոթքի փոքր խումբերից մեկին միացեք։

Տիկ․ Հայմերզից կամ Դկ․ Քէյգընից հարցրեք որ մեկ խումբն է ձեզ հարմար։ Ամեն շաբաթ մասնակցեք աղոթքի ժողովներին։

“Որովհետեւ ուր որ երկու կամ երեք հոգի իմ անունովը ժողովուած լինեն՛ ես այնտեղ ներկա եմ։” (Մատթեոս 18:20)

Եթե փրկված չես, քեզ քաջալերում ենք քո մեղքերը խոստովանես և վստահես Հիսուս Քրիստոին։ Երբ խոստովանես և վստահես Նրան, Նրա Արյունը քեզ մաքրելու է բոլոր մեղքերից։

“Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից։” (Ա Հովհաննես 1:7)

Խնդրում եմ եթե փրկվել ես Դկ․ Քէյգընին տես և թող քո վկայությունը լսի։ Նրա հեռախոսի համարն է (323)735-3320։

Ամեն։


Եթէ այս պատգամը քո օրհնութեանտ պատճառ է եղած, Դկ․ Հայմերզը մեծ սիրով կուզի լսել քեզանից։ ԵՐԲ ԳՐԵՍ ԴԿ․ ՀԱՅՄԵՐԶԻՆ, ԽՆԴՐԵՄ, ԳՐԻՐ ՈՐ ԵՐԿՐԻՑ ԵՍ, ՈՐՈՎ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ԵԹԷ Չ՛ԳՐԵՍ։ Դկ․ Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է www.sermonsfortheworld.com ։ Նախընտրելի է գրես Անգլերեն, բայց եթէ չես կարող գրիր քո լեզւով։ Նաեւ կարելի է կապվել նրա հետ փոստով, հետեւեալ հասցեով P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015։ Եթէ կ՛ուզեք անձամբ նորա հետ խոսել խնդրեմ, զանգահարեք (818) 352-0452 հեռախոսով։

(Պատգամին վերջը)
Դկ․ Հայմերի պատկամները կարդացեք ցանցին վրա ամեն շաբաթ
www.sermonsfortheworld.com.
Սեղմեցեք "Քարոզի Հայերեն տարբերակ"-ը

Այս պատգամը կարելի է օգտագործել առանց Դկ․ Հայմերզի իրաւունքով
քանի որ հեղինակի իրաւունք ստացուած չէ։ Բայց Դկ․ Հայմերզի վիդէօները
օգտագործելու համար թույլատվութիւն է պետք։

Մեներգը պատգամից առաջ կատարեց Պրն. Բենջամին Քինքէյդ Գրիֆիթ:
“Am I a Soldier of the Cross?” (Dr. Isaac Watts, 1674-1748)


ՆԱԽԱԳԻԾ՝

ԵՈԹԸ ԿԵՏԵՐ ՆՈՐ ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS

Դկ. Ր. Լ. Հայմերզ

“Աշակերտների սրտերը հաստատեցին, և հորդորեցին որ հաստատ կենան հավատքի մեջ․ Եւ թե շատ նեղություններով պետք է մեզ մտնել Աստծո արքայությունը։” (Գործք Առաքելոց 14:22)

(Բ Տիմոթեոս 2:12, 3)

I.    Առաջին, դու պիտի տառապես նեղությունների մեջ։
Բ Տիմոթեոս 2:3, 12; Հայտնություն 2:26։

II.   Երկրորդ, դու պիտի Սուրբ Գիրք ունենաս և կարդաս դա,
Բ Տիմոթեոս3:16, 17; Սաղմոս 119:11։

III.  Երրորդ, ուրիշ եկեղեցիներ մի գնա, միթե ճամփորդության մեջ
լինես։ Մատթեոս 24:11, 12։

IV.  Չորրորդ, այս եկեղեցին եկ ամեն Կիրակի առավոտ և
իրիկուն։ Նաեւ մասնակցի Հինգշաբթի օրերի գիշերվա
աղոթքների ժողովների և ավետարանչության ամեն շաբաթ։

V.   Հինգերորդ, փորձի ճանաչել հովիվին և հովիվ օգնականին,
Եբրայեցիս 13:7, 17։

VI.  Վեցերորդ, ձեր կյանքում հոգիներ շահելը առաջնակարգ տեղը
դրեք, Ղուկաս 14:23։

VII. Յոթերորդ, աղոթքի փոքր խումբերից մեկին միացեք,
Մատթեոս 18:20; Ա Հովհաննես 1:7։