Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.Přepisy těchto kázání vycházejí asi do 110,000 počítačů ve více než 200 zemích každý měsíc. Stovky dalších sledují videa na YouTube. Přepisy kázání jsou vydány ve 33 jazycích tisícovkám lidí každý měsíc. Prosím klikněte zde, abyste se dozvěděli jak můžete poskytnout měsíční dar, abyste nám pomohli v tomto velkém díle šíření evangelia do celého světa, včetně muslimských a hinduistických národů.


JEDNODUCHÁ VÍRA V JEŽÍŠE

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 15 NA IZAJÁŠE 53)
PRIMITIVE FAITH IN JESUS
(SERMON NUMBER 15 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 7, 2015
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 7.červen 2015

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).


“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář.” Jeden moderní komentátor řekl, že tyto slova mluvila o “odporu Izraele k ukřižovanému Mesiáši.” On omezil tento verš pouze na zahrnutí jen židovských lidí v době Krista. Ale já mám rád, co řekl Moody, “Bible klade velký důraz na komentáře.” Nikoliv, tento verš neodkazuje jen na “odpor” Izraele ke Kristu. Toto je objasněno na začátku verše. Říká se zde, “Byl opovržený a odmítnutý člověkem.” Nikoliv jen od Židů, ale “od člověka” všeobecně! “Odmítnutý od lidí” – nikoliv pouze od Židů. “Bible klade velký důraz na komentáře.”

Reformátoři mluvili o “analogii Písma.” Mínily, že máme porovnávat Písmo Písmem. Zjistěte, co Bůh řekl o tom předmětu na jiných místech v Bibli. V Izajáši 49:7 čteme,

“Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, který je v opovržení...” (Izajáš 49:7).

Tak zde také zjišťujeme, že “člověk” všeobecně odmítá Ježíše, toho “Jediného svatého.” V Novém zákoně Ježíš sám řekl,

“Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.” (Jan 15:18).

Tedy vidíme, že někteří lidé ze ztraceného světa hořce nenávidí Krista. Jiní před Ním skrývají své tváře a nemyslí na Něj.

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

Muži a ženy skrývají své tváře před Ježíšem mnoha způsoby. Zde jsou tři z nich.

I. Za prvé – jsou tací, kteří skrývají své tváře před Kristem v úplném opovržení.

Četl jsem knihu od pastora Wurmbranda, Tortured for Christ. Čtu ji každý rok. Wurmbrand vyprávěl o hrůzách, kterými prošel ze strany komunistů v Rumunsku po II. světové válce. Řekl,

     Mučení a brutalita pokračovali bez přerušení. Když jsem ztratil vědomí nebo byl příliš omráčený, než abych dal mučitelům jakékoliv další naděje na přiznání, vrátili mě do mé cely. Tam jsem ležel, neošetřený a napůl mrtvý, abych znovu nabyl trochu síly tak, aby oni mě znovu mohli mučit. Mnoho lidí v tomto stádiu zemřelo ...V následujících letech v několika různých vězeních mně zlomili čtyři obratle v mých zádech a mnoho jiných kostí. Pořezali mě na tuctu míst. Vypálili a vyřezali osmnáct děr do mého těla...
     Museli jsme sedět sedmnáct hodin denně – po dobu týdnů, měsíců, let – a slyšet

     Komunismus je dobrý!
     Komunismus je dobrý!
     Komunismus je dobrý!
     Křesťanství je hloupé!
     Křesťanství je hloupé!
     Křesťanství je hloupé!
     Vzdej to!
     Vzdej to!
     Vzdej to!

(Richard Wurmbrand, Tortured for Christ, Living Sacrifice Books, 1998 edition, pp. 38, 39).

Nenávist vůči Kristu ze strany komunistů a dalších socialistů je enormní. Vidíme hlavní útoky od socialistů proti Ježíši a Jeho následovníkům v dnešní době dokonce v Americe – od Bílého domu ke školám. Dr. D. James Kennedy byl presbyteriánský pastor. Řekl, “Jediný ‘přijatelný’ předsudek naší doby je zaujatost proti křesťanům.” Mnoho lidí na vysokých postech v dnešní době skrývá své tváře před Kristem v úplném opovržení. Ti, kteří znevažují Krista a Jeho následovníky jistě naplňují náš text,

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

II. Za druhé – jsou tací, kteří skrývají své tváře před Kristem z lhostejnosti.

Jistě toto zde dnes večer popisuje některé z vás! Nikdy byste nepřemýšleli o zranění křesťana nebo o tom, že byste řvali “křesťanství je hloupé.” Ustoupíte hrůzou, když vám řeknu o tom, co tito komunisté udělali pastoru Wurmbrandovi. Řeknete, “Nikdy bych neudělal takovou věc!” Věřím vám. Nemyslíte si, že byste napadli Ježíše jako jeden z těch komunistických mučitelů. A přesto...! A přesto...! Splňujete náš text vaší chladnou lhostejností k Ježíši,

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

Přijdete do církve a jen tu sedíte. Vaše oči ztrácí lesk, když mluvím o Ježíši. Někteří z vás dokonce zavírají své oči. Jiní zavírají svá srdce. S chladnou lhostejností skrýváte svoji tvář před Ježíšem.

Toto může dělat dokonce člověk, který je kazatelem. Když jsem byl na semináři Jižních baptistů severně od San Francisca, byl tam student, který se jmenoval Tom. Stal se mým přítelem. Tom byl kazatelem. Ale v jednu neděli jeho vlastní kázání probodnulo jeho srdce! Začal tak silně plakat, že nemohl dále kázat. Sešel z kazatelny a kleknul před oltářem. Tam činil pokání z nedostatku jeho lásky ke Spasiteli. Tam, před jeho udiveným sborem věřících přestal skrývat svoji tvář před Ježíšem. Důvěřoval Ježíši a stal se opravdovým křesťanem. Stal se velmi dobrosrdečným mužem. Přišel do pokoje mé ubytovny s mužem, který se tam připojoval ke mně v modlitbě každý čtvrtek večer. Naposledy, když jsme se tam sešli, tak bylo vice než 125 lidí nacpáno do mého pokoje a další stáli na chodbě a za oknem. Tom mě podpořil v mém postoji proti profesorům, kteří útočili na Bibli. Šel se mnou, když jsme konfrontovali prezidenta semináře před vchodem jeho domu. Podpořil mě, i když ho oni nazývali jako jednoho z fanatiků pana Hymerse. Přešel od stadia, kdy byl ztraceným kazatelem Jižních baptistů k tomu, že se stal opravdovým křesťanem. K jeho obrácení došlo, když přestal nakládat s Ježíšem s chladnou lhostejností. Tom před několika málo lety zemřel. Jeho manželce jsem poslal nějaké peníze. Bylo to to nejmenší, co jsem mohl udělat, abych vyjádřil svoji vděčnost jemu za to, že mě podporoval v boji za Bibli na tom semináři Jižních baptistů. A jsem vděčný Bohu, že otevřel Tomovo srdce a ukázal mu, jak hříšné je skrývat svoji tvář před Ježíšem. Jsem rád, že byl spasen poté, co dokončil proslov svého vlastního kázání!

Někdo říká, “Dr. Hymersi, nechtěl byste, abych byl takový jako Tom, nebo ano?” Bože pomoz mně! Radoval bych se v přítomnosti andělů v nebi, pokud bys se stal alespoň z poloviny takovým člověkem, jako byl on! Někteří z vás mladí lidé, kteří zde sedíte týden za týdnem bez zájmu, neprobuzení, lhostejní – přeji si, abyste byli alespoň trochu takový, jako byl Tom!

Nyní, podívejme se na to takto – co kdybyste byli na tom semináři v roce 1971 nebo 1972? Co kdybyste tam byli z jiné církve a já bych nebyl vaším pastorem? Nyní nad tím přemýšlejte! Podpořili byste mě, když jsem konfrontoval ty profesory, kteří napadali Bibli? Přemýšlejte nyní! Podpořili byste mě? Nebo byste to zahráli do “autu” a zůstávali mimo kontroverzi? Přemýšlejte!

Nyní pokud jste sami k sobě upřímní tak někteří z vás budou muset přiznat, že byste byli chladní a odměření. Nakonec byste přeci chtěli získat absolutorium a odejít odtam, aniž byste byli označeni jako jeden z fanatiků pana Hymerse, nebo snad ne? Najednou byste se nezměnili od toho, kdo jste byli a nestali byste se tak rychle horlivými pro Krista, nebo snad ano? Přemýšlejte! Věřím, že ti z vás, kteří se vrtíte jednou směrem do církve a pak zase z ní ven, byste nebyli na tomto liberálním semináři na mé straně. Nikoliv, byli byste právě tak chladní a lhostejní jako jste nyní! Museli byste říci,

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

III. Za třetí – jsou tací, kteří skrývají svoje tváře před Kristem z nezájmu.

Skrývali jste svoji tvář před Ježíšem po dlouhou dobu. Je vám jedno, jestli káži o Ježíši nebo nikoliv. Pokud bych mluvil o psychologii, tak byste se narovnali na svých sedadlech a pozorně poslouchali. Pokud bych mluvil o politice tak byste se nakláněli dopředu ve vašich sedadlech, abyste mohli slyšet každé slovo. Při příležitostech, kdy mluvím o biblických proroctvích tak dáváte kázání svoji plnou pozornost. Když jsem mluvil o Izraeli v biblických proroctvích před několika týdny, tak jste naslouchali pozorně, protože to pro vás byl nový předmět. Ale když se vrátím k evangeliu, tak vaše oči pohasnou. Když mluvím o Ježíši, tak ztrácíte zájem!

Vy mladí lidé strávíte hodně času a energie studiem na vysoké škole. Hodiny studujete, abyste měli ve své třídě dobrý prospěch. Brzy ráno vstanete, abyste studovali. Dlouho do noci jste vzhůru, abyste studovali. Jsem rád, že to děláte, protože se vám nepovede dobře ve vaší profesi, pokud nebudete mít nyní dobré výsledky. Blahopřeji vám k tomu, že ve škole tvrdě studujete. Ale nikdy jste nezůstali ani o hodinu déle vzhůru, abyste studovali Bibli, nebo studovali tato kázání, která jsou vám poskytnuta v tištěné formě každou neděli. Nikdy jste nepřemýšleli o tom, že byste vstali o hodinu dříve, aby studovali o Kristu, který zemřel, aby zachránil vaši duši. Všechno ve světě se vám zdá důležitější, než Kristus, který vás miluje a který se za vás přimlouvá v nebi.

Dokonce i zde v církvi, zatímco káži o Ježíši tak necháte svoji mysl bloumat po věcech, které jsou pro vás důležitější. A když přijdete do diskusní místnosti tak neslyším, že byste mluvili o Ježíši. Mluvíte o vás, ale neslyším, že byste mluvili o Ježíši. Ježíš není ve vašich myšlenkách. Většinu času mluvíte jen o tom, co cítíte – nebo necítíte! Hledáte pocit, který vás má ujistit, ale nehledáte Ježíše samotného. Mluvíte o nedostatku ujištění, ale nemluvíte o Spasiteli, který je jedinou osobou, která může zajistit vaše spasení! Někteří z vás si myslí, “Já nemám zlomené srdce.” Já vám říkám, “Nesnažte se mít zlomené srdce, dívejte se na Ježíše!” Ale když zmíním Jeho jméno, tak vaše oči se stanou skelné a myslíte si, “Já potřebuji pocit. Potřebuji se cítit spasený!” Já říkám, “Ne, všechno co potřebujete je Ježíš.” Ale když zmíním Jeho jméno, tak ihned ztratíte zájem. Říkám, “Podívejte se nyní k Ježíši, který pro vás krvácel na kříži.” Ale vy se díváte zpět na sebe samotné. Díváte se na pocit ve vás samotných! Nemohu vás přimět k tomu, abyste se dívali od vás samotných k Ježíši! Cituji proroka, který řekl, “Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.” (Izajáš 55:6). Ale vy hledáte pocit nebo emoce ve vás samotných spíše než, abyste hledali Krista samotného, který vás tak miluje!

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

Žádám vás, abyste přestali otáčet svoji tvář pryč od Ježíše. V ten okamžik, kdy se otočíte na Ježíše samotného tak On vás spasí. Pravděpodobně se nebudete “cítit” spaseni. Ten den, kdy jsem byl spasen Ježíšem, jsem se “necítil” spasen. Ani jsem dokonce nevěděl, že ten den jsem byl spasen do té doby než uplynulo několik měsíců. Všechno co jsem ten den poznal, byl Ježíš. Věřil jsem věcem o Něm předtím, ale ten den – já mohu jen říci – tam byl Ježíš! Byla to velmi primitivní víra, ale byla to víra v Ježíše, velmi jednoduchá, velmi primitivní – ale byl to Ježíš!

Pastor Wurmbrand viděl, jak mnoho lidí bylo komunisty mučeno pro Krista. Také viděl mnoho vězňů a dokonce komunistických stráží, jak důvěřují Ježíši. Pastor Wurmbrand řekl,

Jakmile jednotlivec dospěl k víře – dokonce velmi primitivní víře – tato víra se rozvíjí a roste. Jsme si jisti, že zvítězí, protože my z podzemní církve jsme ji viděli vítězit znovu a znovu. Kristus miluje komunisty a další “nepřátele víry.” Oni mohou a musí být získáni pro Krista (Wurmbrand, ibid., p. 115).

Rev. Allen M. Baker je evangelista s Presbyterian Evangelistic Fellowship. V článku nazvaném “Steadfastness” ze dne 1. června 2015 Baker vypráví o setnutí hlavy 21 mužům od ISIS. Řekl,

Když byli před několika měsíci koptským křesťanům setnuty hlavy od teroristů ISIS tak nám nejdříve bylo řečeno, že jich bylo 21. Přesto jich bylo jen 20. Jeden byl Afričan z Chadu, který nebyl křesťan. Když všichni ti muži klečeli na pláži a byla jim dána šance zřeknout se víry v Krista a vyznat Mohammeda jako posledního velkého proroka Alláha, tak každý koptský věřící odmítl. Když přišel čas, že měli Afričani z Chadu reagovat poté co slyšeli o víře těchto křesťanských mužů, kteří odmítli zapřít svého Pána a Spasitele Ježíše Krista, řekl, “Jejich Bůh je mým Bohem.” A tak on s nimi zemřel, ten, který byl křesťanem několik málo sekund, ale ten, který, presto byl věrný až do smrti (“Steadfastness” by Allen M. Baker, The Banner of Truth Trust, June 1, 2015. Click here to read it.).

Zloděj, který zemřel vedle Ježíše na kříži byl spasen v těch posledních málo minutách, které mu zbývali na zemi. On toho věděl velmi málo. Jeho víra byla velmi “primitivní,” pokud máme použít slova pastora Wurmbranda. Ale on byl spasen v tu chvíli, kdy jeho srdce začalo důvěřovat Ježíši. A ten spasitel mu řekl, “Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.” (Lukáš 23:43). Zdá se mi, že je tu pravděpodobně někdo tento večer kdo by mohl důvěřovat Ježíši nejméně tak, jak důvěřoval ten muž. Může to být velmi jednoduchá, “primitivní” důvěra, ale když důvěřuješ Ježíši vždycky tak nepatrně, aniž bys se díval sám na sebe pro potvrzení, prostě důvěřoval Ježíši a zanechával to tam bez jakéhokoliv sebezkoušení, tak Ježíš tě spasí. Jednoduchá, slabá, “primitivní,” dětská víra v Ježíše – to je vše co potřebuješ. Už ani jednou se nedívej sám na sebe. Už se ani jednou nedívej na jakýkoliv pocit jakéhokoliv druhu. Dívej se jednoduše na Ježíše a zanechej to tam. Nehrabej se v tom. Neprozkoumávej to. Neanalyzuj to. Pouze důvěřuj Ježíši a nechej to tak. Ježíš sám udělá všechno ostatní.

Dokonce zatímco spíš, tak toto semínko víry v Ježíše bude růst. Ale musíš důvěřovat Ježíši samotnému – jakkoli lehce, jakkoli jednoduše, jakkoli váhavě, jakkoli primitivně. Tak mnoho můžeš důvěřovat Ježíši. Můžeš přijít za Ním a ponechat mu věci tak jak jsou, aniž bys zkoušel své vlastní pocity pro ujištění. Nechej to u Ježíše. Pak, dokonce zatímco spíš v noci tak toto semínko víry, jak řekl pastor Wurmbrand, “se rozvíjí a roste.” Velmi slabá, primitivní, váhavá víra v Ježíše je všechno co potřebuješ! Poslechni si píseň, kterou právě zpíval pan Griffith. Mluví se zde o jednoduché víře v Ježíše, bez jakéhokoliv pocitu!

Tisíckrát jsem zkoušel marně
Zklidnit strach, vzbudit naděje.
Ale potřebuji, jak říká Bible.
Ježíše jedině.

Temná duše, ocel – srdce,
   nevidím, necítím;
O světlo, o život žádat musím
   v prosté víře Ježíše.
(“In Jesus,” James Procter, 1913).

Nedávno jsem dostal e-mail od muže v Rusku. Předtím sin a naší webové stránce četl toto kázání. Řekl, “Jmenuji se Vladimir. Těchto posledních několik dní si čtu Vaše kázání v ruském překladu. Bůh se mě dotknul Vašimi slovy a já stále přemýšlím o tom kázání. Modlete se za mě.” To je to semeno víry! Když je zasazeno, tak bude růst, když budete spát!

Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil trest za tvůj hřích. Jeho krev je dostupná, aby tě očistila od každého hříchu. On byl vzkříšen z mrtvých. On žije na pravici Otce. Jen Mu důvěřuj. Jen Mu důvěřuj. Dokonce slabá a primitivní víra v Ježíše bude přijata. On spasí všechny, kteří Mu důvěřují! A potom se dostaň do církve, která věří Bibli a buď tam pokaždé, když jsou dveře církve otevřené! To je cesta, jak růst v Kristu! Mnoho lidí ti řekne, že nemusíte být v církvi, abyste byli křesťany. Nevěř jim!

Nebeský Otče, modlím se, aby někdo, kdo bude slyšet nebo číst toto kázání přišel k Ježíši v jednoduché víře – a byl spasen. V Jeho jménu, Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místa čtená z Písma před kázáním panem Abelem Prudhommem: Lukáš 23:39-43.
Sólová píseň před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem: “In Jesus” (James Procter, 1913).


NÁSTIN Z

PRIMITIVNÍ VÍRA V JEŽÍŠE

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 15 NA IZAJÁŠE 53)
PRIMITIVE FAITH IN JESUS
(SERMON NUMBER 15 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

(Izajáš 49:7; Jan 15:18)

I.   Za prvé – jsou tací, kteří skrývají své tváře před Kristem v úplném opovržení, Izajáš 53:3.

II.  Za druhé – jsou tací, kteří skrývají své tváře před Kristem z lhostejnosti, Izajáš 53:3.

III. Za třetí – jsou tací, kteří skrývají své tváře před Kristem z nezájmu,
Izajáš 55:6; 53:3; Lukáš 23:43.