Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VOLÁNÍ K UČEDNICTVÍ

THE CALL TO DISCIPLESHIP
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 1. července 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 1, 2018

“Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde: kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej” (Lukáš 9:23-24).


Komu to Kristus řekl? Řekl to všem těm 12 učedníkům. Ale řekl to i všem lidem v paralelním oddílu v Markovi 8:34:

“Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne” (Marek 8:34).

Takže je jasné, že toto Ježíš řekl mnoha z jeho budoucích následovníků – včetně dvanácti. Abyste mohli být Ježíšovými učedníky, musíte všichni zapřít sami sebe, vzít svůj kříž a následovat Jej. Pokud to neuděláš, nemůžeš být skutečným křesťanem – jen slabým novoevangelikálním křesťanem podle jména! Ježíš říká: “Chceš být mým následovníkem? Pak tedy musíš zapřít sebe sama a vzít svůj kříž a následovat mě.”

Co se stane pokud to odmítneš? Ten oddíl to objasňuje. Přečti si 24. verš:

“Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde: kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej” (Lukáš 9:24).

Jsou dva druhy lidí, kteří přicházejí do naší církve. Nazývám je “bráči” a “dávači.” “Bráči” jsou ti, kteří přicházejí, aby něco “dostali” od církve. “Dávači” jsou ti, kteří dávají sebe sama, aby byli Kristovými učedníky. Co by se stalo, kdyby se obsadily stovky míst v církvi sobeckými lidmi? Zabilo by to církev! Takoví lidé nechtějí přijít ani na nedělní večerní bohoslužbu! Jsou evangelikální “bráči.” A lidé, kteří jen a jen berou, okrádají církev – nikdy nepomáhají církvi. Nikdy se nestanou učedníky Krista! Ničí církev! Nepřijímejte takto sobecké lidi! “Méně je někdy lépe než více.”

“Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde: kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej” (Lukáš 9:24).

Někdo říká: “Je zde příliš mnoho, čeho je třeba se vzdát – příliš mnoho, co opustit.” Takže takový člověk nechá všechno tak jak to je, a jde do pekla! Abyste mohli důvěřovat Ježíši, nemůžete důvěřovat ničemu jinému. Pokud důvěřujete něčemu jinému než Ježíši Kristu, tak ztratíte všechno!

“Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde: kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej” (Lukáš 9:24).

Když mi bylo sedmnáct let, tak jsem “se poddal službě kázání.” Mám rád tento starobylý termín, “poddat se službě kázání.” Už to neslýchávám. Ale dnes je to stejná pravda jako vždy byla. Skutečný kazatel se musí “poddat”, aby kázal. Ví, že to není jednoduché. Ví, že nevydělá moc peněz. Ví, že nebude mít potlesk světa. Ví něco málo o tíze a utrpení, kterými projde. Nejlepší kazatelé tyto věci vědí. Také vědí, že budou muset projít roky školy – aby dostali práci, která není moc placená – práci, o které si ztracený svět myslí, že je neužitečná – práci, která způsobí, že většinou lidí světa bude posmíván a budou proti němu bojovat.

Věděl jsem mnoho těchto věcí už ve svých 17 letech. Trvalo mi osm let, než jsem získal univerzitní titul (práce osm hodin denně a večer navštěvování university). Pracoval jsem 16 hodin denně, sedm dní v týdnu, abych zaplatil svoji cestu univerzitou. Trvalo mi další tři roky v semináři, který jsem nenáviděl, abych získal magisterský titul. Trvalo mi ještě dalších čtyřicet let, než jsem získal tuto církev. Udělal bych to vše znova? Ó, ano! Bez pochyby!

Proč jsem v tom pokračoval? Poddal jsem se tomu, abych kázal. Bylo to tak jednoduché! Udělal bych to znovu, kdyby mi bylo 17? Ó, ano! Jistě! O tom není pochyb! Zjistil jsem, že je velké uspokojení v tom, být Bohem povolaným kazatelem v tomto čase odpadlictví! Kdybych měl možnost jakékoliv jiné práce na celém světě – od prezidenta USA až po herce, který získal Academy Award, tak bych si bez váhání vybral být pastorem této církve. A Bůh ví, že vám říkám pravdu! A také to ví můj syn Robert.

Podívejte se na ty velké křesťany, kteří zůstali, když se naše církev rozpadala. Zachránili tuto církev. Nazýváme je “třicetdevět.” Všichni jejich přátelé odešli. Při rozdělení církve ztratili všechny své přátele! Myslíte si, že je to jednoduché? Pracovali tvrději, než jakýkoliv jiný křesťan, kterého znám – včetně všech vás - mladí lidé. Dali tisíce a tisíce dolarů – nad desátky. Přišli na každé setkání a pracovali až do noci – aby zachránili tuto církev. Mnoho z nich mělo své vlastní děti, které se otočily pryč a odešly zpět do světa. Utrpěli velké ztráty, aby zachránili tuto církev pro Ježíše.

Zeptejte se jich, zda litují toho, že se všeho vzdali pro Ježíše! Zeptejte se jich! Zeptejte se jich! Mnozí z nich ztratili své životy, aby zachránili tuto církev pro Ježíše Krista. Zeptejte se jich, zda udělali chybu! Zeptejte se jich, zda by to udělali znovu. Jděte, zeptejte se jich!

Zeptejte se pana Prudhomma. Přišel o dům s bazénem. Cítil se, jako by byl v pekle. Ztratil svůj život! Víte, kdo to byl. Udělal pan Prudhomme chybu? Litoval toho, že vše ztratil? Díval se zpět v utrpení kvůli tomu, že zapřel sebe sama a vzal svůj kříž a následoval Ježíše? Ne, neudělal to! Neřekl jsem mu, že to řeknu. Nepotřeboval jsem mu to říci. On ví hluboko ve své duši, že “kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej” (Lukáš 9:24). Zeptejte se paní Salazarové! Jděte, zeptejte se jí. Její manžel je mrtvý. Její děti odešly. Zeptejte se jí, zda lituje toho, že vzala svůj kříž a následovala Ježíše. Neptal jsem se jí, jestli to mohu říci. Nepotřeboval jsem se jí ptát. Vím, že by pořád dělala stejnou věc. Ona ví, že “kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.” Zeptejte se paní Hymersové. Nic neměla, jen mě si vzala! Neměli jsme nic. Žili jsme v jednopokojovém apartmánu. Neměli jsme žádný nábytek. Neměli jsme žádnou televizi. Seděli jsme na chodbě a dívali se na papouška v kleci, kterého nám někdo dal. Měl jsem jen velmi malý plat. Každý nás napadal. Manželka se musela se mnou spokojit – a já jsem byl zděšen z mnoha církevních rozdělení. Žádné mladé děvče nemuselo procházet tím, čím procházela moje malá manželka, abychom měli tak velkou církev, jakou máme dnes večer. Zeptejte se jí, zda udělala chybu. Zeptejte se jí, zda by to udělala znovu. Neptal jsem se jí, jestli to mohu říci. Nepotřeboval jsem se jí zeptat! Vím, že by to udělala znovu pro Ježíše! Zeptejte se pana Lee. Jeho rodiče se obrátili proti němu, protože vzal svůj kříž, aby následoval Ježíše. Zeptejte se ho, zda udělal chybu tím, že ztratil svůj život, aby následoval Ježíše. Vím, že by to vše udělal znovu bez mumlání a stěžování. Zeptejte se pana Matsusaky. Mohl jít do řad policie. Měli o něj zájem. Ale nemohl by potom pomáhat církvi. Vzpomínám si na to, když odešel z dobré práce u policie, aby nám pomohl zachránit tuto církev. Vzpomínám si na to, jak vzal svůj kříž a zapřel sebe sama, aby byl jedním z “třicetidevíti.” Bůh ti žehnej, drahý bratře! Nikdy nezapomenu na to, co jsi udělal – a ani Bůh nezapomene! John Samuel Cagan byl zachráněn tvým příkladem. Dal jsi hodně, ale stal jsi se dalším pastorem naší církve. A když se Kristus vrátí, budeš mít radost z toho, že jsi “dávač,” a nikoliv “bráč!” Budeš kralovat s Kristem navždy v Jeho království! Jim Elliot byl zabit jako mučedník, který přinesl evangelium ke kmeni divochů. A byl to Jim Elliot, který řekl:

“Rozhodně není blázen, který rozdává něco, co nevlastní, aby získal něco, co prostě nemůže ztratit.”

Amen.

Mladý muž v naší církvi řekl Dr. Caganovi: “Jsem nyní profesionál. Nemohu dělat více než dvě hodiny navíc v církvi.” Dr. Cagan řekl: “A co Dr. Chan? On je lékař. I on je profesionál! Dělá nesčetné hodiny práce v církvi – a nesčetně hodin evangelizace na univerzitních kolejích, daleko více než dělá kdokoliv jiný.” Ano, podívejte se na Dr. Chana! On ví, že Ježíš měl pravdu – “Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.” (Lukáš 9:23). Pak se podívejte na Dr. Cagana. Nabídli mu velmi dobrý plat s ochrankou a velkými výhodami – nikoliv jednou, ale čtyřikrát. Vše to odmítl. Proč? Protože by musel opustit Los Angeles a přestěhovat se do New York City nebo Washingtonu, D.C. Vše odmítl – sta tisíce dolarů – aby zůstal v této církvi a zachránil ji od zničení v církevním rozdělení. Byl blázen? Poslouchejte Jima Elliotta, který dal svůj život Kristu jako mučedník. Podívejte se, co napsal do vaší Bible.

“Rozhodně není blázen, který rozdává něco, co nevlastní, aby získal něco, co prostě nemůže ztratit.” (Jim Elliot, mučedník pro Krista)

Mohl bych stále pokračovat a zmínit nesení kříže a sebeobětování každého z “třicetidevíti” – pana Songa, paní Mencia, pana Griffitha – který se přivlekl do církve s a trubičkou visící z jeho těla po operaci rakoviny. Vidím ho s bílou tváří a potem stékajícím po jeho čele, držícího se kazatelny, aby neomdlel – zpívaje:

Raději chci mít Ježíše
než stříbra či zlata dosti,
Raději Jeho být,
než propadnout bohatosti.
Raději Ježíše mít
než cokoliv jiného vzít,
co tento svět nabízí dnes.

Byl pan Griffith blázen?

“Rozhodně není blázen, který rozdává něco, co nevlastní, aby získal něco, co prostě nemůže ztratit.”

Mohl bych pokračovat a jmenovat každou z těch žen a každého z těch mužů z “těch třicetidevíti” – kteří zapřeli sebe sama a nesli denně své kříže, aby následovali Ježíše Krista a vybudovali živou církev pro Pána Ježíše Krista.

Když jsme umořovali hypotéku na tuto budovu, řekl jsem vám, mladým lidem, abyste se zastavili a přemýšleli. Brzy odejdeme. Kdo převezme místo paní Roopové u varhan? Kdo vezme místo pana Roopa u dveří? Kdo z vás zapře sebe sama a nastoupí na místo Richarda a Ronalda Blandina? Kdo převezme bez odměny jejich místo, když oni odejdou? – protože každý z nás z “těch třicetidevíti” brzy odejdou – daleko dříve, než si to bezstarostní mladí lidé uvědomují. Kdo nahradí paní Cook v kuchyni? Kdo nahradí Willie Dixona? Jíte jejich jídlo. Nevím, kdo z vás by mohl nahradit pana Dixona, kterému je nyní osmdesát let. Nevidím, kdo nahradí tohoto drahého starého muže! Víte, co on dělá? Je blázen, že stráví své dny a několik večerů týdně, aby vás krmil? Je on blázen?

“Rozhodně není blázen, který rozdává něco, co nevlastní, aby získal něco, co prostě nemůže ztratit.”

Kdo mezi vámi, mladí lidé, obětuje všechno, aby tato církev pokračovala dalších třicet nebo čtyřicet let? Dr. Cagan odejde. Kdo jej nahradí? Dr. Chan odejde. Kdo zaujme jeho místo? Většina z vás by nemohla nahradit pana Dixona nebo Ricka a Rona Blandina! Myslíte si, že nejsou důležití, ale vy byste je nemohli nahradit! Bude to stát sebeobětování. Bude to stát nesení kříže. Ježíš řekl:

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde: kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej” (Lukáš 9:23, 24).

Když Bůh volal Dr. Cagana, četl Tortured for Christ (Mučen pro Krista) od pastora Wurmbranda. Bylo pro něj přirozené milovat pastora Wurmbranda, protože byl Žid tak jako pastor Wurmbrand. A když četl “Tortured for Christ,” (Mučen pro Krista), tak si Dr. Cagan myslel, že by rád našel církev se stejnými obětními hodnotami, které učil Wurmbrand. Dr. Cagan mě viděl kázat na ulici blízko UCLA. Viděl lidi, jak na mě křičí a házejí po mně věci. Dr. Cagan si myslel: “To je ten muž, kterého bych rád slyšel kázat.” Takže zjistil, kde je naše církev a přišel. Další večer mi Dr. Cagan řekl, že mě slyšel říci: “Budeš pro něco spalován. Proč nebýt spalován pro Krista?”

Dr. Cagan byl tehdy jen mladý dvacetiletý muž. Jaká to myšlenka pro mladého muže! “Budeš pro něco spálen.” Samozřejmě! Každý “bude spálen” dříve nebo později! Vaše vlasy začnou vypadávat. Na tváři vám přibudou vrásky. Život je těžký. Další věcí, kterou víš, je to, že stárneš. Potom vyhoříš a zemřeš. “Budeš pro něco spálen.” Ano, skutečně, to se stane vám všem. Budete spáleni!

Ale pak ještě hlubší myšlenka – “Proč nebýt spálen pro Krista?” Všichni velcí křesťané v průběhu věků si mysleli tyto věci – “Ty pro něco budeš spálen. Proč nebýt spálen pro Krista?” Nevím, jak můžeš číst o Henry Martynu (1781-1812) a nechtít být “spálen” tak jako to bylo u něj ve věku 31 let. Nevím, jak můžete si číst o životě Roberta McCheyneho (1813-1843) a nechtít být “spálen” pro Krista, tak jak to bylo u něj ve věku 29 let. Někteří z vás se tak obávají si o nich číst, že se na ně ani nechtějí podívat ve Wikipedii. Obáváte se, že by vás mohli ovlivnit? Kde jsou takoví muži jako Henry Martyn a Robert McCheyne? Kde jsou mladé ženy jako Gladys Aylwardová? Nikdy nemůžeme být církví, která inspiruje mladé lidi, aby se stali učedníky, pokud se nestaneš učedníkem, abys jim ukázal cestu!

Naše paní Cook se zamilovala do starého muže, který zemřel dvacet let předtím, než se narodila. On se narodil do velmi bohaté rodiny a zdědil všechny peníze. Byl také světoznámým atletem. Pak se stal učedníkem Ježíše. Rozdal velmi pozorně a uváženě všechny své peníze. Pak odešel do Číny jako misionář, do vnitrozemí. Čtrnáct let nebyl se svou manželkou a dítětem, protože byl povolán kázat pohanům. Později odešel do úplného srdce Afriky a otevřel nové misijní pole. Nakonec zemřel, daleko ve vnitrozemí Afriky. Jeho kariéra a jeho bohatství odešlo – pro Krista. Jeho domov a jeho rodinný život také zmizely. Blízko konce svého života tento úžasný starý muž řekl: “Nevím už o ničem jiném, co mohu obětovat Pánu Ježíši Kristu.” Naše paní Cooková se zamilovala do tohoto starého muže, který zemřel dvacet let předtím, než se narodila. A jsem rád, že se to stalo. Pokud by jej nemilovala a nebyla by jím ovlivněna, tak by byla pouze další sobeckou, bílou ženou ve středním věku v údolí San Fernando. Ale protože byla ovlivněna C. T. Studdem, tráví stovky hodin tím, že vás krmí a stará se o vás - mladí lidé - zde v srdci Los Angeles. Před několika málo lety paní Cooková udělala pro mě malou medaili se slovy jejího hrdiny Charlese Studda. Dívám se na ni každý den, když studuji. Říká se zde:

Život je jen jeden.
   Svůj konec rychle bere!
Co pro Krista vykonáno jen,
   přetrvá cele.”
      – C. T. Studd.

A Ježíš říká nám všem:

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.” (Lukáš 9:23-24).

Musíme mít církev plnou mladých učedníků Krista, pokud chceme zachránit nějaké mladé lidi a cvičit je v tom, aby se stali učedníky Ježíše! Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo 2, “More Love to Thee.”

Víc lásky k Tobě, Ó Kriste, k Tobě lásky víc!
   Vyslyš Ty modlitbu mou, k níž na kolenou skláním líc.
To je má naléhavá prosba: K Tobě, ó Kriste, lásky víc,
   K Tobě lásky víc! K Tobě lásky víc!

Po radostech pozemských dychtil jsem, hledal mír a klid.
   Teď Tebe samotného hledám, dáváš, co nejlepší lze mít.
Tak všechny mé modlitby zní: K Tobě, ó Kriste, lásky víc.
   K Tobě lásky víc! K Tobě lásky víc!
Šeptat Ti bude chválu můj poslední dech,
   můj výkřik poslední: srdce mé pozdvihnout nech.
To stále je ta modlitba má: K Tobě, ó Kriste, lásky víc.
   K Tobě lásky víc! K Tobě lásky víc!
(“More Love to Thee,” Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“More Love to Thee” (Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).