Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
MÍRNÝ A NÁSILNÝ SMUTEK

A SOFT AND VIOLENT SADNESS
(Czech)

od pana Johna Samuele Cagana

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 30, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 30. dubna 2017

“A byla tam ta žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení [přestalo]” (Lukáš 8:43-44).


Žena byla strašně nemocná. Udělala všechno, co mohla, aby vyléčila svoji nemoc. Chodila za lékaři, ale ti ji nemohli uzdravit. Za léčení utratila všechny svoje peníze. Zkusila každou léčbu, kterou si mohla dovolit, ale žádná jí nepomohla. Všechna snaha lékařů byla marná. V tehdejší době byla kvůli své nemoci pokládána židy za nečistou, a tak žila v náboženské a sociální izolaci. Byla sama a nikdo s ní nemluvil.

Vyčerpala všechny možnosti. Vyčerpala naději. Neměla žádnou naději do té doby, než spatřila Ježíše. Uviděla Ježíše v davu. Věděla, že Ježíš jí může uzdravit. Musela se k němu dostat. Nevěděla, jestli se jí podaří se k němu dostat. Byl tak vzdálen, že se zdálo nemožným, že by mohla být uzdravena. Ale ona se přesto nevzdala, protože věděla, že jediný člověk, který by jí mohl pomoci je Ježíš. Probojovala se davem blízko k Ježíši. Nemohla se ho dotknout, ale mohla se dotknout alespoň okraje jeho šatů. V ten okamžik, kdy se dotkla okraje Kristových šatů byla její nemoc uzdravena a Ježíš z ní udělal nového člověka. Tento příběh je o tobě.

I. Za prvé – jsi nemocný.

Celé lidstvo je nemocné. Lidstvo bylo nakaženo nemocí, která obrátila lidstvo samo proti sobě. Jako výsledek této nemoci lidé zraňují jeden druhého a ničí sami sebe. Ta nemoc není tajná. Jak věda, tak historie se setkaly s touto nemocí, ačkoliv ji pojmenovávají různými jmény. Bůh tuto nemoc nazývá hřích. Hřích nakazil celé lidstvo. Hřích nakazil tebe. Bible říká:

“Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy” (Římanům 3:23).

Každý byl nakažen nemocí hříchu. Ačkoliv hřešíme celý svůj život, hřích se nemusíme učit. Ten se přirozeně rozvíjí a upevňuje v člověku. Hřích ovlivňuje všechno, co děláš. Pokud jsi nepoctivý, je to nemoc hříchu. Pokud se díváš na pornografii, tak je to proto, že jsi hříšný. Nestaneš se hříšníkem tím, že děláš věci, které jsou špatné. Tvá nemoc hříchu je zděděná. Narodil jsi se jako hříšník. Jsi hříšník a proto děláš věci, které jsou špatné. Hřích nakazil tvé srdce. Ve svých tajných myšlenkách chceš dělat mnoho hrozných věcí, které neděláš. Tvé srdce je tak samozřejmě plné lži, jako dýchají tvoje plíce. Tvoje srdce ti dovoluje toužit po hrozných věcech tajně, zatímco zároveň maskuješ sebe sama jako dobrého člověka. Jsi nakažen hříchem a hřích je to, co způsobuje, že lidé jsou sobečtí, lživí a hnusní. Bible říká:

“Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše nepravost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr” (Izajáš 64:6).

Hřích je nemoc. Hřích má jak příznaky, tak důsledky. Jako výsledek hříchu jsou lidé ve svých vlastních životech hluboce nešťastní. Výsledkem hříchu je, že lidé jsou zahanbeni, v depresi a bolesti. V okamžicích tichého uvažování někdy můžeš v sobě cítit šero a temnotu. Tvůj život je přiškrcený prázdným pocitem, který téměř není možné popsat. Cítil jsi příznaky hříchu. Někdy jsi cítil hluboce uvnitř sebe sama vážnost svého stavu, a to tě naplňovalo smutkem. V těchto okamžicích jsi cítil, že v tomto stavu nemůžeš dlouho žít a z instinktu sebezáchovy jsi začal hledat léčbu. Ale hledal jsi stejně jako zbytek světa léčbu, kterou je možno nalézt v tomto světě.

“A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit.” (Lukáš 8:43).

II. Za druhé – hledal jsi léčbu pro svoji nemoc.

Nabízelo se mnoho způsobů léčby na příznaky hříchu. Lidé se naučili zahánět příznaky hříchu požitky radosti. Lidé na celém světě berou drogy, aby utekli příznakům hříchu. Nejsme spokojeni se svým životem a tak prášek, nebo jehla nebo láhev mohou způsobit, že to vše zmizí, i když jen na malou chvíli. Můžeš také ztratit sebe sama v radostech jako metodě uhýbání příznakům hříchu. Droga tvého výběru nemusí být heroin nebo alkohol, ale cokoliv jiného, ale taková léčba je návyková.

Léčby rozkoší mají nejrůznější podobu. Lidé jsou v dnešní době závislí na rozkoších virtuálního světa. Nedávná studie probíraná v Business Insider objevila, že průměrný člověk se dotýká svého smartphonu 2 000 až 5 000 krát každý den. Lidé jsou závislí na přívalu informací, komunikaci a průzkumu, který jim moderní technologie nabízejí. Jsou neustále zahlcováni informacemi, takže nikdy nemusejí přemýšlet – aby pocítili příznaky hříchu.

Ty máš také v kapse smartphone. Kterýkoli okamžik můžeš být se svým mobilem, už nevědomky ho vytahuješ z kapsy. Je to pro tebe možnost útěku – možnost „léčby“. Jednáš s příznaky hříchu, ale nevyléčil jsi je.

“A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit” (Lukáš 8:43).

Technologie ti umožňují přístup do jiného světa. Technologie ti umožňují nalézt svět, který je pro tebe žádoucí. Lidé tráví hodiny každý den na on webových stránkách sociálních médií. Lidé se sami vyfotí patnáctkrát nebo dvacetkrát, než najdou dokonalou prezentaci sebe sama, aby zakotvili ve své virtuální realitě. Představují sebe sama jako někoho, kdo sami nevěří, že jsou. Pozorně udělají každou fotku a každý příspěvek na internetu, aby svět mohl vidět nějakou ideální verzi toho, kým jsou.

Máš facebookový účet. Máš instagramový účet. Také trávíš čas tím, že vybíráš nejlepší zpodobnění sebe sama, aby svět neviděl toho člověka, který ty sám víš, že jsi. Pokud to děláš šikovně svět tě může přesvědčit, že jsi nádherný, že jsi dobrý, že netrpíš příznaky hříchu. Našel jsi „léčbu“, ale nejsi skutečně vyléčený.

“A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit” (Lukáš 8:43).

Všimni si, jak zaneprázdněným se stal tvůj život. Pocítění tvého skutečného stavu vyžaduje čas. Proto ve snaze utéci skutečnému stavu plánuješ svůj život tak, aby zcela postrádal čas. Dokonce ani tvůj volný čas není skutečně volný. Tvoje svědomí je přetíženo rozptylováním. Každý den strávíš hodiny hraním videoher. Tvůj virtuální svět zaplnil ten skutečný. Zatímco sedíš ve třídě nebo v dopravě, nebo na tomto kázání, přemýšlíš o tom, jak se dostaneš domů a budeš hrát videohry. Jsi příliš zaneprázdněn, abys cítil ten smutek ve svém životě. Jsi příliš zaneprázdněný, abys uchopil skutečnost své vlastní situace

.

Ztratil jsi celé dny tím, že jsi seděl před monitorem počítače. Necítil jsi se dobře, a proto žiješ v neustálé společnosti internetu. Nemůžeš ani na okamžik přestat, protože jsi pořád napojen. Jsi napojen na hudbu, na videohry, na internet, na příjemné zkušenosti, na cokoliv, jen ne na skutečnost života. Namlouváš sobě samému, že se skutečně neobáváš příznaků hříchu. Děláš všechny ty věci, aby jsi se nenudil. Děláš tyto věci, protože jsou zábavné, nikoliv proto, že je potřebuješ. Všimni si, že ta zábava usiluje o tvůj život. Není čas si dělat starosti, protože jsi svůj život dokonale zaneprázdnil. Bible říká:

“Lepší na dlaň odpočinku než hrsti plné pachtění a honby za větrem.” (Kazatel 4:6).

Říkáš sobě samému, že si nemůžeš pomoci, ale jsi hodně zaneprázdněný. Jsi v polovině semestru, a pak máš projekt a pak práci. Toto se hned tak nezmění. Vždy budeš takto zaneprázdněný. Máš pocit, že potřebuješ, aby tvůj život takto probíhal. Věříš, že tam někde v budoucnosti budeš jiný. Věříš, že ukončíš studium a začneš vydělávat peníze a nakonec budeš někým, kdo na sebe bude pyšný. Ale nezáleží na tom, na jaké škole ukončíš studium, nezáleží na tom, kolik peněz budeš vydělávat, nebudeš spokojený a nebude toho nikdy dost. Bible říká:

“A také to je zlý neduh, každý odejde, jak přišel, jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr?” (Kazatel 5:15).

Tvoje naděje ti k ničemu nebude. Žádná suma peněz a žádná dokonalá práce tě neodmění nejčistší zkušeností žití, po které tvá duše hladoví. Tvůj život tě nikdy neuspokojí. Nejsi radostný. Trpíš příznaky hříchu a snažíš se je léčit. Léčíš příznaky hříchu, ale nikdy se sám nevyléčíš.

“A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení, a nikdo ji nemohl uzdravit” (Lukáš 8:43).

Žádné způsoby léčby nikdy nevyléčí hřích. Všechny radosti světa nikdy nevyléčí tvoji nemoc hříchu. Léčbu hříchu nekoupíš za žádné peníze. Ve staré písni se zpívá:

Hory zlata, diadémů moře,
   Řeky stříbra, šperků nesčetně,
Kdo z nás si může dovolit to vše?
   Dobré svědomí, také pokoj, zdarma je.
(“Acres of Diamonds,” Arthur Smith, 1959).

Nepotřebuješ různé druhy léčby na svoji nemoc hříchu. Způsoby léčby, které zkoušíš jednu za druhou jen ovládnou tvé příznaky. Způsoby léčby ovládnou příznaky, ale nepůsobí na nemoc. Budeš pokračovat ve svých způsobech léčby do té doby až vyčerpáš všechen život, který máš. A jednoho dne, najednou, bude příliš pozdě. Tvoje nemoc hříchu se zhoršila a bude se nadále zhoršovat. Tvoje nemoc je chronická a maligní a konečná. Tato nemoc hříchu tě zničí. Bible říká:

“Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu” (Římanům 6:23).

Potřebuješ léčbu na svoji nemoc. Potřebuješ jedinou léčbu, která existuje. Potřebuješ Ježíše Krista.

III. Za třetí – léčbou na tvoji nemoc hříchu je Ježíš.

Léčba na tvoji nemoc hříchu musí jít hlouběji, než povrchní způsoby léčby. Přesně tak jak to udělala žena v našem textu, musíš se odvrátit od různých způsobů léčby a obrátit se k Ježíši.

“A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení, a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení [přestalo]” (Lukáš 8:43-44).

Tato žena vyzkoušela všechno, co mohla a nic nevyléčilo její nemoc do té doby, než se obrátila k Ježíši. Ačkoliv to mnozí zkoušeli, nikdo jiný ji nebyl schopen uzdravit. Obrátila se k Ježíši se svou poslední zoufalou nadějí a Ježíš ji uzdravil. Ježíš je jediným způsobem léčby na nemoc hříchu. Jen Ježíš může vyléčit nemoc tvého hříchu, protože jen Ježíš umíral za tvůj hřích. Ježíš je v každém způsobu dokonalý. Ježíš je Beránkem bez poskvrny, bez hříchu, který nesl tíhu tvého hříchu na svém těle na kříž. Byl přibit na kříž, aby usmířil tvůj hřích. Ježíš prolil Svoji krev jako lék za tvůj hřích. Bible říká:

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha, a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni” (Izajáš 53:4-5).

Ježíš udělal toto všechno, protože tě miluje. Ježíš umíral za tvé hříchy, aby tvá nemoc hříchu mohla být vyléčena. Jsi hříšník. Zkoušel jsi různé léčby. Ty léčby tě nevyléčily z tvého hříchu. Žádná dávka jakékoliv léčby tě nevyléčí. Trpíš smrtelnou nemocí hříchu. Musíš být usvědčen, že jsi nemocný. Pokud nevíš, že jsi nemocný, tak budeš přesvědčen, že nepřítomnost příznaků dokazuje, že nepotřebuješ léčbu. Ale ty potřebuješ léčbu. Ježíš řekl:

“Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky” (Marek 2:17).

Musíš vidět a cítit skutečnosti tvé nemoci hříchu. A jakmile je ucítíš, tak se neobracej k žádným jiným způsobům léčby, ale obrať se k léčbě Ježíšem. Nepřikrývej příznaky hříchu a obrať se k Ježíši. Jen Ježíš tě může zachránit. Záchrana, kterou Ježíš nabízí je nezasloužená. Ta žena byla uzdravena, byl jí odpuštěn hřích a Ježíš ji zachránil. Za svoji léčbu neplatila. Nepřesvědčovala Ježíše, aby ji vyléčil. Vypadalo to, jako by nemohla dosáhnout k Ježíši, ale stejně k Němu dosáhla. Dosáhla k Ježíši a dotkla se okraje Jeho šatů a byla zachráněna vírou! I když nemůžeš dosáhnout k Ježíši, natáhni se k Němu! I když cítíš, že se nemůžeš docela dostat k Ježíši, natáhni se ve víře ke Kristu a On tě zachrání! Důvěřuj Ježíši a On tě zachrání! Důvěřuj Ježíši a budeš uzdraven z nemoci hříchu. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Noahem Songem: Lukáš 8:43-48.
Sólová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Turn Your Eyes Upon Jesus” (Helen H. Lemmel, 1863-1961).


NÁSTIN Z

MÍRNÝ A NÁSILNÝ SMUTEK

A SOFT AND VIOLENT SADNESS

od pana Johna Samuele Cagana

“A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení, a nikdo jí nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení [přestalo]” (Lukáš 8:43-44).

I.   Za prvé – jsi nemocný, Římanům 3:23; Izajáš 64:6.

II.  Za druhé – hledal jsi léčby pro tvoji nemoc, Kazatel 4:6; 5:15;
Římanům 6:23.

III. Za třetí – léčbou na tvoji nemoc hříchu je Ježíš, Izajáš 53:4-5;
Marek 2:17.