Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PROČ DĚLÁME CO DĚLÁME – V EVANGELIZACI

WHY WE DO WHAT WE DO – IN EVANGELISM (Czech)

Kázání napsané Dr. C. L. Caganem
a proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 28. říjen 2018
A sermon written by Dr. C. L. Cagan
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 28, 2018

“Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou”
(Lukáš 14:23).


Evangelizujeme, aby lidé přišli do církve a slyšeli evangelium. V jiných církvích se členové modlí “modlitbu hříšníka” s lidmi na ulici a pozvou je do církve poté, co udělají toto “rozhodnutí.” Ale první věc, kterou my děláme je to, že zveme lidi do církve. Přivedeme je do církve. Když přijdou, tak se v církvi spřátelí. Slyší kázané evangelium. Někteří z nich zůstávají a důvěřují Kristu. Stanou se z nich úžasní křesťané. Tato nová metoda přišla od našeho pastora Dr. Hymerse. Uvědomil si totiž, že všechny další metody, jak dostat ztracené lidi do církve selhaly.

Jaká je metoda Dr. Hymerse? Co děláme v evangelizaci? Ve středu večer, čtvrtek večer i jindy vyjdeme po dvou do vysokoškolských kolejí, nákupních středisek a dalších veřejných míst v oblasti Los Angeles. Mnozí z nás to také dělají sami. Na těchto místech mluvíme s lidmi. Nepřesvědčujeme je, aby důvěřovali Kristu právě v tu chvíli. Nevedeme je v “modlitbě hříšníka.” Místo toho jim řekneme, jaké to je v naší církvi. V církvi bude mnoho mladých mužů a žen, se kterými se mohou spřátelit. Uslyší kázání. Dostanou oběd (pokud přijdou dopoledne) nebo večeři (večer). Uvidí film. Budou na party – slavíme narozeniny každého v naší církvi. Užijí si skvělý čas. A mnozí z nich chtějí přijít!

Potom je požádáme, aby nám dali svá jména a telefonní čísla. Později dáme tato jména a čísla naším diakonům a dalším zkušeným křesťanským pracovníkům. Tito pracovníci zatelefonují těm lidem, řeknou jim o naší církvi, pozvou je, aby přišli a domluví pro ně odvoz, aby přišli v neděli s jedním z našich členů. V neděli je vyzvedneme, přivedeme je do církve a odvezeme je domů. Mnoho lidí přichází do církve první neděli poté, co je jim zavoláno. Jiní nemají ten den čas a přijdou později. Když přijdou co církve, slyší kázané evangelium a prožijí skvělý čas při získávání přátel během jídla a následné party – a mnozí z nich se vrátí!

Tato metoda funguje! V posledních pěti týdnech přišlo přes sto lidí do naší církve poprvé, podruhé nebo po třetí. A někteří z nich zůstanou v církvi a složí důvěru v Krista. Tato metoda vlastně přivádí lidi do naší církve. Funguje to!

Dr. Hymers vytvořil způsob, kterým evangelizujeme tím, že sledujeme to, co Kristus řekl v Lukáši 14:23: “Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou.” Nejprve přivedeme ztracené lidi do církve. Tam uslyší evangelium a vloží svoji důvěru v Krista. Moderní americké církve to dělají opačně. Vedou lidi do rychlého “rozhodnutí” na ulici. Ale téměř nikdo z nich nepřijde do církve. Jejich metoda vytváří rozhodnutí, nikoliv obrácení. Dnes chci vysvětlit proč děláme evangelizaci jinak než to dělají oni.

Proč vycházíme ven, abychom získali jména a pozvali lidi do církve a nezkoušíme, aby lidi získali spasení, když k nim mluvíme?

Za prvé, protože náš způsob je biblický. Je to v celém Novém zákoně. Ondřej byl jedním z dvanácti učedníků. Bible říká:

“Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan [Křtitel] řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: “Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus). Přivedl ho k Ježíšovi” (Jan 1:40-42).

Ondřej skoro nic nevěděl. Ale to věděl, že Ježíš je Mesiáš. Ondřej nechodil sem a tam a nemodlil se s lidmi modlitbu hříšníka. Ale přivedl svého bratra Šimona Petra k Ježíši. Petr sám se stal učedníkem. Později se Petr obrátil a kázal o dni letnic, kdy tři tisíce lidí vložilo důvěru v Krista. Ale začalo to, když následoval svého bratra a potkal Ježíše.

Učedník Filip řekl stejnou věc Natanaelovi. Řekl Natanaelovi: “Pojď a přesvědč se” (Jan 1:46). Filip toho moc neznal. Ale přivedl Natanaele, aby viděl Ježíše a to způsobilo celou tu změnu.

Jednoho dne Ježíš procházel Samařím a vedl ženu ke spasení. Ona neznala Bibli. Nebyla Židovka. Ale důvěřovala Ježíši. Nešla do svého města a nevedla lidi k tomu, aby se modlili modlitbu hříšníka. Ale pozvala je, aby přišli a viděli Ježíše. Bible říká:

“[Samařská] žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: “Pojďte se podívat na toho člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?” (Jan 4:28, 29).

Každý to může udělat – dokonce i pokud nejsi ještě spasený. Nemusíš chodit do třídy, abys se naučil biblické doktríny. Nezkoušej odpovídat na otázky lidí. Nezkoušej je získat proto, aby byli spaseni na ulici. Jen je pozvi, aby přišli do církve, spřátelili se a prožili dobrý čas. Každý to může udělat – a my to děláme.

Za druhé, protože naše metoda funguje. Mnoho církví vůbec neevangelizuje. A pokud to i dělají, tak vyjdou ven, aby mluvili k lidem na ulici nebo před jejich vchodovými dveřmi. Rychle dají ztraceným lidem “plán spasení” a požádají je, aby se pomodlili “modlitbu hříšníka” právě na místě. Toto je “decisionismus.” Člověk, který udělá “rozhodnutí” se počítá za obráceného. Považují toho člověka za “zachráněného.” Poté církve “pokračují” s těmito lidmi – ale téměř nikdo z nich nepřijde do církve. Můj otec Dr. Cagan jednou navštívil fundamentální baptistickou církev, kde se modlili s více než 900 lidmi za jeden týden – ale církev zůstala na 125 lidech. Těch 900 udělalo rozhodnutí, ale nikdy nepřišli do církve. Modlili se modlitbu, ale nepřišli ke Kristu.

Proč neděláme to, co dělají tyto církve? Nefunguje to. Členové církve vedou stovky lidí, aby se modlili modlitbu hříšníka. Ale téměř nikdo z nich nepřišel do církve. Nestali se křesťany. Udělali “rozhodnutí” ale nebyli obráceni.

Proč se nesnažíme udělat z hříšníků křesťany hned na místě, když k nim mluvíme? Protože oni se nestanou křesťany! Místo toho vyjdeme ven a pozveme lidi do naší církve. Požádáme je o jejich jména a telefonní čísla. Naši diakoni a vedoucí jim zavolají a domluví pro ně odvoz, aby mohli v neděli přijít do církve. My je vyzvedneme ve svých vlastních autech a přivedeme je do církve. Spřátelíme se s nimi. Vždy máme oběd po naší nedělní dopolední bohoslužbě a večeři po naší nedělní večerní bohoslužbě. V církvi se cítí dobře. Potom jim naši diakoni a pracovníci zavolají a pozvou je, aby se vrátili.

Proč děláme to, co děláme? Protože to funguje. Naše metoda přivede lidi skutečně dovnitř církve. V církvi slyší evangelium. Někteří lidé vloží ihned důvěru v Krista, ale většina potřebuje slyšet evangelium týdny nebo měsíce, než se obrátí. Potom ale žijí jako křesťané v církvi celý svůj život. Ta druhá metoda je falešný trik, který nikoho nezíská!

Před několika měsíci jsem odcestoval do Afriky se svým otcem Dr. Caganem a Noahem Songem. Kázali jsme v církvích v Ugandě, Keni a Rwandě. V Keni jsme mluvili na konferencích pro pastory. Setkání končilo pozdě odpoledne. Dr. Cagan řekl pastorům: “Nyní vyjděme a dostaňme jména.” Procházeli jsme ulicemi Nairobi, Keni s pastory, kteří překládali do svahilštiny. Mluvili jsme k lidem a dostali jsme jejich telefonní čísla. Pozvali jsme je do církve. Pastoři jim zavolali a zařídili, aby mohli přijít. Další den měli pět návštěvníků! Poté, co jsme letěli do Rwandy, pastoři to udělali znovu a v neděli měli pět nových návštěvníků!

Kazatelé byli nadšeni. Nalezli metodu, která funguje! Řekli nám, že utratili mnoho peněz, aby se setkali s lidmi na ulici, kteří udělají momentální rozhodnutí, ale žádný z těch lidí nepřišel do církve. Pastoři si mysleli, že to je jediný způsob, jak dělat evangelizace. Byli rádi, že se mohli učit naši metodu, která přivádí lidi do církve.

Za třetí, naše metoda je pro tebe dobrá, nejen pro ty, kteří jsou pozváni. Pokud děláš evangelizaci pravidelně, tak tě to udělá silnějším křesťanem. A posílí to tvoji víru, když uvidíš lidi, které jsi pozval do církve, jak zůstanou v církvi a vloží důvěru v Krista. Je to velká radost vidět někoho, koho jsi pozval, jak přichází do církve. Je ještě větší radost vidět, jak jsou spaseni. Tu radost ti přeji!

Proč nerozdáváme letáky? Někteří lidé to dělají. Možná nevíš, co je to leták. Leták je kousek papíru, obvykle složený, který oni rozdávají ve velkém počtu komukoliv, kdo si vezme. Leták vypráví příběh a dává plán spasení. Na konci to říká člověku, aby vložil důvěru v Krista tím, že řekne modlitbu nebo se podepíše na letáček.

Mnoho církví má své lidi, kteří rozdávají letáky. Myslí si, že přivádí lidi ke Kristu. Ale letáky nepřivedou lidi ke Kristu. Nepřivedou je do církve. Kde jsou ti lidé? Letáky jsou plýtvání času a penězi. Proto je nepoužíváme.

Jak to víme? Zkusili jsme to. Rozdali jsme milión letáků. Lidé je četli. Ale žádný

z nich nepřišel do církve! Neobrátili se, když četli ten papírek. Tato metoda není biblická. Bible nikdy neříká křesťanům, aby rozdávali letáky. Ale Bible říká, abychom vyšli ven a přinutili hříšníky vejít – do místní církve! A to je to, co děláme.

Proč vycházíme ven po dvou? Protože Ježíš poslal své učedníky takto. Bible říká, že Kristus “Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva” (Marek 6:7). Znovu Bible říká, že “Potom určil [vybral] Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa” (Lukáš 10:1).

Samozřejmě můžeš jít sám evangelizovat. Bible to nikde nezakazuje. Není na tom nic špatného. Ale jít po dvou je biblické a funguje to!

Když jdou lidé po dvou, tak to přivádí více lidí do církve. V Los Angeles a dalších velkých městech jsou lidé nedůvěřiví. Nechtějí mluvit k někomu, koho neznají. Mladí lidé jsou nedůvěřiví ke starým lidem. Děvčata jsou nedůvěřivá ke chlapcům. Tím, že dva lidé jdou spolu, uklidní jejich obavy a přivede to více lidí.

Jít po dvou je dobré pro i tebe. Tím, že jdeš se zkušenějším křesťanem, tak se naučíš, jak pozvat lidi do církve a budeš to dělat lépe. Na začátku se můžeš obávat. Nevíš, co máš dělat. Ale tím, že jdeš s někým dalším se naučíš, jak to máš dělat. Brzy sám přineseš více jmen!

Budeš mít dobré křesťanské společenství. Tím, že děláš práci pro Ježíše, přivede tě to blíže ke křesťanům, se kterými pracuješ. “Společenství práce” je skutečně vynikající společenství.

Jak víme, že ten druhý způsob nefunguje? Zkoušeli jsme to roky! Chodili jsme od dveří ke dveřím a vedli jsme lidi skrze plán spasení s letáky. Modlili jsme se s nimi modlitbu hříšníka u jejich vchodových dveří nebo na ulici. Rozdali jsme milión letáků. Ale lidé nepřišli. Nebyli obráceni. Tento způsob nefunguje.

Ale naše metoda funguje! Máme církev ve středu Los Angeles. Los Angeles je bezbožné a hříšné město. Dějí se zde všechny druhy hříchu. Lidé jsou zaměstnaní prací a školu a rodinou a přáteli. Jsou zde mnohé rušivé vlivy s televizí a internetem a iPhony a vším dalším. Velmi málo lidí chodí do církve. Velmi málo jsou skuteční křesťané. Zkoušeli jsem vést lidi v modlitbě na ulici. Ale to nevybuduje církev. Nezíská to lidi pro Krista.

Naučili jsme se ze zkušeností. Vyšli jsme ven a pozvali jsme lidi do církve. Pak jsme je přivedli do církve, kde mohli najít přátele a slyšet evangelium. V naší církvi máme ztracené lidi každou neděli. Nepřicházejí z jiných církví. Nepřicházejí z křesťanských domovů. Přicházejí ze světa se vším svým hříchem. A někteří z nich se stanou úžasnými křesťany. Proto je naše církev duchovní a živá. Naše metoda vytváří skutečné křesťany a my za ně Bohu děkujeme! Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Jackem Ngannem:
“Bring Them In” (od Alexcenaha Thomase, 19. století).