Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
POZNÁMKY K NAŠEMU DNI PŮSTU V ÚTERÝ

NOTES ON OUR FAST-DAY ON TUESDAY
(Czech)

od Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 12. srpna 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, August 12, 2018

“Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí” (Matouš 6:17, 18).


Všimni si, že Ježíš neřekl: “Jestliže se postíš.” Ne. On řekl: “Když se postíš.” Půst v dnešní době připadá sekulárním lidem zvláštní. Někdy si bude příliš starostlivá matka myslet, že vyhladovíš, pokud budeš jeden den bez jídla. Nelži své matce. Jen jí řekni, že nebudeš jíst to jídlo.

Ne každý by se měl postit. Pokud máš tělesný problém, tak předtím, než začneš den půstu, měl bys jít k lékaři. V naší církvi se můžeš setkat s Dr. Judith Caganovou nebo Dr. Kreightona L. Chana. Nebo jim můžeš zatelefonovat. Mobilní číslo Dr. Judith Caganové je (213)324-3231. Mobilní číslo Dr. Chanové je (323)819-5153. Pokud máš cukrovku nebo vysoký krevní tlak, nebo něco jiného, měl bys určitě zavolat Dr. Judith Caganové nebo Dr. Chanovi, nebo po bohoslužbě mluvit s jedním z nich. Pokud ti řeknou, že se nemáš postit, můžeš stále trávit více času v modlitbě, když budeme mít v úterý náš postní den. Můžeš se k nám v ten den přidat v modlitbě, aniž bys se postil.

V úterý 14. srpna budeme mít v naší církvi den půstu. Nikdo z vás se nemusí postit. Nikdo nebude kontrolovat, jestli jsi se postil. Jestli se s námi budeš postit, bude to zcela dobrovolné. Udělej to jestli to chceš. Nedělej to, jestli to nechceš.

To je poprvé za několik měsíců kdy jsme měli postní den. Byl jsem upomenut na potřebu půstu a modlitby Dr. Elmerem L. Townsem, spoluzakladatelem Liberty University. Myšlenky a komentáře, které poskytnu v této zprávě jsou z knihy Dr. Townse, The Beginner’s Guide to Fasting (Průvodce začátečníka půstem), Bethany House Publishers, 2001. Je to dobrá kniha. Pokud chceš výtisk, můžeš si jeden objednat na Amazon.com.

V knize Dr. Townse je několik druhů půstu. Ale my budeme mít jednodenní půst, který on nazývá “Yom Kippur půst.” To byl jednodenní půst, který měli židovští věřící dodržovat (Leviticus 16:29).

V dnešní době není požadováno po křesťanech, aby se postili – ale je nám dovoleno se postit. Ježíš řekl: “Když se postíte” (Matouš 6:16), protože půst je disciplína na budování našeho charakteru a víry.

Pokud jsi se nikdy nepostil, tak tě může vystrašit přemýšlet o tom, že bys byl den bez jídla. Ale postění tě nezraní o nic více, než držení nějaké diety, abys ubyl na váze. Jednodenní půst neuškodí normálnímu člověku, který má od lékaře potvrzení, že je “zdravý” – tak jako to mají Dr. Judith Caganová nebo Dr. Chan.

Jednodenní “Yom Kippur půst” je nejlepší způsob, jak udělat svůj první půst v úterý. Nejsi povinen se postit. Děláš to dobrovolně jako duchovní disciplínu. Nedělej si starosti o to, co si druzí myslí, protože tvůj půst je osobní závazek mezi tebou a Bohem. Půst ti pomůže stát se modlitebním bojovníkem pro Boha.

Když se budeš postit v úterý, očekávej odpor. Ďábel ti bude oponovat. Když se budeš modlit za spasení dalších nebo za svoji církev, satan ti bude oponovat. Půst není jednoduchý. Takže když začneš to dobrodružství půstu, dělej to s vědomím, že to může být těžké. Ale bude to stát za ty odměny!

Jednodenní Yom Kippur půst byl v Bibli od západu slunce do západu slunce. Pokud se budeš s námi postit jeden den, tak bys měl jíst svačinu před západem slunce (okolo 20:30). Jez banán nebo malou misku cereálií. Další den nejez snídani nebo oběd. Když slunce v úterý zapadne, tak zde v církvi budeme pro tebe mít jídlo. Můžeš sníst svačinku, jako další banán, předtím než přijdeš do církve v 19:00 v úterý. Když sem přijdeš, budeme pro tebe mít nějakou ovesnou kaši a sendvič. Pak budeme mít ještě několik modliteb a příležitost pro tebe vydat svědectví o svém dni půstu a modliteb a já budu kázat krátké kázání.

KDYŽ SE POSTÍŠ A MODLÍŠ V ÚTERÝ, TAK BYS MĚL VĚDĚT, JAKÝ TO MÁ SMYSL. SMYSL TOHOTO DNE PŮSTU JE POŽÁDAT BOHA, ABY POUŽIL NÁŠ PLÁN SOBOTNÍCH VEČERNÍCH HER PRO MUŽE K TOMU, ABY PŘIVEDLI DALŠÍ DO NAŠÍ CÍRKVE. POKUD BŮH NEPOŽEHNÁ TY HRY, TAK NIKDO NEPŘIJDE, A TY HRY SE STANOU JEN DALŠÍ ČINNOSTÍ, ČÁSTÍ “STROJE” CÍRKVE, POUZE DALŠÍ ČINNOSTÍ, KTERÁ NENESE ŽÁDNÉ OVOCE. BUDEME MÍT DALŠÍ DEN PŮSTU, ABYCHOM SE MODLILI ZA NOVÉ ČINNOSTI, KTERÉ NAŠE ŽENY BUDOU MÍT ZA NĚKOLIK DNÍ. ALE JÁ ŽÁDÁM KAŽDÉHO, JAK ŽENY TAK MUŽE, ABY SE POSTILI A MODLILI V ÚTERÝ ZA TO, ABY BŮH POUŽIL SOBOTNÍ VEČERNÍ HRY, A PŘITÁHL NOVÉ LIDI DO NAŠÍ CÍRKVE. MŮŽEŠ SE MODLIT ZA RŮZNÉ DALŠÍ VĚCI – ALE HLAVNÍ SMYSL TOHOTO PŮSTU BY MĚL BÝT ZAMĚŘEN NA TO, ABY BŮH POUŽIL SOBOTNÍ HRY, ABY PŘIVEDL NOVÉ MLADÉ MUŽE DO NAŠÍ CÍRKVE. ZAMĚŘ SVOJE MODLITBY NA TOTO – ABY BŮH POMOHL PŘIVÉST LIDI NA HRY A POTOM NAVŠTÍVIT NAŠE SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY. POSTI A MODLI SE ZA TEN SMYSL. POTŘEBUJEME ŽENY, ABY SE S NÁMI TAKÉ V TOMTO DUCHU POSTILY.

Uvědom si, že máš začít svůj půst v pondělí večer malým zákuskem a pak se posti od snídaně a oběda v úterý. Sněz další malou svačinku k večeru, potom přijď do církve v 19:00 v úterý a společně ukončíme půst nějakou ovocnou kaší a sendvičem.

“Když se postíš”... To znamená, že Ježíš schválil půst. Křesťané jsou příliš rychlí, aby přijali vedení a moc od Ducha svatého. Dr. John R. Rice řekl: “Vím, že skutečný půst...dá požehnání, které nám Bůh chce dát.” Spurgeon řekl: “Ztratili jsme velké požehnání v křesťanské církvi tím, že jsme se vzdali půstu.” Dr. R. A. Torrey řekl: “Kdybychom se modlili s mocí, měli bychom se modlit s půstem.” Velký evangelista John Wesley řekl: “Máš nějaké dny půstu a modlitby? Zaútoč na trůn milosti...a sestoupí milost.” Můj čínský pastor Dr. Timothy Lin řekl: “Naše duchovní uvědomění je často odemknuto, když se začneme postit a modlit...To mluvím ze své osobní zkušenosti.”

Vezměte si tento přepis kázání dnes večer domů s sebou. Přečti si toto kázání zítra, když se budeš připravovat začít svůj půst večer svačinou. Zde jsou některé body, které máš mít na paměti, když se budeš postit od pondělí večer do úterý večer:

1. Hleď na to, ať je tvůj půst tajný (tak jak je to jen možné). Nechoď dokola a neříkej lidem, že se postíš.

2. Nauč se zpaměti Izajáš 58:6 během úterního půstu.

“Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?” (Izajáš 58:6).

3. Přečti si pozorně Matouš 7:7-11 několikrát, když se budeš v úterý postit.

“Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí?” (Matouš 7:7-11).

4. Modlete se za naše muže, aby přivedli několik mladých mužů na košíkovou v sobotu dne 18. srpna.

5. Pij hodně vody, asi 1 sklenici každé dvě hodiny. Můžeš také pít černou kávu nebo čaj (bez smetany nebo cukru), pokud jsi zvyklý to pít každý den. Pokud cítíš, že máš “lehkou hlavu” můžeš pít studený Sprite nebo Seven-up (jednu sklenici nebo dvě). Nepij energetické nápoje!

6. Pokud máš nějaké otázky o svém zdraví, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka, mluv s Dr. Judithou Caganovou nebo Dr. Kreightonem Chanem předtím, než se začneš postit. Jejich mobilní čísla jsme uvedli již dříve v tomto kázání.

7. Začni svůj půst poté, co si sníš svačinu v pondělí večer. Skonči svůj půst lehkou svačinou v úterý večer – potom přijď do naší církve na lehké jídlo v úterý večer v 19:00.

8. Uvědom si, že máš zaměřit své modlitby v úterý na úspěch našich mužů, přivádějících lidi na košíkovou příští sobotu.


Můžeš mi zavolat, Dr. Hymersovi, na (818)352-0452 kdykoliv máš problém nebo otázku nebo telefonuj paní Hymersové na (818)645-7356 a řekni jí, ať mě sežene.

Budu se modlit za vás, abyste měli úspěšný čas půstu a modliteb! Ještě jedna věc: Pokud pracuješ nebo jsi ve škole v úterý, modli se potichu čas od času za tyto požadavky. Ponech si toto kázání s sebou v úterý tak, abys mohl znovu přečíst těch 8 bodů k zapamatování (výše). Bůh žehnej vám všem!

Dr. R. L. Hymers, ml.
Filipským 4:13

Prosím postavte se a zpívejte píseň “Teach Me to Pray.”

Uč mne se modlit, Pane, uč mne se modlit jen. Tak lká srdce mé každý další den.
Toužím poznat Tvou vůli a cesty směr ten. Uč mne se modlit, Pane, uč mne se modlit jen.

Sílu k modlitbě, Bože, sílu k modlitbě. Zde uprostřed světa hříchu, bolestí a starostí,
kde člověk je ztracen a umírá, duše ve skleslosti, ó, dej mi sílu, Bože, sílu k modlitbě!

Uč mne se modlit, Pane, už mne se modlit jen. Dílo Tvé vzorem mým každý další den.
Dílo Tvé jistotou mi teď i po každý věk ten. Uč mne se modlit, Pane, uč mne se modlit jen.
   (“Teach Me to Pray” od Albert S. Reitz, 1879-1966).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Teach Me to Pray” (od Albert S. Reitz, 1879-1966).