Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
BOJ ZA ŽIVÉ KŘESŤANSTVÍ!

ÚVOD OD DR.R.L.HYMERSE, JR.
THE FIGHT FOR LIVING CHRISTIANITY!
AN INTRODUCTION OF DR. R. L. HYMERS, JR.
(Czech)

od pana Johna Samuele Cagana


V době krize jsou dějiny tvořeny těmi, kteří věří v něco většího. Dějiny nejsou tvořeny průměrnými lidmi. Jsou někteří, kteří by toužili po bezpečí a stabilitě průměrnosti. Jsou takoví, kteří se tolik bojí zklamání, že by to nikdy nezkusili. Jsou takoví, kteří nikdy nedosáhnou ničeho velkého, protože mají obavy překonávat těžkosti. Jsou takoví, kteří nic nezmění, kteří neovlivní svět a kteří zemřou tak, jako by nikdy nežili. A právě v této době povolal Bůh Dr. Hymerse.

Většina lidí, kteří se rozhodnou jít do služby jsou téměř vždy nějak podporováni. Dr. Hymers však při studiu vysoké školy tvrdě pracoval. Přestože byl často znechucený rodinou a přáteli, neopustil svůj cíl být Božím služebníkem, i když musel překonávat různé potíže. Vydržel boj o to stát se kazatelem Boha navzdory démonským útokům a emocionální bolesti. Dr. Hymers odolal každé zkoušce a soužení za účelem povědět Boží pravdu. Vydržel mnohé životní požáry a sám hořel pro pravdu.

Dr. Hymers věří tak silně v pravdu Božího slova, že za to chce bojovat. On není mužem, který by byl ochoten smířit se se lží, protože je to pohodlné. Tak tomu bylo v celém jeho životě. Neseděl na semináři nečinně vzadu, zatímco byla Bible hanobena. I když mu hrozil vyhazov ze školy, bojoval Dr. Hymers proti liberálním útokům na Bibli, psal články do školních novin a organizoval modlitební setkání na své studentské koleji; použil všechno, aby bojoval proti lžím, které dotíraly na pravdu Bible. Když byl zavolán do kanceláře prezidenta semináře, aby byl poučen, že má zastavit své protesty na obranu Bible, tak se Dr. Hymers nevzdal. Místo toho napsal na seminářích knihu proti liberalismu. V bitvě za Bibli stál tvrdě a silně.

Někteří kritizovali, jiní si stěžovali a další se podrobili, ale Dr. Hymers je muž činu. Tak silné je jeho přesvědčení pro pravdu a Boha, že by vytáhl i meč a obžaloval by síly zla, i kdyby mu hrozila smrt. Dr. Hymers nemiluje život natolik, aby musel žít v poutech. On je mužem války, i když jiní by koupili pokoj za cenu otroctví.

Když Hollywood plivl na Kristovu tvář, Dr. Hymers utřel tvář Svého spasitele. Kvůli tomuto byl napaden. I když byly proti němu napsány články v novinách, tak bránil Krista! Kvůli tomu ztratil přátele. Povinnost dělat to, co je správné přinutilo Dr. Hymerse k činu, k protestu, k boji.

Když to vypadalo, že celá společnost dovolí “právo ženy k na potrat,” Dr. Hymers odmítl, aby dítě bylo zabito bez boje. Průměrný muž by daroval něco charitě, ale Dr. Hymers není průměrný muž. On a můj otec se posadili před nemocnici kde se prováděly potraty. Když ostatní odešli kvůli hrozbám policajtů na koních s holemi a odznaky, Dr. Hymers zůstal. Vedl svoji církev s nasazením všech sil, aby byly zavřeny dvě nemocnice provádějící potraty. V bitvě proti potratu stál tvrdě a silně.

A pak zde byl boj za naši církev. Odešel “Bývalý vedoucí” naší církve. V době jeho působení opustilo 400 členů naši církev. Naše církev téměř ztratila tuto budovu. Církev téměř zkrachovala. Slavný kazatel nabídl Dr. Hymersovi útěk, aby se stal pastorem velké příměstské církve. Nabídl Dr. Hymersovi možnost vyskočit z toho, co vypadalo jako potápějící se loď! Řekl: “Toto je tvoje poslední možnost odejít.” Mnoho pastorů by odešlo. Ale přesto, že členové odcházeli a církev byla ve finančních problémech – Dr. Hymers zůstal! Dr. Hymers chtěl za tuto místní církev bojovat. Kvůli jeho duchovní odvaze a věrným lidem, kteří dali svůj čas a peníze máme stále církev ve středu města Los Angeles!

Dr. Hymers je přesvědčen o důležitosti místní církve. Dr. Hymers často říkal, že úspěch této církve je jeho celým životem. Má hlubokou lásku nejen k této církvi, ale i k církvím na celém světě. Moc církve je jeho vášní. Jeho skutečná identita je spojena s životem církve. O Kristu a církvi smýšlí jednoduše a prostě, jak je to napsáno v Bibli. Ví, že církev je Kristovou nevěstou, a proto se modlí, bojuje a káže pro blaho církve.

I když byl od některých odmítán a zpochybňován, mnozí protestantští vedoucí, kteří zůstali věrní Bohu jej obdivovali a podporovali. Mezi ně patří celonárodně uznávaný evangelista a dlouhodobý editor díla “The Biblical Evangelist,” Dr. Robert L. Sumner. Kvůli tomu, že byl obklopen nejpřednějšími křesťanskými postavami 20. století, tak Dr. Sumner něco věděl o skutečném Božím muži. Dr. Sumner napsal o Dr. Hymersovi toto:

“Dr. Hymers se úmyslně, schválně vydal na cestu, aby založil kázání evangelia, evangelizační biblicky vyučující církev v srdci hříšného Los Angeles. Pokud kvůli ničemu jinému, chválím ho za to a též za to, že se nepřipojil k dalším evangelikálním služebníkům prchajícím na předměstí…Vážím si a obdivuji člověka, který se chce vyslovit pro pravdu podle svého přesvědčení a pak při ní stát, i když jsou všechny věci proti němu. Roberth Leslie Hymers je tím druhem křesťanského služebníka Kristova! Kromě místní služby v srdci jednoho z nejhříšnějších měst Ameriky také udržel mezinárodní službu - dokonce na místní úrovni, jeho služby jsou překládány ‘živě’ jak do španělštiny, tak čínštiny.”

Tím, že byl po mnoho desetiletí evangelistou, Dr. Sumner rozpoznal velké atributy síly, které charakterizují život a službu Dr. Hymerse!

Dr. Hymers je muž vize. Věří, že i v těžkých dobách, když selže všechna další naděje, Bůh může uskutečnit velké věci. Představoval si webovou stránku, která by poskytla přepisy kázání a další materiál kázání pro pastory a misionáře na celém světě. Nikdy předtím o tom nikdo neslyšel a nebylo to vyzkoušeno. Kvůli této věci dokonce změnil svoje přípravy kázání.

Po většinu své služby kázal Dr. Hymers z konceptů. Ale protože chtěl, aby jeho kázání byla dostupná křesťanům i v jiných zemích, kteří jinak neměli přístup k Biblím a dalším materiálům rozhodl se začít psát svá kázání slovo od slova a kázat z rukopisu. Většina kazatelů by po tak dlouhé doně služby nezměnila svoje zvyklosti, ale Dr. Hymers je muž vize. O několik let později se přepisy kázání Dr. Hymerse čtou téměř v každé zemi na světě a jeho webová stránka měla více než million a půl návštěv jen za rok 2016.

Dr. Hymers byl typem pastora, který měl zájem o lidi ze všech prostředí, Dr. Hymers začal specifickou práci v tom, že nechal svoje kázání překládat do dalších jazyků. Nejdříve byla jeho kázání překládána jen do několika málo jazyků. Přesto Dr. Hymers pokračoval se svojí vizí zasáhnout celý svět bez ohledu na jazykovou bariéru.

Dnes jsou přepisy kázání Dr. Hymerse překládány do 35 jazyků! Tato kázání jsou požehnáním a pomocí pro misionáře a pastory ve třetím světě. Byla použita jako prostředek milosti pro probuzení a přesvědčení duší o jejich potřebě Ježíše a někteří se dokonce po čtení těchto kázání obrátili. Přeložení kázání do 35 jazyků stálo vizi a oddání, ale bylo to použito Bohem, aby to udělalo mocný vliv na křesťanský svět.

Bez ohledu na intenzitu boje Dr. Hymers usiloval být mužem v Boží aréně. Kázal Kristovo evangelium, i když na to tak mnoho dalších zapomnělo. Kázal ve starobylém stylu vášnivého a ohnivého kázání, když to všichni ostatní opustili. Věří ve skutečné obrácení z milosti a Boží síly skrze víru v Ježíše Krista a nenechá nikoho, kdo by poslouchal na pochybách.

V čase, kdy modlitba je pouhá formalita, věří Dr. Hymers v Boží moc vyslyšené modlitby. V době, kdy jiní v naději po vyšších příspěvcích ukradnou členy z jiných církví, věří Dr. Hymers v evangelizování mládeže ve světě. Když jiní ruší jednu bohoslužbu za druhou, Dr. Hymers věří v důležitost a vitalitu církve. Když se mnozí jiní spokojí s vysáváním mrtvého těla, Dr. Hymers věří v živé křesťanství, za které bojuje.

Za chvíli Dr. Hymers přijde kázat. Ale nejdříve přijde pan Griffith zazpívat jednu z oblíbených písní Dr. Hymerse, “Onward, Christian Soldiers.”

BITVA ZA NEDĚLNÍ VEČER

(ČÍSLO JEDNA V SÉRII BOJOVÝCH POKŘIKŮ)
THE BATTLE FOR SUNDAY NIGHT
(NUMBER ONE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání pronesené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
Neděle ráno, 15. ledna 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 15, 2017

f“Nejmilejší, všechnu snažnost vynakládaje na to, abych vám psal o obecném spasení, musil jsem psáti, vás napomínaje, abyste statečně bojovali o víru, kteráž jest jednou dána svatým” (Juda 1,3).

Toto dopoledne začneme sérií bojových pokřiků. V nich budeme “upřímně bojovat za víru.” Budeme vyjadřovat názor proti mnoha falešným učením a praktikám v našich církvích.

V roce 1963 president John F. Kennedy učinil Churchilla prvním čestným občanem Spojených států. President řekl o tomto starém válečném hrdinovi: “On zmobilizoval Angličany a poslal je do boje.” V jednom ze svých velkých projevů během II. Světové války Churchill řekl: “Když světem hýbou velké cíle a působí v duších všech lidí vytahujíc je od jejich krbů a z jejich domovů, aby odvrhli pohodlí, bohatství a honbu za štěstím jako odpověď na podněty, jež jsou najednou příšerné a zdrcující, zjišťujeme, že nejsme zvířata a že něco pokračuje v prostoru a čase i za hranicí prostoru a času, ať se nám to líbí nebo ne, a upozorňuje nás to na povinnosti.”

My sami jsme prošli mnoha boji. Platili jsme, roznášeli jsme a psali emaily do každé církve Jižních baptistů v Americe proti falešnému učení, kterým byli učeni studenti na kazatele ve svých seminářích. Moje mladá hispánská žena byla přes šest měsíců těhotná, když odmítla tuto literaturu na setkání Jižních baptistů v Pittsburgu, Pennsylvánii. Ačkoliv si mohli všimnout, že je těhotná, dospělí lidé zmačkali tu literaturu a vlastně jí plivli do tváře. Když jsme se vrátili do našeho pokoje, moje ubohá žena mi položila otázku, na kterou jsem neuměl odpovědět. Řekla: “Roberte, jak mohou tito lidé být opravdoví křesťané?” Mnozí z nich vypadali spíše jako démoni z pekla než Jižní baptisté. Byli na ni rozzuřeni, protože odmítala citáty od profesorů v jejich seminářích, kteří říkali, že Ježíšovo tělo nevstalo z mrtvých – ale bylo sežráno divokými psy, že nebyl takový člověk jako Mojžíš a Pavlovy epištoly že byly padělky, které on nenapsal. Ale my jsme dále platili za tu literaturu a posílali ji emailem a dávali jsme ji rok za rokem – až jsme konečně zvítězili a tito démonem posedlí falešní učitelé byli vyhozeni ze všech seminářů Jižních baptistů v Americe. S Boží pomocí jsme vyhráli tento boj!

Když další skupiny vybíraly peníze ( do svých vlastních kapes), na zastavení potratů – zatímco oni vybírali peníze pro ně samotné, naše církev vysílala lidi a vlastně uzavřela dvě z těchto krvavých nemocnic! Při jedné příležitosti jsme Dr. Cagan a já seděli na chodníku před těmito nemocnicemi – a zůstali jsme tam, zatímco nás obklopili policisté na koních a hrozili nám, že nám dají pouta a uvězní nás. Ale když viděli, že se nepohneme, tak otočili své koně a odjeli. Znovu jsme s Boží pomocí dokázali vyhrát tuto bitvu!

Když Lew Wasserman, ředitel Universal Pictures, vytvořil hnusný film, film, který zobrazuje Krista jak má sex s Marií Magdalskou, šli jsme protestovat před dům Wassermana v Beverly Hills. Náš protest způsobil, že jsme se dostali do zpráv a na první strany v novinách po celém světě, v Anglii, Španělsku, Izraeli a Francii a dokonce podnítili výtržnosti proti filmu v Řecku! Různé naše protesty byly ve všech televizních zprávách po dobu více než dvou týdnů – každý večer. Universal Pictures se tak začali bát našich demonstrací, že už nikdy znovu nevyrobili film, který hanobil Krista! Znovu jsme s Boží pomocí vyhráli tuto bitvu!

Když muž jménem Peter S. Ruckman začal vyučovat, že slova překladu bible King James byla neomylná a dokonce opravil řečtinu a hebrejštinu, ze které byla přeložena, tak církve byly po stovkách rozštěpeny Ruckmanovou herezí. Napsal jsem knihu s názvem “Ruckmanism Exposed” – která obecně vyšla v církvích. Dnes je toto téměř mrtvá záležitost, hodně kvůli této knize, kterou si můžete přečíst na naší webové stránce na www.sermonsfortheworld.com. A ano, v této bitvě proti démonské doktríně Ruckmanismu jsme s Boží pomocí znovu vyhráli!

Pak nás opustil muž jménem Richard Olivas a vzal s sebou z naší církve 400 lidí. Vedl jsem naše lidi, aby platili $16,000 každý měsíc. To tedy bylo nad jejich desátky a dary do té doby, než bude zachráněna tato budova a plán pana Olivy na zničení naší církve byl zastaven. Přesto znovu jsme s Boží pomocí vyhráli tuto bitvu!

Ale my jsme dnes v nebezpečnější bitvě – v zákeřné válce, která by nakonec mohla zničit téměř všechny naše církve. A je mojí povinností coby Kristova služebníka před tím varovat. Ničí to naše církve. Je to falešná doktrína Laodiceanismu. Je to myšlenka, že by naše církve měly zavřít své nedělní večerní bohoslužby. Proti této falešné a nebezpečné doktríně bychom měli “vážně bojovat” (Juda 3). Celou naší myslí bychom proti tomu měli bojovat.

V Matouši 25:5 Ježíš dal dokonalý popis stavu našich církví. Milióny evangelikálů a fundamentalistů podřimují a spí. Druhý příchod Krista se velmi přibližuje, ale naše církve spí! Nyní vidíme církve poté, co uzavřely své večerní bohoslužby. Jsem přesvědčený, že to je jeden ze znaků posledních dní – podřimující církve zavírající své dveře – když se doba blíží ke konci – a svět tak jak jej známe spěje ke konci. Ježíš řekl:

“A když prodléval Ženich, zadřímaly všecky a usnuly” (Matouš 25:5).

Dokonce i když to bude vypadat, že i proroctví je proti nám – budeme bojovat – a někteří uslyší a budou zachráněni.

Uzavření nedělní večerní bohoslužby je nejnovější trend mezi baptisty a dalšími křesťany. Jižní baptisté a nezávislí baptisté, “progresívní” církve BBFI a dokonce některé fundamentální církve Boba Jonese zavírají dveře po nedělní ranní bohoslužbě – od jednoho konce Ameriky ke druhému. Nedělní večerní bohoslužba se rychle stává věcí minulosti.

Toto ukazuje chronickou nemoc našich církví. Jistě to není pozitivní znak. Jako u každé chronické nemoci nemůže být lékařem předepsána žádná léčba do té doby, než bude nemoc řádně diagnostikována. V tomto kázání budeme jako lékař zkoumat pacienta (církve, které zavírají své večerní bohoslužby) a stanovíme důvod – a potom navrhneme řešení – lék a léčbu. Nemoc těchto církví může být stanovena čtyřmi způsoby.

I. Za prvé – uzavření nedělní večerní bohoslužby v našich církvích je pouze tím, co se již stalo všeobecným trendem v protestantském světě.

Metodisté začali zavírat své nedělní večerní bohoslužby okolo roku 1910. Presbyteriáni začali zavírat své nedělní večerní bohoslužby okolo roku 1925. Američtí baptisté (dříve známí jako Severní baptisté) začali zavírat své večerní bohoslužby okolo roku 1945. Jižní baptisté to začali dělat okolo roku 1985. Mělo by se připomenout, že metodisté, presbyteriáni a američtí baptisté věřili tak Bibli jako každá fundamentální baptistická církev, když začal tento “progresivní” trend mezi kazateli jejich denominací.

Podívejte se dnes na metodisty, presbyteriány a americké baptisty! Jejich členské základny se rok za rokem snižovaly. Všechny tři z těchto denominací ztratili od roku 1900 stovky tisíc členů. Mnohé jejich církve se úplně zavřely. Ukončení nedělní večerní bohoslužby jim nepomohlo. Byl to jen další krok na kluzkém svahu zničení.

Přesto si dnes si mnozí nezávislí baptisté myslí, že jsou na “předním místě” nějaké nové a progresívní myšlenky, když jdou po stejné cestě, která zničila metodisty, presbyteriány a americké baptisty. Jeden nezávislý baptistický kazatel jménem Jim Baize, blízko San Diega, Kalifornie řekl: “Udělal jsem radikální krok! Zavřel jsem naši nedělní večerní bohoslužbu!” Myslí si, že to pomůže jeho církvi, ale myslím si, že to jen přinese do jeho kongregace újmu. Nazývám takového kazatele mužem zrady – zrádce v případu Krista! To, co dělají tito muži je jako to, co bylo děláno v církvích “hlavního proudu”, které jsem zmínil. Jižní baptisté nyní každý rok ztrácejí 200,000 lidí. Jedním z důvodů je, že tak mnoho jejich církví je v neděli večer zavřeno.

Winston Churchill jednou řekl: “Studujte dějiny! Studujte dějiny!” Řekl: “Čím dále se vám podaří podívat zpět, tím dále budete pravděpodobně vidět dopředu.” Proto je důležité vědět, co se stalo “hlavnímu proudu” protestantských a baptistických církví, když se vzdaly v minulosti svých nedělních večerních bohoslužeb. Je důležité vidět, jak to způsobilo jejich zánik, rozklad a nakonec jejich smrt.

V dnešní době tradiční církve “hlavního proudu” jsou jen malým zbytkem toho, čím byly v minulosti. Nejdříve se vzdaly svého modlitebního setkávání. Potom se vzdaly večerních bohoslužeb. Nyní se vzdávají ducha! Toto bude také nevyhnutelný výsledek mezi baptisty a dalšími, kteří jdou dnes stejnou cestou.

II. Za druhé – uzavření nedělní večerní bohoslužby v našich církvích je jeden z výsledků “decisionismu. ”

Jak jsme zdůraznili ve své knize Today’s Apostasy, Charles G. Finney popularizoval “decisionismus” ve velkých protestantských a baptistických církvích v polovině 19tého století. Finneyho “decisionismus” nahradil biblické obrácení jako Boží práci v lidské duši myšlenkou, že člověk je spasen tím, že udělá povrchní “rozhodnutí pro Krista.” Pouhá modlitba nebo tělesná odpověď zde vzala místo myšlence starých časů o radikálním biblickém obrácení. Jako výsledek se protestantské a baptistické církve rychle zaplnily ztracenými lidmi, kteří byli jen papírovými členy. Neobrácení lidé nechtějí jít do církve dvakrát v neděli – takže nedělní večerní bohoslužba v těchto církvích několik desetiletí poté, co byly přijmuty Finneyho metody, zmizela. Lidé, kteří jsou neobrácení nepřijdou v neděli večer! A přesně to se nyní děje v “konzervativních” církvích napříč Amerikou.

V žádné z baptistických církví, které jsem navštívil jako mladý člověk, nebyli v neděli večer všichni přítomni. Vždy jsme rozuměli tomu, že ti, kteří byli méně oddáni, nebo ti, kteří nebyli nikdy skutečně obráceni by tam nebyli. Ale my jsme stejně pokračovali. Nedělní večerní bohoslužby mého mládí byly vždy ty nejlepší bohoslužby. Zpěv byl lepší. Kázání byla silnější. To je to, co si myslím, když se dívám zpět na těch uplynulých šedesát let.

V dnešní době v naší církvi se každý vrací zpět v neděli večer. Věřím, že je to proto, že byli naučeni to tak dělat. Ale také věřím, že je to výsledek naší úzkostlivé péče, aby bylo učiněno jisté, že každý člověk zažije skutečné obrácení předtím, než se stane členem naší církve. Daleko raději bych nechal někoho čekat, až se skutečně obrátí, než rychle pokřtít dalšího ztraceného člověka, člověka, který nechce přijít do církve v neděli večer!

“Decisionismus” naplnil naše církevní listiny ztracenými lidmi – a nyní platíme cenu. Nechtějí přijít v neděli večer, protože nejsou spaseni! To je jeden z důvodů, proč Jižní baptisté ztratili v minulých dvou letech téměř půl miliónu členů.

III. Za třetí – zavření nedělní večerní bohoslužby přináší několik neočekávaných výsledků.

Jsem si jistý, že je tam mnohem více negativních výsledků, než zmíním. Ale je tam několik z nich, které mi přicházejí na mysl.

1. Církve, které zavírají svoji nedělní večerní bohoslužbu otevírají dveře pro své lidi, aby navštívili jiné církve, které je svedou z cesty. Jeden kazatel, který nedávno zavřel svoji nedělní večerní bohoslužbu řekl: “Osvobozuje mě to, abych šel do jiných církví.” Myslel si, že by to bylo báječné, kdyby si nyní v neděli večer mohl jít poslechnout kázání jiných kazatelů. Ale já jsem si myslel: “Co jeho lidé? Nebudou mít někteří z nich stejnou myšlenku?” A co se stane těmto lidem? Uvědom si, ti nejlepší lidé budou stále chtít přicházet v neděli večer. Ale kam půjdou? Půjdou do charismatických církví dole ve městě? Budou svedeni novoevangelickým biblickým učitelem s “chytrým” poselstvím, jehož církev je právě za rohem? Říkám, že někteří z nich ano – a že ztratíme některé z našich nejlepších lidí, pokud zavřeme svoji nedělní večerní bohoslužbu.

2. Církve, které zavírají svoji nedělní večerní bohoslužbu ztrácejí jednu z největších evangelizačních příležitostí týdne. Jeden kazatel mi řekl o církvi, která zavřela svoji nedělní večerní bohoslužbu. Místo toho dají lidem sendvič po dopolední bohoslužbě a potom je vezmou zpět do posluchárny na jinou bohoslužbu. Tímto způsobem se lidé dostanou domů ve 2:00 odpoledne v neděli. “Dostanou hutné kázání z Bible,” řekl mi kazatel. Ale je jediným důvodem neděle večer “dát jim více Bible”? Ne, není! Po mnoho let dobré církve udělaly nedělní večerní setkání evangelizačním setkáním. Věřím, že toto byl jeden z velkých silných bodů baptistických církví v minulosti. Lidé byli povzbuzováni, aby přinesli ztracené příbuzné, přátele a známé, aby slyšeli evangelium v neděli večer. Dal jsem dobrým lidem z církve celé nedělní odpoledne, aby “shromáždili” ztracené lidi pro večerní bohoslužbu. Můžete dát lidem jídlo po dopolední bohoslužbě, následované větším studiem Bible, ale zničí to hlásání evangelia, které pomohlo vybudovat naše baptistické církve o nedělích večer! Můj přítel pastor mi řekl, jak jeden z nejsilnějších mužů v jeho církvi byl zachráněn, protože si jednou pouze „zaskočil“ na nedělní večerní bohoslužbu. Jak mnoho lidí jako on ztratíte, pokud minete tuto velkou evangelizační příležitost tím, že se zavřou bohoslužby o nedělních večerech?

3. Církve, které zavírají své nedělní večerní bohoslužby ztrácejí úžasnou možnost zasahování a káznění mladých lidí. Mladí lidé se chtějí jít večer bavit. Uvědomte si, uzavření nedělní večerní bohoslužby se bude líbit jen starším lidem, kteří chtějí být doma, dívat se na televizi a jít brzy spát. Jsou to často lidé žijící v manželství a starší lidé, kteří nechtějí nedělní večerní bohoslužby. Ale mladí lidé nebudou vědět co dělat sami se sebou. Věřím, že místní církev by měla být “druhým domovem” pro dospívající a mladé dospělé. Věřím, že budoucnost vaší církve je v nich. Možná, že starší lidé budou chtít jít domů brzy. Ale budoucnost církve je v rukou těch, kteří jsou mladí. Věřím, že nedělní večerní bohoslužba by měla být utvářena zvláště s tím, že budeme mít na mysli tyto mladé lidi. Můžeme získat jejich pozornost, získat je pro Krista a vycvičit je pro službu v místní církvi, když budeme mít o nedělních večerech bohoslužby orientované na mládež. Na druhou stranu, pokud uzavřeme nedělní večerní bohoslužbu, naše církve budou brzy mít jen hrstku starých dam s modrými vlasy v téměř prázdné církevní budově jen na hodinu v neděli dopoledne – jako v metodistické církvi za rohem – která se vzdala svých nedělních večerních bohoslužeb před padesáti nebo šedesáti lety. Věřím, že církve, které se vzdají svých večerních bohoslužeb budou za pár let ve stejném stavu, pokud nezaměříme naše kázání každou neděli večer na mladé lidi!

IV. Za čtvrté – uzavření nedělní večerní bohoslužby doslova zastaví možnost, že bychom měli skutečné probuzení.

Mohu se o tom jen zmínit, ale četl jsem dost o dějinách probuzení, abych věděl, že často přicházejí večer. Ve skutečnosti probuzení jsou obvykle poslána Bohem v neděli večer!

Dr. A. W. Tozer napsal zprávu nazvanou “Born After Midnight.” V ní řekl:

V myšlence, že probuzení se rodí uprostřed noci je velká pravda, protože probuzení…přicházejí jen za těmi, kteří po nich silně touží… A je více než možné, že ta vzácná duše, která vytrvá v úsilí po neobvyklé zkušenosti [probuzení] k tomu dojde po půlnoci (A. W. Tozer, “Born After Midnight,” in The Best of A. W. Tozer, compiled by Warren W. Wiersbe, Baker, 1978, pp. 37-39).

Prosím, nemějte hloupou připomínku, že říkám, že naše večerní bohoslužby by vždy měly trvat do půlnoci.

Přesto jsem měl tu vzácnou zkušenost, že jsem byl svědkem klasických probuzení ve dvou baptistických církvích, které vyústilo ve stovky obrácení. U obou probuzení byly večerní bohoslužby, které pokračovaly do noci. Do jedné z těchto církví se přidalo několik tisíc lidí v období asi tří let, kdy Bůh seslal probuzení. Mnoho z těch setkání pokračovalo dlouho do noci. Další církev se v období tří měsíců rozrostla o více než pět set lidí. To druhé z těchto Bohem seslaných probuzení začalo na nedělní večerní bohoslužbě. Ta prvně zmiňovaná církev měla také nedělní večerní bohoslužby a týdenní večerní bohoslužby. Zakusili probuzení seslané z nebe!

Zakusily by tyto dvě baptistické církve taková požehnání, pokud by zavřely své večerní bohoslužby? Ne, nezakusily by! Jak řekl Dr. Tozer, probuzení přichází jen k “těm, kteří po tom silně touží.” Pokud silně toužíme po probuzení, pak neuzavřeme tu jedinou bohoslužbu, kde Bůh tak často sesílá opravdová probuzení.

V naší vlastní církvi Bůh seslal pozoruhodné probuzení minulý rok. Za několik málo večerů bylo zachráněno dvacet devět mladých lidí – a zůstali v naší církvi, protože byli skutečně obráceni. Téměř všechna tato setkání se pořádala večer.

Nyní budu krátce mluvit k těm z vás, kdo ještě nejste zachráněni. Strachujete se, jestli budete zachránění? Jste usvědčeni ze svého hříchu? Chcete, aby vás Ježíš zachránil od hříchu a pekla? V tom případě na vás celým svým srdcem naléhám, abyste se dnes večer vrátili k Bohu. Bude kázat John Cagan na téma “The Battle for Lost Souls.” Je to kázání, které vás vyzve – kázání, které vám pomůže najít Ježíše a být zachráněni od vašeho hříchu Jeho svatou krví! Určitě dnes večer přijďte a poslechněte si Johnovo dynamické kázání!

Proč byste nyní šli domů, aniž byste byli zachránění? Právě teď se odvraťte od svého hříchu a důvěřujte Ježíši! Ježíš vás právě nyní očistí od vašeho hříchu, když budete důvěřovat Jemu a jen Jemu!

Prosím postavte se a zpívejme píseň číslo 7- “Nothing But the Blood.” Zatím co budeme zpívat tak chci, abyste přišli sem dopředu a poklekli v modlitbě. Dr. Cagan a John Cagan zde budeme, abychom vám dělali poradce a modlili se s vámi, aby vás Bůh přitáhl k Ježíši. Protože jen Ježíš vás může zachránit z vašeho hříchu tím, že vás obmyje v krvi, kterou prolil na kříži, aby vás zachránil. Přicházejte, zatímco budeme zpívat. Prosím, postavte se a zpívejte z vašich zpěvníků píseň číslo 7. Je to “Nothing But the Blood” a na vašich zpěvnících je to číslo 7.

Co dokáže hřích můj smýt? Jedině Ježíšova Krev;
   Co mě může obnovit? Jedině Ježíšova Krev.
Jak vzácný je ten proud! Vybělí duši mou;
   Neznám studnu jinou. Jedině Ježíšovu Krev.

Odpuštění mé mi dá – Jedině Ježíšova Krev;
   Očistí mne prosba má – Jedině Ježíšova Krev.
Jak vzácný je ten proud! Vybělí duši mou;
   Neznám studnu jinou. Jedině Ježíšovu Krev.

Nic neusmíří hřích – Jedině Ježíšova Krev.
   Nic dobrého v činech mých – Jedině Ježíšova Krev.
Jak vzácný je ten proud! Vybělí duši mou;
   Neznám studnu jinou. Jedině Ježíšovu Krev.
(“Nothing But the Blood,” Robert Lowry, 1826-1899).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Juda 1-4.
Sólo zpívané před kázáním Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924).


NÁSTIN Z

BITVA ZA NEDĚLNÍ VEČER

(ČÍSLO JEDNA V SÉRII BOJOVÝCH POKŘIKŮ)
THE BATTLE FOR SUNDAY NIGHT
(NUMBER ONE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Milovaní, ačkoli jsem vynakládal všechnu snahu, abych vám psal o našem společném spasení, musel jsem vám napsat napomenutí, abyste statečně bojovali o víru, která byla jednou provždy dána svatým” (Juda 3).

(Matouš 25:5)

I.   Za prvé – uzavření nedělní večerní bohoslužby v našich církvích je jen nejpozdější doba, kdy se toto stalo ve všeobecném protestantském trendu.

II.  Za druhé – uzavření nedělní večerní bohoslužby v našich církvích je jeden z výsledků “decisionismu.”

III. Za třetí – uzavření nedělní večerní bohoslužby přináší několik neočekávaných výsledků.

IV. Za čtvrté – uzavření nedělní večerní bohoslužby nás zastaví od toho, že bychom měli skutečné probuzení.