Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
UKAŽ MI SVOU SLÁVU

SHOW ME THY GLORY
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer, 12. srpna 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, August 12, 2017


Prosím otočte ve své Bibli v Exodus, 33. kapitola. Je to na straně 115 ve Scofield Study Bible. Nyní se postavte a podívejte se do Exodus 33:18. Zde je Mojžíšova modlitba k Bohu,

I řekl: “Dovol mi spatřit tvou slávu [úpěnlivě prosím]” (Exodus 33:18).

Můžete se posadit. Pokud si vzpomínáte na kázání Johna Samuele, “Řád a argument v modlitbě,” tak můžete najít několik takových modliteb jako v Exodus, kapitoly 32 a 33. Mojžíš se modlí k Bohu a vrcholí to ve verších 15 a 18. Ve verši 15 Mojžíš říká: “Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj.” Ve verši 18 Mojžíš říká: “Dovol mi spatřit tvou slávu.” Hebrejské slovo pro “slávu” je kavōd, což znamená doslova “Boží váha.” Já osobně jsem cítil tuto “váhu” několikrát ve svém životě. Když jsem ve svých 15 letech ležel těžce oddechujíc na trávě hřbitova Forest Lawn Cemetery, ucítil jsem jemnou Boží tíhu, jak na mě sestupuje jako lehké prostěradlo. Ve třech různých probuzeních jsem byl svědkem toho, že kavōd bylo cítit ve vzduchu okolo mě. Brian H. Edwards řekl, “ ‘Přítomnost’ Boha se vymyká lidskému vysvětlení, ale je to bráno jako výjimečné zkušenosti probuzení” (Revival: A People Saturated With God, p. 136). “Adam a Eva se schovali před Boží přítomností a Kain ‘odešel z Hospodinovy přítomnosti’” (ibid., p. 135). “V probuzení se Boží přítomnost stane hmotnou [hmatatelnou] pociťovanou zkušeností” (ibid., p. 134). “V probuzení se stane [Boží přítomnost] tak zjevnou, že někdy je to přemáhající” (ibid., p. 135).

“To je klíčem k porozumění toho, co je probuzení. Pokud je v dnešní době jeden aspekt chvály, který chybí, je to pociťovaná Boží přítomnost...proto se můžeme chovat tak nedbale v uctívání. Hluboká práce Ducha v probuzení je vždy známá zkušeností, která nás přesvědčí o tom, že Bůh je přítomný...Probuzení je jiné. Bůh je tam znám, a dokonce nevěřící je přinucen přiznat ‘Bůh je skutečně mezi vámi,’ I. Korintským 14:25” (ibid., p. 134). “Když Boží duch [sestoupí], tak převezme církevní modlitby a vdechne do nich nový život” (ibid., p. 129). “V probuzení se modlitba stane potěšením a radostí” (ibid., p. 128) poté co vyznání přivedla křesťany k novému očištění Kristovou krví.

V Saxony, “Smysl pro Kristovu blízkost byl dán nám všem ve stejném okamžiku...co [tam] Hospodin dělal od té doby do zimy toho roku je nevyjádřitelné. Celé místo vypadalo jako Boží svatostánek s člověkem” (ibid., p. 135). V Korey v roce 1907 “Každý [člověk] když vstoupil do církve, cítil, že místnost byla plná Boží přítomnosti... ten večer tam byl smysl Boží blízkosti, který je nemožné popsat” (ibid., pp. 135, 136).

V listopadu 1980 jsem jeden přítel a já jeli do Murfreesbora, Tennessee, abychom měli rozhovor s Dr. Johnem R. Ricem pro televizní program, který jsme dělali. Dr. Rice byl velmi starý a zmrzačený po mozkové mrtvici. V 85 letech byl přivezen, aby nás viděl, na vozíčku. Když jej přivezli na vozíku, můj přítel a já jsme cítili, jak “kavōd” sestoupil jako tíha ve vzduchu. Vím, že Bůh sestoupil, protože to bylo cítit přesně stejným způsobem jako to bylo cítit ve třech klasických probuzeních, kterých jsem byl svědkem.

V tom městě jsme měli pronajatý fotoaparát a fotografa. Člověk obsluhující fotoaparát měl katolické pozadí, ale odešel z církve. Když jsme dělali rozhovor s Dr. Ricem, tak tomu fotografovi stékaly po tvářích slzy, když Dr. Rice mluvil nejistě o velkých evangelizačních bohoslužbách, které řídil. Potom skončil rozhovor a oni vyvezli Dr. Riceho ven do auta. Můj přítel a já jsme zůstali sami v té místnosti s tím fotografem. Stále plakal. Ptal se mě na Dr. Riceho a já jsem mu vysvětlil, že to je velký Boží muž. Když jsem mluvil, tak jsem cítil doslova hmatatelnou Boží přítomnost. Ten muž plakal. Všechno, co jsem řekl bylo: “Ježíš tě miluje. Důvěřuj Mu a On tě očistí od tvých hříchů.” Nemusel jsem mu to říkat. Padl na kolena a vložil důvěru v Ježíše se slzami v očích. Bylo to tak jednoduché, protože tam byla Boží přítomnost. Přemýšlel jsem o biblickém verši, “Kde je Duch Páně, tam je svoboda” (II. Korintským 3:17). Vím, jak jednoduché by to bylo, aby se návštěvníci obrátili, dokonce první návštěvníci, kdybychom měli moc Božího ducha, jakou měl Dr. John R. Rice!

Ale v tom mít Hospodinovu přítomnost je další velká výhoda. Je to předzvěst nebe. Vím, že nebe se mnohým z vás nyní zdá neskutečné. Ale když sestoupí do naší církve Boží “kavōd” a když se tě dotkne, tak ucítíš, jaké to je jít do nebe. Bude to “předzvěst božské slávy.” Už nebudeš přemýšlet o nebi jako o abstraktní věci. Když vstoupíš do naší církve a Bůh je zde, tak doslova “ochutnáš” skutečnost a radost nebe. Potom budeš moci zpívat píseň od Johna W. Petersona s velkou radostí!

Nebe kleslo, sláva naplnila mne,
Když u kříže Spasitel zcelil mne.
Byly smyty hříchy mé, a má noc v den změnila se –
Nebe kleslo, sláva naplnila mne.
   (“Heaven Came Down” od John W. Peterson, 1921-2006).

Nyní nemluvím o divokém, nezkrotném fanatismu letničních, nebo špatných myšlenkách některých charismatiků. Oh, ne! Oni často zkouší, aby přišel Boží duch tím, že tlučou do bubnu nebo mluví v jazycích. Možná to myslí dobře, ale to není to, jak Bůh sestoupil na setkáních a probudil lidi před začátkem letničního hnutí v roce 1905. Potřebujeme se vrátit zpět ke starému způsobu – protože starý způsob byl pravdivý způsob – a je to stále pravdivý způsob!

Nemusíme zkoušet, aby na nás sestoupil Kavōd tím, že budeme padat na zem, ačkoliv někdo může padnout na zem, když Bůh sestoupí. Ale my se nebudeme radovat v nadbytku emocí nebo výkřicích. Oh, ne! Budeme se radovat, když křesťanští lidé cítí ten hřích, který se vplížil do jejich životů, hřích, za který se stydí, ale hřích, který musí být vyznán Bohu – a chyby, které musí být vyznány jeden druhému, abychom byli duchovně uzdraveni Bohem, svým nebeským Otcem! Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo 10 ve vašich zpěvnících.

“Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce:
zkoušej mě, ty znáš můj neklid:
hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení
a po cestě věčnosti mě veď.”
   (Žalm 139:23, 24).

Neboj se! Bůh tě miluje. On tě neodsoudí, když vyznáváš. Neboj se. Nezáleží na tom, jak špatný je tvůj hřích, Bůh tě může uzdravit. Bůh tě může obmýt krví Ježíše. Přijď sem dolů ke kazatelně. Uchop ruku někoho druhého a modlete se po dvou jeden za druhého. Modlete se jeden za druhého, abyste dnes večer udělali vyznání. Miluji vás! Bůh vám žehnej! Vy jste zde tak dobře milováni, že nehledě na to, co dnes večer řeknete, my vás nepřestaneme milovat! Důvěřujte nám a nebojte se. Přijďte zpět k Ježíši, přijďte zpět a vyznejte své hříchy, tak abyste mohli být obmyti krví našeho Spasitele, Ježíše. A i když už nejsi mladý, i ty můžeš přijít na tento večer. U kazatelny budu mít dvě křesla. Pokud si myslíš, že tvé vyznání nemá být učiněno veřejně, přijď právě sem nahoru a řekni mi o tom a já ti poradím, zda to máš říci.

Náš bratr Jack Ngann mi napsal k mým 76. narozeninám následující slova:

Drahý Dr. Hymersi,

     Chtěl bych ti poděkovat za tvoji věrnost po všechny tyto roky. Často jsem si myslel, že důvodem, proč jsou tam zbytky během velkého odpadlictví je [přinejmenším zčásti] to, že Bůh si tě používá...pravdy, které kážeš mohou být velmi dobře částí jiskry, která pomáhá rozžehnout plameny probuzení...Kéž tvoje služba dále rozkvétá a tvoje kázání [na internetu] se ozývá do věčnosti. Miluji tě, pastore.

Tvůj v Kristu,
Jack Ngann

P.S. Mimochodem, důvodem, že můžeme uzavřít slovy “Tvůj v Kristu” je tvoje služba [v našem vedení k záchraně v Kristu].

Bratr Jack Ngann ví, že já se starám velmi o naši církev a o každého z vás. Proto zdůrazňuji potřebu probuzení. Nikdo nemůže být úspěšný v křesťanském životě jen tím, že závisí na svědectví obrácení. Musíš růst v milosti – a často to může být bolestivé. Jste konfrontováni hříchy a chybami, které se plíží do vašich životů. Neradi přemýšlíte o písni: “Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení...” Ale potřebujete o tom přemýšlet. Potřebujete zkoušet sami sebe, dokonce i když je to bolestivé. Potřebujete vyznat své hříchy a znovu být obmyti krví Ježíše. Pak zažijete Boží přítomnost, Kavōd, vzrušující zkušenost Boha v probuzení!

“Úpěnlivě prosím, dovol mi spatřit tvou slávu.”

Modli se a vyznávej a Bůh ti odpoví tak, jako odpověděl Mojžíšovi.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním Dr. Kreightonem L. Chanem: Izajáš 64:1-3.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“May Jesus Christ be Praised” (translated by Edward Caswall, 1814-1878).