Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ČÍNĚ

(KÁZÁNÍ PROSLOVENÉ NA STŘEDOPODZIMNÍM FESTIVALU V ČÍNĚ)
THE SECRET OF SUCCESS IN CHINA
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 30. září 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, September 30, 2018

“Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě, (ale bohatý jsi)…” (Zjevení 2:9).


Životopisec čínského křesťanského patriarchálního pastora Wanga Mingdaa řekl:

Nehledě na to, jaké strategii se čínská vláda věnuje, církev v Číně hluboce ovlivní celosvětově podobu křesťanství pro přicházející generace. S [asi] sedmdesáti milióny dušemi [nyní 160 miliónů] a ročním nárůstem 7 procent, počet křesťanů v Číně převyšuje počet křesťanů ve většině národů země. Jako křesťané v celém rozvíjejícím se světě, čínští křesťané představují předvoj [přední linii] církve ve dvacátémprvním století (Thomas Alan Harvey, Acquainted With Grief, Brazos Press, 2002, p. 159).

David Aikman ve své knize Jesus in Beijing (Ježíš v Beijingu) řekl:

Stojí za to zvážit možnost, že nejen početní, ale také intelektuální centrum…pro křesťanství se může rozhodně přestěhovat z Evropy a Severní Ameriky, když bude pokračovat pokřesťanštění Číny a když se Čína stane globální supermocností…Proces už mohl začít v nadějích a činech vedoucích čínských domácích církví (David Aikman, Jesus in Beijing (Ježíš v Beijingu), Regnery Publishing, 2003, pp. 291, 292).

Kristův popis církve ve Smyrně zobrazuje to, co se děje v dnešní době ve hnutí “domácí církve” v Číně:

“Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě, (ale bohatý jsi)…” (Zjevení 2:9).

 

Co se týká církve ve Smyrně, tak Dr. James O. Combs řekl:

Smyrna, severně od Efezu, kongregace po desetiletí pastorovaná Polycarpem, který zemřel jako mučedník v roce 155 n.l. ve věku 90. let…oni vydrželi mnohé utrpení a konfiskaci pozemských majetků, ale byli duchovně bohatí (James O. Combs, D.Min., Litt.D., Rainbows From Revelation, Tribune Publishers, 1994, p. 33).

Jako církev ve Smyrně, věrní křesťané domácích církví v Číně trpí velkým pronásledováním a “soužením”, přesto jsou duchovně tak “bohatí”, že jejich evangelizace vytváří nárůst “7 procent ročně” (Thomas Alan Harvey, ibid.). Tedy počet křesťanů v Číně už “převyšuje počet křesťanů ve většině národů země.” Myslím si, že většina z více než 160 miliónů křesťanů v Číně jsou skutečně obrácení a že je už více skutečných křesťanů v Číně než v USA. To je úžasné! Měli bychom se ptát sami sebe: “Co je důvodem jejich úspěchu? Co je tajemstvím jejich evangelizace?” Proč o nich můžeme říci

“Vím o skutcích tvých, i o ssoužení, a chudobě, (ale bohatý jsi)…” (Zjevení 2:9).

Když si uvědomíme skutečnost, že evangelikální křesťanství v Americe vůbec neroste a skutečnost, že mnozí říkají, že evangelikální křesťanství zde vymírá, tak my v Americe bychom se měli hluboce zamyslet nad tím, co oni nemají co my máme a co oni mají co my nemáme.

I. Za prvé – co oni nemají co my máme.

Oni nemají církevní budovy! Jen “tři samostatné” církve mají budovy. Ale “domácí církve” jsou ty, které rostou a mají velmi málo církevních budov. Obrovská většina z nich nemá církevní budovy jako máme my!

Nemají vládní povolení. Jsou kontinuálně pronásledováni vládou v Číně. Nemají náboženskou svobodu jako máme my!

Nemají semináře na vyučování pastorů jako máme my. Jediný trénink jaký mají pastoři v Číně je v nějakém soukromém domě – a je to velmi krátké a nikoliv velmi podrobné. Dostanou tak malý trénink tak zvaně “za pochodu.”

Nemají budovy pro nedělní školu. Nemají autobusy pro “služby autobusů.” Nemají “křesťanskou televizi.” Nemají “křesťanské rádio.” Nemají křesťanská nakladatelství. Nemají zařízení pro “Power Pointy.” Nemají televizní projektory, aby ukázali kazatele na velké obrazovce. Nemají “křesťanské rokové kapely.” Nemají varhany a obvykle nemají ani klavíry. Nemají vytištěný materiál pro nedělní školu. Často nemají dokonce ani Bible pro každého nebo zpěvníky. Ne, oni nemají to co máme my! Místo toho mají mnohdy pronásledování a soužení od vlády. Někdy musí jít do vězení jednoduše za to, že jsou křesťané. Je zde vždy hrozba tohoto pro toho, kdo se stane vážným křesťanem! Jděte na www.persecution.com, abyste si přečetli o pronásledování křesťanů v Číně. A přesto křesťané v Číně jsou velice úspěšní v získávání ztracených duší. Počet křesťanů se rozšiřuje po celé Číně, v největším probuzení v moderních dějinách!

“Vím o skutcích tvých, i o ssoužení, a chudobě, (ale bohatý jsi)…” (Zjevení 2:9).

Obávám se, že mnohé z našich církví v Americe jsou přesně popsány tím, co Ježíš řekl církvi v Laodicei:

Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý” (Zjevení 3:17).

II. Za druhé – co oni mají co my nemáme.

Zde je to, co oni mají co my nemáme. A zde leží tajemství jejich úspěchu – a důvod pro naše selhání!

Oni mají utrpení – a tak se učí nést kříž! Většina amerických křesťanů není ochotna trpět ztrátu jednoho večera v týdnu, aby šli na modlitební setkání. Většina amerických křesťanů nechce trpět ztrátu jednoho večera týdně, aby šli získávat duše. Většina amerických křesťanů nechce ztratit komfort nedělního večera, aby byli v církvi! Mnoho pastorů v Americe potřebuje zhubnout. Potřebujeme trpět ztrátu nějakých kalorií. Ale v Číně jsou kazatelé hubení. Proto mohou kázat se silou a mocí. Potřebujeme zhubnout, jinak nemůžeme kázat se silou. V Číně mají hubenější muže, kteří jsou naplněni Duchem, když káží. Nikdy jsem neviděl pastora čínské “domácí církve”, který by měl nadváhu. Není divu, že lidé v Číně mají skvělé probuzení, zatímco křesťanství vysychá a mizí pryč zde v Americe a po celém západním světě! Stojí to určitou míru utrpení. Stojí to utrpení, když držíte dietu a jíte méně do té doby, než zhubnete! Stojí to utrpení, abyste se stali člověkem, jakým chce Bůh, abyste byli! Skvělý čínský evangelista Dr. John Sung řekl:

Velké utrpení přináší velké probuzení…Bůh pro ty, kteří…jsou vybroušeni v nejnáročnějších prostředích nachází největší užitek…Více utrpení přináší více užitku…Životy učedníků jsou připodobněny k olivám: čím více jsme v tísni, tím více oleje se bude vypouštět zevnitř. Jen ti, kteří prošli skrze utrpení mohou ukazovat empatii [lásku] a útěchu ostatním (John Sung, Ph.D., The Journal Once Lost, Genesis Books, 2008, p. 534).

Ježíš řekl:

“Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi svůj kříž, a následujž mne” (Matouš 16:24).

Znovu Ježíš řekl:

“Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě, (ale bohatý jsi)…” (Zjevení 2:9).

V Číně mají utrpení! Proto mají v probuzení bohatství Božího požehnání! Kéž zde v naší církvi také zapřeme sami sebe a vezmeme své kříže, abychom následovali Krista – ať to stojí cokoliv!

Za druhé – když se modlí za ztracené, tak pláčou! Jeden bratr, který to zná, mi řekl: “V Číně je hodně slz.” Má přesně pravdu! Když se modlí za ztracené, tak pláčou. Není divu, že tam je tak mnoho obrácení ke Kristu! Bible říká:

“Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou” (Žalm 126:5).

Modlete se, aby vám dal Bůh zlomené srdce pro ztracené duše! (všichni se modlí).

Za třetí - dělají všechno, co je v jejich moci, aby přivedli ztracené duše do jejich “domácích církví.” D. L. Moody řekl: “Vtáhněte je vzájemnou láskou.” To je cesta, která přivádí lidi do domácích církví v Číně – a to je to, co musíme udělat my! “Vtáhněte je vzájemnou láskou.” Duchovní vítězství je primárně milovat lidi v Kristu – a v místních církvích. “Vtáhněte je vzájemnou láskou.” To není liberalismus! To není “životní styl evangelizování”! To je D. L. Moody! Myslím, že měl naprostou pravdu. Funguje to v Číně – a bude to fungovat i tady! “Vtáhněte je vzájemnou láskou.”

Pokud utíkáme pryč z našich bohoslužeb, tak nezískáme duše. Jen ti, kteří pokračují mohou získat duše. Jen ti, kteří jsou přátelští ke ztraceným před bohoslužbami a po nich mohou získat duše. Není jiný způsob, jak přidat ztracené duše do církve! My je musíme “vtáhnout vzájemnou láskou” – jako to dělají v Číně! Zpívejme “Učiň mne průchodem k požehnání”! Je to číslo 4 ve vašich zpěvnících.

Učiň mne průchodem k požehnání dnešní den.
   Učiň mne průchodem k požehnání, modlím se jen.
Můj život ovládni, mou službu žehnáním nes.
   Učiň mne průchodem k požehnání dnes.
(“Make Me a Channel of Blessing” od Harper G. Smyth, 1873-1945).

Nemohu ukončit tuto bohoslužbu, aniž bych řekl několik slov vám, kteří ještě nejste obráceni. To, že přijdete do církve, neznamená, že jste obráceni. To, že budeš studovat Bibli tě neobrátí. Musíš činit pokání ze svých hříchů. Musíš se obrátit k Ježíši Kristu a přijít k Němu. On zemřel v agónii a krvi na kříži, aby zachránil tvoji duši. Musíš být obmyt ze svých hříchů Jeho krví. Přijď k Ježíši a buď zachráněn od hříchu, smrti a pekla. Kéž je to tvá zkušenost, to je moje modlitba. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Jesus Loves Me” (Anna B. Warner, 1820-1915).


NÁSTIN Z

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ČÍNĚ

THE SECRET OF SUCCESS IN CHINA

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě, (ale bohatý jsi)…” (Zjevení 2:9).

I.   Za prvé – co oni nemají co my máme, Zjevení 3:17.

II.  Za druhé – co oni mají co my nemáme, Matouš 16:24;
Žalm 126:5.