Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAŠE POVOLÁNÍ BÝT MISIONÁŘI!

OUR CALL TO BE MISSIONARIES!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.,
emeritního pastora

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle odpoledne, 8. března 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, March 8, 2020


Izajáš byl, zdá se mi, největší ze všech proroků. Ale jak se Izajáš stal takovým Božím mužem? Odpověď máme v šesté kapitole knihy Izajáš.

“Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám” (Izajáš 6:1).

Izajáš slyšel serafíny volat, “Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy” (Izajáš 6:3).

Mladý Izajáš miloval krále Uzijáše, dobrého a ctihodného krále. Ale nyní byl dobrý král mrtev. Co by se stalo nyní Izajášovi, když byl král mrtev? Myslím si, že se tento mladý muž cítil jako někdo z vás. Cítíte se depresivně, protože naše církev skončila. Ale Bůh s Izajášem neskončil.

Toto vidění Boha chytnulo jeho duši. Izajáš nespadnul do beznadějné deprese. Místo toho jej vidění Boha uchvátilo jiným způsobem. Řekl,

“Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidmi nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů” (Izajáš 6:5).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Toto byl pro mladého Izajáše duchovní průlom! Toto je průlom, který ty můžeš také zakusit. Ale musíš toužit po Bohu více než po čemkoliv jiném! Dr. A. W. Tozer řekl, “Oni neodešli z církve, protože nechtěli Boha – ale protože našli něco co chtěli více než Boha…když jejich stará přirozenost byla pohnutá, obrátili svá záda k Bohu a odešli ze své církve. Vešli do přátelství s bezbožnými mladými ženami a muži. Odešli do světských přátelství. Vzali si zaměstnání, ve kterých nebyla žádná naděje potěšit a oslavit Boha. Odešli zpět do světa. Byli určeni mít to, co chtěli nejvíce…odmítám je podvádět a zatracovat tím, že budu vyučovat, že můžeš být křesťan a milovat tento současný svět, protože to není možné. Ano, můžeš být pokrytec a milovat svět. Můžeš být podvedený pastor a milovat svět. Můžeš být laciný moderní evangelikál a milovat svět. Ale nemůžeš být skutečný biblický křesťan a milovat svět. Trápilo by mě stát jen na tomto principu, ale nebudu ti o tom lhát” (The Tozer Pulpit).

Znovu Dr. Tozer řekl, “Dle mého názoru největší potřebou dnešní doby je to, aby lehkovážní, povrchní evangelikálové byli zasaženi vizí Boha, který je velký, vyvýšený a jeho vlečka naplňuje chrám.” Bez této vize Boha “jsme ponecháni svým vlastním zdrojům a nuceni přinášet laciné a přízemní činnosti, abychom měli pozornost lidí z církve…Tak se bojíme toho, že budeme tísněni, že jsme otevřeli své dveře světskosti. Jedině toto vede k duchovní tragédii… Evangelikalismus selhává ve svém postoji vůči Bohu, svém postoji ke světu a svém postoji ke hříchu” (Leaning Into the Wind).

Všimni si 5. verše,

“Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidmi nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů” (Izajáš 6:5).

Stalo se to jen tehdy, když mladý Izajáš byl očištěn Božím ohněm “tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen” (Izajáš 6:7).

Podívejme se nyní na 8. verš “Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne” (Izajáš 6:8).

Když došlo k církevnímu rozdělení cítil jsem se jistý, že ztratím můj zápal pro evangelizaci. Tak jsem se rozhodl strávit každý večer se třemi muži, kteří se vzdali všeho pro Krista – pastor Richard Wurmbrand, John Wesley a poslední průkopnická misionářka v Číně, Jonathan Goforth. Bylo to moudré rozhodnutí. Učinil jsem malou koupelnu vedle naší ložnice svým místem pro modlitbu a přátelství s těmito velkými Božími muži. Od Wurmbranda jsem se naučil nezlomnosti. Od Wesleyho jsem se naučil procházet jednou zkouškou za druhou. Ale od Gofortha a jeho ženy Rosalindy jsem se naučil, že musíme jít dopředu na kolenou v modlitbě. Hudson Taylor napsal dopis, který inspiroval Gofortha a jeho manželku. Hudson Taylor řekl, “My jsme jako misie zkoušeli dva roky vstoupit do [čínské] provincie Honan a teprve nedávno jsme uspěli. Bratře, kdybys chtěl vstoupit do té provincie, musíš jít po svých kolenou.” Tato -slova od Hudsona Taylora se stala sloganem Goforth’s North Honan Mission.

Pak zemřelo jejich dítě. Goforth napsal, “Gertrude je mrtvá. Je to pro nás hrozná ztráta. Méně než před dvěma týdny jí bylo dobře, ale dne 24. července zemřela, jen šest dní poté, co onemocněla úplavicí. Musel jsem její tělo vézt na vozíku padesát mil…Tam v prachu večera jsme uložil naše milované miminko k odpočinku.” Dvě malá čínská děvčata přišla každé ráno, aby dala čerstvé květiny na vzácný hrob dítěte.

Po smrti Gertrudy se narodil nádherný maličký chlapec paní Goforthové. Nazývali jej “Wee Donald.” Spadnul a udeřil se do své malé hlavy. Nakonec mu ochrnuly nohy. V intenzivním horku léta, dne 25. července, když měl jen devatenáct měsíců, Wee Donald zemřel. Znovu musel Goforth naložit tělo svého zemřelého dítěte , nyní chlapečka Wee, do vozíku a vydat se na cestu dlouhou padesát mil. Wee Donald byl pohřben v hrobě vedle těla své sestřičky Gertrudy. Ihned poté, co se Goforth vrátil, připravil se on i jeho neslyšící manželka na odchod do jejího nového domova v North Honan/Severním Honanu. Spolu s nimi tam putovalo i pětiměsíční děťátko Paul.

Pak Jonathan Goforth smrtelně onemocněl brišním tyfusem. Jeho život visel na vlásku mezi životem a smrtí. Dne 3. ledna se narodilo děťátko Florence. V to léto bylo takové horko, že malý Pavel téměř zemřel na úpal, ale zvládl žít, když horko pominulo.

Následovalo mnoho hrozných útrap a zkoušek. Jejich první dítě zemřelo na jaře. Další jejich děti zemřeli na malárii a meningitidu. Později museli Goforth a jeho žena utéct z Boxer Rebellion. Jen zázrakem utekli od toho, že by byli zabiti.

Mrs. Rosalind Goforth ohluchla. On byl jejíma ušima. Když Goforth zcela oslepl, ona byla jeho očima. Zemřel ve spánku, když jeho žena byla v koupelně. Na jeho pohřbu jeho syn Pavel o něm řekl, “Pro mě byl můj otec velký člověk.” Jeho dcera Ruth byla misionářkou ve Vietnamu. Ruth napsala svojí matce, “Já mohu přemýšlet jen o slavné části Otcova odchodu...Bůh jednoduše postoupil do vyšší služby.”

Kniha Goforth of China byla napsána jeho ženou Rosalindou po jeho smrti. Jaký byl skutečně úžasný misionář Rosalind Goforth!

Ona se s ním nejdříve setkala poté, co se podívala do jeho Bible, “Zjistila jsem, že jeho Bible byla opotřebovaná tak, že se téměř rozpadala, a proznačená od první do poslední stránky.” Rosalinda řekla, “To je ten muž, kterého bych si chtěla vzít.” V ten podzim on jí řekl, “Připojíš se ke mě na cestě do Číny?” Její odpověď byla “ano.” O několik dní později jí on řekl, “Dáš mi svůj slib, že mi vždy dovolíš dát mého Pána a Jeho práci na první místo, dokonce před sebe?” Ona mu odpověděla, “Ano, budu, vždy.” Ona jen málo věděla, co by ten slib stál!

“Vtom jsem uslyšel hlas panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne” (Izajáš 6: 8).

Naše církev přišla o ty, kteří nechtěli být misionáři. Je mojí modlitbou, aby každý člověk zde dnes odpoledne se stal misionářem. Budeme mít těžší čas, abychom vybrali dost peněz, abychom udrželi naši internetovou misii v chodu. Ty a já můžeme být misionáři pro celý svět tím, že (1) budeme získávat duše; (2) modlit se za naši celosvětovou misii; (3) budeme dávat dost peněz každý měsíc, aby bylo pomoženo naší internetové misii poslat naše naše kázání, včetně tohoto, aby bylo pomoženo misionářům ve Třetím světě kázat evangelium. Jeden pastor misionář řekl o našich dnešních příležitostech, “Musíme být celosvětoví křesťané s celosvětovou misií, protože náš Bůh je celosvětový Bůh.” Odpovíš s Rosalindou Goforthovou, “Ano, budu, vždy”?

Fill all my vision, Saviour, I pray, Let me see only Jesus today;
   Though through the valley Thou leadest me, Thy fadeless glory encompasseth me.
Fill all my vision, Saviour divine, Till with Thy glory my spirit shall shine.
   Fill all my vision, that all may see Thy Holy Image reflected in me.

Fill all my vision, every desire Keep for Thy glory; my soul inspire,
   With Thy perfection, Thy holy love, Flooding my pathway with light from above.
Fill all my vision, Saviour divine, Till with Thy glory my spirit shall shine.
   Fill all my vision, that all may see Thy Holy Image reflected in me.

Fill all my vision, let naught of sin Shadow the brightness shining within.
   Let me see only Thy blessed face, Feasting my soul on Thy infinite grace.
Fill all my vision, Saviour divine, Till with Thy glory my spirit shall shine.
   Fill all my vision, that all may see Thy Holy Image reflected in me.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.