Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
CO STOJÍ STÁT SE KŘESŤANSKÝM UČEDNÍKEM

WHAT IT COSTS TO BECOME A CHRISTIAN DISCIPLE
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 17. února 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 17, 2019

“Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad?” (Lukáš 14:28).


Nyní otočte se mnou na Matouše, 16. kapitola, 24. verš

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne” (Matouš 16:24).

Většina mladých lidí dnes nemá příklad, který by následovala a nemá smysl života. Jednoduše žije ze dne na den. Jeví se to tak, že mladí lidé dnes žijí z minuty na minutu. Přistupuješ k životu jako bys měnil televizní kanály – často přeskakuješ z jednoho kanálu na druhý, aniž bys se díval na celý program.

Je nebezpečné se takto chovat. Tak totiž nikdy nedostanete celý příběh. To je způsob, jak mnoho mladých lidí přistupuje k církvi. Vy “měníte kanály” – objevíte se a vyskočíte. Jednu neděli jedete do Las Vegas a druhou neděli do církve. Ale tímto způsobem nikdy nedostanete celý příběh. Dostanete jen kousky. Například slyšíte jen o evoluci a opominete eschatologii, soteriologii, démonologii a mnoho dalších předmětů.

Abys se stal skutečným křesťanem, musíš sebe sama zcela uvrhnout na Ježíše Krista:

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne” (Matouš 16:24).

Spasení je z milosti. Neobrácený člověk nemůže nikdy udělat co řekl Ježíš: “Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.” Bůh tě přivedl do této církve, abys slyšel evangelium. A puritán Thomas Watson správně řekl: “Kde Bůh začne táhnout, my můžeme pokračovat.” Můžeš se jistě rozhodnout také nepokračovat, i když, hluboko uvnitř, víš že bys měl.

Neobrácený člověk je plný rozporů. Přijdeš do církve a máš vnitřní spor s kazatelem a Biblí. Ve svém srdci si říkáš: “Nevěřím Bibli.” Ale potom si myslíš: “Mám v životě smůlu. Tak jaký jsem, nemám žádnou naději.” Jsi vláčen tam a zpět. Část tebe protestuje proti Bohu a část tebe by ráda věřila, že v Bohu je naděje. Je zde vnitřní boj. Každý člověk, který je zde tento večer, prožil podobný boj.

Mohl bych dnes večer procházet všemi řadami v naší církvi a vykládat vám příběhy mladých lidí, kteří jsou zde. Každý z nich prožil vnitřní boj. Nemuselo to být přesně jako tvůj boj, ale vždy jsou tam podobnosti. Část vašeho nitra se chce vrátit do církve a doufá, že je Bůh a spasení a druhá vaše část protestuje proti Bohu, Bibli a kazateli.

Za prvé, jaké jsou zdroje tohoto boje uvnitř vás? Za prvé, je zde svět (rodiče, přátelé, zábava). Pak je zde tvé tělo (chceš vynechat církev, mít volný sex, dělat své vlastní věci). Pak je zde ďábel. Na druhé straně je zde Duch svatý. On je tím tichým hlasem, mluvícím do tvého svědomí. On tě volá, abys přišel k Ježíši Kristu a přišel do této místní církve. Takže je zde boj o tvoji duši. Bůh tě volá na jednu stranu – a hřích a tělesné požitky tě volají na druhou stranu.

Bible říká: “Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým vaši otcové sloužili…nebo božstvům Emorejců [Američanů] v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu” (Jozue 24:15). Musíte si vybrat. Bohužel většina z vás udělá špatnou volbu. Mých 60 let zkušeností ve službě mi říká, že pravděpodobně uděláte špatnou volbu. Bible říká:

“Raději zvolí smrt než život” (Jeremjáš 8:3).

A co ty?

Za druhé, proč bys měl udělat tu správnou volbu? Proč bys měl přijít do této místní církve a být zde každou neděli? Proč bys měl přijít ke Kristu a být obrácen?

1. Protože ti to dá důvod žít.

2. Protože to obrátí tvá provinění. Nikdo kdo najde Krista nemá neúspěch.

3. Protože ti to dá naději pro budoucnost.

4. Protože ti to odebere tvoji vinu a povede tě to do hojného, pokojného života.

Přes všechny zkoušky, kterými musela projít, byla Sabina Wurmbrand zářící a radostně se usmívající ženou, protože znala osobně Ježíše Krista. Sabina byla v naší církvi mnohokrát předtím, než jsme se reorganizovali jako nezávislá baptistická církev. Moje manželka a já jsme byli na večeři s pastorem a paní Wurmbrandovou v jejich bytě. Ona obětovala všechno pro Krista. A byla jednou z nejšťastnějších žen, které jsem kdy znal.

Zeptej se kohokoliv, kdo zde byl více let! Zeptejte na Sabinu Wurmbrand, která je nyní v nebi! Řeknou vám, že je to pravda! Měli byste si vybrat tuto místní církev a obrátit se, protože je to ta správná volba. Proto je ve tvém srdci tichý hlas, který říká: “Ty víš že on má pravdu.”

Pak, za třetí, musím ti říci, že zde jsou věci, kterých se musíš vzdát a věci, které musíš začít dělat, pokud chceš žít křesťanským životem.

Ježíš řekl:

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne” (Matouš 16:24).

Když přijdeš k Bibli tak zjistíš, že Bůh požaduje úplnou oddanost.

Podívej se, co Bůh požadoval od Abrahama. Bůh jednoho dne řekl: “Abrahame, chci, abys šel ven na horu Moriah a chci abys vzal svého malého syna, syna, na kterého jsi čekal mnoho let, syna, kterého miluješ více než cokoliv na světě a chci, abys jej obětoval na oltáři.”

Abraham poslechl Boha a vyšel a dal svého syna na oltář a vzal velký ostrý nůž aby s ním v poslušnosti k Bohu zabil svého syna. Ale Bůh zadržel jeho ruku a řekl: “To stačí Abrahame. Nyní vím, že jsi připraven jít se mnou celou cestu.”

Nebo si vezměte Mojžíše. Mojžíš byl pěstounský syn faraonovy dcery. Byl dědicem egyptského trůnu. Mohl být možná císařem největší říše té doby. Měl bohatství a všechnu moc a všechnu slávu, kterou člověk mohl mít. Ale Mojžíš se k tomu všemu obrátil zády, aby trpěl s Božím lidem. Bůh požadoval, aby se Mojžíš vzdal všeho, aby mohl být použit. A pak jej Bůh poslal na poušť, aby studoval, modlil se a učil se.

Nebo Josef. Josef byl prodán jako otrok svými bratry. Musel jít do Egypta, aby pracoval pro člověka jménem Putifar. Byl daleko od své rodiny a přátel. Byl jen teenager. Mohl dělat kompromisy. Nikdo by to nevěděl kromě Boha. A Putifarova manželka byla velmi krásná. Zkoušela jej přimět, aby s ní měl sex. Věděl, že mohl pokročit v království tím, že by měl podporu Putifarovy manželky – ale odmítl ji. Svlékl svůj plášť za který ho chtěla popadnout. Znamenalo to pro něj vězení a byl odsouzen k smrti. Bůh zkoušel tohoto mladého muže, aby viděl, jestli to myslí opravdově. Později byl propuštěn z vězení a byl povýšen na druhou nejvyšší pozici v Egyptě.

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne” (Matouš 16:24).

Nebo si vezměte Daniele. Řekli: “Danieli, už se nemodli v Babyloně. Pokud se budeš modlit, budeš uvržen do jámy lvové.”

Ale Daniel se modlil třikrát denně s otevřenými okny. I když byl ministerským předsedou země, uvrhli jej do jámy lvové. A Daniel nevěděl, že Bůh uzavře lvům tlamy. Bůh jej volal, aby zaplatil cenu a on to chtěl udělat.

Ježíš říká i tobě tento večer:

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne” (Matouš 16:24).

To znamená, že budeš jiný než druzí lidé. Většina mladých lidí se dnes obléká podobně. Vypadají podobně. Jednají podobně. Bojí se být odlišní. Pokud máš přátele, kteří si vyholují hlavy a dávají si kroužky do nosů, chceš si také vyholovat hlavu a dát si kroužek do nosu – tedy nechceš, aby se na tebe dívali jako na odlišného – takže chceš zapadnout. Ale Bible tě volá k tomu, abys byl někým jiným – abys vyšel ven z tohoto zástupu lidí a abys se stal mentálně a duchovně nekonvenční.

Když druzí říkají, že není Bůh nebo že na Bohu nezáleží, tak ty musíš toužit postavit se a říci, že na Bohu záleží a Bůh je podstatný a Bůh je středem tvého života! Sabina Wurmbrand to udělala, i když její dva bratři a její sestra a oba její rodiče byli odsouzeni v Hitlerových koncentračních táborech za to, že během II. Světové války převáděli Židy z Rumunska.

Když druzí říkají: “Nevracej se do té baptistické církve. Pojď se mnou. Pojďme někam jinam,” tak bys měl říci: “Ne. Vrátím se tam. Chci Boha. Chci Ježíše Krista, bez ohledu na to, co to stojí! Chci znovu slyšet toho radikálního kazatele. Chci to, co mají ti v Baptist Tabernacle!”


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Jackem Ngannem:
“The Master Hath Come” (Sarah Doudney, 1841-1926).