Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ DR. JOHNA SUNGA
(KÁZÁNÍ PROSLOVENÉ NA ČÍNSKÉM FESTIVALU UPROSTŘED PODZIMU)

THE REAL CONVERSION OF DR. JOHN SUNG
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 23. září 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 23, 2018

“Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?” (Marek 8:36).


4. června 2018 bylo 29. výročí “masakru na náměstí Tiananmen.” Po dobu šesti týdnů v roce 1989 tisíce čínských studentů pokojně demonstrovalo za větší svobodu myšlení. Pak, v brzkých hodinách dne 4. června vládní armáda spustila palbu na neozbrojené demonstranty a zabili jich tisíce a zanechali dalších tisíc zraněných. Hong Yujian se díval na násilí rozvíjející se v Beijingu na televizi, když byl na výměnném pobytu studentů na univerzitě v Pennsylvánii. Řekl, že masakr na náměstí Tiananmen způsobil, že zpochybnil svoji naději ve vědu a politiku a vedlo jej to k tomu, že se stal křesťanem.

Říká, že masakr na Tiananmen pomohl jemu a dalším uvidět svůj vlastní hřích a potřebu Krista: “Myslím si, že Bůh to použil, aby vydláždil cestu a připravil srdce čínských lidí” (World Magazine, June 6, 2009, p. 38).

“All For Jesus.” Zpívá pěvecký sbor!

Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den;
Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den.
   (“All For Jesus,” Mary D. James, 1810-1883).

Časopis World:

Za posledních 20 let explodovalo tempo růstu křesťanství v Číně. Experti cituji rychlou urbanizaci a vzrůstající počet vlivných myslitelů objímajících Krista (ibid.).

V roce 1949, když komunisté převzali vládu v Číně, bylo tam méně než 1 milión rodilých čínských křesťanů. V dnešní době se odhaduje, že je v Číně více než 160 miliónů křesťanů! Dnes je v neděli v církvi více křesťanů v Číně, než je jich v Americe, Kanadě, Velké Británii a Austrálii dohromady! Dr. C. L. Cagan – statistik - odhaduje, že každou hodinu – t.j. 24 hodin denně je v Číně více než 700 obrácení ke křesťanství. “All For Jesus.” Zpívejte znovu ten refrén!

Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den;
Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den.

Dějiny křesťanství v Číně by měly být velmi zajímavé pro všechny křesťany. Moderní hnutí misionářů v Číně začalo Robertem Morrisonem (1782-1834). Morrison byl poslán do Číny Londýnskou společností misionářů v roce 1807. Podporován svým kolegou Williamem Milnem přeložil celou Bibli do čínštiny kolem roku 1821. Během 27 let, kdy působil v Číně, bylo jen málo Číňanů pokřtěno – přesto všichni z nich zůstali věrnými křesťany. Morrisonův čínský překlad Bible a vydání křesťanské literatury se stalo základem evangelikálního křesťanství v Číně.

V roce 1853 anglický lékař James Hudson Taylor plul do Číny. V roce 1860 tam vnitřní čínskou misii, nyní známou jako Overseas Missionary Fellowship (Společenství zámořských misionářů). Spolupracovníci Dr. Taylora nakonec rozšířili křesťanství po celé vnitřní Číně. Hudson Taylor zemřel ve městě Changsha v roce 1905.

V roce 1901 se narodil John Sung. V dějinách Číny se stal známým jako největší evangelista. Tisíce těch, kteří se obrátili vlivem jeho kázání zůstali věrní Kristu i poté, co vládu v roce 1949 převzali komunisté. V posledních 60 letech počet křesťanů v Číně explodoval v největší probuzení křesťanství v moderních dějinách. Toto dopoledne vám povím pozoruhodný příběh Dr. Johna Sunga. Začnu tím, že podám nástin jeho života od Dr. Elgina S. Moyera.

John Sung (1901-1944), v celém národě slavný čínský evangelista; narozený v Hinghwa, Fukien, v Číně; syn metodistického pastora. [Asi v devíti letech prožil falešné “obrácení”.] Brilantní student; studoval na Wesleyan University, Ohio State University a Union Theological Seminary. Získal titul Ph.D. v chemii. Vrátil se do Číny, aby kázal evangelium raději, než aby učil vědu. Strávil patnáct let evangelizačními kázáními po celé Číně a okolních zemích s jedinečnou mocí a vlivem (Elgin S. Moyer, Ph.D., Who Was Who in Church History (Kdo byl kdo v církevních dějinách), Moody Press, 1968 edition, p. 394).

“All For Jesus.” Znovu to zpívejte!

Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den;
Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den.

To byl krátký nástin života Dr. Johna Sunga. Nevěřím, že se obrátil v devíti letech. Nevěřím, že se obrátil do února roku 1927.

Sám Dr. Sung řekl, že se neobrátil, pokud v Americe ve věku 26 let neprošel duchovní krizí. Když mu bylo devět let, tak se objevilo probuzení ve městě Hinghwa. Během měsíce tam bylo asi 3 000 vyznání víry v Krista. Dopoledne na Velký pátek slyšel kázání na “Ježíše v zahradě Getsemane.” Kazatel srovnal spící učedníky s nebojácností Ježíše. Mnoho lidí na konci kázání hořce plakalo. Mezi truchlícími byl John Sung, devítiletý syn čínského metodistického kazatele. Vypadá to, že John Sung “vydal” svůj život Kristu, ale v té době se skutečně neobrátil. Jako můj bývalý pastor v čínské baptistické církvi, Dr. Timothy Lin (jehož otec byl také kazatel), John Sung začal kázat a pomáhat svému otci ve věku třinácti let. Ale také jako Dr. Lin ještě nezažil skutečné obrácení. John Sung byl pilný student a ukončil střední školu jako premiant své třídy. Během této doby se stal známým jako “malý pastor.” Ale navzdory veškerému jeho zápalu a činnosti nebylo jeho srdce zcela spokojeno. Práci, kterou dělal ve službě popsal jako “okázalý jako modř per ptáčka ledňáčka, hojný jako letní listoví stromů, ale bez jediného česání čerstvého ovoce, které by mohlo být nabídnuto Pánu Ježíši” (Leslie T. Lyall, A Biography of John Sung, China Inland Mission, 1965 edition, p. 15).

V roce 1919 se Sung, ve věku 18 let rozhodl jít do Ameriky a byl přijat na Ohio Wesleyan University. Začal mu předlékařský a předteologický studentský život, ale on opustil předteologické kurzy a rozhodl se specializovat na matematiku a chemii. Pravidelně chodil do církve a organizoval mezi studenty evangelizační kapely. Ale během svého posledního zkouškového termínu začal zanedbávat studium Bible a modlitbu a podváděl na jedné ze svých písemných zkoušek. Zakončil studium v roce 1923 s pochvalou jako jeden ze čtyř studentů, kteří byli nejlepší ze všech tří set studentů. Byla mu udělena zlatá medaile a cena v hotovosti za fyziku a chemii. Byl zvolen do Phi Beta Kappa Fraternity, exkluzivního sdružení nejlepších učenců a byl mu dán zlatý klíč, odznak velké mimořádnosti v učenosti.

Byla mu nyní nabídnuta stipendia z mnoha univerzit, včetně Harvard University. Přijal stipendium na titul magistr vědy na Ohio State University. Tento titul získal jen za 9 měsíců. Pak mu bylo nabídnuto stipendium pro studium medicíny na Harvardu. Byla mu dána další nabídka studovat na semináři. Cítil, že by měl studovat teologii, ale sláva, které se mu dostávalo způsobila, že místo toho nastoupil na doktorandský program v chemii na Ohio State University. Ukončil své studium PhD za pouhých 21 měsíců! Tak se stal prvním Číňanem, který získal titul PhD v USA. Byl popsán v novinách jako “nejslavnější student z Ohia.” “Ale hluboko ve svém srdci neměl pokoj. Rostoucí duchovní nepokoj mu způsoboval hluboké deprese” (Lyall, ibid., p. 22).

Během této doby se dostal pod vliv liberální teologie a její učení “sociálního evangelia.” Liberální teologie učí, že Ježíš byl ušlechtilý příkladný muž, ale nikoliv Spasitel. Zdá se mi, že John Sung přemýšlel o Ježíši jen jako o “ušlechtilém příkladu”, když mu bylo devět let a z toho důvodu tehdy zažil falešné obrácení. Ale Bůh jej stále volal. Jednoho večera, když byl zcela sám, zdálo se mu, že slyší Boží hlas, jak mu říká: “Co prospěje člověku, když získá celý svět a ztratí svoji vlastní duši?”

Další den měl rozhovor s liberálním metodistickým profesorem. Řekl profesorovi, že původně přišel do Ameriky, aby studoval teologii. Profesor jej vyzval, aby šel do New Yorku studovat náboženství na extrémně teologicky liberálním Union Theological Seminary. Po chvilce zaváhání se rozhodl jít. Na Union Seminary mu bylo dáno plné stipendium a velkorysá finanční podpora. Později řekl, že se nezajímal o službu, ale jen chtěl studovat teologii rok, aby uspokojil svého otce a pak se chtěl vrátit k vědecké kariéře. Jeho srdce bylo plné zmatku a temnoty.

Na podzim v roce 1926 se Dr. John Sung zapsal na Union Theological Seminary. Extrémně liberální Dr. Henry Sloane Coffin byl právě jmenován prezidentem. Mezi profesory byli takoví zarytí liberálové jako Dr. Harry Emerson Fosdick, autor několika knih proti křesťanství věřícímu Bibli. Napsal knihy jako “The Modern Use of the Bible” (“Moderní použití Bible”) a “The Manhood of the Master.” (“Lidství mistra”). Fosdickova nejslavnější přednáška byla “Shall the Fundamentalists Win?” (“Mají fundamentalisté vyhrát?” (1922). Fosdick kázal v rozhlase každý týden proti tělesnému vzkříšení Krista a pravdivosti Bible. Seminář byl ostrou kritikou Bible a odmítnutí evangelikální teologie. “Cokoliv v Bibli, co byl nemohlo být vědecky odůvodněné bylo odmítnuto jako nehodné k víře! Genesis byla považována za historicky nedoloženou a víra v zázraky za nevědeckou. Historický Ježíš byl představován jako ideální příklad pro život, zatímco Jeho zástupná smrt na kříži a Jeho fyzické vzkříšení bylo popíráno. Modlitba byla považována za ztrátu času. Pokud někdo [nesouhlasil s] takovými pohledy, stal se předmětem soucitu nebo posměchu” (Lyall, ibid., pp. 29-30).

Dr. Sung se vrhl do studia liberální teologie všemi silami svého intelektu. Během roku si získal vysoké známky, ale odvrátil se od křesťanství, když studoval buddhismus a taoismus. Studoval buddhistické posvátné knihy a doufal, že sebezapření mu přinese pokoj, ale nepřineslo. Napsal: “Moje duše se potulovala v divočině.”

Jeho život se stal neúnosným. Napsal: “Nemohl jsem ani spát, ani jíst…moje srdce bylo naplněno nejhlubším smutkem.” Vedoucí představitelé semináře zaznamenali, že je ve stavu ustavičné deprese.

Byl zrovna v takovémto emocionálním stavu, když si šel s některými dalšími studenty poslechnout fundamentalistu Dr. I. M. Haldemana, Bibli věřícího pastora First Baptist Church v New York City. Dr. Haldeman byl slavný, protože řekl: “Ten, kdo popírá narození z panny, popírá biblické křesťanství.” Dr. Haldeman byl v přímém rozporu s Harry Emersonem Fosdickem a Union Theological Seminary. John Sung ze zvědavosti šel, aby si poslechl jeho kázání. Ale Dr. Haldeman ten večer nekázal. Místo toho vydávala svědectví patnáctiletá dívka. Četla Písmo a mluvila o zástupné smrti Krista na kříži. Sung řekl, že cítil na bohoslužbě Boží přítomnost. Jeho společníci ze semináře se posmívali, ale on sám se vrátil zpět na další čtyři po sobě jdoucí večery evangelizačních bohoslužeb. “All For Jesus.” Zpívejte to znovu.

Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každíčký můj den;
Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den.

Začal číst křesťanské životopisy mužů jako John Wesley, George Whitefield a dalších velkých kazatelů, aby objevil moc, kterou cítil na těchto evangelizačních setkáních ve First Baptist Church. Na jedné přednášce na semináři mluvil přednášející silně proti zástupné smrti Krista na kříži. John Sung na konci přednášky povstal a oponoval mu před vyděšenými studenty.

Nakonec 10. října 1927 prožil skutečné obrácení. “Uviděl všechny hříchy svého života jako v živém filmu. Nejdříve se mu zdálo, že neexistuje žádný způsob, jak se zbavit svých hříchů a že musí jít do pekla. Zkoušel zapomenout na své hříchy, ale nemohl. Probodly jeho srdce. Pak se vrátil k příběhu kříže v Lukáši a když to četl, tak příběh ožil…zdálo se mu, že je tam u paty kříže a naléhavě žádá, aby byl obmyt ze všech svých hříchů v [Kristově] vzácné krvi…Pokračoval v pláči a modlitbách až do půlnoci. Pak se mu [zdálo, že slyší] hlas, říkající: ‘Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny,’ a všechen náklad hříchu jako by najednou spadl z jeho ramenou…vyskočil se zvoláním ‘Hallelujah!’” (Lyall, ibid., pp. 33-34). Běžel po chodbách studentské koleje a chválil Boha. Od té doby začal hovořit se spolužáky i učiteli o potřebě mít Krista. Řekl dokonce i Harrymu Emersonovi Fosdickovi, že potřebuje být spasen. “All For Jesus.” Zpívejte to znovu!

Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den;
Pro Ježíše všechno jen! Pro Ježíše všechno jen! Každičký můj den.

Prezident semináře si myslel, že se Sung snad zbláznil vlivem extrémního náporu studia a doporučil jeho léčbu v ústavu pro choromyslné. Sung tak strávil šest měsíců v ústavu, dokonce i ve svěrací kazajce. Během té doby přečetl Bibli od začátku do konce čtyřicetkrát. “Takto se ústav pro choromyslné stal pro Sunga skutečnou teologickou vysokou školou!” (Lyall, p. 38). Nakonec byl propuštěn pod podmínkou, že se vrátí do Číny – a nevrátí se do Ameriky. John Sung ukončil své spojení s Union Seminary, když spálil své liberální teologické knihy, které nazval “knihy démonů.”

Na své plavbě zpět do Číny věděl, že by mohl jednoduše získat pozici jako profesor chemie na nějaké čínské univerzitě. “Jednoho dne, když se loď blížila ke konci své plavby, John Sung šel dolů do své kabiny, vzal ze svého lodního kufru své diplomy, své medaile a své bratrské klíče a hodil je přes palubu [do moře]. Všechno kromě svého doktorského diplomu, který si ponechal, aby uspokojil svého otce” (Lyall, p. 40).

Dr. John Sung vystoupil z lodi v Shanghai na podzim roku 1927, aby se stal nejslavnějším evangelistou v dějinách Číny. Často je nazýván “Wesleyem Číny.” John Sung se stal velice mocným kazatelem evangelia. Za pouhé tři roky se v Číně vlivem jeho kázání obrátilo přes 100 000 lidí! Také kázal v Burmě, Cambodži, Singapuru, Korey, Indonésii a na Filipínách. Vždy kázal s tlumočníkem, dokonce i v Číně, protože jeho dialektu mnozí nerozuměli. Jako George Whitefield, John Sung poskytoval osobní poradenství většině těch, kteří reagovali na jeho kázání. “Dnešní křesťané v Číně a Taiwanu dluží mnoho Sungově službě; on byl jedním z největších Božích darů pro Daleký Východ ve dvacátém století” (T. Farak, in J. D. Douglas, Ph.D., Who’s Who in Christian History, Tyndale House, 1992, p. 650). Nejlepší krátký životopis Dr. Sunga je od Rev. Williama E. Schuberta nazvaný, “I Remember John Sung,” “Vzpomínám si na Johna Sunga,” dostupné na www.strategicpress.org. Pro nákup životopisu Rev. Schuberta klikněte zde. Klikněte sem pro nákup životopisu Dr. Johna Sunga od Leslie Lyalla (není tak dobrý jako Schubertův, ale zajímavý až poněkud kritický). Klikněte sem pro nákup e deníku Dr. Johna Sunga,nazvaného “The Journal Once Lost.” “Jednou ztracený časopis). ”Klikněte sem, abyste si přečetli článek z Wikipedie o Dr. Sungovi.

Zemřel na rakovinu v roce 1944 ve věku 42 let.

“Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?” (Marek 8:36).

Je mojí modlitbou, abyste prožili skutečné obrácení tak, jak to prožil Dr. Sung. Modlím se, aby vám Bůh ukázal prázdnost tohoto života; a aby vás Bůh přivedl pod hluboké usvědčení z hříchu; a aby vás Bůh přivedl ke Kristu pro očištění od hříchu skrze Jeho smírnou krev. Když budete důvěřovat Kristu, tak se znovuzrodíte a budete v Něm mít nádherný nový život. A modlím se, abyste se vrátili dnes večer v 18:15, abyste slyšeli další kázání nazvané: “With Dr. John Sung at a Liberal Seminary” “S Dr. Johnem Sungem na liberálním semináři”(pro přečtení klikněte sem). Amen. Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo jedna ve svých zpěvnících: “Jesus Paid It All.” “Ježíš to všechno zaplatil.

“Vskutku malá je tvá síla,” slova Spasitele zněla.
Ty slabý, prozři, modli se. U mne najdi ji zcela.”
Ježíš za všechno zaplatil, všechno Jemu dlužím já.
Po hříchu zbylou skvrnu rudou omyl jako sníh do běla.

Pane, najdu-li opravdu Tebe samého i sílu Tvou,
zmizí malomocných rány a srdce kamenná tát budou.
Ježíš za všechno zaplatil, všechno Jemu dlužím já.
Po hříchu zbylou skvrnu rudou omyl jako sníh do běla.
   (“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1889).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“All For Jesus” (Mary D. James, 1810-1883).