Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PROBUZENÍ NENÍ VOLBA!

REVIVAL IS NO OPTION!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 1. října 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 1, 2017

“Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš” (Zjevení 2:4, 5).


Církev v Efezu byla velká církev. Byla to dobrá církev. Byla to fundamentální církev, která nenáviděla falešná učení. Ale měla jeden nedostatek. Tato církev byla samolibá. Za budovu bylo zaplaceno. Lidem se dařilo dobře. Měli spoustu peněz. Nic nepotřebovali. Ale Kristus řekl, že má proti nim jednu věc. Opustili svoji první lásku. Volal je k pokání. Volal je k tomu, aby se vrátili a nalezli tu lásku a zápal, který za roky ztratili. Pokud odmítnou, Kristus je varoval před přicházejícím soudem. Církev byla jako svícen. Poskytovala světlo v temném světě. Přesto pokud tato církev nečinila pokání, Kristus řekl:“Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.” A potom Kristus řekl:“Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím” (Zjevení 2:7). Ale církev nečinila pokání a nezažila dost probuzení, aby byla zachráněna. Tato jedna velká církev byla zničena armádami Říma, pod dobyvatelem Domiciánem blízko konce prvního století. Byla postavena další církevní budova, ale celé město bylo nakonec zničeno muslimy.

Potřebuji se přihlásit do naší církve? V raných dnech byla církev v Efezu plná života a křesťanské lásky. Byla to živá a milující církev. Bylo to takové, jako naše církev jednou byla. Měli jsme církevní rozdělení. Ale vždy byla rozdělení nad oddaností a odevzdáním. Ti, kteří odešli, vždy odešli proto, že nechtěli být vážní křesťané. Pokaždé, když jsem zkoušel dostat je zpět k lásce pro Krista, tak tyto skupiny odešly. Nikdy tito lidé neodešli proto, že bych kázal falešná učení. Vždy odešli proto, že nechtěli mít probuzení. Nechtěli být Ježíšovými učedníky. Richard Olivas způsobil nejhorší rozdělení. Řekl, že Velké poslání bylo jen pro apoštoly, že nikdo jiný neměl získávat duše. To byla jeho první stížnost. Doslovně nenáviděl Ježíšova slova: “Hledejte především jeho království a spravedlnost” (Matouš 6:33). On řekl lidem, že mají hledat úspěch a peníze spíše než Boží království. Pokračoval jsem v kázání pro lidi, aby vynaložili své životy na získávání duší a modlitbu. Tři sta lidí jej následovalo. Zůstalo jen asi 15 lidí. Pro naše lidi zůstal Kristus středem a uspěli daleko více než jeho lidi! Daleko více! Téměř všechny naše děti ukončily vysokou školu. Většina z původních lidí v naší církvi vlastní domy nebo byty ve společenství vlastníků. Jeho lidé byli roztříštěni do čtyřech stran. Měli jsme velmi málo rozvodů. Jeho lidé se nemohli dočkat, až se rozvedou! Takže kdo z toho vyšel lépe? Jistě, trpěli jsme proto, abychom mohli zaplatit tyto budovy. Ale udělalo to z nás silné učedníky Ježíše. Jeho maličká skupina se rychle stala slabými novoevangelikály. Trochu jsme trpěli pro Ježíše a byli jsme požehnaní. Oni se honili za světskostí a penězi a byli zničeni ďáblem! Ježíš řekl: “Nemůžete sloužit Bohu i majetku” (Matouš 6:24). Hospodin měl pravdu a oni neměli pravdu! “I Have Decided to Follow Jesus.” Postavte se a zpívejte to!

Rozhodl jsem se jít za Ježíšem;
Rozhodl jsem se jít za Ježíšem;
Rozhodl jsem se jít za Ježíšem;
Ani krok zpět, ani krok zpět.

Kříž přede mnou a svět leží za mnou.
Kříž přede mnou a svět leží za mnou.
Kříž přede mnou a svět leží za mnou.
Ani krok zpět, ani krok zpět.
   (“I Have Decided to Follow Jesus,” attributed to a Hindu convert, 19th century).

Amen! Můžete se posadit.

Ale něco hrozného se stalo církvi v Efezu. Ježíš jim řekl:

“Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku” (Zjevení 2:4).

On neřekl, že oni “odpadli” od své první lásky. On řekl, že “opustili” svoji první lásku.

“Ale mámť proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil” (Zjevení 2:4).

Dr. John F. Walvoord vysvětlil důvod. Řekl:

“Církev v Efezu byla nyní ve své druhé generaci křesťanů.”

Potřebují říci více? “Církev byla nyní ve své druhé generaci.” To vysvětluje vše! Pak Dr. Walvoord řekl: “Boží láska, která určovala první generaci, chyběla” (John F. Walvoord, Th.D., The Revelation of Jesus Christ, Moody Press, 1973, p. 56).

Mladí lidé, vy jste ta druhá generace naší církve! Vy nejste z té “39” generace lidí, kteří zachránili tuto církevní budovu. Oni jsou ta první generace, nikoliv vy! Dr. Chan řekl, jak ta první generace “39,” milovala Krista a sloužili Kristu. On přišel do naší církve jako dospívající. Řekl:

Když jsem vložil svou důvěru v Krista, tak se můj život navždy změnil, můj hřích byl očištěn Jeho krví a církev byla nyní mým druhým domovem! Ihned jsem vložil svůj život do práce pro Krista. Dr. Hymers neustále kázal o tom být Kristovým učedníkem, dávat [Krista] a církev na první místo, zapřít sebe sama a získávat duše. Kázal proti “antinomianismu” – být zákona nedbajícím “křesťanem.” Věděl jsem, že co on kázal, byla pravda. Bylo to pro mě!... Společně jsme se modlili a zpívali. Mám na tento čas velké vzpomínky. Evangelizovali jsme několikrát týdně. Naplnili jsme celou posluchárnu. Přivedl jsem k nám Judy Cagan, Melissu Sanders a Winnie Yeung, která se stala mojí manželkou. Bůh mi pomohl je přivést z hlásání evangelia na kampus UCLA... Paní Hymersová [jako dospívající děvče] vložila svůj život do služby církve a nic si nenechala pro sebe. Poznal jsem ji, když poprvé přišla do naší církve, když jsme byli oba mladí lidé. Tehdy měla a stále má velkou lásku pro Krista a vášeň získat ztracené duše... Pokračovala v tom, že dělala práci dvou mužů v naší církvi, dokonce předtím, než skončila střední školu... Nyní ona pracuje výhradně s mladými děvčaty z Číny a dalšími děvčaty z Asie... Ona je tím nejefektivnějším mezikulturním misionářem, kterého jsem kdy poznal (Against All Odds).

Ileana byla později nemocná, ale nikdy nevynechala modlitební setkání nebo středeční a čtvrteční večerní telefonování – aby přivedli ztracené lidi, aby slyšeli evangelium. Další velká žena je paní Salazarová. Ona je jako matka Tereza na anabolických látkách! Ona je svatá baptistka!

Mladí lidé, nenechte naši církev v úpadku, jak to dělala druhá generace v Efezu! Vy jste budoucností naší církve! Prosíme – neopouštějte svoji první lásku pro Ježíše!

Nyní tedy se podívejme na Zjevení 2:3. Je to na straně 1332 ve Scofield Study Bible.

“Vydržel jsi, jsi vytrvalý a pro mé jméno jsi pracoval a nezemdlel” (Zjevení 2:3).

Moderní překlad to podává tímto způsobem: “Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě” (NIV). Povšimněte si, že toto popisuje to, jací oni byli v minulosti – máš vytrvalost. Trpěl jsi pro mé jméno a nezemdlel jsi. Je to popis způsobu, jací byli v minulosti.

Dr. Walvoord řekl: “Církev byla nyní ve své druhé generaci křesťanů... chyběla Boží láska, která určovala první generaci. Toto ochlazení srdce... bylo nebezpečným předběžcem duchovní apatie [nedostatek nadšení], které bylo později, aby bylo smazáno všechno křesťanské svědectví v té důležité [církvi]. Takové to vždy bylo v dějinách církve: nejdříve ochlazení duchovní lásky, potom byla Boží láska nahrazena láskou věcí světa... Toto je následováno odchodem od víry a ztrátou účinného svědectví” (Walvoord, ibid.).

Jsem přesvědčen, že toto se dělo v naší církvi. Druhá generace naší církve byla daleko chladnější a postrádala nadšení, než my v první generaci. Dr. Chan, pan Griffith, Dr. Judy Cagan, paní Hymers – původní lidé, kteří přišli do naší církve v sedmdesátých létech – byli oživení, naplnění zápalem, plni lásky a hlubokého přátelství – a silné oddanosti Kristu. Jinými slovy, byli hodně podobní první generaci křesťanů v církvi v Efezu.

Ale tato vřelost a zápal nebyl předán na většinu dětí církve – ty, kteří vyrůstali ve druhé generaci. Druhá generace zde byla celé jejich životy. Prošli těmi podněty. Chodili na modlitební setkání, ale buďto se nemodlili nebo se modlili suché modlitby bez zápalu. “Boží láska, která určovala první generaci chyběla ve většině jejich životů.” Jen John Cagan stál a byl jako první generace. Bylo to proto, že měl život měnící obrácení, které vyústilo ve druh lásky a zápalu, který měla starší generace. Pokud by nebyl atlet a přirozený vůdce, splynul by s dalšími chladnými církevními dětmi. Někteří lidé jeho věku odešli z církve. Jiní byl studení a cyničtí. Někteří z nich jsou stále takoví. Dokonce sám John byl někdy zmatený a divil se, proč byla jeho generace tak chladná a světská.

V tomto bode jsem si začal uvědomovat, že musíme mít probuzení. Druhá generace by nikdy nemohla udržet naši církev plnou života a lásky a moci, pokud nebudou přeměněny skutečnou zkušeností s Kristem v mocném obrácení. Ale většina druhé generace buďto protestovala a odešla z církve, nebo se usadili v chladném cynismu. Někteří takto odmítli Krista. I když zůstali, tak se odmítli obrátit. Někteří z nich dokonce začali přemýšlet, že obrácení nebylo skutečné. Jiní požadovali nějakou vnitřní změnu, aby se přesvědčili, že Kristus je skutečný.

Jednoho po druhém jsme konfrontovali do té doby, než se skutečně obrátili, nebo odešli z církve. Nakonec se většina z nich obrátila – ačkoliv měli velký boj, aby byli jako první generace. Aby dělali to, co museli, aby “si rozpomněli odkud spadli.” Oni si jako John Cagan museli uvědomit, že jejich víra byla mrtvá ve srovnání s vírou “generace třicetdevět” – jejich rodiče a starší generace. Za druhé oni museli “činit pokání a dělat první skutky.” Museli mít změnu mysli a srdce. Museli se vrátit zpět a zažít skutečné obrácení (první skutky). Díky Bohu, že někteří z nich to udělali – jako Emi a Ayako, jako Filip a Timoteus, jako Wesley a Noah – a někteří další.

Potom Bůh začal mezi nás posílat probuzení! Díky Bohu On nám nakonec mohl důvěřovat dost na to, aby seslal Jeho ducha. V posledních několika málo měsících přišlo asi 20 nových lidí a byli zachráněni. Tato setkání jsou dále konána, aby povzbudili tyto nové mladé lidi ve víře!

Nyní John Cagan řekl, že “probuzení je další kousek puzzle.” Naše církev musí zdůrazňovat probuzení znovu a znovu, nebo nebudeme moci vidět zapálené obrácené jako původní členy naší církve. Potřebovali to v církvi v Efezu – a naše církev to potřebuje dnes. Nazývám to “probuzení pro přežití!”

Bratři a sestry, musíme opakovaně vyznávat naše hříchy a modlit se, aby sestoupilo více Boží přítomnosti v jedné vlně probuzení za druhou mezi nás. Udělejte to! Udělejte to! Udělejte to! Postavte se a zpívejte píseň číslo 15, “I’ll Live for Him.”

Život svůj i lásku svou, Tobě jsem dal, Boží Beránku, co za mě hynout ses jal;
   Kéž bych vždy věrný být znal, můj Spasiteli, Bože!
Pro toho, kde zemřel za mne, budu žít, Jak naplněný život smím pak mít.
   Pro toho, kdo zemřel za mne, budu žít, můj Spasiteli, Bože!

Že vrátíš se zas již věřím, to pro Tvou smrt, pro níž žít sním.
   A od teď navždy Ti důvěřím, můj Spasiteli, Bože!
Pro toho, kdo zemřel za mne, budu žít. Jak naplněný život smím pak mít.
   Pro toho, kdo zemřel za mne, budu žít, můj Spasiteli, Bože!

Ó Ty, kdos na Golgotě hynul sám, bys zachránil duši mou a svobodu dal mi tam,
   Tobě život zasvětím a dám, můj Spasiteli, Bože!
Pro toho, kdo zemřel za mne, budu žít. Jan naplněný život smím pak mít.
   Pro toho, kdo zemřel za mne, budu žít, můj Spasiteli, Bože!
(“I’ll Live For Him,” Ralph E. Hudson, 1843-1901; altered by the Pastor).

Now sing number 19, “Here is Love.”

A tu je láska, jak oceán širá, laskavě vlídná jak příliv bývá,
   když Kníže života, Vykoupení síla, svou drahou krev pro nás vylívá.
Kdo na lásku tu bys nevzpomněl? Kdo přestat by zpívat Mu chvály chtěl?
   Nelze by Naň kdo zapomněl, když čas věčných nebeských dní přišel.

Na vrcholu křižování fontány z hlouby a šíře se otvírají,
   Krvavou branou Božího soucitu proudy dobra vytryskají.
Milost a láska, jak veletoky, se stále shůry rozlévají.
   A pokoj i spravedlnost z nebe, zlému světu polibek lásky dají.

Všechnu lásku Tvojí přijmout mne nech, ty Lásko sama, ve všech mých života dnech    Tvé království hledat mne nech a chválou Tvou ať je můj života dech.
Ty sám budeš mou chválou, vím, nikoli to, co v světě zřím,
   Tebou se očistím a posvětím, Ty sám jsi mě učinil svobodným.

Svou pravdou činíš mě přímým, dík Duchu Tvému a slovem Tvým.
   A z milosti potřeby mé plníš, jak věřit smím, jsi Pánem mým.
Z plnosti díla Tvého úžasnou láskou a silou mě svlažuješ,
   bezmezně, plně a nekonečně mé srdce k sobě přitahuješ.
(“Here is Love, Vast as the Ocean” by William Rees, 1802-1883).

Dr. Chane, prosím veďte nás v modlitbě a milosti.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané panem Benjaminem Kincaidem Griffithem před kázáním:
“Jesus is the Sweetest Name I Know” (Lela Long, 1924).