Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
HERODES A JAN

HEROD AND JOHN
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 12. listopadu 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 12, 2017

“Herodes se totiž Jana bál, věděl, že je muž spravedlivý a svatý, a ochraňoval ho. Mnohdy, když ho vyslechl, rád mu naslouchal” (Marek 6:20).


Příběh krále Heroda a Jana Křtitele je jednou z velkých tragédií v Bibli a historii. Jan Křtitel byl horlivý mladý evangelista - naproti králi Herodovi – váhajícímu monarchovi se slabou vůlí. Herodes chtěl naslouchat Janovi. Chtěl mít pokoj s Bohem. Ale jeho slabost a váhavost vedla k jeho zničení – a k vraždě Jana Křtitele, protože nakonec Herodes nechal Jana setnout!

Když čtu o králi Herodovi, je mi ho vždy líto. Ale potom jsem na něj nahněvaný. On byl takový s prominutím blázen. Byl už tak blízko záchrany! A přesto nikdy nebyl zachráněn. Byl tak blízko obrácení! A přesto šel do pekla. Když přemýšlím o Herodovi, tak píseň, kterou zpíval pan Griffith vždy zchladí moji duši:

Téměř jsem přesvědčen, že věřit mám;
Téměř jsem přesvědčen, že Krista mám;
Téměř marně jsem vzal, téměř jsem zas selhal!
Smutný ten hořký žal, téměř ztracen!
   (“Almost Persuaded” by Philip P. Bliss, 1838-1876).

Téměř marně jsem vzal, téměř jsem zas selhal!
Smutný ten hořký žal. téměř ztracen.

Sága o Herodovi a Janu Křtiteli nám ukazuje několik velkých křesťanských pravd.

Za prvé - poselství záchrany tě vždy volá k tomu, abys se rozhodl. Pro nás slovo “rozhodnutí” vypadá špatně – jako v “decisionismu.” Ale “decisionismus” je špatný jen proto, že většina lidí se rozhoduje špatně! Herodes se mohl rozhodnout správně! Ale místo toho pořád váhal – a nikdy nestál za pravdou, kterou mu kázal Jan Křtitel. Ta nejvýznačnější věc v Janově kázání byla jeho výzva se rozhodnout. Kázal pokání a požadoval rozhodnutí od těch, kteří jej slyšeli kázat. Kázal tak mocně, že lidé vykřikovali: “Co tedy máme dělat?” (Lukáš 3:10). Když přišel Kristus, kázal stejným způsobem. Dal lidem jen dvě možnosti. Bylo to nebe nebo peklo, široká cesta do zničení nebo úzká cesta k životu. Dům na písku nebo dům na skále. Bůh nebo mamon. Lidé museli zaujmout stanovisko, buďto pro Krista nebo proti Němu. Kristovo kázání požadovalo, aby se lidé rozhodli pro Něj nebo proti Němu. Byl to stejný způsob, jak Petr kázal v den letnic. Petr požadoval, aby se lidé rozhodli. A lidé odpovídali: “Co máme dělat?” (Skutky 2:37). V poslední kapitole Skutků rozdělilo Pavlovo kázání lidi do dvou skupin. “Někteří se dali přesvědčit tím co jim říkal, jiní nevěřili” (Skutky 28:24). Museli se rozhodnout! A v každém probuzení napříč křesťanskými dějinami zbožní muži takto kázali. Ti, kteří je slyšeli, se museli rozhodnout!

V dnešní době slyšíváme jiný druh kázání. Nejsou dány žádné požadavky. Někteří kazatelé sladce volají lidi, aby byli uzdraveni. Někteří kazatelé říkají měkké a potěšující příběhy. A jiní kazatelé zase říkají suché biblické výklady bez vykupující krve. Kde je oheň? Kde je ta výzva? Není divu, že mladí lidé hromadně opouštějí naše církve! Většina dnešních kázání nestojí za nic – abychom citovali víceprezidenta Johna Nance Garnera (1933-1941) v jiném kontextu. Příběh Heroda a Jana Křtitele nám ukazuje naprostou bezcennost takového kázání. Připomíná nám to, že Kristus volá k rozhodnutí. Mimochodem, rozhodl jsi se? Ovlivnilo to tvůj život? Změnilo tě to?

Herodes “mu rád naslouchal.” Herodes měl rád tohoto kazatele. Dokonce ho rád slyšel kázat. Ale nemělo to na něj žádný vliv. Nikdy nemám rád, když mi lidé říkají, jak dobré kázání jsem kázal. Nemám z toho žádnou radost. Jen se raduji, když vidím někoho, kdo se rozhodl činit pokání ze svého hříchu a vrhl se na Ježíšovu milost. Jediná věc, která mi dělá radost je, když se někdo definitivně rozhodne důvěřovat Ježíši ve skutečném obrácení a změně života. To je testem toho, zda mé kázání bylo požehnáno Bohem! Není to v tom, jestli se ti to líbí. Není to v tom, jestli jsi tím dokonce vyrušen, ani o tom, jestli mě máš rád a líbí se ti mé kázání. Tím testem je toto: vedlo tě to k rozhodnutí, definitivnímu činu důvěřovat Kristu celým svým srdcem a celým svým životem? Jeden člověk řekl: “Co více oni chtějí?” Kristus chce celý tvůj život – celý!

Je něco smutného v životě lidí jako byl Herodes. On se už téměř rozhodl. On byl téměř přesvědčen, aby důvěřoval Kristu a stal se skutečným křesťanem. Jak smutní a patetičtí jsou lidé jako Herodes. Přijdeš do církve. Slyšíš nás kázat. A jsi emocionálně pohnut. Cítíš, že bys měl důvěřovat Ježíši. Říkáš, že mu chceš důvěřovat. Ale nikdy to neuděláš. Místo toho, abys důvěřoval Ježíši, díváš se na pocit, abys prověřil, že mu důvěřuješ. To se nikdy nestane! Nikdy! Nikdy! Proč ne? Jak bys snad mohl mít “pocit” že jsi Mu důvěřoval předtím, než jsi Mu začal důvěřovat? To je nesmysl! Jediná cesta, jak můžeš důvěřovat Ježíši je důvěřovat Jemu místo pocitů. Jsi jen jeden krok vzdálený od důvěry v Ježíše. Ale nikdy ten krok neuděláš. Jaký divný člověk to jsi. Přicházíš jednu neděli za druhou. Ale odmítáš důvěřovat Zachránci. Dokonce přijdeš za námi po bohoslužbě – ale nemáš žádnou touhu mu důvěřovat. Ptám se tě: “Dal jsi Mu svou důvěru?” Ty říkáš: “ne.” Ty říkáš “ne” docela silně – jako bys byl velmi jistý, že jsi to neudělal. Proč jsi tak jistý? Musí to být proto, že hledáš jeden nebo druhý pocit! To musí být ten důvod! Ale budu k tobě docela upřímný. Ten “pocit” který ty chceš, je démon! Ďábel mává před tvojí myslí démony. “Já musím mít ten pocit! Já to tak moc chci! Já nikdy nebudu spokojen bez toho démona cítění!” Když tě ďábel má pod svou kletbou a ty jsi tím uchvácen – on ti dá pocit! Ty pak budeš tím tak fascinovaný a okouzlený, že nebudeš nikdy zachráněn! Ten démon “pocitů” bude tvým sladkým srdcem, tvým milencem, tvým idolem. Když k tomu dojde, tak budeš pod tak silným, hypnotickým prokletím, že nebudeš nikdy schopen důvěřovat skutečnému Ježíši, tomu, který zemřel na kříži, aby tě zachránil! A ten démon “pocitů” tě stáhne dolů, upoutaného, zotročeného, do úplných útrob pekla. Já téměř slyším toho démona “pocitu” jak se ti směje! “Teď tě mám! Teď tě mám! Ty jsi nyní navěky mým otrokem v pekle!” Nesměj se. Milióny lidí si myslí, že mají Ducha svatého – když to co skutečně mají, je démon. Místo toho, aby byli naplněni Duchem, tak jsou posedlí démony! Já varuji každého z vás, kdo hledá pocity, abyste si ověřili, zda jste zachráněni – varuji vás! Zahráváte si s okultismem! Zahráváte si s ohněm! Zbavte se toho démona “pocitu” a vrhněte se na Ježíše, Božího syna, toho, který krvácel a zemřel na kříži, aby tě zachránil!

Existují jistí kazatelé, kteří se stanou zdroji zotročení. Znal jsem kazatele, kteří k sobě přitahovali lidi a slibovali jim záchranu, zatímco to, co oni dělali bylo docela démonické. přitahují své posluchače k sobě samým spíše než ke Kristu. V žádném případě neřadím Jana Křtitele do této kategorie.

Herodes dal Jana do vězení, protože jeho manželka Herodiada nenáviděla Jana za to, že ji nazval cizoložnicí. Bible říká, že “Herodes se bál Jana, protože věděl, že Jan je spravedlivý a svatý muž.” Viděl Jana jako svatého muže. Takže Herodes nakonec šel, aby viděl Jana znovu i ve vězení. V textu se píše, že “jej sledoval.” To znamená, že Herodes “jej uchovával v bezpečí.” Herodes věděl, že v Janovi je něco svatého a jiného. On “slyšel [Jana] radostně.” On byl jako mnoho lidí, kteří slaví světce. Oni vědí, že světec byl zbožnou osobou, jako Sv. Augustin. Mohou číst a rozjímat nad slovy světců, ale přitom nikdy nevloží důvěru v Krista, i když lidé jako Augustinus jim to říkají. Myslím si, že Herodes se díval na Jana tak jako katolíci se dívají na světce. “On jej slyšel radostně.” Ale to mu nepomohlo!

Herodes chtěl jít dolů do vězení, aby navštívil Jana. Věděl, že to rozzlobí jeho manželku. Přesto pokračoval a šel tam. Cítil se tam být tažen. Cítil, že jej tam něco táhne, něco neodolatelného. Když šel, aby slyšel Jana, “slyšel jej radostně.” Duch svatý jej táhl, aby slyšel proroka. Jsou mnozí lidé, kteří přišli do církve ze stejného důvodu. Jsou rádi v církvi, i když je kázání odsuzuje. Ale oni se nepodvolují Kristu. Herodes došel téměř do bodu obrácení. Ale nikdy se neobrátil. A proč Herodes později usekl hlavu Jana Křtitele? Jak můžeme rozumět tomuto muži, Herodovi?

Během kázání Jana Herodes cítil Boží přítomnost a moc. Věděl, že Jan má pravdu. Přesto se nepodvolil Kristu. Rozuměl tomu, o čem Jan kázal. Ale nezačal důvěřovat Kristu. Pořád se dozvídal více, ale nikdy se nerozhodl definitivně důvěřovat Ježíši. Nechtěl změnit svůj život. Musel by se oddělit od té zlé ženy Herodiady. Musel by změnit věci ve svém životě. Mnozí východní mladí lidé jsou takovíto. Jejich rodiče je nechají chodit do naší církve, ale zcela nesouhlasí s tím, co kážeme. Myslí si, že jsme příliš přísní, přitom jejich děti přicházejí do naší církve. Je to o vás pravda? Myslí si vaši rodiče, že jsme příliš přísní? Nechají vás jít, ale kritizují nás, když s vámi mluví. Říkají ti, abys netrávil tolik času v církvi. Říkají věci jako: “Musíš tam trávit tolik času?” Takže jsi rozpolcený mezi svými rodiči a touto církví. Víš, že máme pravdu, ale chceš udělat radost svým rodičům. Obáváš se s námi zaujmout stanovisko proti svým nekřesťanským rodičům. Oni zapomínají na to, co Ježíš řekl: “Kdo má rád otce nebo matku více než mne, není mne hoden” (Matouš 10:37). Herodes chtěl být křesťanem, ale také chtěl udělat radost Herodiadě. Bible říká: “Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí” (Jakub 1:8). Dr. Charles C. Ryrie řekl: “Nerozhodný člověk [je] člověk rozdělené věrnosti” (Ryrie Study Bible). Není to právě to, co bylo špatné na Herodovi? Chtěl být křesťanem, přitom se však chtěl zavděčit Herodiadě. Měl rozdvojenou mysl. Proto se nemohl stát skutečným křesťanem.

Nedávno jsme měli takovouto dívku z Orientu. Chtěla se zavděčit svým nekřesťanským rodičům, ale také chtěla být křesťankou. Byla rozpolcena, dokud neuviděla, že musí zcela přijít k Ježíši. Rozhodla se jít proti svým rodičům a přijít zcela k Ježíši. V okamžiku, kdy to udělala, tak se skutečně obrátila. Rozhodla se udělat Ježíše Pánem svého života. Odešel všechen zmatek a ona je nyní milou křesťankou. Ale Herodes se nerozhodl mezi Janem Křtitelem a Herodiadou. Proto se nikdy nestal skutečným křesťanem. Zemřel a šel do pekla. Bible říká: “Vyberte si dnes, komu budete sloužit” (Jozue 24:15). Musíte si vybrat mezi svými ztracenými rodiči a Kristem. Musíte si vybrat mezi svými ztracenými přáteli a Kristem. Není jiné cesty, jak být zachráněn a dát pravdivé svědectví o Kristu. Nepotácejte se tam a zpět jako Herodes. Vyberte si Krista a církev. Jednoznačně se rozhodněte. “Vyberte si dnes, komu chcete sloužit.” “Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí” (Jakub 1:8). Ježíš řekl: “Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden” (Matouš 10:37).

Herodes šel, aby slyšel Jana kázat a “když jej slyšel, dělal hodně věcí.” Ano, dělal hodně věcí. Ano, všechno možné, jen ne tu jednu věc, která je nejdůležitější. Není pochyb o tom, že se vzdal jistých hříchů. Ano, “dělal hodně věcí,” ale nikdy neudělal tu jednu věc, kterou po něm Jan žádal. Nikdy nedal důvěru Kristu! Copak toto není důvod, že i ty jsi také téměř křesťanem? Téměř, ale stále ztracený! “Hodně věcí” nestačí. Jedna mladá žena řekla: “Co více po mně chtějí?” Ale měla říci: “Co více po mně chce Bůh?’ Toto kázání původně kázal Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Lloyd-Jones řekl: “Co je to, co tě drží zpět? Zkoumej sebe sama. Buď moudrý a nech to být! ‘Hodně věcí’ [nestačí]. Bůh chce tvé celkové poddání, nikoliv [pouhé] vzdání se jistých hříchů, ale tvoji celou vůli,” tvůj celý život musí být dán Kristu! (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., “Missing the Mark”).

Už jen jednu další věc chci říci. Ve verši 24 Herodiada řekla své dceři, aby požádala o hlavu Jana Křtitele. Herodovi to bylo líto, ale “kvůli těm spolustolovníkům ji nechtěl odmítnout” (Marek 6:26). Oh, zde to máme – starost o vlastní pověst a dobré mínění druhých. Ve svém srdci věděl, že tito lidé nemají pravdu. Na druhou stranu obdivoval Jana a věděl, že ten má pravdu. Přesto se přiklonil k hříšníkům a odmítl Janovo kázání. Vzdal se věčné záchrany a šel do pekla jednoduše proto, že se obával toho, co by si o něm tito lidé mysleli. Oh, šílenství toho všeho! I kdyby se celý svět smál a dělal si z vás legraci, i když celá vaše rodina se shoduje na tom, že jste se stal náboženským fanatikem, i když každý vás nazývá bláznem, copak na tom záleží – pokud jste přijati Bohem? Neboť jen On sám je soudcem!

Dělej to, co ti Bůh říká. Důvěřuj Ježíši, Jeho synu. A ukaž své rodině a přátelům a celému světu, že jsi se odvrátil od tohoto hnusného světa – a že zcela dáváš svůj celý život Ježíši Kristu!

Jakmile zjistíš, že Kristus je ten správný a pravdivý, nikdy nebudeš mít pokoj do té doby, než dáš sebe sama zcela Jemu. Ubohý Herodes! Jak hrozný byl jeho život poté, co sťal hlavu Jana! Jan strašil a mučil jeho svědomí. Když Herodes slyšel o Ježíši, tak si myslel, že to byl Jan, vzkříšený z mrtvých. Jan strašil a mučil jeho sny v noci! Zdálo se mu o míse, která se k němu přibližovala a ležela na ní Janova hlava. I když odmítáš pravdu, tak s tím nejsi vypořádán. Bude tě to navěky strašit a mučit. Nedá ti to žádný odpočinek nebo pokoj. Herodovi se zdály divoké noční sny o Janovi – “Oh, Jane, proč jsem tě neposlouchal? Oh, Jane, proč jsem odhodil pryč svoji duši? Oh, Jane, proč jsem se tak obával toho, co by si o mně mysleli? Oh, Jane, jaký jsem to byl blázen.”

Představ si Herodův život poté, co nechal setnout Janovu hlavu. Tak bude vypadat tvůj život, a dokonce ještě hůře, pokud se nerozhodneš opustit svět a důvěřovat Ježíši Kristu a dát mu sebe sama. Neobávám se toho, že jsem zodpovědný za to, že jsem tě vyděsil. Rozhodně tě chci zastrašit. Pokud tě ohromná láska Ježíše Krista nepřitáhne, udělám vše co mohu, abych tě vyděsil horory věčnosti bez Krista. Věčná vina, věčná bída, nevýslovné mučení. To je to, co čeká na všechny z vás, kteří selhali v tom, aby vše opustili a z celého srdce objali Krista. Kéž tě Kristus zachrání ze tvého hříchu, na což On čeká. Přijď ke Kristu vírou a důvěřuj Mu ať se děje cokoliv – a budeš zachráněn. Není jiné cesty. Amen. Johne Cagane, prosím přijďte a veďte nás v modlitbě za někoho, kdo by chtěl celý svůj život odevzdat Ježíši.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Almost Persuaded” (od Philip P. Bliss, 1838-1876).