Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
A. W. TOZER O PROBUZENÍ

A. W. TOZER ON REVIVAL
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Lekce vyučovaná v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle odpoledne, 9. května 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 9, 2021

Píseň zpívaná před lekcí: “Fill All My Vision”
   (od Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


Prosím nalistujte se mnou Jozue 7:12. Prosím postavte se, když to budu číst.

“Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli klatbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymýtíte to, co propadlo klatbě” (Jozue 7:12).

Posaďte se prosím. Izraelci byli dosud velmi úspěšní ve svých vítězstvích nad nevěřícími. Jeden člověk mezi nimi však ukradl věci těm, které porazili. A nyní se Bůh rozzlobil na církev v divočině. Jediný muž jménem Achan způsobil, že Bůh nechtěl už svému lidu pomáhat tak, jako v minulosti. Dr. Scofield velmi dobře řekl:

“Celý případ je poškozen hříchem, zanedbáním nebo neduchovností jednoho věřícího” (spodní poznámka na straně 266).

Můžeme strávit hodiny času tím, že budeme žádat Boha, aby poslal probuzení zatímco pokračujeme v překračování Jeho zákonů a slepě přehlížíme Boží požadavky. Bůh řekl Jozuovi:

“Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymýtíte to, co propadlo klatbě” (Jozue 7:12).

Když je člověk z katolického prostředí usvědčen z hříchu, tak to chce vyznat. Ale takové vyznání nebývá často dobré. Otočte na Přísloví 28:13. Postavte se a nahlas to čtěte.

“Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.” (Přísloví 28:13).

Můžete se posadit. Vyznání bez opuštění je horší než vůbec žádné vyznání. Proč? Protože to vůbec nepomůže vzpurnému člověku!

Otočte na Jana 14:21.

“Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.” (Jan 14:21).

Nyní otočte na Jana 14:15:

“Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.”

Kroky k probuzení dle Dr. Tozera

(1) Buď nespokojen sám se sebou. Nastav svoji tvář směrem k proměně svého života.

(2) Dej sám sebe do cesty požehnání. Toužit po probuzení a současně zanedbávat osobní modlitbu znamená přát si jednu cestu a jít druhou.

(3) Udělej celkové pokání. Nespěchej s tím.

(4) Kdykoliv je to možné, navrať se do původního stavu.

(5) Buď vážně smýšlející. Vypni svoji televizi. Musí dojít k radikální změně ve tvých zvycích, nebo nebude žádné zlepšení tvého duchovního života.

(6) Omez své zájmy. Tvé srdce se stane probuzeným, když se zavře světu a hříchu a otevře Kristu.

(7) Odmítni “vyhasnutí.” Buď k dispozici svému pastorovi a udělej cokoliv, o co jsi žádán. Uč se poslouchat.

(8) Začni svědčit. Vezmi někoho s sebou na nedělní bohoslužby.

(9) Pomalu čti Bibli. Když velký učenec Dr. Samuel Johnson navštívil anglického krále, tak ti dva muži jen chvíli seděli v tichu. Nakonec král řekl Dr. Johnsonovi: “Myslím si, že jsi přečetl velký kus” “Ano, Pane,” řekl Dr. Johnson, “ale myslím si, že mnohem více.”

(10) Věř v Boha. Začni očekávat. Dívej se na Boha. On je na tvé straně. On tě nezklame.


Bůh ví, jak zoufale potřebuje tvá církev probuzení. A to může přijít jen skrze probuzené lidi jako jsi ty.

Chci, abys si odnesl s sebou tuto lekci. Dělej to, co řekl Dr. Tozer o probuzení. Probuď sám sebe a Bůh tě použije, abys pomohl druhým, aby zakusili opravdové probuzení. Postav se a zpívej tuto píseň:

Naplňuj všechna vidění má, modlím se, Pane. Že Ježíše uzřím ať dnes se stane.
   Ač údolím strasti vodíš mne Ty sám, kolem sebe tvou nevadnoucí slávu mám.
Naplňuj všechna vidění má, Spasiteli, Boží tváři dokud Tvou slávou můj duch nezazáří.
   Naplň všechna vidění má, ať každý zří, že se tvůj svatý obraz ve mně zrcadlí.

Naplňuj všechna vidění má, touhy plň mi. Uchovej mne k Své slávě, duši inspiruj mi
   dokonalostí Svou a láskou svatou Tvou. Ať světlo shora je pro stezku mou záplavou.
Naplňuj všechna vidění má, Spasiteli, Boží tváři dokud Tvou slávou můj duch nezazáří.
   Naplň všechna vidění má, ať každý zří, že se tvůj svatý obraz ve mně zrcadlí.

Naplňuj všechna vidění má, z hříchu nenech nic. Zaštiť moudrost zářící zevnitř.
   Nech mne zřít tvář tvou požehnanou. Svou nekonečnou milostí upokoj duši mou.
Naplňuj všechna vidění má, Spasiteli, Boží tváři, dokud Tvou slávou můj duch nezazáří.
   Naplň všechna vidění má, ať každý zří, že se tvůj obraz ve mně zrcadlí.
(“Fill All My Vision” od Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.