Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZBRANĚ NAŠEHO BOJE

THE WEAPONS OF OUR WARFARE
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, January 7, 2017
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
Sobota večer, 7. ledna 2017

“Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění” (II. Korintským 10:4).


Moji přátelé, jsme ve válce. Není to taková válka, o které mluví svět. Není to válka s muslimskými extrémisty. Není to válka mezi národy. Je to jiný druh války. Je to válka daleko větší. Nemůžeme vyhrát tuto válku se zbraněmi nebo ručními granáty a bombami. Naši dědečkové s těmito zbraněmi vedli válku proti Hitlerovi. Vyhráli II. Světovou válku, jak to Churchill pronesl: s “krví, dřinou, potem a slzami.” Vyhráli to proti ohromné nepřízni. Hitlerova armáda byla silnější než spojené síly Anglie a Ameriky. Kdyby vyhrál Hitler, tak by vyhladil náš způsob života. Ukončil by dlouhou historii západního světa. Nyní bychom žili ve stavu hrozné destrukce a devastace – jako vybombardované odpadkové smetiště. Díky Bohu za Churchilla, Roosevelta a naše spojené armády vojáků, kteří zničili tyranskou nadvládu krutého muže Adolfa Hitlera a jeho nacistické válečné mašinerie.

Na tuto válku mám jen matnou vzpomínku. Vrylo se to do mého dětského mozku zvukem sirén a strachem. Ale náš text k nám mluví o jiném druhu války. Není to válka proti nepřátelům těla a krve. Je to daleko zákeřnější válka, boj nikoli proti tělu a krvi, ale proti daleko větším mocnostem, než si většina lidí představuje. Je to válka proti satanovi a jeho davu démonských sil.

Apoštol Pavel to zjednodušuje. Říká: “Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla” – “Zbraně našeho boje nejsou tělesné” (II. Korintským 10:3). Jsme jen lidi. Nemůžeme porazit tohoto nepřítele lidskými prostředky. Žádný politik, žádný generál nebo nejvyšší velitel – žádný Donald Trump, žádný člověk nemůže vyhrát tuto válku, která je nehorší ze všech.

“Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění” (II. Korintským 10:4).

I. Za prvé – musíme si uvědomit, že jsme ve válce.

Průměrný člověk si ani neuvědomuje, že tento boj probíhá. Hraje si jako dítě na svém malém mobilním telefonu. Kouří svoji marihuanu a nikdy nepřemýšlí o zlu, které to způsobuje. Jde hrát sexuální hry s cizoložnicemi a úchylnými muži. Pro něj je, jak to Dr. Tozer tak správně řekl: “Svět je dětské hřiště spíše než bitevní pole.”

Naše církve také hrají hry různého druhu. Naši zaslepení kazatelé ukončují své nedělní večerní bohoslužby. Nikdy nepřemýšlí o mladých, kteří pak nejdou nikam jinam, než do temnoty hříchu nedělních nocí. To pro tyto mdlé kazatele nic neznamená. Vyberou o nedělích ráno všechny peníze, které mohou – tak mají v neděli večer spoustu času se dívat na televizi nebo se uzavřít ve svých pokojích, aby se bezostyšně dívali na pornografii, na které jsou závislí. Dokonce kdysi velký moodyho biblický institut nyní dovoluje požívání alkoholu a tabáku na své fakultě a pro zaměstnance. Biola University udělala minulý rok podobné rozhodnutí (Don Boys, Ph.D., December 26, 2016). Moje žena a já jsme byli šokováni, když se servírovalo pivo a víno a lidé tancovali na svatební hostině pastorova syna v církvi, kterou jsem před roky založil. “Pivo, Bible a bratrství” studujte knihu Ricka Warrena v církvi v Oxfordu, Connecticutu. Takové události se dějí v církvích napříč Amerikou (Boys, ibid.).

O nedělích ráno téměř hodinu je hrána divoká hudba v mnoha z naších církví – následuje patnáctiminutové suché a zaprášené “vyučování” - verš od verše neobsahující žádné evangelium nebo zmínku o Kristu, nejsou evangelizací přivedeni žádní ztracení lidé, žádná zmínka o tom, jak může být ztracený hříšník zachráněn! Ano, probíhá zde velká bitva, zatímco tito církevníci jsou vůči tomu zcela slepí, když hrají své malé hry a myslí si, že jsou opravdoví křesťané. Nikdy nepřijdou na modlitební setkání. Nikdy nepřivedou ztracené duše, aby slyšely kázané evangelium. “Vyjděme od nich.” Nikdy se nepřipoj k takové církvi. Pokud jsi se již k takové připojil, uteč od ní, jak Lot utíkal ze Sodomy ve dni soudu.

Jsem starý a šedivý. Jednoho dne tu nebudu. Ale navrhuji vám všem, kteří se setkáváte v naší církvi, abyste se nikdy nepoddali takovému šílenství. Nikdy se nepoddejte takové světské hlouposti. Nikdy se nepoddejte! Nikdy! Nikdy! Nikdy. Nikdy se nezřekněte starých refrénů probuzení minulosti. Nikdy se nezřekněte té majestátní staré písně, kterou pan Griffith před chvílí zpíval! Je to číslo 10 na našich lístcích s písněmi. Je to “Onward, Christian Soldiers.” Postavte se a zpívejte – nahlas a zřetelně!

Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje,
   Ježíšův kříž ať vás vždy předejde;
Na nepřítele nás král Kristus vede;
   S jeho prapory do boje vpřed jdeme.
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje.
   Ježíšův kříž ať vás vždy předejde.

Jako mocné vojsko Boží církev jde;
   Bratři, kroky svatých následujeme.
Nejsme rozděleni, jedno tělo jsme,
   V naději i v učení i v dobrotě.
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje,
   Ježíšův kříž ať vás vždy předejde.

Moc i s trůnem zaniká, pomíjí vláda,
   Ale církev Ježíše přetrvává;
Brány pekla nikdy církev nezničí;
   My máme Kristův slib – a ten neskončí.
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje,
   Ježíšův kříž ať váš vždy předejde.
(“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Můžete se posadit.

“Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění” (II. Korintským 10:4).

Zbraně našeho boje nejsou tělesné, žádné lidské zbraně. Jsou to nadpřirozené zbraně. Musí to být nadpřirozené zbraně, protože bojujeme proti nadpřirozeným silám. Bojujeme proti satanovi a jeho démonům. Bojujeme “proti ďáblovým nástrahám” (Efezským 6:11). My křesťané bojujeme proti ďáblovým úkladům. Bojujeme proti prostředkům a falešným myšlenkám a zvrhlému myšlení, které ďábel dá do myslí těch, kteří nejsou obráceni. V Bibli se píše: “Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti…vládám přítomné temnoty, proti duchovním silám zla…” (Efezským 6:12 B 21). Musíme bojovat proti ďáblu a proti démonům. Musíme bojovat proti démonům za každou ztracenou duši, kterou přivedeme do církve. On je nepustí bez boje.

Pokud ještě nejsi zachráněn, tak ve tvé mysli právě teď pracují démoni! Ďábel právě nyní pracuje. Ďábel dává svoje intriky a úklady do tvé mysli právě nyní, když mluvím. Ďábel je “duch, působící dosud v těch, kteří vzdorují Bohu” (Efezským 2:2 NIV). V Bibli se píše, že ďábel “nyní pracuje” ve tvé mysli a srdci.

Poslechni si, co řekla dívka jménem Julie předtím, než byla zachráněna. “Dr. Hymers mi řekl, že jsem ztracena. Nechtěla jsem ani pomyslet přijít do církve.” Byl to ďábel v její mysli a srdci. Někteří z vás jste právě nyní podváděni ďáblem. Říkám vám, že jste ztraceni, ale nechcete to slyšet. Nechcete slyšet, že jste ztracen, protože nasloucháte satanovým myšlenkám, myšlenkám ďábla. Julie řekla: “Myslela jsem, že jsem dobrá a to bylo vše, co jsem potřebovala ve svém životě.” Byla v církvi celý svůj život a nestačilo to? Proč mi Dr. Hymers říká, že jsem ztracena? Byla jsem dobrým člověkem. “Byla jsem pyšná na to, že jsem nedělala věci, které dělali jiné děti a byla jsem …pyšná sama v sobě, když jsem si myslela, že se mnou není nic špatně.” To byl ďábel, který se usadil v jejím srdci.

Myslíte si to také? Myslíte si, že jste dost dobří? V Bibli se píše, že ďábel “nyní pracuje v dětech neposlušnosti.” Ďábel nyní pracuje ve vás! Ve vaší mysli a ve vašem srdci!

Julie řekla: “Byla jsem tak dobrá, jak jsem mohla být. Co více chtějí?...Před každým kázáním jsem úzkostlivá. Každý jednotlivý den v týdnu jsem se cítila znepokojená.” Ďábel v ní pracoval a říkal jí, že je dobrá. Říkal jí, že nepotřebuje být zachráněna. Říkal jí, že je dobrým člověkem. Říkal jí, že jiní lidé jsou hříšnější než ona. Oni potřebovali být zachráněni. Ale ne ona! To bylo od ďábla. Byla otrokem ďábla. Byla připoutána k ďáblu, připoutána k němu, protože věřila jeho lži, že je dost dobrá, že jiní potřebují být očištěni krví Krista. Ale ne ona. Konec konců chodila do církve každou neděli. Četla Bibli a modlila se. “Co více chtějí?” A Julie neměla ráda, když jsem jí říkal, že je ztracena. Ztracena bez očišťující krve Ježíše. Ale neodolatelnou Boží milostí byla znovu a znovu přitahována zpět do naší církve. Přitahována zpět, aby slyšela evangelium milosti k těm, které On si vybral k záchraně.

Proč by jinak stále přicházela zpět? Přítelkyně, kterou přivedla s sebou do naší církve byla tak zklamána, když jsem jí řekl, že potřebuje jít do zpovědní místnosti, že se už nikdy nevrátila. Tato dívka poslechla ďábla a vrátila se zpět do své staré církve, církve, kde jí nikdo nikdy neřekl, že je ztracena. Tato další dívka poslechla ďábla a utekla z této církve, protože mě nechtěla slyšet kázat proti jejímu hříchu. Juliin otec mi řekl, jaký byl hřích této dívky. Byl to špinavý hřích a ona se ho nechtěla vzdát. Utekla od pravdy a možná nikdy nebude zachráněna – protože poslouchala svého mistra otrokáře - ďábla.

V této místnosti jsou lidé jako ona. Jste svázání ďáblem. Milujete svůj hřích. Milujete svoji pornografii. Milujete svoji špinavost. Milujete způsob, kterým působíte vevnitř. Pokud si to neuvědomíte, sami sebe jste učinili otroky ďábla!

Ale nejhorší hřích, který máte je to, že odmítáte Ježíše. On vás chce zachránit a očistit od hříchu Svojí krví. Ale vy ve své mysli zatlačujete všechny myšlenky na Ježíše a pokračujete ve svém hříchu.

II. Za druhé – zbraně našeho boje.

V našem textu se píše: “Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění.” Zbraně, které používáme proti ďáblu jsou primárně modlitba a Boží zákon, zákon, který říká, že jsi ztracený hříšník. Zákon říká, že jsi hříšný. Naše modlitby způsobují, že sestupuje Duch svatý, aby tě usvědčil ze tvého hříchu.

Proto se musíme modlit celým svým srdcem za ztracené, aby byli usvědčeni ze svého hříchu. Dnes večer jsou zde lidé, kteří nebudou zachráněni, pokud se nebudeme modlit. Pokud se za ně nebudeme modlit s velkou smělostí a slzami. Jen když se modlíme v slzách, tak uvidíme ztracené hříšníky, jak přicházejí k usvědčení z hříchu. Modlitby bez slz jsou zřídka zodpovězeny. Musíme se modlit tak, jak se modlil Izaiáš:

“Ó bys protrhl nebesa a sestoupil, aby se od přítomnosti tvé hory rozplynouti musily” (Izaiáš 64:1).

Musíme se modlit tak, jak jsme se nikdy předtím nemodlili, aby sestoupil Boží duch a usvědčil ztracené lidi z jejich hříchu. Aby je usvědčil ze hříchu sledování pornografie. Aby je usvědčil ze hříchu nenávidění rodičů. Aby je usvědčil ze hříchu pýchy. Aby je usvědčil z hříchu odmítání Ježíše.

A musíme jim kázat zákon. Modlitba a kázání zákona jsou hlavními zbraněmi našeho boje proti ďáblu. A já jsem neděli co neděli tento zákon kázal Julii. Řekla: “Bylo to téměř, jako by Dr. Hymers začal kázat přímo proti mému hříchu. Kázal o tom, jak jsou hříšné děti, které se obrátí proti svým rodičům a já jsem se rozbrečela. To byl [hřích] ohledně kterého se mnou začal Bůh jednat. Byla jsem [opravdu] hrozné dítě, zvláště pro mé rodiče. Duch svatý mi ukázal, že jsem opravdu nebyla dobrým člověkem. Opravdu jsem nebyla dobrým člověkem. Nebyla jsem opravdu tak dobrá, jak mě lidé viděli a jaká jsem si sama myslela, že jsem. Byla jsem hrozným člověkem a byla jsem sobecká a velmi pyšná a sama jsem se za sebe styděla, za to, kým jsem byla hluboko uvnitř. Zoufale jsem potřebovala odpuštění, a přesto jsem se cítila, že si to tak nezasloužím. Cítila jsem se hříšná a špatná. Jak by někdo mohl odpustit takovému hříšníkovi, jako jsem já?” Zbraně modlitby a kázání zákona zabíjely ďáblovu moc nad ní. “Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění” (II. Korintským 10:4). Opevnění satana jsou tak mocná. Jsou to pevnosti ve tvém srdci, které tě drží ve vězení satana. Potřebuje to Boží moc, aby byly strženy zdi satanova vězení a byl jsi osvobozen.

Láme moc zrušeného hříchu,
   Osvobozuje vězně.
Jeho krev očistí bídné,
   Dostupná je i pro mne.
(“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788).

Co je tvoje pevnost? Co tě drží zavřeného v ďáblově vězení? Je to pornografie? Jsou to drogy? Je to myšlenka, že jsi dost dobrý, myšlenka, že nepotřebuješ být obrácena, protože chodíš do církve, čteš Bibli a modlíš se? Je to způsob, jakým způsobem tě ďábel drží zavřeného v jeho pevnosti – v jeho vězení?

Díky Bohu, že naši lidé se za Julii velmi modlili, aby byla osvobozena! Díky Bohu, že jsem kázal zákon a řekl jsem jí v každém kázání, že je ztracena.

“Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění” (II. Korintským 10:4).

Po jednom z mých kázání za mnou Julie přišla. Řekla: “Dr. Hymers mi řekl, že Ježíš umíral na kříži na mém místě a tento [Boží] soud padl na Něj, aby nepadl na mě. Nyní jsem věděla, proč jsem potřebovala Ježíše a Jeho krev…Potřebovala jsem Ježíše, aby mé hříchy mohly být zcela smyty [Jeho krví]. Dr. Hymers mi řekl, že Ježíš mě miloval a že Ježíš by mě zachránil nehledě na to, jaký hřích byl v mém životě. Řekl mi, abych důvěřovala Ježíši. Už jsem to nemohla vydržet. Moje tvář se pokryla slzami a byla jsem připravena důvěřovat Kristu…Poklekla jsem na kolena a dala důvěru v Krista. Dala jsem důvěru do Krista, nikoliv do mé dobroty. Dala jsem svoji důvěru do Krista a Jeho krve…Už jsem více nespoléhala na to, jak dobrá jsem mohla být a vzdala jsem se své pýchy. Dala jsem důvěru v Ježíše a On mě zachránil!”

Jaké úžasné svědectví! Nyní je Julie zachráněna a je mojí přítelkyní! Opravdu věřím, že je nyní křesťankou - říká Dr. Cagan. A v blízké budoucnosti ji pokřtím.

Mluvila k tobě dnes večer její slova? Cítil jsi, jak jsi hříšný? Spatřil jsi svoji vlastní potřebu důvěřovat Ježíši a být očištěn z každého svého hříchu krví, kterou On prolil na kříži? Ježíš tě tak velmi miluje. Půjdeš dolů a budeš se mnou a Johnem Caganem a Dr. Caganem mluvit o důvěře Ježíši? Zatímco všichni ostatní jdou nahoru, aby měli jídlo, sestoupíš sem dolů a dovolíš nám ti poradit a modlit se s tebou? Pokud potřebuješ jít na záchod, tak běž a potom se sem vrať – nebo hned přijď sem, zatímco budeme zpívat. Bůh požehnej to jídlo a požehnej každého člověka, který vloží dnes večer svoji důvěru do Ježíše! Amen!

Postavte se a zpívejme píseň číslo jedenáct z vašich lístků s písněmi. Zpívejte “Fill All My Vision.” Je to číslo jedenáct na vašich lístcích s písněmi. Zatímco budeme zpívat tak pojďte sem dolů tak, abych vám mohl dělat poradce a modlit se za vás.

Naplň, Spasiteli, mé vize,
   kéž vidím dnes Ježíše pouze;
Ačkoli údolím vedeš mne,
   Tvá nehynoucí sláva je kol mne.
Naplň, Spasiteli, mé vize,
   dokud Tvou slávou duch můj bude hořet.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   na mně odlesk Tvůj svatý.

Naplň mé vize, ať žádný hřích
   Nezastíní záři v ledvích mých.
Vidět Tvoji tvář dovol mi,
   kochat se tvou nekončící milostí.
Naplň, Spasiteli, mé vize,
   dokud Tvou slávou duch můj bude hořet.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   na mně odlesk Tvůj svatý.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním od pana Johna Samuele Cagana: II. Korintským 10:3-5.
Sólová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924;
stanzas and chorus, verses 1, 2 and 3).


NÁSTIN Z

ZBRANĚ NAŠEHO BOJE

THE WEAPONS OF OUR WARFARE

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění” (II. Korintským 10:4).

(II. Korintským 10:3)

I.   Za prvé – musíme si uvědomit, že jsme ve válce, Efeyským 6:11, 12;
Efezským 2:2.

II.  Za druhé – zbraně našeho boje, Izaiáš 64:1.