Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KAIP PAŽINTI DIEVO VALIĄ

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2016 m. gegužės 15 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 15, 2016

„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.“ (Jokūbo 1, 22)


A. W. Pinkas (1886-1952) teigė: „Yra daug Dievo Žodžio „klausytojų“, nuolatinių klausytojų, abejingų klausytojų, susidomėjusių klausytojų, tačiau niekas iš to, ką jie girdi, nekeičia jų gyvenimo – tai, ką jie girdi, nedaro jokios įtakos jų gyvenime. Dievas sako, kad tie, kurie nėra Žodžio vykdytojai, apgaudinėja patys save! Jei nėra didėjančio Dievo Žodžio klausytojų paklusnumo, tuomet didėjantis žinojimas tik padidins artėjantį pasmerkimą (...) Dievas yra mums davęs Savo Žodį (...) su tikslu nukreipti mus – duoti mums pažinimo iš to, ko Jis iš mūsų reikalauja“ (Arthuras W. Pinkas, “The Scriptures and Obedience“ knygoje Profiting From the Word, Free Grace Broadcaster, Summer 2015, pages 1, 2).

„Dievas mums yra davęs Savo Žodį (...) su tikslu nukreipti mus.“ Aš visiškai sutinku su p. Pinku. Būtent to buvau mokomas dar prieš savo atsivertimą. Baptistų bažnyčia, kurią lankiau Huntingtono Parke dar būdamas paauglys, klydo dėl kelių dalykų, tačiau tikrai ne dėl šito. Aš buvau mokomas, kad Dievas kalba mums ir rodo save tik per Raštus. Aš išmokau neieškoti Dievo valios remdamasis jausmais ar patyrimais. Ypač šito išmokau iš savo pastoriaus dr. Timothy Lino ir iš dr. J. Vernono McGee. Iš Dievo malonės aš galiu pasakyti kartu su psalmių autoriumi: „Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui“ (Psalmių 119, 105). Patarlių 6, 22 taip sako apie Dievo Žodį: „Tau einant, jie lydės tave, tau atsigulus, jie saugos tave, tau pabudus, jie kalbės su tavimi.“ Štai kodėl mūsų šios dienos tekstas teigia: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“ (Jokūbo 1, 22). Ši eilutė sako mums, kaip mes galime pažinti Dievo valią.

I. Pirma, tekstas sako apie tuos, kurie apgaudinėja patys save dėl Dievo valios.

Aš komentuoju antrąją eilutės dalį: „apgaudinėjantys patys save“. Tie, kurie atsisako vykdyti žodį, bus apgauti. Jie niekuomet nesužinos Dievo valios jų gyvenimams. Tai šiandien labai paplitę tarp žmonių bažnyčiose. Jie yra apgauti ir negali sužinoti Dievo valios jų gyvenimams.

Jie užmiršo, kad velnias yra didis melagis. Biblija mums sako, kad šėtonas apgavo tautas, gyvenančias šiame pasaulyje (Apreiškimo 20, 3). Jis yra vadinamas „Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį“ (Apreiškimo 12, 9). „Šėtonas“ reiškia „priešininkas“ arba „priešas“. Jis „apgaudinėja pasaulį“. Graikiškas žodis, verčiamas kaip „apgavikas“, yra „planaō“. Šis žodis reiškia „nuvesti į šalį“, „suvilioti“, „suklaidinti“, „sugundyti ir nuvesti į šalį“. Būtent tai šėtonas ir padarė pačioje pradžioje. Jis apgavo mūsų pirmuosius tėvus, nuvesdamas juos į šalį, sugundydamas juos valgyti vaisių nuo uždrausto medžio Edeno sode. Daugelis krikščionių šiandien galvoja, kad jie žino Dievo valią jų gyvenimams. Tačiau iš tiesų jie yra suklaidinti šėtono. Daugelis galvoja, kad juos veda Šventoji Dvasia, tačiau iš tiesų juos veda velnias. Niekuomet to neužmirškite. Apaštalas Petras kalbėjo krikščionims ir juos įspėjo: „Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias (…) slankioja aplinkui (…) tykodamas kurį nors praryti“ (1 Petro 5, 8). Dr. McGee pasakė: „Aš nemanau, kad jūs galite pasipriešinti velniui patys (...) jums reikia kitų tikinčiųjų, kurie stovėtų su jumis“ (Thru the Bible; pastaba prie 1 Petro 5, 9). Manau, kad jis yra teisus. Velnias sugundys jus ir nuves į šalį, jei stovėsite vienas, arba jei turėsite artimą draugystę su neišgelbėtu asmeniu, net jeigu jis būtų jūsų tikras brolis ar sesuo. Biblija sako:

„Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus.“ (Patarlių 13, 20)

Geras yra Scolfieldo komentaras, apibūdinantis „kvailį“: „Žodis „kvailys“ Rašte niekada nėra naudojamas apibūdinti protiškai atsilikusio asmens, jis naudojamas kalbant apie arogantišką ir savimi pasitikintį asmenį, kuris gyvena taip, tarsi nebūtų Dievo“. Išdidus žmogus yra kvailys, net jei jis lanko bažnyčią. Įsitikinkite, kad draugaujate su išmintingais, o ne su kvailiais! Kvailius velnias panaudos, kad nuvestų jus į šalį nuo Dievo valios.

Jūs taip pat galite būti apgauti netikrų krikščionių. Tai ypač aiški tiesa paskutinėmis dienomis. Biblija sako:

„Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn (atšals), klaidindami ir klysdami.“ (2 Timotiejui 3,13)

Netikri krikščionys tikrai jus apgaus ir nuves į šalį. Atsakymas į 2 Timotiejui 3, 13 yra 14-oje ir 15-oje eilutėse. Dievo Žodis yra patikimas vadovas šiomis paskutinėmis dienomis. Laikykis išvien su tais, kurie paklūsta Biblijai. Neklausyk tų, kurie yra suklaidinti ir klaidina kitus.

Jūs taip pat galite būti apgauti taip vadinamo Šventosios Dvasios „vedimo“. Tai pagrindiniai spąstai naujiesiems evangelikams. Jie yra mokomi, kad kiekviena mintis, kuri ateina į jų galvas, yra Šventosios Dvasios „vedimas“. Jų rate apie tai yra daug kalbama. Jie sako: „Dievas vedė mane padaryti taip“ arba „Dievas vedė mane padaryti kitaip“. Jie apie tai kalba nuolat. Tai skamba labai dvasiškai. Gali atrodyti, kad asmuo yra labai stiprus krikščionis. Tačiau Biblija juos vadina „kvailiais“. Biblija teigia:

„Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas.“ (Patarlių 28, 26)

Jūs galite išgirsti juos sakant net gatvėje: „Viešpats vedė mane tai padaryti“, „Viešpats mane čia atvedė“, „Viešpats vedė mane eiti“. Beveik visuomet, kai girdėsite tokius žodžius ką sakant, atminkite, kad jūs juos girdite iš „kvailio“.

„Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas.“ (Patarlių 28, 26)

Biblija aiškiai sako: „Nepasikliauk savo supratimu“ (Patarlių 3,5). Kada žmonės atmeta šią tiesą, jie atsiveria apgaulei, o tai sugrąžina mus prie mūsų teksto:

„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.“ (Jokūbo 1, 22)

II. Antra, tekstas kalba ir apie tuos, kurie iš tiesų surado Dievo valią.

„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai (…)“ (Jokūbo 1, 22)

Jei norite išgirsti Dievo Žodį ir iš jo atrasti vedimą, jūs turite būti pasiruošę vykdyti tai, ką girdite. Sąlyga girdėti mums duota Jokūbo 1-ojo skyriaus 21-ojoje eilutėje.

„Todėl, atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas.“ (Jokūbo 1, 21)

Kad geriau tai suprastume, pacituosiu NIV vertimą:

„Todėl, atsikratykite bet kokios moralinės nešvaros bei klestinčios piktybės, su romumu priimkite įdiegtąjį jums žodį, kuris gali išgelbėti jūs.“ (NIV)

Asmuo privalo atsikratyti bet kokios moralinės nešvaros bei klestinčio blogio. Tarp to yra ir pornografija bei kartėlis. Kai kurie vyrai tikisi sužinoti Dievo valią, kol tebėra nešvarių minčių vergai. Kai kurie tikisi pažinti Dievo valią, nors tebelaiko neapykantą savo tėvams, pastoriui ar kitiems bažnyčios vadovams. Jų širdys pilnos kartėlio. Dar kiti artimai bičiuliaujasi su žmonėmis, kurie yra nusiteikę prieš Dievą – su tais, kurie yra pasaulietiški. Jiems taip patinka asmuo iš pasaulio, kad jie pamiršta, jog „kas yra pasaulio draugas, yra Dievo priešas“ (Jokūbo 4, 4). Kiti yra pilni pykčio ir išdidumo. Turite išpažinti šiuos dalykus Dievui ir prašyti, kad Jis pašalintų juos iš jūsų širdžių. Tik tuomet būsite pakankamai nuolankūs priimti Dievo Žodį kaip jūsų gyvenimo palydovą. Tik tuomet jūs būsite „žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai“. Komentuodamas šią eilutę, didis Ch. Spurgeonas pasakė: „Beveik visuomet problema yra tame, kad asmuo nors kadaise ir išpažino krikščionišką tikėjimą, pasidaro skeptiškas ir jis tuomet pradeda kabinėtis prie vienų ar kitų dalykų, dažniausiai jis turi slaptą nuodėmę, kurią bando tokiu būdu nuslėpti nuo savo sąžinės. Velnias gundo juos palikti tarnystę, nes Evangelija sunkiai slegia jų kaltas sąžines ir verčia juos nepatogiai jaustis dėl jų nuodėmių. Jei norite su malonumu išgirsti Dievo Žodį ir jei norite, kad jis būtų jums naudingas, jūs turite „atmesti visą nešvarą bei piktybės gausą“, nes tie dalykai nustatys jus prieš Dievo Žodį“ (C. H. Spurgeon, “Before Sermon, At Sermon, and After Sermon,” MTP, No. 1,847). Jūs privalote atmesti bet kokį blogį, jei norite kad Dievo Žodis būtų jums naudingas. Tik tuomet jūs galėsite būti „žodžio vykdytojais“. Tik tuomet, kai norite paklusti Dievo Žodžiui, jūs galite sužinoti Jo valią savo gyvenime. Duosiu jums šešis patarimus iš Biblijos, kurie padės jums atrasti Dievo valią.

1. Dar kartą pasikartosiu, ir tai yra svarbiausias dalykas, norint sužinoti Dievo valią, – negali pasitikėti savo širdimi. Kaip jau minėjau ankščiau, Biblija labai aiškiai tai sako:

„Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas.“ (Patarlių 28, 26)

Kodėl tai taip svarbu? Nes:

„Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras!“ (Jeremijo 17, 9)

Visai nenuostabu, kad žmogus, kuris pasitiki savo širdimi, yra vadinamas kvailiu.

2. Norint pažinti Dievo valią reikia norėti vykdyti Dievo, o ne savo valią.

„Kas nori vykdyti Jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar Aš kalbu iš savęs.“ (Jono 7, 17)

Dr. Johnas R. Rice‘as pasakė: „Tai reiškia, kad jei žmogus nusprendžia vykdyti Dievo valią, Dievas jam ją apreikš“ (The Son of God, Evangelijos pagal Joną komentaras, Sword of the Lord Publishers, 1976, p. 162). Dr. Henris M. Morrisas pasakė: „Šią eilutę galime perskaityti taip: „Jei kas tik nuoširdžiai nori vykdyti jo valią, jis sužinos (...) Taigi pirma sąlyga būti tikram dėl Dievo vedimo vienu ar kitu klausimu yra (...) nuoširdus noras sekti Dievo valia, net jei atsakymas būtu priešingas norams“ (The Defender’s Study Bible; pastaba prie Jono 7, 17).

3. Jei norite sužinoti Dievo valią, jums reikia išpažinti ir palikti savo nuodėmes.

„Kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo. Palaimintas žmogus, kuris nuolat prisibijo, o kas užkietina savo širdį, pateks į nelaimę.“ (Patarlių 28, 13-14)

4. Jei norite sužinoti Dievo valią, jūs turite neniekinti krikščionių tėvų patarimų.

„Kvailys paniekina savo tėvo pamokymus, o kas klauso perspėjimų, yra supratingas.“ (Patarlių 15, 5)

„Išmintingas sūnus klauso tėvo pamokymų, o pašaipūnas neklauso barimo.“ (Patarlių 13, 1)

5. Jei norite sužinoti Dievo valią, jūs turite paklausyti savo bažnyčios dvasinių vadovų patarimų.

„Atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu (...)“ (Žydams 13, 17)

Dėl Žydams 13, 17 Reformation Study Bible sako: „Ištikimi bažnyčios vadovai yra kaip ištikimi ganytojai arba sargybiniai, kurie praneša apie pavojų miestui. Vadovų rūpestis yra gilus ir nuoširdus, nes jie yra paskirti Dievo ir Jam duos ataskaitą. Vadovų rūpestis yra gilus ir nuoširdus, nes jie yra paskirti Dievo ir Jam duos ataskaitą. Nukentės visi, jei jų tarnavimui bus priešinamasi.“

6. Jei norite sužinoti Dievo valią, privalote pašvęsti savo gyvenimus Dievui ir nesusivienodinti su šiuo pasauliu.

„Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.“ (Romiečiams 12, 1 - 2)

„Atnaujintas protas yra prisotintas Dievo Žodžiu ir Jo kontroliuojamas“ (MacArthur Study Bible; pastaba prie Romiečiams 12, 2).


Prašau, atsistokite ir pagiedokite 4-ąjį himną iš giesmių lapų.

Kai einame su Viešpačiu Jo Žodžio šviesoje,
   Kokią garbę Jis lieja ant mūsų kelio!
Mums vykdant Jo gerąją valią, Jis lieka su mumis,
   Kaip ir su visais, kurie pasitikės ir paklus.
Pasitikėk ir paklusk, nes kito kelio nėra.
   Būti laimingu Jėzuje reiškia pasitikėti ir paklusti.

Mes negalime patirti Jo meilės malonių
   Kol visko nesudėsime ant altoriaus;
Nes Jo rodomas palankumas ir Jo teikiamas džiaugsmas,
   Yra tiems, kurie pasitikės ir paklus.
Pasitikėk ir paklusk, nes kito kelio nėra
   Būti laimingu Jėzuje reiškia pasitikėti ir paklusti.

Ir tada mieloj bendrystėje mes sėdėsim prie Jo kojų,
   Arba eisime keliu šalia Jo;
Ką Jis sakys, mes darysime, kur Jis siųs, ten mes eisim;
   Niekuomet nebijok, tik pasitikėk ir paklusk.
Pasitikėk ir paklusk, nes kito kelio nėra
   Būti laimingu Jėzuje reiškia pasitikėti ir paklusti.
(“Trust and Obey,” John H. Sammis, 1846-1919).

Likite stovėti.

Romiečiams 10, 16 apaštalas Paulius pasakė: „Jie ne visi paklūsta Evangelijai.“ Dr. Martyn Lloyd-Jones pasakė: „Atkreipkite dėmesį, kaip Paulius tai sudėliojo. Jis nesako, kad ne visi patikėjo Evangelija, tačiau jis pasakė, kad ne visi pakluso jai (...) Evangelija laukia žmonių atsako. Ji šaukia veiksmui (...) ji šaukia paklusnumui. Evangelija yra skirta paliesti visoms gyvenimo sritims. Ji skirta būti gyvenimo šerdimi, kontroliuojančia jėga, kuri darytų įtaką visam žmogui. Štai, ką reiškia žodis paklusnumas (...) Paklusnumas yra visko pagrindas, nes nuodėmės esmė yra nepaklusnumas Dievui“ (“God’s Gospel and Obedience”).

Kristus šaukia tave atgailauti už savo nuodėmes ir ateiti pas Jį. Jis mirė ant kryžiaus, kad sumokėtų už tavo nuodėmes. Jis šaukia tave paklusti Evangelijai – Jis šaukia tave ateiti pas Jį ir paklusti Jo įsakymui. Jeigu tu atmeti jo kvietimą ateiti pas Jį, tu nepaklusti Jo įsakymui. Turi visiškai ir absoliučiai atsiduoti Jėzui Kristui. „Tai yra paklusnumas Evangelijai. Tai yra tai, kas padaro tave krikščioniu“ (Lloyd-Jones, ibid.). Jei norėtum pakalbėti su mumis apie tai, kaip paklusti Evangelijai ir būti išgelbėtam, prašau, sek paskui dr. Caganą, Noah Songą ir Johną Caganą į auditorijos galą. Visi užsimerkę, niekas nesižvalgo, eik su jais dabar. Jie nusives tave į pokalbių kambarį, kur mes galėsime pabendrauti ir pasimelsti. Amen.

Jei šis pamokslas palaimino tave, prašau, atsiųsk elektroninį laišką dr. Hymeriui ir pasakyk jam apie tai. KADA RAŠYSI DR. HYMERIUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Dr. Hymerio el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymeriui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite Dr. Hymerio paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Šv. Raštą prieš pamokslą skaitė p. Abelis Prudhommas: Jokūbo 1, 21-25.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Trust and Obey” (John H. Sammis, 1846-1919).


PAMOKSLO PLANAS

KAIP PAŽINTI DIEVO VALIĄ

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.“ (Jokūbo 1, 22)

(Psalmės 119, 105; Patarlės 6, 22)

I.   Pirma, tekstas sako apie tuos, kurie apgaudinėja patys save dėl Dievo valios. Apreiškimo 20, 3; 12, 9; 1 Petro 5, 8; Patarlių 13, 20;
2 Timotiejui 3, 13; Patarlės 28, 26; 3, 5.

II.  Antra, tekstas kalba ir apie tuos, kurie iš tiesų surado Dievo valią. Jokūbo 1, 21; 4, 4; Patarlės 28, 26; Jeremijo 17, 9; Jono 7, 17;
Patarlės 28, 13, 14; 15, 5; 13, 1; Žydams 13, 17;
Romiečiams 12, 1 - 2; Romiečiams 10, 16.