Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.




NEATLEISTINA NUODĖMĖ
PAMOKA NR. 1 - SISTEMINĖ TEOLOGIJA

THE UNPARDONABLE SIN
LESSON #1 IN SYSTEMATIC THEOLOGY
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamoka išdėstyta baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. vasario 25 d., šeštadienį vakare.
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 25, 2017


„Sakau jums: kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus jiems atleistas. Jei kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje“ (Mato 12, 31 - 32).

I. Pirma, kas yra neatleistina nuodėmė?

The Reformation Study Bible (Biblinės Reformacijos studijos) (Ligonier Ministries, 2005) sako:

„Neatleistina nuodėmė – tai „piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai“. Šis veiksmas atliekamas kalbant ir suprantamas kaip širdies minčių išraiška. Šiame kontekste Jėzaus oponentai sakė, kad jėga, kuri veikė tarp jų, nebuvo iš Dievo, bet iš šėtono. Jėzus piktžodžiavimo nuodėmę išskiria iš kitų nuodėmių tiek padaromą kalbant, tiek tarp kitų nuodėmių apskritai. Dievas atleidžia tokias nuodėmes kaip žmogžudystė, melas ir net tokį bažnyčios persekiojimą kaip Pauliaus atveju, kuris „tebealsuoja grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius…“ (Apaštalų darbų 9, 1).

Sąsaja su Šventąja Dvasia yra tai, kas neatleistiną nuodėmę išskiria iš kitų. Šventosios Dvasios darbas yra apšviesti nusidėjėlių protus (Efeziečiams 1, 17-18), atskleisti ir pamokyti evangelijos (Jono 14, 26), įtikinti sielas atgailauti ir tikėti Kristumi. Dvasia ne tik išaiškina Dievo Žodį, bet Ji atveria protus, kad Dievo Žodis būtų suprantamas ir priimamas... Kuomet Jos įtaka yra sąmoningai atmetama ir tokiu būdu priešinamasi šviesai, tuomet neatleistina nuodėmė gali būti padaryta kaip sąmoninga pagieža. Atsakydamas į tai, Dievas užkietina širdį, kurioje nebelieka vietos atgailai ir tikėjimui (Žydams 3, 12-13). Dievas priima laisvos žmogiškos valios apsisprendimą, kuris yra nepakeičiamas. Dievas to nedaro lengvabūdiškai ar be priežasties, bet tai yra kaip atsakas į pasipriešinimą Jo meilei.

Kitos eilutės, kalbančios apie neatleistiną nuodėmę, yra Žydams 6, 4-6; 10, 26-29 ir 1 Jono 5, 16-17. Šios eilutės rodo apie galimybę padaryti tokią nuodėmę... Jėzus pasakė: „visos nuodėmės“ ir „visoks piktžodžiavimas“ bus atleisti, išskyrus šią – TAI NEATLEISTINA NUODĖMĖ!

Dr. Henris C. Thiessenas, savo knygoje Introductory Lectures in Systematic Theology (Eerdmans, 1949) pasakė:

„Galutinio užsikietinimo nuodėmės. Taip užsikietinusi siela tampa nepajėgi priimti daugybės Dievo malonės pasiūlymų ir tai apsprendžiama kaltės lygio. Galutinis užsikietinimas yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią ir yra neatleistina, nes siela nebegali priimti dieviškos įtakos“ (p. 270).

II. Antra, neatleistinos nuodėmės pavyzdžiai.

1. Kainas, Pradžios 4, 3-7, 11-12, 16;

2. Nojaus laikų žmonės, Pradžios 7, 16 – „Viešpats užtrenkė duris“;
(Mato 24, 37-38; 2 Petro 2, 5);

3. Sodomos žmonės, Pradžios 19, 12-15, 24, 26;

4. Faraonas, Išėjimo 7, 14; 7, 22; 8, 15; 8, 19; 8, 32; 9, 35; 10, 17-20; 11, 10;

5. Ezavas, Žydams 12, 16-17;

6. Israelis prie Kadešo-Barnėjos, Žydams 3, 7, 8, 10-12;

7. Žmonės, kurie buvo apšviesti, Žydams 6, 4-6;

8. Turtingas jaunas valdytojas, Mato 19, 22; Romiečiams 1, 28-32;

9. Judas, Mato 27, 3-5.


Mes dar nesame matę, kad paklydęs sūnus ar dukra sugrįžtų ir atsiverstų. Mes taip pat nesame matę, kad kas nors, kuris būtų palikęs bažnyčią, vėliau būtų atsivertęs. Mes negalime būti visiškai tikri, tačiau atrodo, kad daugelis iš jų padarė neatleistiną nuodėmę (Žydams 6, 4-6).

KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.