Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KAIP KRISTUS ĮKURS SAVO ŽEMIŠKĄ KARALYSTĘ

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas Baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2019 m. sausio 13 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

„Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis – iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita – į pietus. Jūs bėgsite į kalnų slėnį, kuris sieks iki Acalo. Jūs bėgsite, kaip bėgote nuo žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo. Viešpats karaliaus visai žemei. Bus vienas Viešpats ir Jo vardas bus vienas.“ (Zacharijo 14, 4 – 5, 9)


Beveik visi pasaulyje yra girdėję apie Pirmąjį Kristaus atėjimą, kai Jis Dievo buvo atsiųstas per mergelės Marijos įsčias ir gimė Betliejaus tvartelyje. Taip, jūs visi esate girdėję apie Pirmąjį Kristaus atėjimą. Tačiau Biblijos nuorodos apie Jo Antrąjį atėjimą viršija nuorodų apie Jo Pirmąjį atėjimą skaičių aštuonis kartus. Dr. Davidas Jeremiah pasakė:

Rašto tyrinėtojai išskiria 1845 nuorodas apie Antrąjį Kristaus atėjimą, 318 nuorodų yra Naujajame Testamente. Jo sugrįžimas yra pabrėžiamas ne mažiau nei septyniolikoje Senojo Testamento knygų ir kiekviename septintame iš dešimties Naujojo Testamento skyrių. Pats Kristus apie savo sugrįžimą nurodo dvidešimt vieną kartą. Antrojo atėjimo tema Naujajame Testamente yra antroje vietoje pagal svarbumą ir nusileidžia tik tikėjimo temai. (David Jeremiah, D.D., What in the World is Going On?, Thomas Nelson Publishers, 2008, page 217).

Viena iš aiškiausių Rašto vietų apie Antrąjį Kristaus atėjimą yra mūsų nagrinėjamas tekstas Zacharijo 14, 4-5, 9. Iš šio teksto mes išmokstame tris svarbias pamokas.

I. Pirma, Kristus sugrįš ant Alyvų kalno.

Esu įsitikinęs, kad Scofieldo pastaba yra visiškai teisinga:

„Zacharijo 14-asis skyrius yra šios temos vainikas. Įvykių seka yra tokia: (1) Tautų surinkimas (2-oji eilutė. Skaitykite „Armagedonas“ Apreiškimo 16, 14; 19, 11); (2) Atidavimas (3-oji eilutė); (3) Kristaus nužengimas ant Alyvų kalno ir fizinis kraštovaizdžio pasikeitimas (4-8 eilutės); (4) Karalystės įsteigimas ir visos žemės palaiminimas (9-21) eilutės“ (The Scofield Study Bible, 1917 edition, p. 978; note on Zechariah 13:8).

Pagonių pasaulio jėgos, vadovaujamos Antikristo, su savo kariuomenėmis susirinks prieš Izraelį Megido slėnyje dar žinomo kaip Armagedono slėnis. Antikristo kariuomenės artinsis link Jeruzalės, tačiau Kristus staiga sugrįš iš dangaus ir nugalės juos. Atsistokime ir perskaitykime Zacharijo 14, 3-4.

„Tada Viešpats kariaus prieš anas tautas, kaip kariavo mūšio dieną. Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis – iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita – į pietus.” (Zacharijo 14, 3-4)

Galite atsisėsti.

“Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne” (Zacharijo 14, 4). Alyvų kalnas yra į rytus nuo Jeruzalės. Tai yra tas pats alyvų kalnas, ant kurio Jėzus meldėsi tą naktį, kai buvo suimtas. Tai yra tas pats Alyvų kalnas, nuo kurio Jėzus pakilo į Dangų, kaip aprašo Apd 1, 9-12.

„Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir tarė: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą.“ (Apaštalų darbų 1, 9-12)

„Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne“ (Zacharijo 14, 4). Tos pačios pėdos, kurios buvo pervertos vinių ant kryžiaus, nužengs ant to pačio kalno, nuo kurio Jis buvo paimtas į Dangų (Apaštalų darbų 1, 9-12)

„Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis – iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita – į pietus“ (Zacharijo 14,4). Dr. McGee pasakė:

„Čia minimi didieji fiziniai pokyčiai, kurie įvyks. Bus didis žemės drebėjimas, ir Alyvų kalnas suskils pusiau. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita kalno pusė nuslinks į pietus“ ir „pasidarys labai didelis slėnis“ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, p. 986).

Taigi tai yra pirma dalis – Kristus sugrįš iš dangaus ant Alyvų kalno.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI
SAVO MOBILIAJAME TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
PASPAUSKITE ŽALIĄ MYGTUKĄ SU ŽODŽIU “APP”
ATLIKITE NURODYTUS VEIKSMUS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Antra, Kristus sugrįš su visais šventaisiais.

Atkreipkite dėmesį į penktosios eilutės pabaigą.

„Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo“ (Zacharijo 14, 5).

Tai reiškia, jog visi ankščiau nuo žemės pakelti krikščionys nusileis iš dangaus, sekdami Kristų ant Alyvų kalno. Šis įvykis pirmiausia išpranašautas Henocho.

„Apie juos pranašavo ir septintasis nuo Adomo, Henochas: „Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų“ (Judo 14).

Apaštalas Jonas apie tai kalbėjo Apreiškimo 19, 14, „Paskui Jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų.“ Jis nužengia ant Alyvų kalno sunaikinti Antikristo armijos. Dr. Jeremiah pasakė:

„Kariuomenės iš dangaus, kurios ateis kartu su Kristumi per Jo Antrąjį atėjimą bus sudarytos iš šventųjų ir angelų – žmonės kaip jūs ir mes stovėsime petys petin su dangiškaisiais stipriais kūriniais (…) nors jie nesikaus. Pats Jėzus pražudys maištininkus“ (David Jeremiah, ibid., p. 224).

„Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo“ (Zacharijo 14, 5).

Dr. McGee pasakė:

„Tai yra labai įdomi Rašto vieta. Tai yra Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo paveikslas. Apie tai skaitome Apreiškimo 19-jame skyriuje, kur aprašomos dangaus kareivijos, kurios Juo seka“ (J. Vernon McGee, ibid.).

Tai yra antrasis punktas Zacharijo pranašystėje – Kristus sugrįš nugalėti Antikristo kariuomenę su savo šventaisiais. Visi tikri atsivertę krikščionys per visus amžius sugrįš su Kristumi į žemę.

Dešimt tūkstančių kartų, dešimt tūkstančių
   Blizgantis išlieka šviesus,
Kariuomenės išrinktų šventųjų
   Per dangų prasiskverbianti šviesa;
Viskas baigta, viskas baigta,
   Jų kova su mirtimi ir nuodėme;
Prasiveržia pro pravirus aukso vartus,
   Įleiskite nugalėtojus vidun.
(“Ten Thousand Times Ten Thousand,” Henry Alford, 1810-1871).

Johnas Cennickas ir Charlzas Wesley‘us parašė:

Oho! Jis ateina nusileidžiančiame debesyje,
   Kartą pražudytą dėl mūsų išgelbėjimo;
Tūkstančiai, tūkstančiai šventųjų kartu,
   Pajuskit triumfą Jo atėjimo;
Aleliuja! Aleliuja!
   Dievas pasirodo valdyti žemę.
(“Lo! He Comes,” John Cennick, 1718-1755;
      Alt. Charles Wesley, 1707-1788).

III. Trečia, Kristus sugrįš įsteigti savo karalystę žemėje.

Atsistokime ir perskaitykime Zacharijo 14, 9.

„Viešpats karaliaus visai žemei. Bus vienas Viešpats ir Jo vardas bus vienas.“ (Zacharijo 14:9)

Galite atsisėsti. Tada Kristus bus visos žemės Karalius. Pagaliau malda, kuria krikščionys meldėsi tūkstančius metų, bus išklausyta:

„Teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“ (Mato 6, 10)

Ir Jo žemiška karalystė tęsis tūkstantį metų. Atsiverskite Apreiškimo 20-tojo skyriaus nuo 4-osios iki 6-osios eilutės. Perskaitykite šias eilutes balsu.

„Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti. Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, ir neėmė ženklo sau ant kaktos ar rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų. O visi kiti mirusieji neatgijo, iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Šis yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios; jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su Juo tūkstantį metų.“ (Apreiškimo 20, 4-6)

Jehovos liudytojai tiki tūkstantmete karalyste. Tačiau jie nežino, kaip į ją patekti! Savo raštinėje turiu Jehovos liudytojų lankstinuką pavadintą „Visos kančios greit praeis!“ Lankstinukas baigiasi žodžiais: „Kada ateis pabaiga, kas išgyvens? (…) tie, kurie pažįsta Jehovos valią ir ją vykdo.“ (“All Suffering Soon to End!,” Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005, p. 6). Taigi Jehovos liudytojai moko, kad į karalystę patenkama mokantis Dievo valios ir ją vykdant. Tai yra labai pavojinga. Tai yra klaidingas mokymas dėl išgelbėjimo darbų – išgelbėjimas gaunamas mokantis ir darant. Keista, tačiau Jehovos liudytojai klysta taip pat kaip ir Romos katalikai, prieš kuriuo jie taip daug kalba. Katalikai ir Jehovos liudytojai moko apie išgelbėjimą darbais, išgelbėjimą per mokymąsi ir religinių praktikų vykdymą.

Biblija moko išgelbėjimo per malonę, ne per mokymąsi ar darbų darymą, ne per žmogiškas pastangas, bet vien per malonę.

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.“ (Efeziečiams 2, 8-9)

Johnas Niutonas pasakė:

Nuostabi malonė! Kaip mielai ji skamba,
   Kuris išgelbėjo tokį vargšą kaip mane!
Buvau pražuvęs, dabar surastas,
   Buvau aklas, dabar regiu.

Tai buvo malonė, kuri pamokė mano širdį bijoti,
   Ta pati malonė baimes išsklaidė;
Kokia ji tapo nuostabi
   Tą valandą, kai pirmą kartą patikėjau!
(“Amazing Grace,” John Newton, 1725-1807).

Te Dievas suteikia jums malonę patikėti:

„Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas.“ (Apaštalų darbų 16, 31).


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Jack Ngann:
“He is Coming Again” (Mabel Johnston Camp, 1871-1937).


PAMOKSLO PLANAS

KAIP KRISTUS ĮKURS SAVO ŽEMIŠKĄ KARALYSTĘ

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis – iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita – į pietus. Jūs bėgsite į kalnų slėnį, kuris sieks iki Acalo. Jūs bėgsite, kaip bėgote nuo žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo. Viešpats karaliaus visai žemei. Bus vienas Viešpats ir Jo vardas bus vienas.“ (Zacharijo 14, 4 – 5, 9)

I.   Pirma, Kristus sugrįš ant Alyvų kalno.
Zacharijo 14, 3-4; Apaštalų darbų 1, 9-12.

II.  Antra, Kristus sugrįš su visais šventaisiais. Zacharijo 14, 5;
Judo 14; Apreiškimo 19, 14.

III. Trečia, Kristus sugrįš įsteigti savo karalystę žemėje.
Zacharijo 14, 9; Mato 6, 10: Apreiškimo 20, 4-6;
Efeziečiams 2, 8-9; Apaštalų darbų 16, 31.