Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PASKUTINIŲJŲ DIENŲ ŽENKLAI

SIGNS OF THE LAST DAYS
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2018 m. rugsėjo 9 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 9, 2018


Mokiniai norėjo sužinoti, kada ateis pasaulio pabaiga. Jie klausė: „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks Tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?“ (Mato 24, 3). Jie paprašė Kristaus duoti jiems ženklą. Jis jiems pateikė daug ženklų, kurie yra užrašyti Mato 24-ajame ir Luko 21-ajame skyriuose. Mato evangelijos 24-ajame skyriuje išvardinta daug ženklų. Daug ženklų išvardinta ir Luko evangelijos 21-ajame skyriuje. Šį vakarą mes pažvelgsime į Luko evangelijos 21-ąjį skyrių. „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks Tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?“ Daug ženklų užrašyta ir Luko evangelijos 21-ajame skyriuje, tačiau dabar atsiverskime Antrąjį Petro laišką.

Antrasis Petro laiškas, trečiasis skyrius, trečioji eilutė. Skolfildo studijų Biblijoje jis yra 1319-jame puslapyje. Ten parašyta:

„Pirmiausia žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais.“ (2 Petro 3, 3)

Šios dienos pamokslo tema – paskutiniųjų dienų ženklai, nes mes gyvename paskutiniosiomis dienomis. Laikas yra trumpas.

Atkreipkite dėmesį į išsireiškimą „paskutiniosiomis dienomis pasirodys“ (2 Petro 3, 3). Atkreipkite dėmesį į žodžius „paskutiniosios dienos“. Biblijoje tai dažnai sutinkamas išsireiškimas.

Biblija moko apie istorijos laikotarpį, vadinamą „paskutiniosiomis dienomis“. Daug Biblijos mokytojų teigia, jog mes gyvename būtent šiuo periodu. Manau, jie yra teisūs. Biblija įspėja dėl datų nustatinėjimo. Tačiau toks laiko periodas kaip „paskutiniosios dienos“ iš tiesų egzistuoja. Kiekvienas ženklas nurodo, jog mes gyvename šiame periode. Leonardas Ravenhillas teigė: „Tai yra paskutiniosios dienos“.

Kitas žodis, į kurį atkreipia dėmesį 2 Petro 3, 3, yra „pašaipūnai“. Šie žmonės tyčiojasi iš teiginio apie antrąjį Kristaus atėjimą ir netiki pasaulio pabaiga. Jie tyčiojasi, piktžodžiauja ir juokiasi. Jie yra netikintys cinikai. Jie sako: „Mes niekur neradome Dievo. Mes nemanome, jog Dievas užbaigs šį pasaulį. Mes net nesame tikri, ar Dievas apskritai yra“. Jie piktžodžiauja ir tyčiojasi iš idėjos apie ateities teismą. Jie juokiasi iš idėjos, kad Jėzus Kristus sugrįš į žemę iš dangaus, iš kito išmatavimo. Jie juokiasi iš minties apie pasaulio pabaigą ir Dievo pyktį.

„Pirmiausia žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais (…).“ (2 Petro 3, 3)

Kodėl jie tyčiojasi ir juokiasi? Paskutiniai šios Biblijos eilutės žodžiai mums tai paaiškina: „gyvenantys savo geiduliais…“. Jie gyvena nuodėmėje. Štai kodėl jie nenori, jog Kristus ateitų ir sutrikdytų jų nuodėmingą gyvenimą. Jie myli savo geidulius, jie myli savo nuodėmę taip stipriai, kad nenori girdėti apie Kristaus atėjimą, todėl jie atmeta tai, ką Biblija moko apie Dievo teismą! Jis yra meilės Dievas, tačiau Jis taip pat yra rūstybės ir teismo Dievas. Jis yra Dievas pykčio dėl nuodėmės ir blogio. Tie pašaipūnai šventeivos nenori patyrinėti įrodymų. Jie neskaito Biblijos. Jie nenori žinoti tiesos, nes jie yra veidmainiai. Jie yra pašaipūnai, vaikščiojantys paskui savo geidulius!

Kita Biblijos eilutė sako: „Mat jiems, to norintiems, yra paslėpta, kad nuo seno buvo dangūs ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu (…)“ ir „O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu žodžiu palaikomi ugniai, saugomi teismo dienai ir bedievių žmonių žuvimui“ (2 Petro 3, 3-7).

Paskaitykime 10-ąją eilutę:

„O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs.“

Ši Rašto eilutė sako, jog teismo diena ateis. Visas nuodėmingas pasaulis vieną dieną turės stoti prieš Dievo teismą. Jei esate neatsivertęs, vieną dieną stosite prieš Dievo teismą. Jei nesate išgelbėtas, būsite teisiamas dėl savo nuodėmių.

Kristaus mokiniai klausinėjo apie tą ateisiančią dieną. Jie klausė: „Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks Tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?“ (Mato 24, 3).

Kristus pateikė jiems daug ženklų, ir aš kelis iš jų atskleisiu.

I. Pirma, ekologiniai ženklai rodo, jog pabaiga arti.

Jėzus sakė, kad bus:

„Įvairiose vietose bus didelių žemės drebėjimų, badmečių, marų, bus baisių įvykių ir didelių ženklų iš dangaus (…) Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje blaškysis sielvarto slegiamos tautos, jūrai baisiai šniokščiant ir šėlstant. Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos.“ (Luko 21, 11; 25-26)

Pagalvokite apie tai! Jėzus pasakė, jog žmonės sustings iš baimės ir grius pamatę, kas vyksta žemėje. Jis įspėjo, kad bus suspaudimas ir baimė, didžiulė baimė dėl tų dalykų, kurie nutiks žemei.

Ne taip seniai mokslininkai aptiko didžiulę Meino valstijos (JAV) dydžio ozono skylę virš Šiaurės ašigalio. Žurnalas „Time“ parašė straipsnį pavadinimu „Didysis tirpimas. Temperatūrai kylant Arktyje, šaltis krečia planetą“. (Time magazine, September 4, 2000, pp. 52-56). Žurnale „Time“ rašoma: „Net dalinis ledynų ištirpimas galėtų destabilizuoti šiaurinės planetos klimatą“. Daug mokslininkų bijo, jog mes galime grįžti į naują ledyno amžių. Kitame „Time“ straipsnyje geofizikas iš Penno valstybinio universiteto dr. Richardas Alley‘as kalbėjo apie „daug didesnį temperatūros kritimą nei buvusį bet kada anksčiau, kuris palietė žmoniją“. Ar tai bus žmonijos pabaiga? Dr. Alley‘as teigė: „Ne, tačiau žmonijai tai bus labai sunkūs laikai. Labai sunkūs“.

Gyvenimas buvo pilnas šautuvų ir karų,
   Visi buvo parblokšti ant žemės.
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.
    (“I Wish We’d All Been Ready” Larry Norman, 1947-2008).

Ar jūs esate pasiruošęs?

Tokie mokslininkai kaip dr. Alley‘as yra kankinami baimės.

„Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį.“ (Luko 21, 26)

Kada matai Šiaurės ašigalio tirpsmą ir galvoji apie tai, kas, anot mokslininkų, bus po 25-erių metų – ateinantį ledynų amžių, – darosi baugu. Kada suvoki, jog Afrikoje siaučiančiai AIDS epidemijai nėra galo, – tai baugina. Kada girdi apie antibiotikams atsparią tuberkuliozę ir kitas baisias ligas, kurios nepagydomos šiandien turimais vaistais, – tai baugina.

Visai nenuostabu, jog daug jaunuolių tikrai bijo dėl ateities. Naujausi statistiniai duomenys rodo, jog 80 proc. šių dienų pauglių nesitiki geros ateities. Ši apklausa parodė, jog paaugliai dažnai nerimauja dėl ekologinių problemų, tokių kaip ledynų tirpsmas Šiaurės ašigalyje, ledynų amžius ar vandens apsemtas pasaulis, kurį tai iššauks.

Jauni žmonės nujaučia, jog mūsų pasaulis blogėja. Ir tai juos gąsdina. Ką darysite, kai staiga labai atšals Pietų Kalifornijoje?

„Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos.“ (Luko 21, 26)

Jauni žmonės labai nerimauja dėl to, jog žmonija naikina mūsų planetą. Aš tikrai suprantu jų susirūpinimą!

Kartą mes su žmona stovėjome mūsų kieme. Aš jos paklausiau: „Kada paskutinį kartą matei monarcho drugelį? Kada paskutinį kartą matei rupūžę ar varlę? Visi išnykę arba beveik išnykę“. Ji man atsakė: „Taip, mes iš tiesų sunaikinome gamtą“. Vienas vyras man pasakė: „Mes suradome savo lizdą ir naikiname savo pasaulį“. Deja, turiu su tuo sutikti. Jis buvo mirtinai teisus.

Visos bauginančios problemos, kurias matome pasireiškiant pasaulio ekologinėje sistemoje, kurios kasdien aprašomos laikraščiuose, yra ženklai, jog pasaulio pabaiga ir antrasis Kristaus atėjimas yra labai arti. Biblija perspėja: „Pasiruoškite susitikti su Dievu“. Neturite daug laiko pasiruošimui! Larris Normanas teigė:

„Gyvenimas buvo pilnas šautuvų ir karų,
   Visi buvo parblokšti ant žemės.
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.“

Ar esate pasiruošęs?

Štai kodėl jums reikia lankyti bažnyčią ir sutikti Kristų dabar! Laikas tiksi mūsų pasaulio nenaudai. Jums reikia paskubėti atrasti Kristų, atsiversti ir giliai įsitraukti į šią bažnyčią prieš ateinant teismui. Jei būsite Kristuje, Dievas pažada apsaugoti jus nuo blogio.

Paslėpk mane, Gelbėtojau, paslėpk,
   Kol gyvenimo audra praeis;
Saugus dangiškame vedime,
   Priimk mano sielą pagaliau!
(“Jesus, Lover of My Soul”, Charles Wesley, 1707-1788).

II. Antra, rasiniai ženklai rodo, jog pabaiga arti.

Luko evangelija kalba apie tai:

„Ir dar jiems sakė: „Tauta (graikiškai ethnos – etninė grupė) sukils prieš tautą (etninę grupę) ir karalystė (Basilean – tautinė grupė) prieš karalystę (tautinę grupę).“ (Luko 21, 10)

Tai mes ir matome šiandien. Visa mūsų technologinė ir mokslinė pažanga nepadėjo mums išspręsti etninių susipriešinimų tarp rasių ir karų tarp tautų. Visi mūsų prezidentai bandė sutaikyti arabus su žydais. Nei vienam jų nepavyko! Tik tada, kai Kristus sugrįš, įsigalės taika tarp tautų ir rasių. Niekas kitas negali to padaryti, net ateisiančiam Antikristui iki galo to padaryti nepavyks. Tik Jėzus Kristus gali sutaikyti skirtingas rases, etnines grupes ir tautas – kai Jis sugrįš į žemę (ir tik tada) įsigalės tikra taika žemėje ir gera valia visiems žmonėms!

„Gyvenimas buvo pilnas šautuvų ir karų,
   Visi buvo parblokšti ant žemės.
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.“

Ar jūs esate pasiruošęs šį vakarą?

III. Trečia, antisemitiniai ženklai aplink mus rodo, jog pabaiga arti.

Daug kvailų žmonių nekenčia žydų – Dievo išrinktų žmonių žemėje. Luko evangelijoje parašyta:

„Kai pamatysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos sunaikinimas.“ (Luko 21, 20)

Antisemitizmas – neapykanta žydams, paskutinėmis dienomis taip išaugs, jog didžiulės pagonių armijos susivienys prieš žydus Jeruzalėje ir sieks sunaikinti juos kaip tai bandė padaryti A. Hitleris per Antrąjį pasaulinį karą. Biblija teigia, jog žydai yra Dievo išrinkta tauta žemėje. Raštas sako:

„Jie numylėtiniai dėl savųjų tėvų.“ (Romiečiams 11, 28)

Jei ne Abraomas, Mozė ir pranašai, jūsų čia nebūtų. Štai kodėl Dievu tikintys baptistai labai palaiko Izraelį.

Biblija moko, jog nuodėmingas pasaulis paskutinėmis dienomis atsisuks prieš žydus. Dievas sako:

„Tą dieną Jeruzalę padarysiu sunkiu akmeniu.“ (Zacharijo 12, 3)

Tai vyksta kaip tik dabar. Tai yra ženklas, jog mes gyvename paskutinėmis dienomis.

„Gyvenimas buvo pilnas šautuvų ir karų,
   Visi buvo parblokšti ant žemės.
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.“

Ar jūs esate pasiruošęs?

IV. Ketvirta, religiniai ženklai – apgavystės, klaidingos religijos rodo, jog pabaiga arti.

„Jis pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis mano vardu (…) Neikite paskui juos!“ (Luko 21, 8)

Kristus vėl pasakė:

„Nes atsiras netikrų (…) pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius.“ (Mato 24, 24)

Labai daug iš to, ką matote per TBN ar 17-ąjį kanalą šiame rajone, yra apgaulė. Bennis Hinnas yra klaidintojas. Joelas Osteenas yra klaidintojas. Dauguma evangelinių radijo stočių ir televizijos kanalų yra klaidintojai. Štai kodėl aš rekomenduoju tik dr. McGee ir nieko kito! Nepasitikiu lengvais naujaisiais evangelikais!

„Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse.“ (2 Timotiejui 4, 3)

Šis ženklas labai aiškiai matomas dabar! Pabaiga yra arti!

V. Penkta, religinio persekiojimo ženklai rodo, jog pabaiga arti.

Krikščionių persekiojimas pasaulyje išaugo iki precedento neturinčio lygio. Pavyzdžiui, daug krikščionių komunistinėje Kinijoje turi susitikinėti slapčia. Los Angeles Times rašo apie tris evangelistus, kurie buvo deportuoti iš Kinijos dėl Evangelijos skelbimo:

„Žmonių teisių gynėjai praneša, jog Kinija iš šalies deportavo tris JAV evangelistus (sielų gelbėtojus), sulaikę juos pogrindiniame evangelinių krikščionių susirinkime centrinėje Kinijoje. Raporte taip pat sakoma, jog dešimtys kiniečių krikščionių buvo suimti drauge su evangelistais ir uždaryti į kalėjimus. Dar penkiasdešimt evangelinės bendruomenės pasekėjų buvo suimti kitose trijose provincijose, - teigia Honkongo žmonių teisių ir demokratinio judėjimo Kinijoje informacinis centras.“

Jėzus išpranašavo pasaulinį krikščionių persekiojimą, kurį mes matome šiandien.

Jis pasakė:

„Bet prieš tai jie pakels prieš jus rankas ir dėl mano vardo jus persekios, tempdami į sinagogas ir kalėjimus (…).“ (Luko 21, 12)

Tada Jis pasakė, jog net tėvai ir giminaičiai persekios jus, jei jūs tapsite tikru krikščioniu. Mes matėme tai vėl ir vėl nutinkant Los Andžele. Kristus pasakė:

„Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos iš jūsų jie žudys. Būsite visų nekenčiami dėl mano vardo.“ (Luko 21, 16-17)

Kristus pasakė, jog daug tėvų ir draugų nekęs jūsų, jei jūs tapsite tikrais krikščionimis. Nesijuokite. Tai yra tiesa daugelyje pasaulio šalių. Šiandien mūsų nekenčia musulmonai, jie žudo mus ir sodina į kalėjimus daugelyje pasaulio šalių.

Pirmiausia, jie bandys padaryti viską, kad jūs nebeateitumėte į šią bažnyčią ir nebūtumėte išgelbėtas. Tačiau, jei ir toliau ateidinėsite į bažnyčią ir būsite išgelbėtas, jie gali nusisukti nuo jūsų ir nekęsti jūsų. Dažniausiai su tokia padėtimi jie susitaiko po kelių mėnesių, kada pamato, jog negali jūsų sustabdyti.

Tačiau paskaičiuokite to kainą! Kai kam nepatiks, jog jūs tapsite tikru krikščioniu! Kažkas nusigręš nuo jūsų! Yra kaina, kurią reikia sumokėti šiame tamsiame amžiuje tampant tikru krikščioniu. Tai yra ženklas, jog mes gyvename paskutinėmis dienomis.

„Gyvenimas buvo pilnas šautuvų ir karų,
   Visi buvo parblokšti ant žemės.
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.“

Ar jūs esate pasiruošęs?

VI. Galiausiai Kristus atskleidė šeštąjį ženklą, rodantį, jog mes esame netoli pabaigos. Aš vadinu tai psichologiniu ženklu.

Kristus pasakė:

„Saugokitės (atkreipkite dėmesį), kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos (sunkios, slegiamos) (…) gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus.“ (Luko 21, 34-35)

Vienas jaunuolis, kuris atėjo į bažnyčią keletą kartų, pasakė: „Negalėsiu ateiti kitą sekmadienį. Turiu padėti savo tetai persikraustyti“. Jis galėjo tai padaryti šešias dienas, tačiau tai „turėjo“ įvykti sekmadienio rytą. Jis buvo apsunkintas gyvenimo rūpesčių. Šiandien žmonės praleidžia bažnyčios susirinkimus dėl paprastų ir kvailų priežąsčių. Jie yra apsunkinti gyvenimo rūpesčių. Ir Dievo teismo diena ateis ant jų nelauktai – kada jie mažiausiai to tikėsis, ir ateis pabaiga!

„Gyvenimas buvo pilnas šautuvų ir karų,
   Visi buvo parblokšti ant žemės.
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.“

Ar jūs esate pasiruošęs?

Galite atsilaikyti prieš narkotikus ir seksą, tačiau būti apsunkintas šeimos problemų, kurios jus įtrauks. Šiais metais mačiau tai nutinkant daugeliui jaunų šeimų.

Jėzus pasakė:

Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš Žmogaus Sūnų“.“ (Luko 21, 36)

Štai ką turite padaryti, kad būtumėte pasiruošęs pasaulio pabaigai ir ateisiančio Teismo dienai. Yra trys dalykai, kuriuos turite padaryti:

(1) Lankykitės šioje bažnyčioje. Niekas jums nepadės, jei nesilankysite bažnyčioje.

(2) Ateikite pas Kristų. Jis mirė už jūsų nuodėmes. Jis pažodžiui ir visiškai prisikėlė iš mirties. Jis yra gyvas ir dabar sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis dabar yra čia dėl jūsų. Ateikite pas Jį. Pasitikėkite Jėzumi ir būkite išgelbėtas!

(3) Jūs ne tik turite lankytis šioje bažnyčioje, ne tik turite ateiti pas Kristų, bet jūs turite taip melstis. Jėzus pasakė, kad malda yra raktas į gyvą ir sėkmingą krikščionio gyvenimą paskutinėmis dienomis.


Kaip ruošiatės pabėgti nuo ateisiančio Teismo? Biblija sako: „Kristus užnešė mūsų nuodėmes savo kūne ant medžio“ – ant kryžiaus. Kristus gali būti jūsų pakaitinė Auka. Jis buvo nubaustas jūsų vietoje, kad sumokėtų kaltę už jūsų nuodėmę ant kryžiaus! Kristus praliejo savo brangų Kraują ant kryžiaus. Jo Kraujas gali nuplauti visą jūsų nuodėmę, ir jūs būsite pasiruošęs, kada ateis laikas! Kviečiu jus pasitikėti Jėzumi Kristumi šį vakarą! Charles Wesley pasakė:

Paslėpk mane, Gelbėtojau, paslėpk,
   Kol gyvenimo audra praeis;
Saugus dangiškame vedime,
   Priimk mano sielą pagaliau!

Evangelinė giesmė skamba taip:

Jėzus yra atsakymas šių dienų pasauliui,
Virš Jo nėra nieko, Jėzus yra Kelias!

Pasitikėkite Jėzumi šiandien ir Jis jus išgelbės! Amen.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


PAMOKSLO PLANAS

PASKUTINIŲJŲ DIENŲ ŽENKLAI

SIGNS OF THE LAST DAYS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Pirmiausia žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais“ (2 Petro 3, 3)

I.   Pirma, ekologiniai ženklai rodo, jog pabaiga arti. Luko 21, 11; 25-26.

II.  Antra, rasiniai ženklai rodo, jog pabaiga arti. Luko 21, 10.

III. Trečia, antisemitiniai ženklai aplink mus rodo, jog pabaiga arti. Luko 21, 20; Romiečiams 11, 28; Zacharijo 12, 3.

IV.  Ketvirta, religiniai ženklai – apgavystės, klaidingos religijos rodo, jog pabaiga arti. Luko 21, 8; Mato 24, 24; 2 Timotiejui 4, 2-3.

V.   Penkta, religinio persekiojimo ženklai rodo, jog pabaiga arti.
Luko 21, 12, 16-17.

VI.  Galiausiai Kristus atskleidė šeštąjį ženklą, rodantį, jog mes esame netoli pabaigos. Aš vadinu tai psichologiniu ženklu. Luko 21, 34-36.