Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PAŽVELK Į JĖZŲ

LOOKING UNTO JESUS
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. birželio 11 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 11, 2017

„Žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.“ (Žydams 12, 2)


Ši eilutė paaiškina Kristaus skelbiamą Gerąją naujieną. Negaliu prisiminti geresnės eilutės visoje Biblijoje, kuri taip gerai paaiškina, kuo tiki tikrieji krikščionys.

Šio pamokslo jūs turite klausytis labai atidžiai, nes pabandysiu šią eilutę paaiškinti kaip galima nuodugniau. Tegul šis Biblijos tekstas atveria jūsų širdis, kad Kristaus šviesa apšviestų jas ten, kur dabar viešpatauja tamsa ir pasimetimas.

Žmogus gali lankyti bažnyčią, tačiau vis tiek būti didžioje tamsoje. Jis gali daug išmokti iš Biblijos, bet vis tiek būti aptemdyto proto ir pasimetęs, nes nesupranta to, ką skaito. Meldžiuosi, kad man pamokslaujant pats Dievas atvertų „jūsų supratimo akis“ (Efeziečiams 1, 18). Tik tada, kai Dievas tai padarys, jūs galėsite suprasti kai kurias dvasines tiesas, užrašytas šioje eilutėje.

Tekstas mums pateikia tris pagrindinius klausimus:


1. Ką Jėzus padarė dėl tavęs?

2. Kodėl Jėzus tai padarė dėl tavęs?

3. Ką man daryti?

I. Pirma, ką Jėzus padarė dėl tavęs?

„Žiūrėdami į Jėzų (…), kuris iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.“ (Žydams 12, 2)

Graikų kalbos žodis „iškentėjo“ reiškia „iškęsti kančią kantriai“ (Strong’s). Jėzus kantriai kentė kančią ir persekiojimą, kad išgelbėtų tavo sielą nuo bausmės už nuodėmę. Poole‘us rašė:

„Kristus iškentė kryžių ir su juo susijusias kančias: sielos kančią, fizinius kankinimų skausmus, plakimus, mušimus, spyglių žaizdas, kūno dalių draskymą plakant, vinių dūrius per jo rankas ir pėdas ir visą kitą piktą, kuris kilo nuo demonų ir žmonių, užkrautą Jam. Jis nepavargo nuo savo naštos, nuo jos nebėgo ir nuo jos nealpo. Su kokia nesuvokiama ramybe ir pasyviu tvirtumu Jis išpildė visa, kas apie Jį buvo išpranašauta Izaijo 53-ąjame skyriuje!“ (Matthew Poole, Žydams 12, 2 komentaras)

Kristus taip pat iškentė nukryžiavimą „nepaisydamas gėdos“ (Žydams 12, 2). „Nepaisyti“ reiškia „mąstyti lengvai“ arba „mąstyti mažai“ (Vine‘s). Jėzus mažai galvojo apie didžius kentėjimus, su kuriais susidūrė, nes Jis galvojo apie tavo išgelbėjimą ir Dievo pašlovinimą. „Nepaisydamas gėdos“. „Gėda“ čia reiškia „nepagarbą“ (Strong‘s). Jėzus turėjo būti sugėdintas dėl tavęs, kad būtum išgelbėtas nuo bausmės už tavo nuodėmes. Jis turėjo būti sugėdintas tavo vietoje, kad tu neturėtum gėdytis Paskutiniame Teisme.

Jėzus patyrė gėdą, kai Jį mušė. Jis patyrė gėdą, kai į Jį spjaudė ir kai buvo raunami kuokštai plaukų iš Jo barzdos. Jis patyrė gėdą įtūžusios minios, kuri šaukė: „Nukryžiuoti Jį! Nukryžiuoti Jį!“ Jis patyrė gėdą, kada visi Jo drabužiai buvo nuplėšti ir Jis nuogas kabėjo ant kryžiaus.

Jis patyrė nepagarbą ir gėdą tavo vietoje.

„Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius.“ (1 Petro 3, 18)

„Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)

Jėzus prisiėmė bausmę, kurią tu turėjai gauti dėl savo nuodėmių. Jėzus buvo nubaustas vietoje tavęs.

Jėzus patyrė gėdą vietoje tavęs. Per Paskutinįjį Teismą kiekviena nuodėmė, kurią kada nors esi padaręs, bus Dievo perskaityta. Tai tave sugėdins prieš visą pasaulį. Tačiau, jei pasitiki Kristumi, atmink, kad Jis buvo sugėdintas tavo vietoje. Vietoje to, kad stovėtum nuogas ir gėdytumeisi savo nuodėmių, Jėzus buvo apnuogintas tavo vietoje ant kryžiaus, jei pasitiki Juo!

Biblija moko apie „pakaitališką auką“, kuria tapo Jėzus Kristus ant kryžiaus! Dr. P. B. Fitzwateris sako:

„Jo atpirkimas buvo pakaitališkas, tai reiškia veikti dėl kažko kito arba atstovauti kažką kitą“ (Christian Theology, Eerdmans, 1948, p. 426).

Žodis „pakaitališkas“ reiškia „vieną asmenį laikyti kitu“ (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1960).

Būtent tai ir yra tiesa, ką Jėzus Kristus padarė dėl tavęs! „Vienas asmuo (tu) buvo laikomas kažkuo kitu (Kristumi)“. Jis prisiėmė bausmę, kurios tu buvai vertas už nuodėmę.

Biblija sako:

„Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes (…)“ (Žydams 9, 28)

„Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus.“ (1 Korintiečiams 15, 3)

Kristus sumokėjo kaltę, kurios tu buvai vertas už nuodėmes. Jis sumokėjo kainą.

Mano patėvis buvo kietas senas jūreivis. Kartą jis įspyrė policininkui į užpakalį. Už tai jis buvo pasodintas į kalėjimą. Vidurnaktį mano mama paskambino Edui Gallickui ir paprašė jo, kad jis patėvį išpirktų. Edas nuvyko į kalėjimą ir sumokėjo už jį užstatą. Jie paleido mano patėvį. Kada jis išėjo iš kalėjimo, jis pamatė Edą ir paklausė: „Ką tu čia veiki?“

Tai priminė man, ką Jėzus padarė. Jis sumokėjo kainą, kad tu nebūtum nubaustas už savo nuodėmes pragare. Mes žiūrime į kryžių ir sakome: „Ką tu čia darai?“ Atsakymas yra toks: Jis moka už tave kainą, kad ištrauktų tave iš Dievo kalėjimo, vadinamo pragaru! Pasitikėk Jėzumi dabar!

II. Antra, kodėl Jėzus tai padarė dėl tavęs?

„Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo“ (Žydams 12, 2)

Jėzus sąmoningai pasirinko kryžių. Jis turėjo pakankamai galios pasitraukti bet kuriuo momentu. Vietoje to, Jis vedamas „Kaip avinėlis, vedamas pjauti“ (Izaijo 53, 7). Kodėl Jis taip nuolankiai leidosi vedamas prie kryžiaus sumokėti už tavo nuodėmes? Jis tai padarė dėl „jam priderančio džiaugsmo“ (Žydams 12, 2).

Pirmiausia, Jo laukė sugrįžimo į Dangų džiaugsmas. Kristus žinojo, kad Jis iš karto įžengs į Dangų, kada mirs ant kryžiaus. Jis pasakė nusikaltėliui, kuris buvo bemirštąs šalia jo: „šiandien tu būsi su manimi rojuje“ (Luko 23, 43).

Antra, Jis taip pat laukė džiaugsmo pamatyti tave žengiantį per Dangaus vartus. Kokį didžiulį džiaugsmą Jėzus patyrė, kada pamatė atsiverčiant nusikaltėlį! Ir kokį džiaugsmą Jis patirs, kada pamatys tave!

Vakar mačiau kelis vyrus, kuriuos aš atvedžiau pas Kristų. Vienas iš jų dabar yra vyriausiasis diakonas, kitas – pastoriaus padėjėjas. Patyriau didžiulį džiaugsmą matydamas juos ir žinodamas, kad prieš keturiasdešimt metų aš juos atvedžiau pas Kristų. Tokio pobūdžio džiaugsmą Kristus tikisi patirti Danguje. Štai kodėl Jis sąmoningai leidosi būti nukryžiuojamas – kad „nuvestų daugelį į šlovę“ (Žydams 2, 10).

Štai kodėl Jėzus yra „autorius ir mūsų tikėjimo atbaigėjas“. Jis kuria tikėjimą mumyse, Jis jį užbaigia ir saugo mus. Išgelbėjimas yra tik Kristuje!

III. Trečia, ką man daryti?

„Žiūrėdami į Jėzų (…), kuris iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.“ (Žydams 12, 2)

Apaštalų darbų knygoje Jėzaus apaštalai pabrėždavo Kristaus pakėlimą į Dangų ir atsisėdimą Dievo dešinėje. Esu įsitikinęs, kad šiandien pamoksluose mes turime pabrėžti Kristaus pakėlimą taip, kaip tai darė apaštalai. Štai kodėl taip mąstau:

1. Pamokslaujant Kristaus pakėlimą ir atsisėdimą Tėvo dešinėje, labai aiškiai pabrėžiama, kad Kristus ir Tėvas yra du atskiri Asmenys. Biblinė Trejybės doktrina šiandien yra suskystinta. Yra daug modalistinių eretikų dėl šios svarbiausios tiesos, ir jie to nežino.

2. Biblinės sutaikymo, atpirkimo ir išteisinimo doktrinos tikra to žodžio prasme yra panaikinamos, jei Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus nėra matomi kaip atskiri Trejybės Asmenys. Kristaus, kaip Tarpininko, vaidmuo yra dramatiškai užtvirtinamas dėl Jo pakėlimo.

3. Pamokslaujant Kristaus pakėlimą, decisionizmas yra išgydomas. Nukreipiant žmones į Kristaus pakėlimą, yra išgydomos visos decisionizmo formos.


Prieš kurį laiką girdėjau puikų pamokslą apie fariziejų ir mokesčių rinkėją (Luko 18, 9-14). Pamokslininkas išryškino beveik visas decisionizmo formas, nurodydamas, kad išgelbėjimas neįgyjamas sukalbėjus „nusidėjėlio maldą“, išeinant į priekį, lankant bažnyčią ir pan. Po to pamokslininkas pasakė: „Jūs turite tikėti Jėzumi“. Iš pradžių pamaniau: „Tobula!“. Tačiau po to jis pasakė: „Tikėti Jėzų reiškia tikėti, kad Jis mirė tam, kad sumokėtų už tavo nuodėmes“. Tada aš pamaniau: „O, ne!“. Jis maišo tikėjimo doktriną su Pačiu tikėjimu Jėzumi!

Kaip norėjau, kad tas pamokslininkas būtų baigęs savo puikų pamokslą paraginimu nusidėjėliams pažvelgti į išaukštintą Kristų Dievo dešinėje pačiame Danguje!

„Žiūrėdami į Jėzų (…), kuris iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.“ (Žydams 12, 2)

Štai kur reikia žiūrėti! Štai kuo reikia tikėti! Štai kaip galima būti išgelbėtu!

„Tikėk Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir būsi išgelbėtas“. (Apd 16, 31)

Brolau, gyvenk, pažvelk ir gyvenk!
Pažvelk į Jėzų ir gyvenk!
Taip užrašyta Jo Žodyje, Aleliuja!
Vien tik „pažvelk ir gyvenk“.
   (“Look and Live,” William A. Ogden, 1841-1897).


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Raštą prieš pamokslą skaitė p. Noahas Songas: Jono 12, 28-32.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Look and Live” (William A. Ogden, 1841-1897).


PAMOKSLO PLANAS

PAŽVELK Į JĖZŲ

LOOKING UNTO JESUS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.“ (Žydams 12, 2)

I.   Pirma, ką Jėzus padarė dėl tavęs? „Nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių“
1 Petro 3, 18; Izaijo 53, 6; Žydams 9, 28; 1 Korintiečiams 15, 3.

II.  Antra, kodėl Jėzus tai padarė dėl tavęs? „Dėl jam priderančio
džiaugsmo“, Izaijo 53, 7.
1. Džiaugsmo grįžti į Dangų. Luko 23, 42.
2. Džiaugsmo pamatyti tave žengiant į Dangų. Žydams 2, 10.

III. Trečia, ką man daryti? „Pažvelk į Jėzų (…) Sėdintį Dievo sosto
dešinėje.“ Apd 16, 31.