Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NEATSKLEISTA BIBLIJOS PRANAŠYSTĖS
DETALĖ IŠAIŠKINTA ŠIANDIEN

A MISSING PIECE OF BIBLE PROPHECY
ILLUMINATED FOR US TODAY
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje Los Andžele,
2019 m. rugsėjo 22 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 22, 2019

„O tu, Danieliau, paslėpk tuos žodžius ir užantspauduok knygą iki skirto laiko. Daugelis ją perskaitys ir įgaus pažinimo.“ (Danieliaus 12, 4)

„Aš tai girdėjau, bet nesupratau ir klausiau: „Mano Viešpatie, koks bus šių dalykų galas?“ Jis atsakė: „Danieliau, eik savo keliu, nes tie žodžiai yra paslėpti ir užantspauduoti iki laikų pabaigos.“ (Danieliaus 12, 8-9)


Pranašas Danielius nesuprato „laikų pabaigos“ detalių. 8-ojoje eilutėje mums tai aiškiai pasakyta „Aš tai girdėjau, bet nesupratau“. Tada Dievas tarė Danieliui: „tie žodžiai yra paslėpti ir užantspauduoti iki laikų pabaigos“ (Danieliaus 12, 9).

Danielius suprato pranašystės žodžius, tačiau jis nesuprato, kaip išsivystys paskutinių laikų įvykiai. „Tie žodžiai yra paslėpti ir užantspauduoti iki laikų pabaigos“ (Danieliaus 12, 9). Jam buvo duoti įkvėpti žodžiai, tačiau jis nebuvo apšviestas dėl jų prasmės. Žodžių apšvietimas turėjo ateiti „laikų pabaigoje“. Kadangi mes artėjame prie laikų pabaigos, mes vis daugiau ir daugiau įžvelgsime tai pranašystėse.

Labai aiškiai prisimenu, kaip pirmą kartą išgirdau apie „Bažnyčios pakėlimą“. Mūsų mokytojas pasakė mums, jog pakėlimas įvyks prieš septynerių metų Didžiojo Suspaudimo (Tribuliacijos) periodą. Paklausiau mokytojo, kur Biblijoje parašyta, jog pakėlimas įvyks prieš Tribuliaciją. Jis negalėjo man atsakyti. Todėl dešimtmečius abejojau, jog pakėlimas įvyks bet kuriuo metu prieš septynerių metų Tribuliaciją. Tada sužinojau, jog pakėlimo prieš Tribuliaciją požiūris buvo išpopuliarintas J. N. Darbio, kuris jį „gavo“ iš visa tai susapnavusios charizmatės penkiolikmetės tikinčiosios, vardu Margaret MacDonald. Tuo patikėjęs J. N. Darbis pradėjo tai skelbti. Vėliau savo Biblijos komentaruose tai skelbė ir C. I. Scofieldas. Tokia yra daugumos naujųjų evangelikų pozicija.

Marvinas J. Rosenthalis parašė knygą The Pre-Wrath Rapture of the Church (Thomas Nelsonas, 1990). Nesutinku su viskuo, ką parašė M. J. Rosenthalis, tačiau manau, kad jis atvėrė duris aiškesniam supratimui, kada įvyks pakėlimas. Susiraskite šią knygą ir atidžiai ją perskaitykite prieš kritikuodami M. J. Rosenthalio požiūrį. Jis moko, jog pakėlimas įvyks Tribuliacijos periodo pabaigoje, prieš pat Dievui išliejant savo pyktį „dubenų teisme“, aprašytame Apreiškimo knygos 16-ajame skyriuje. Man tai atrodo logiška, daug logiškiau nei požiūris, paremtas paauglės mergaitės sapnu!

Kodėl tai yra svarbu? Atsakysiu. Jei pakilimas įvyktų prieš septynerių metų Tribuliaciją, krikščionims nieko nereikėtų daryti. Pakaktų su minia apsilankyti bažnyčioje sekmadienio rytais! Nereikėtų stengtis laimėti sielų. Nereikėtų atsiskirti nuo bedievių. Tai gimdo antinomianizmą (apie jį skaitykite čia).

Šio pamokslo pavadinimas „Neatskleista Biblijos pranašystė išaiškinta šiandien“. Kas yra ta „neišaiškinta pranašystė“? Tai yra atpuolimas. Biblijos pranašystes studijuoju daugiau nei penkiasdešimt metų. Mane labai sukrečia, jog tokia svarbi tema kaip atpuolimas šiais laikais yra ignoruojama.

Ant savo darbastalio turiu tris pagrindines knygas apie Biblijos pranašystes, kuriose aptariamos visos pagrindinės temos. Jos parašytos gerų ir dievotų vyrų, kuriais galima pasitikėti šiuo svarbiu klausimu. Tačiau nei vienas iš jų nepalietė atpuolimo temos. Atpuolimas šiandien yra labai svarbi tema.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI SAVO TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW. WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
PASPAUSKITE ANT ŽALIO MYGTUKO SU ŽODŽIU „APP“
VYKDYKITE INSTRUKCIJOS NUORODAS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Atsiverskite, prašau, Karaliaus Jokūbo vertimo 2-ąjį laišką Tesalonikiečiams.

„Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus“ (2 Tesalonikiečiams 2, 3; Scolifieldo vertimas)

O štai kaip šią eilutę verčia Naujasis amerikietiško standarto vertimas:

„Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atpuolimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus.” (2 Tesalonikiečiams 2, 3)

Atpuolimas čia verčiamas iš žodžio “hē apostasia”. Karalius Jokūbas šį žodį verčia „atkritimas“.

Dr. W. A. Criswellas už graikų kalbos egzegetiką gavo filosofijos daktaro laipsnį Pietų baptistų teologijos seminarijoje Luisvilyje, Kentukio valstijoje. Dr. Criswellas visada kreipė labai didelį dėmesį į graikų kalbos žodžius Naujajame Testamente. Dr. Criswellas pasakė: „Prieš ateinant Viešpaties dienai, bus didžiulis tikinčiųjų atpuolimas. Artikelio [hē] panaudojimas rodo, jog Paulius kalba apie tam tikrą atpuolimą.“ Tai žinodami mes išmokstame du svarbius dalykus iš 2-ojo laiško Tesalonikiečiams:


1. Prieš ateinant Viešpaties dienai, bus tikinčiųjų atpuolimas.

2. Prieš ateinant Viešpaties dienai, bus apreikštas Antikristas.


Abu šie dalykai įvyks prieš Viešpaties Dieną – Tribuliaciją ir Dievo pykčio išsiliejimo ant žemės metą laikų pabaigoje. Pakėlimo prieš Tribuliaciją teorija pakelia visus krikščionis. Štai kodėl apie atpuolimą nėra pamokslaujama evangelinėse bažnyčiose. Dėl tos priežasties daugumoje knygų apie Biblijos pranašystes nėra atpuolimo skyriaus!

Tačiau, jei Marvinas Rosenthalis yra teisus, o jis yra teisus, tuomet mes jau dabar esame atpuolimo laikotarpyje! Kaip tai susiję su krikščionimis šiandien? Trečiajame pasaulyje jie yra tuo giliai įsitikinę kaip niekada ankščiau. Vakarų pasaulyje mes esame didžiai puolami šėtono ir jo demonų. Pranašas Danielius kalbėjo apie šiuos dalykus, tačiau pasakė: „Aš to nesupratau“. Tada Dievas tarė Danieliui: „Šie žodžiai yra uždengti ir užantspauduoti iki laikų pabaigos“ (Danieliaus 12, 8-9).

Johnas S. Dickersonas parašė gana neblogą knygą „The Great Evangelical Recession„ (Didysis evangelikų atpuolimas) (Baker Books, 2013). Joje Dickersonas cituoja Gabelį Lyonsą, kurs pasakė:

„Šis laikotarpis yra kaip joks kitas istorijoje. Jo unikalumas reikalauja originalaus atsako. Jei mes nepasiūlysime kito kelio pirmyn, mes prarasime ištisas kartas dėl apatiškumo ir cinizmo (…) mūsų draugai ir toliau slys į kitokias garbinimo formas (…) mažiau laiko, bet daugiau išraiškos“ (The Next Christians, Doubleday, 2010, p. 11).

Dickersonas knygos viršelyje sako:

„Bažnyčia Amerikoje traukiasi. Jauni krikščionys bėga. Aukos menksta (…) Jungtinių valstijų kultūra greitai tampa priešiška ir antagonistine. Kaip mes išvengsime siaubingo nuopuolio?“

Man labai patinka pirmoji Johno Dickersono knygos dalis, tačiau aš nesutinku su tuo, kaip mums reikia pasiruošti.

Norint pasiruošti, pirmiausia mes turime suprasti, jog esame atpuolimo pradžioje. Jei mes galvosime, jog būsime pakelti prieš Tribuliaciją, mes nepasiruošime tam, kas laukia ateityje.

Pastorius Richardas Wurmbrandas buvo evangelikų tarnautojas, kuris 14 metų buvo kankinamas komunistiniame Rumunijos kalėjime. Jo kalėjimo patirtis buvo daug didesnė nei krikščionys Amerikoje gali įsivaizduoti. Kameroje naktimis žiurkės graužė jo pėdas. Jis buvo mušamas. Raudoni rimbo kirčių randai buvo ant jo kaklo ir nugaros. Jis kentė alkį iki mirties. Taip jis ten išbuvo 14 metų. Taip pastorius R. Wurmbrandas išsiugdė jo vadinamą „suggerologiją“ – išlikimo doktriną. Per stebuklą jis atvyko į Jungtines Amerikos valstijas ir čia pamokslavo, jog reikia būti pasiruošus kentėti daugeliui bažnyčių. Apie tai jis pamokslavo ir pas mus. Pastorius R. Wurmbrandas mokė, jog krikščionys JAV turi ruoštis kentėjimams. Jis sakė: „Mes turime ruoštis dabar, prieš įkalinimą. Kalėjime jūs neteksite visko (…) nieko, kas daro gyvenimą malonų, nelieka. Nei vienas neišlaiko, jei iš anksto nebūna užsigynęs gyvenimo malonumų“ (citata iš Johno Piperio knygos „Let the Nations Be Glad”, Baker Books, 2020, p. 10).

Dr. Paulas Nyquistas pasakė: „Ruoškitės. Kultūriniams pokyčiams siaučiant mūsų šalyje, greitai mes būsime priversti gyventi kaip sako Biblija (…) pakęsti išbandymus“ (J. Paulas Nyquistas, “Prepare: Living Your Faith in an Increasingly Hostile Culture”, Moody Publishers, 2015, p. 14).

NOJAUS DIENOMIS BUVO ATPUOLIMAS

Jėzus pasakė:

„Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus.“ (Mato 24, 37-39)

Daug evangelikų galvoja, jog Nojaus dienomis buvo daug kančių. Tačiau jų yra kur kas daugiau nei tai. Nojaus dienomis jie „valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą.“ (Mato 24, 38).

Tai yra būtent tai, kas dabar vyksta JAV ir Vakarų pasaulyje! Trečiajame pasaulyje yra daug persekiojimų. Tokiose pasaulio vietose kaip Kinija vyksta tikras prabudimas. Tačiau ne Amerikoje ir ne Vakaruose! Čia žmonės susirūpinę materialiais dalykais. Jie valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė. Atrodo, jog tai normalūs dalykai. Tačiau yra dar daugiau. Tai yra jų gyvenimo centras - „valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė“. Jie manė, jog tai yra dalykai, dėl kurių verta gyventi! Jų gyvenimo centre nebuvo Dievo! Tai buvo materialūs gyvenimo dalykai, kurie jiems buvo patys svarbiausi!

LAODIKĖJOS BAŽNYČIOS APRAŠYMAS
ATITINKA AMERIKOS IR VAKARŲ BAŽNYČIAS

Jėzus pasakė:

„Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Amen, ištikimasis ir tikrasis Liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!” (Apreiškimo 3, 14-19)

Tai yra atpuolusios bažnyčios aprašymas. Tai yra bažnyčia, kuri yra drungna „nei šalta, nei karšta“ (Apreiškimo 3, 16). Tai yra bažnyčia, pilna neatsivertusių žmonių (Apreiškimo 3, 17). Tai yra bažnyčia, kuri atsisako atgailauti (Apreiškimo 3, 19).

Mes patyrėme du didelius bažnyčios skilimus per paskutinius 40 metų. Abu kartus tie, kurie norėjo būti „drungni“, mus paliko. Abiem atvejais jie tapo drungni dėl sielų laimėjimo. Abiem atvejais jie atmetė krikščionybės rimtumą. Žmonėms, kurie mus paliko, sakė, jog mes esame per griežti, ir jie galėtų gyventi linksmiau, jei mus paliktų. Abiem atvejais jiems nepavyko suformuoti „karštos“ bažnyčios. Jie suprato ir suprato per vėlai, kad jų pačių žmonės negali būti išlaikyti drungnoje aplinkoje. Abiems nepavyko. Jėzus pasakė: „Aš juos išspjausiu iš savo burnos“ (Apreiškimo 3, 16). Jie nenorėjo atsiskirti nuo pasaulio, tad jie supasaulėjo, tapo kūniški ir velniški. Jie nenorėjo likti karingais fundamentalistais ir greitai tapo drungnais naujaisiais evangelikais! Dvasiškai jie greitai tapo pusiau gyvais arba dar blogiau!

Paklauskit savęs. Jei žmonės, kurie mus paliko su Chanu, būtų Kinijoje, ar jie liktų pogrindžio bažnyčioje, ar jie prisijungtų prie komunistų išlaikomos bažnyčios? Jūs žinote atsakymą! Jūs jau žinote atsakymą! Jie tiesiogine šio žodžio prasme nubėgtų į komunistinę bažnyčią. Kodėl? Nes jie nenorėjo tikros krikščionybės. Jie buvo ištroškę švelnios naujųjų evangelikų „bažnyčios“. Jūs tai žinote! Jūs tai jau žinote! Aš jums nieko naujo nepasakiau!!!

Savo žinią užbaigsiu naujųjų evangelikų atpuolimo apibūdinimu:

„Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi, nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintys malonumus negu Dievą, turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių!“ (2 Timotiejui 3, 1-5)

„Nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pasiekti tiesos pažinimo.“ (2 Timotiejui 3, 7)

„Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami“ (2 Timotiejui 3, 12)

„Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu. Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Bet tu būk visame kame apdairus, iškęsk sunkumus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą.“ (2 Timotiejui 4, 2-5)

„Nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, Krescentas – į Galatiją, Titas – į Dalmatiją.“ (2 Timotiejui 4, 10)

„Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą, ir nuskambėjo iš šventyklos, nuo sosto, galingas balsas: „Įvyko!“ Ir radosi žaibai, griaustiniai, garsai, ir kilo didžiulis žemės drebėjimas, kokio nebuvo, kiek žmogus gyvena žemėje, – toks smarkus, toks baisus žemės drebėjimas!“ (Apreiškimo 16, 17-18)

Mano brangūs broliai ir seserys, didis pranašas Danielius iki galo nesuprato tų dalykų, apie kuriuos jums dabar pamokslauju šį vakarą. Tačiau ačiū Dievui, kad Jis pakvietė misionierių Marviną Rosenthalį, kuris kalbėjo ir davė mums „naują supratimą apie pakėlimą, Tribuliaciją ir antrąjį Jėzaus atėjimą“ (jacket cover of The Pre-Wrath Rapture of the Church, Thomas Nelson, 1990).

Taip, mes esame pradinėje didžiojo laikų pabaigos atpuolimo stadijoje. Taip, mums teks iškęsti persekiojimus kaip ir tikintiesiems Kinijoje, kaip Richardui Wurmbrandui, kaip ir kitiems tikintiesiems trečiajame pasaulyje. Tačiau tie, kurie myli Kristų, triumfuos pabaigoje, nes Jėzus pasakė:

„Kadangi tu išlaikei mano kantrybės žodį, tai ir Aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Štai Aš veikiai ateinu. Tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko. Nugalėtoją Aš padarysiu ramsčiu savo Dievo šventykloje, ir jis jau nebeišeis laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą’. Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms!“ (Apreiškimo 3, 10-13)

Atsistokite, prašau, ir pagiedokime 1-ąjį, 2-ąjį ir 4-ąjį posmelius „Ar aš esu kryžiaus karys?“

Ar aš esu kryžiaus karys? Avinėlio pasekėjas,
Ar bijosiu kautis dėl jo tikslo, ar gėdinsiuos kalbėti Jo vardu?

Ar turiu būti iškeltas į aukštumas ir gyventi lengvai,
Kada kiti kovojo ir plaukė per kruvinas jūras, kad gautų vainiką?

Žinoma, turiu kovoti, jei noriu karaliauti; suteik man jėgų, Viešpatie;
Pakęsiu vargą, iškęsiu skausmą, palaikys mane Tavo Žodis.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.