Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NEGENDANTIS IR ATPERKANTIS
JĖZAUS KRISTAUS KRAUJAS

THE INCORRUPTIBLE AND REDEEMING
BLOOD OF JESUS CHRIST
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2015 m. rugsėjo 13 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, September 13, 2015

„Žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės.“ (1 Petro 1, 18-19)


Williamas Cowperis (1731-1800) užrašė šiuos nuostabius gerai žinomo himno žodžius:

Nuo tada, kai tikėjimu pamačiau upelį,
Kurį Tavo tekančios žaizdos maitina,
Atperkamoji meilė tapo mano tema,
Ar išliks iki kol aš mirsiu.

Tai buvo C. H. Spurgeono (1834-1892) mėgstamiausias himnas. Didis pamokslininkas pasakė:

„Aš apie nieką kitą vertingo nenoriu nei galvoti, nei pamokslauti, nieko, išskyrus šią didžią temą. Jėzaus Kristaus kraujas yra Evangelijos gyvybė (C. H. Spurgeon, "The Blood of Sprinkling," February 28, 1886, Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol. 32, p. 121, reprinted by Dr. Bob Ross of Pilgrim Publications, P.O. Box 66, Pasadena, Texas 77501).

Kodėl C. H. Spurgeonas, vadinamas Pamokslininkų princu, taip stipriai apie tai pasakė? Kodėl jis pasakė: „Aš apie nieką kitą vertingo nenoriu nei galvoti, nei pamokslauti, nieko, išskyrus Jėzaus Kristaus kraują“? Tuo galite įsitikinti skaitydami šimtus jo pasakytų pamokslų, kurie yra išleisti Metropolitan Tabernacle Pulpit. Tačiau kodėl? Kodėl žinomiausias angliškai kalbančio pasaulio pamokslininkas Kristaus Kraujo temą pasirinko kaip pagrindinę? Paprasčiausiai dėl to, kad nėra Biblijoje svarbesnės temos už šią!

Biblija moko, jog be Jėzaus Kristaus Kraujo žmonijai nėra išgelbėjimo. Šį vakarą noriu atkreipti dėmesį į du dalykus dėl Kristaus Kraujo. Abi tiesos yra iš mano teksto pagal 1 Petro laiško 1-ojo skyriaus 18-tos ir 19-tos eilutės.


1. Kristaus Kraujas yra negendantis.

2. Kristaus Kraujas yra būtinas tavo atpirkimui.

I. Pirma, Kristaus Kraujas yra negendantis.

Psalmėse Dievo Žodis sako, jog ši pranašystė bus išpildyta Kristaus:

„Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi savo šventajam supūti.“ (Psalmių 16, 10)

Hebrajų žodis „sugedimas“ reiškia „sunaikinimą“ arba „supuvimą“ (Strong's Concordance).

Ši eilutė iš Psalmių knygos yra cituojama Naujajame Testamente:

„Nes Tu nepaliksi mano sielos pragare ir neduosi savo Šventajam matyti supuvimo… Dovydas tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą, kad ‘Jo siela neliks pragare ir Jo kūnas nematys supuvimo.“ (Apd 2, 27, 31)

Kai kurie šiandien sako, jog Kristaus kūnas buvo prikeltas, bet Jo Kraujas susigėrė į žemę aplink Kryžių ir pražuvo. Tačiau Biblija pateikia kitą eilutę, kuri sako, jog Kristaus Kraujas taip pat buvo negendantis:

„Žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus.“ (1 Petro 1, 18-19)

Žodis „gendantis“ šioje eilutėje reiškia „pranykti“ arba „sugriauti“. Eilutė rodo, jog Kristaus Kraujas negali pražūti ar būti sunaikintas. Sidabras ir auksas yra mažiausiai gendantys žemės elementai, tačiau net sidabras ir auksas pražus kai pasaulis bus sudegintas Dievo teismo. Mums yra pasakyta, kad „Elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs… visa taip suirs“ (2 Petro 3, 10-11). Elementai (graikų kalbos žodis reiškia „atomai“) sudegs. Visa, kas yra šiame pasaulyje, „suirs“ (pažodžiui „bus sunaikinti“) Dievo ugnimi. Tai susiję ir su sidabru bei auksu; „visa taip suirs“.

Tačiau 1 Petro 1-ojo skyriaus 18-ta ir 19-ta eilutės mums sako, kad mes nesame atpirkti kažkuo, kas suyra, bet „brangiuoju Kristaus krauju.“ Ši eilutė aiškiai parodo mums negendantį, nepražūvantį ir nesugadintą (Strong's) Kristaus Kraują!

Frontline žurnalo straipsnyje parašyta:

„Kada buvo pralietas Kristaus Kraujas, jis nesustingo ir nesunyko žemės dulkėse. Jis negalėjo to padaryti, nes Dievo Žodis sako, kad jis yra negendantis Kraujas. Kalvarijos kalno smėlis nesugėrė brangaus Dievo Avinėlio Kraujo. Kadangi „negendantis“ Kristaus kūnas nurodo į kūno Prisikėlimą, negendantis Kraujas gali reikšti tik viena, kad Kristaus Kraujas buvo prikeltas tokiu pačiu antgamtiniu būdu (Frontline magazine, March/April 2001, p. 5).

Kada Jėzus prisikėlė iš mirties, Jis pasakė:

„Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai Aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint.“ (Luko 24, 39)

Mokiniai buvo pritrenkti pamatę prisikėlusį Kristų. „Sutrikę ir išsigandę, jie tarėsi matą dvasią“ (Luko 24, 37). Daug žmonių ir šiandien mano, kad Jėzus prisikėlė kaip Dvasia. Šios eilutės pataiso neteisingą mintį dėl dvasia prisikėlusio Kristaus. Jis prisikėlė su kūnu ir kaulais. Jis liepė mokiniams pažiūrėti į Jo rankų ir kojų perdurtas žaizdas.

„Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; nebūk netikintis – būk tikintis.“ (Jono 20, 27)

Kristus Tomui liepė įdėti savo ranką į Jo šone esantį plyšį, kurį padarė kareivio ietis jam kabant ant Kryžiaus.

Štai ką noriu pasakyti: Kristus liepė mokiniams pažiūrėti į Jo rankų skyles ir Jo kojas, taip pat į Jo šoną. Kraujas būtų išbėgęs iš Jo žaizdų, jei dar būtų likę bent kiek Kraujo Jo prisikėlusiame „kūno ir kaulų“ kūne. Tačiau Jo Kūne nebebuvo Kraujo.

Kada Marija Magdalietė susitiko su Jėzumi po Jo prisikėlimo, Jis jai pasakė:

„Jėzus jai tarė: „Neliesk manęs! Aš dar neįžengiau pas savo Tėvą. Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: ‘Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą.“ (Jono 20, 17)

Tačiau netrukus Jėzaus mokiniai „priėjo, apkabino Jo kojas“ (Mato 28, 9). Jis neleido Marijai Jo paliesti, nes Jis dar nebuvo paimtas pas Dievą, tačiau po kurio laiko Jis leido mokiniams apkabinti Jo pėdas. Skolfildo užrašuose ši vieta man atrodo tobulai bibliškai paaiškinta taip:

„Jėzus kalba Marijai kaip Vyriausiasis Kunigas atlikdamas pareigą sutaikinimo dieną (Kunigų 16). Atlikęs auką Jis buvo pakeliui į dangų, kad pristatytų šventą kraują, ir tarp susitikimo su Marija sode ir susitikime Mato 28-ame skyriuje 9-oje eilutėje Jis buvo paimtas į dangų ir sugrįžo, toks aiškinimas sugražina įvykių harmoniją (Scofield pastaba prie Jono 20, 17).

Tokio paties požiūrio laikėsi ir dr. Johnas R. Rice‘as.

Senojo Testamento Vyriausiasis Kunigas paimdavo kraują ir jį padėdavo ant malonės sosto Šventų Švenčiausioje. Taigi Kristus paėmė Savo Kraują į dangų tarp Jo pirmojo susitikimo su Marija ir vėlesnio susitikimo su mokiniais:

„Bet Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių vyriausiasis Kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę palapinę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, o savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į Švenčiausiąją ir įvykdė amžinąjį atpirkimą.“ (Žydams 9, 11-12)

Atkreipkite dėmesį, jog ši eilutė sako, kad Jis „vieną kartą įžengė į Švenčiausiąją“. Tai turėjo įvykti kitu laiku, ne per Jo pakėlimą, nes Biblija sako:

„Baigęs jiems kalbėti, Viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.“ (Morkaus 16, 19)

Naujajame Testamente mums nuolat kartojama, kad Jis sėdi Dievo dešinėje, ir ši eilutė mums sako, kad Jis buvo pasodintas ten iš karto po paskutinio pokalbio su mokiniais ir po Jo pakėlimo į Dangų. Tokia įvykių seka yra tikėtina – Jis ankščiau pakilo į dangų ir atnešė Savo Kraują į „Švenčiausiąją“ Danguje (Žydams 9, 12).

„Esate atpirkti ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus.“ (1 Petro 1, 18-19)

Kristaus Kraujas dabar yra malonės soste danguje. Jis yra „negendantis“. Jis negali pradingti ar sugesti. Visa tai yra antgamtiška. Žinoma! Pašalinus antgamtiškus dalykus iš krikščionybės lieka tik moralė. Tačiau tai nėra burtai. Negalime manipuliuoti Kristaus Krauju. Jokios magijos! Kraujas yra antgamtiškas, tačiau jis nesusijęs su magija. „Apsisprendimo teologija“ yra magija! Štai kodėl mes ją atmetame. Dievas nusprendžia apvalyti tave savo Krauju.

Aš žinau, kad dr. Johnas MacArthuras tuo netiki. Aš taip pat žinau, kad jis šias klaidingas idėjas apie Kraują gavo iš keisto žmogaus, vardu Colonelis R. B. Thieme‘as, Jr. 1961 metų rudenį aš buvau ten nuvykęs, kada dar jaunas Johnas MacArthuras lankė Biblijos studijas, kurias vedė jau minėtas Thieme‘as. Ten Thieme‘as mokė tų pačių dalykų, kurių nuo tos dienos vėliau mokė ir MacArthuras. Aš esu įsitikinęs, kad dr. MacArthuras šias idėjas gavo iš R. B. Thieme‘o, nes aš pats mačiau, kaip jis užsirašinėjo tų paskaitų metu. Thieme‘as mokė, jog žodis „kraujas“ reiškia „mirtį“ – tai nebuvo „tas pats kraujas, kuris tiško aplink kažkokioje vietoje.“ Tokios mintys laikas nuo laiko pasirodo dr. MacArthuro pamoksluose, ir aš asmeniškai žinau, kad jis šias idėjas perėmė iš Colonelio R. B. Thieme‘o. Tai yra tragedija, nes dr. MacArthuras kituose dalykuose moko teisingos doktrinos. Mūsų bažnyčia kiekvieną savaitę meldžiasi už dr. MacArthurą, kad jis nusigręžtų nuo R. B. Thieme‘o keisto mokymo apie Kristaus Kraują.

II. Antra, Kristaus Kraujas yra būtinas tavo atpirkimui.

Tekstas mums sako, kad tu nesi atpirktas pragaištančių dalykų, bet tu gali būti atpirktas Kristaus Krauju. Žodis „atpirktas“ 1-ame Petro laiške 1-ame skyriuje 18-toje eilutėje yra graikų kalbos žodžio vertimas, kuris reiškia „atpalaiduotas“ arba „išlaisvintas“ (Strong's, Vine's), „nurodo į išlaisvinimą“ (Vine's).

Kol tu nesi „atpalaiduotas“ arba „išlaisvintas“ Kristaus Kraujo, tu amžiams liksi:

1.  Po „Įstatymo prakeikimu“ (Galatams 3, 13). Tu esi prakeiktas Įstatymo, nes negali jo laikytis. Tu negali tobulai laikytis Dievo nurodytų įstatymų. Štai kodėl Įstatymas tave prakeikia. Jis tau rodo, kad esi kaltas ir nesuteikia tau būdų, kaip gali išvengti teismo. Niekas kitas, tik Jėzaus Kraujas gali nuplauti tavo nuodėmes, kad būtum „atpalaiduotas“ arba „išlaisvintas“ nuo Įstatymo prakeikimo.

2.  Kol tu nesi „atpalaiduotas“ arba „išlaisvintas“ Kristaus Krauju, tu amžinai būsi šėtono valdžioje, „kuris pavergęs juos savo valiai“ (2 Timotiejui 2, 26). Niekas kitas negali tavęs „atlaisvinti“ nuo jo valdžios ar „išlaisvinti“ kaip tik Jėzaus Kristaus Kraujas!

3.  Kol tu nesi „atpalaiduotas“ arba „išlaisvintas“ Kristaus Krauju, tu amžinai pasiliksi švento Dievo rūstybėje ir teisme. Niekas kitas negali tavęs „atlaisvinti“ ir „išlaisvinti“ nuo Dievo teismo kaip tik Jėzaus Kristaus Kraujas!


O, mano drauge, tau reikia Kristaus Kraujo! Tau reikia Kristaus kraujo, kuris gali tave išlaisvinti nuo Įstatymo prakeikimo, išlaisvinti nuo šėtono vergijos ir išlaisvinti nuo Dievo rūstybės! O taip, tau reikia, tau reikia brangaus Jėzaus Kristaus Kraujo, kad atpirkti tave nuo prakeikimo, vergystės ir rūstybės. Pakartosiu: tau reikia Kristaus Kraujo! Meldžiuosi, kad tu pasitikėtum Jėzumi kuo greičiau!

Jei šis pamokslas palaimino tave, prašau, atsiųsk elektroninį laišką dr. Hymeriui ir pasakyk jam apie tai. KADA RAŠYSI DR. HYMERIUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Dr. Hymerio el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymeriui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite Dr. Hymerio paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete.
www. rlhsermons.com arba www.realconversion.com
Paspauskite ant nuorodos “Sermon Manuscripts.”

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Prieš pamokslą meldėsi Mr. Abelis Prudhomme‘as.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo Mr. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Jesus, Thy Blood and Righteousness”
(Count Nicholas von Zinzendorf, 1700-1760; išversta John Wesley, 1703-1791).


PAMOKSLO PLANAS

NEGENDANTIS IR ATPERKANTIS
JĖZAUS KRISTAUS KRAUJAS

THE INCORRUPTIBLE AND REDEEMING
BLOOD OF JESUS CHRIST

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės.“ (1 Petro 1, 18-19)

I.   Pirma, Kristaus Kraujas yra negendantis. Psalmių 16, 10; Apd 2, 27, 31;
1 Petro 1, 18-19; 2 Petro 3, 10-11; Luko 24, 39, 37; Jono 20, 27, 17;
 Mato 28, 9; Žydams 9, 11-12; Morkaus 16, 19.

II.  Antra, Kristaus Kraujas yra būtinas tavo atpirkimui. Galatams 3, 13;
2 Timotiejui 2, 26; Psalmių 7, 11.