Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
„NAUJA“ NAUJOJI BAPTISTŲ PADANGTĖ!

THE “NEW” NEW BAPTIST TABERNACLE!
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. liepos 2 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord‘s Day Morning, July 2, 2017

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum, kad Tavo akivaizdoje kalnai drebėtų!“ (Izaijo 64, 1)


Kada Dievas nužengia, „Jo akivaizdoje kalnai dreba“. Jo akivaizdoje sudreba netikėjimo kalnai. Jo akivaizdoje sudreba abejonės kalnai. Jo akivaizdoje sudreba baimės kalnai. Jo akivaizdoje sudreba išdidumo kalnai. Jo akivaizdoje sudreba nevilties kalnai. Jo akivaizdoje sudreba savanaudiškumo kalnai. Jo akivaizdoje sudreba šėtoniškos įtakos kalnai. Visi kalnai, kurie yra priešiški Kristui, sudreba, kada Dievas nužengia prabudimo metu! Te kalnai ištirpsta Dievo akivaizdoje kaip įkaitusi lava iš vulkano!

Tikra prabudimo malda reiškia laikytis Dievo ir Jo nepaleisti, kaip tai padarė Jokūbas, kada jis su Kristumi grūmėsi visą naktį maldoje. Jis pasakė: „Nepaleisiu tavęs, kol manęs nepalaiminsi!“ Dr. Lloydas–Jonesas sakė, jog prabudimo malda yra „Laikytis Dievo Jam meldžiantis, maldaujant Jį, argumentuotai kalbant su Juo, ir aš sakau, kad tik tuomet, kada krikščionis pastato save į tokią padėtį, jis tik tada išties pradeda melstis prabudimo maldomis!“ (Lloyd-Jones, Revival, p. 305).

Prabudimo maldos turi prasidėti nuo tokių žmonių kaip Izaijas, žmonių, kurie kartu su pranašu gali ištarti žodžius: „Štai, aš čia, siųsk mane“ (Izaijo 6, 8); nuo žmonių, kurie yra pasiruošę paaukoti savo gyvenimus, tarnaujant mūsų Dievui ir Jo Kristui! Dr. A. W. Tozeris sakė:

„Jei krikščionybė tegalvoja, kaip išgyventi, jai vėl reikia tarnaujančių vyrų, tinkamų vyrų. Ji turi atsisakyti silpnų, kurie neišdrįsta kalbėti (...) Ji turi ieškoti vyrų, panašių į pranašus ir kankinius. Jie bus drąsūs Dievo vyrai. Per jų maldas ir sunkų darbą Dievas atsiųs ilgai lauktą prabudimą“ (Dr. A. W. Tozer, We Need Men of God Again).

Štai ko šiuo metu reikia mūsų bažnyčiai – „drąsių Dievo vyrų“. Mums reikia vyrų, kurie yra patyrę šio pasaulio tuštybę, vyrų, kurie neieškotų saugumo, bet būtų pasiruošę aukotis. Vyrų ir moterų, kurie neturi baimės, vyrų ir moterų, kurie tartų kartu su pranašu: „Štai, aš čia, siųsk mane“ (Izaijo 6, 8); jaunų vyrų ir moterų, kurie melstųsi iš sielos gelmių:

„O, kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum, kad Tavo akivaizdoje kalnai drebėtų! Kaip ugnis sudegina malkas ir užvirina vandenį, taip Tavo vardas tegul tampa žinomas priešams ir tautos tegul dreba Tavo akivaizdoje.“ (Izaijo 64, 1-2)

Jaunuoliai, pakilkite ir karštai melskitės šia malda su jėga. Jaunuoliai, pakilkite ir paaukokite savo ramybę, savo turtus, savo gyvenimus Dievo Sūnui Jėzui Kristui! Jaunuoliai, pakilkite ir kovokite su velniu ir jo demonais visomis savo maldos galiomis, melskitės, kad Dievo šlovė nužengtų į mūsų bažnyčią galinga prabudimo banga! „Pirmyn krikščionys kariai!“. Tai pirmoji giesmė giesmių lapuose. Pagiedokime! Atsistokime ir pagiedokime šią giesmę!

Pirmyn, Kristaus kariai, žengiantys kaip į karą,
Su Jėzaus kryžiumi priešaky:
Kristus, karališkas Valdovas, veda mus pirmyn;
Pirmyn į mūšį, iškelkit Jo vėliavą.
Pirmyn, Kristaus kariai, žengiantys kaip į karą,
Su Jėzaus kryžiumi priešaky.
   (“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Prašome sėsti.

Jaunuoliai, aš kažkada buvau jaunas, dabar pasenau. Mūsų vadovai taip pat paseno. Mes vedėme šią bažnyčią per ilgus ir sunkius skilimo metus. Mes aukojome savo laiką, pinigus ir mūsų jaunystės metus, kad sukurtume šią bažnyčią tokią, kokia ji yra dabar. Ji yra nuostabi. Mes sumokėjome kainą. Mes finansavome visą pasaulį apimančią tarnystę internete. Tačiau mes nebeturime tos energijos, kurią turėjome jaunystėje. Nebeturime jėgų ir ištvermės pakelti šią bažnyčią į kitą lygį. Mes nebeturime energijos, galios ir gyvybingumo nuvesti šią bažnyčią į kitą lygį. Savo jaunystės jėgas mes paaukojome, kad išgelbėtume šią bažnyčią ir nebeturime jėgų sukurti „naujosios“ naujos Baptistų Padangtės. Jūs, jaunuoliai, turite tai padaryti, nes niekas kitas to nepadarys. Padarykite tai! Padarykite tai! Padarykite tai!

Kažkada buvau jaunas ugningas pastorius. Galėjau tris kartus sekmadieniais pamokslauti uždegančia jėga. Galėjau prikaustyti tūkstančio žmonių auditorijos dėmesį, iš kurių trečdalis buvo pirmą kartą pas mus apsilankę žmonės. Dabar esu septyniasdešimt šešerių vėžiu sergantis ligonis. Šiam darbui aš esu per senas. Po daugelio apmastymų ir maldų aš žinau, kad laukti ilgiau nebegalime. Man reikia dabar pradėti vadovavimo mūsų jauniems žmonėms perdavimą, kol dar esame čia, kad jums padėtume ir vestume jus. Kitą pavasarį minėsiu savo tarnystės šešiasdešimtmetį. Tik keletas pamokslininkų po šešiasdešimties tarnavimo metų vis dar tebėra pastoriaus pozicijoje. Esu įsitikinęs, kad man atėjo laikas pasitraukti nuo vadovavimo ir būti patarėju. Todėl siūlau mūsų bažnyčiai įšventinti Johną Samuelį Caganą tarnavimo darbui ir siūlau jį paskirti mūsų bažnyčios pastoriumi! Aš paliksiu šį postą ir tapsiu jo patarėju, pats tarnaudamas kaip garbės pastorius. Aš taip pat siūlau Noahą Songą įteisinti tarnavimo darbui. Taip pat siūlau Aaroną Yancy, Jacką Nganną, Abelį Prudhomme ir Kyu Dong Lee pašventinti šios bažnyčios diakonais. Siūlau Aaronui Yanciui suteikti diakonų vyresniojo titulą. Mes pritaikysime naująją sistemą ir kai kurie iš šių puikių vyrų bus „aktyvūs diakonai“, o su laiku keisis vietomis. Atėjo laikas dabar perduoti mūsų bažnyčios deglą jauniems vyrams. Jie turi mus vesti, kad taptume „naująja“ nauja Baptistų Padangte. Pirmyn, Kristaus kariai! Atsistokime ir pagiedokime antrąjį posmą:

Mes triumfuosime ir šėtono jėgos bėgs;
Tad pirmyn, Kristaus kariai, pirmyn iki pergalės!
Pragaro pamatai dreba nuo šlovinimo garso;
Broliai, pakelkite savo balsus, garsiai giedokite himnus!
Pirmyn, Kristaus kariai, žengiantys kaip į karą,
Su Jėzaus kryžiumi priešaky.

Šešiasdešimties metų patirtis man sako, kad patys vieni jaunuoliai negalės to įvykdyti. Mums reikia šviežio Dievo Dvasios išliejimo, nes be jo jūs negalėsite to padaryti.

Dr. Timothy Linas Kinų baptistų bažnyčioje 24-erius metus buvo mano pastorius. Dr. Linas galingas maldos vyras. Dr. Linas pasakė: „Maldos tikslas yra Dievo artumas“. Jis pasakė: „Paskutinių dienų bažnyčia turi patirti Dievo artumą, jeigu ji nori augti. Be Dievo artumo visos pastangos bus bergždžios“. Šėtonas žino, kad mes neaugsime be Dievo artumo jėgos. Dr. Linas teigė, jog kuo arčiau Antrojo Kristaus atėjimo esame, tuo „Didesnis bus šėtono spaudimas, nukreiptas prieš maldą“ (visos citatos yra paimtos iš Dr. Lino knygos The Secret of Church Growth). Apaštalas Paulius pasakė: „Mes grumiamės ne su kūnu ir krauju“ (...) bet su šėtonu ir jo demonais (Efeziečiams 6, 12). Kaip mes galime rungtis su tamsos jėgomis? Paulius duoda atsakymą. „Visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu“ (Efeziečiams 6, 18). Kada kitas veda maldoje, priversk savo protą klausyti kiekvieno prašinio. Po kiekvieno prašinio pasakyk „Amen“. Tai besimeldžiančiojo maldą paverčia tavo maldomis! Tai paverčia tavo maldas galinga jėga prieš šėtoną! Atsistokime ir pagiedokime antrą posmelį dar kartą!

Mes triumfuosime ir šėtono jėgos bėgs;
Tad pirmyn, Kristaus kariai, pirmyn iki pergalės!
Pragaro pamatai dreba nuo šlovinimo garso;
Broliai, pakelkite savo balsus, garsiai giedokite himnus!
Pirmyn, Kristaus kariai, žengiantys kaip į karą,
Su Jėzaus kryžiumi priešaky.

Mūsų pirmučiausia malda Dievui turi būti prašymas, kad Jis nusileistų į mūsų darbą, kad Dievo artumas nužengtų galingu prabudimu!

„O, kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum, kad Tavo akivaizdoje kalnai drebėtų!“ (Izaijo 64, 1)

Kada Dievas nužengia ir apsigyvena tarp mūsų, „kalnai tirpsta Jo akivaizdoje“. Jo akivaizdoje sudreba netikėjimo kalnai. Jo akivaizdoje sudreba abejonės kalnai. Jo akivaizdoje sudreba pavydo kalnai. Jo akivaizdoje sudreba mus skiriantys kalnai. Jo artume liejasi gili meilė vienas kitam. Kalnai, kurie yra priešiški Dievui ir Jo Kristui, išsilydo kaip įkaitusi lava iš vulkano. Tekėk į mus ugnimi, tekėk prabudimu! Aš raginu jus karštai melstis kasdien, kad Dievo artumas nužengtų ant mūsų galingu prabudimu! Tikroji prabudimo malda pasireiškia tada, kai įsitveri į Dievą kaip Jokūbas „.(...)“. Dr. Lloydas-Jonesas teigė: „Įsitverti į Dievą, prašyti Jo, argumentuotai ginčytis, maldauti jo (...) – tai yra tikro krikščionio prabudimo malda.“ (Revival, p. 305).

Kai kurie iš jūsų nebenori, kad mes ir toliau melstumėmės už prabudimą! Galite pamanyti, kad praėjusių metų „prabudimo prisilietimas“ nieko gero mums nedavė! Jūs klystate! Praėjusiais metai mes tik patyrėme prabudimo „prisilietimą“, tačiau pažiūrėkite, kokie buvo to rezultatai – Johnas Caganas nustojo priešintis ir atsidavė Evangelijos skelbimui! Mes turime naują pastorių ir jis buvo to prabudimo „prisilietimo“ vaisius. Mes taip pat turime Aaroną Yancy, Noahą Songą ir Jacką Nganną, - jie taip pat yra to pačio prabudimo „prisilietimo“ vaisiai. Kitą rudenį mes pakrikštysime tris kartus daugiau žmonių nei kada nors ankščiau! Iš kur atsirado tie atsivertę žmonės? Jie yra vaisius to nedidelio prabudimo „prisilietimo“, kurį Dievas mums atsiuntė praėjusią vasarą – štai iš kur jie atsirado! Pagiedokime antrąjį posmelį dar kartą! Atsistokime ir pagiedokime!

Mes triumfuosime ir šėtono jėgos bėgs;
Tad pirmyn, Kristaus kariai, pirmyn iki pergalės!
Pragaro pamatai dreba nuo šlovinimo garso;
Broliai, pakelkite savo balsus, garsiai giedokite himnus!
Pirmyn, Kristaus kariai, žengiantys kaip į karą,
Su Jėzaus kryžiumi priešaky.

Galite atsisėsti.

Kada mes praėjusiais metais užbaigėme prabudimo pamaldų ciklą, aš pasakiau, kad mes patyrėme tik prabudimo „prisilietimą“, tačiau mes galime patirti ir didžiulį Dievo artumo išliejimą dar šiais metais. Remdamasis šešiasdešimties metų patirtimi, galiu pasakyti, kad tai gali nutikti. Pirma, galima patirti prabudimo „prisilietimą“, o jį gali lydėti galingas prabudimas! Būtent taip ir nutiko kinų bažnyčioje. Taip viskas ir vyksta. Pirma, prisilietimas! Po to – didis prabudimas! Per savo gyvenimą esu matęs tris didžius prabudimus! Aš žinau, kad Dievas dar kartą gali tai padaryti mūsų bažnyčioje! Aš taip pat žinau, kad vien tik tų jaunų vyrų pristatymas į vadovų pozicijas nesustiprins mūsų bažnyčios, vien dėl to mes nepamatysime „naujosios“ naujos baptistų padangtės, jei mes nesimelsime galingai veikiančio Dievo švento artumo nusileidimo mūsų tarpe!

„O, kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum, kad Tavo akivaizdoje kalnai drebėtų!“ (Izaijo 64, 1)

Prašau atsistoti, pagiedokime 3-ąjį himną - “Old-Time Power” Paul Rader (1879-1938).

Mes susirinkome Tavo palaiminimo, mes lauksime mūsų Dievo;
Mes pasitikėsime Tuo, kuris mus pamilo, Tuo, kuris nupirko mus Savo Krauju.
Dvasia, ištirpdyk ir pajudink visų mūsų širdis savo meile,
Papūsk į mus iš aukštybių visa galinčia jėga.

Mes didžiuosimės Tavo jėga, mes giedosime apie nuostabią malonę;
Į mūsų tarpą, kaip ir pažadėjai, ateik, prašome ateik ir užimk savo vietą.
Dvasia, ištirpdyk ir pajudink visų mūsų širdis savo meile,
Papūsk į mus iš aukštybių visa galinčia jėga.

Parklupdyk mus ant kelių maldai prieš Tave ir tikėjimu sustiprink mūsų sielas,
Kol mes tikėjimu sulauksime pažado Šventosios Dvasios ir ugnies.
Dvasia, ištirpdyk ir pajudink visų mūsų širdis savo meile,
Papūsk į mus iš aukštybių visa galinčia jėga.
   (“Old-Time Power,” Paul Rader, 1879-1938).

Mano brangus drauge, Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, kad sumokėtų bausmę už tavo nuodėmę. Jėzus Kristus praliejo Savo brangų Kraują ant kryžiaus, kad nuplautų tavo nuodėmę. Jėzus Kristus prisikėlė iš mirties. Jis yra Danguje ir meldžiasi už tave. Pasitikėk Juo. Tik pasitikėk Juo. Pasitikėk Juo dabar. Jis tave išgelbės. Jis tave išgelbės. Jis dar šiandieną tave išgelbės!

Nusidėjėlė moteris atėjo pas Jėzų į fariziejaus Simono namus. Biblija sako:

„Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, sužinojusi, kad Jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir, verkdama priėjusi iš užpakalio prie Jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo Jo kojas ir tepė jas tepalu.“ (Luko 7, 37-38)

Ši moteris mieste buvo žinoma kaip nusidėjėlė. Žmonės žinojo, kad ji buvo labai nuodėminga. Ji turėjo labai prastą reputaciją. Ji nušliaužė pas Jėzų, kai Jis valgė, patepė ir pabučiavo Jo pėdas. Ji atėjo pas Jėzų.

„Jis tarė jai: „Tavo nuodėmės atleistos“. Esantieji kartu su Juo už stalo ėmė svarstyti: „Kas gi Jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia?!“ O Jis tarė moteriai: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami“.“ (Luko 7, 48-50)

Ji buvo labai nuodėminga. Tačiau ji vis tiek atėjo pas Jėzų. Ji atėjo pas Jį ir pabučiavo Jo pėdas. O Jis jai pasakė: „Tavo nuodėmės atleistos“. Visa, ką ji padarė, tai atėjo pas Jėzų. Tik to ir pakako! Jos nuodėmės buvo atleistos ir ji buvo išgelbėta!

Štai ir viskas, ką jums reikia padaryti, kad būtumėte išgelbėti kaip ir ji. Ji buvo išgelbėta tik todėl, kad atėjo pas Jėzų. Jėzus tau sako:

„Ateik pas mane (...) Aš suteiksiu tau ramybę.“ (Mato 11, 28)

Jei šį rytą ateisi pas Jėzų, Jis atleis tavo nuodėmes ir išgelbės tavo sielą taip, kaip Jis išgelbėdavo žmones Biblijos laikais. Jis išgelbės tave, jei tu ateisi pas Jį. Jis nuplaus tavo nuodėmes savo Krauju, kurį Jis praliejo ant Kryžiaus. Jis aprengs tave Savo teisumu. Jis išgelbės tave. Visa, ką tau reikia padaryti, tai ateiti pas Jį. Jis yra gyvas, sėdi Dievo dešinėje Danguje. Ar ateisi pas Jį? Sena giesmė skamba taip:

Iš savo vergystės, vargų ir nakties,
   Jėzau, aš ateinu, Jėzau, aš ateinu.
Į Tavo laisvę, džiaugsmą ir šviesą
   Jėzau, aš ateinu pas Tave.
Nusigręžiu nuo savęs, kad gyvenčiau Tavo meilėje,
   Iš purvo į aukštybes
Į aukštybes su balandžio sparnais,
   Jėzau, aš ateinu pas Tave.
(“Jesus, I Come,” William T. Sleeper, 1819-1904).


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Raštą prieš pamokslą skaitė p. Noahas Songas: Izaijo 64, 1-4.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Revive Thy Work, O Lord” (Albert Midlane, 1825-1909).