Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TVARKA IR ARGUMENTAI MALDOJE – I DALIS

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART I
(Lithuanian)

Mr. John Samuel Cagan

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2016 m. rugsėjo 2 d. penktadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Friday Evening, September 2, 2016

„O kad žinočiau, kur Jį rasti, ir galėčiau ateiti prie Jo sosto! Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų.“ (Jobo 23, 3-4)


Pamokslas paremtas C. H. Spurgeono pamokslu „Order and Argument in Prayer“. C. H. Spurgeono mintis aš perrašiau į supaprastintą anglų kalbą. Padedant dr. Hymersui ir dr. Caganui prie tų minčių pridėjau keletą minčių ir Biblijos eilučių.

Ką tik perskaitytoje eilutėje Jobas norėjo surasti Dievą ir pasimelsti Jam. Jis nenorėjo paprastu būdu kalbėtis su Dievu. Jobas turėjo kur kas rimtesnių ketinimų. Jis norėjo melstis taip: „Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų“ (Jobo 23, 4). Yra du dalykai, kurių galime pasimokyti iš šios eilutės apie tikrą, rimtą maldą.

I. Pirma, rimta malda yra apgalvota – organizuota.

Jobas pasakė: „Jam pateikčiau savo bylą“ (Jobo 23, 4).

Pagalvok, ko ketini prašyti maldoje. Pagalvok apie tai, ko iš tiesų nori. Susikoncentruok į tą vieną dalyką. Tai turi būti tau svarbu. Kada kas nors Johno R. Raiso paprašydavo dėl kažko pasimelsti, jis niekada nesutikdavo dėl to melstis. Jis visuomet pasakydavo prašančiam, kad jis prašys Dievo, jog uždėtų jam ant širdies melstis dėl to. Kitaip jis iš tiesų nebūtų norėjęs to prašyti ir jo malda nebūtų tikra malda. Išsiaiškink, ko iš tiesų tu nori? Pabandyk suprasti, kodėl tai dar neįvyko. Pagalvok, kodėl tai nėra tavo galioje. Jei dėl to nesi užsidegęs, paprašyk Dievo tave uždegti. Ramios maldos dažniausiai būna neorganizuotos. Ramiose maldose dažniausiai yra tik pusė širdies. Jei į kažką žiūri tik su puse širdies, greičiausiai nesi pasirengęs. Pasiruošk prieš melsdamasis. Ypač jei ketini vesti kitus maldoje namuose ar bažnyčioje – nepasitikėk improvizacija. Tavo širdis turi būti pasiruošusi. Turi susikoncentruoti į situaciją. Tau kažko reikia. Tau labai kažko reikia. Tačiau negali to gauti. Tai viršija tavo galimybes. Tu negali to sukontroliuoti. Ir tu ketini ateiti pas visatos Dievą Jėzaus vardu. Tu ateisi pas Dievą ketindamas Jį įtikinti. Įtikinti Dievą, kad Jis privalo patenkinti tavo poreikius. Tai labai rimta situacija. Į tai negalima žiūrėti be rimto apmąstymo. Pagalvok, ko melsiesi.

Susidėliok savo maldą. Kai kurie žmonės galvoja, kad tam tikrų žodžių kartojimas yra malda. Kai kurie galvoja, kad malda yra tų pačių žodžių kartojimas. Jei kažkas kas kartą meldžia to paties dalyko, jo malda nėra apgalvota. Jis nepaskyrė laiko ir neapgalvojo savo prašymo Dievui. Kai kurie žmonės galvoja, kad malda tai religingų žodžių sakymas. Tačiau žodžių parinkimas neturi nieko bendro su rimta malda. Jei norėčiau iš jūsų pasiskolinti pinigų, aš nepasitikėčiau vien tik svariais žodžiais, kad savo argumentus pateikčiau teisingai. Jūs nepatikėtumėte, jei staiga pakeisčiau savo įprastą žodyną ir pasakytų žodžių turinys pasirodytų neprotingas. Religiniai žodžiai nepakeičia darnios minties.

Kai kurie žmonės maldą paverčia Dievo apšaukimu. Garso stiprumas nieko neprideda prie argumentacijos. Nepadeda ir vienų ar kitų dalykų pabrėžimas. Jei tam tikras prašymas tau yra svarbus, tuomet būtų nelogiška staiga nuo vieno prašymo bėgti prie kito, pirma pilnai neišsakius savo prašymo. Kai kurie žmonės meldžiasi labai apibendrintai žodžiais: „Brangus Dieve, palaimink bažnyčią, išgelbėk prarastuosius, palaimink mane ir mano šeimą“. Tokioms maldoms nereikia daug apmąstymų. Tai aiškus ženklas, kad trūksta rimtumo. Tokia malda neorganizuota ir nesudėliota.

Jeigu jums reikėtų teisme kalbėti prieš teisėją jūs apgalvotumėte, ką pasakysite. Jūs labai atsakingai apmastytumėte, ką jūs atsakysite, kai būsite apklausiami. Jūs apgalvotumėte, kaip įtikinti teisėją, kad gautumėte tai, ko norite. Aš esu tikras, kad jūsų pasiruošimas šiam pokalbiui didėtų atitinkamai pagal tai, kokio rimtumo būtų klausimas. Jei ketintumėte ko nors prašyti savo vadovo darbe, jūs taip pat apgalvotumėte, ką pasakysite ir kaip tai pasakysite. Tą patį darykite ir kada einate pas Dievą melstis. Nesiartinkite prie Dievo su padrikomis mintimis. Neateikite pas Dievą su neparuoštomis idėjomis. Paruoškite save.

Apgalvokite visas situacijos puses. Kaip ši situacija susijusi ne tik su jumis, bet ir žmonėmis aplink jus. Kaip ši situacija atsiliepia Dievo garbei? Kaip ši situacija susijusi su Dievo tarnyste, ir kaip tai atsiliepia Jo karalystės plėtrai? Kokios būtų pasekmės, jei Dievas nepatenkintų prašymo? Kaip situacija pasikeistų, jei Dievas teigiamai atsakytų į jūsų prašymą? Yra daug aspektų kiekvienai situacijai. Vienas įvykis ar prašymas neprasideda ir nesibaigia vien jūsų patirtimi. Šis prašymas yra svarbus. Jis svarbus jums. Jis taip pat gali būti svarbus jūsų šeimai, bažnyčiai, draugui, o galbūt net Dievui. Atsiminkite, kad Dievas klausosi. Dievas yra daug aukštesnis ir didesnis autoritetas nei bet koks vadovas ar teisėjas.

Kokio nusistatymo turite būti, kai meldžiatės? Atminkite, jog mes esame ne kas kita, o tik „dulkės ir pelenai“ (Pradžios 18, 27). Patys savyje mes neturime jokios teisės nieko prašyti pas Dievą. Tačiau per Jėzų Kristų jūs galite „drąsiai ateiti prie malonės sosto“ (Žydams 4, 16). Kristuje ir per Kristų jūs galite tiesiogiai ateiti pas Tėvą. Jeigu jūs melsitės Jėzaus vardu, Dievas išklausys jus taip pat, kaip Jis išklauso savo paties Sūnų Jėzų Kristų. Jeigu esate pasitikėję Kristumi, per Jį jūs esate Dievo sūnūs ir dukterys. Tai nėra lengva mintis. Jūs esate numylėti ir priimti dėl Jėzaus. Dievas jus girdi!

Apmastyk, ko ketini prašyti. Labai aiškiai įvardink, ko nori. Jėzus mums sakė melstis „Kasdienės duonos duok mums šiandien“ (Mato 6, 11). Mokydamas savo mokinius apie maldą, Jėzus pateikė iliustraciją: „Drauge, paskolink man tris duonos kepalus“ (Luko 11, 5).

Jei norite dėl kažko melstis, tai dėl to dalyko melskitės konkrečiai. Abraomas meldėsi: „Kad nors Izmaelis gyventų Tavo akivaizdoje!“ (Pradžios 17, 18). C. H. Spurgeonas teigė: „Sakyk „Izmaelis“, jei nori pasakyti „Izmaelis“.

Jei meldiesi, kad kažkas atsiverstų, melskis už tą asmenį jo vardu. Jei meldiesi viešai, užtenka paminėti tą asmenį vardu tik Dievui savo mintyse. Jei ir nepaminėsi jo vardo viešai, tu vis tiek gali Dievui perduoti, dėl kurio asmens meldiesi. Dievas girdi tavo širdies dejones ir prašymus. Jei ko nors nori Dievo paprašyti, prašyk specifiškai: „Padėk man rasti darbą“, „Pagydyk mano (arba kito asmens) ligą“, „Padėk man gauti žmonių vardus ir jų telefonų numerius. Atverk širdis ir protus žmonių, kuriuos sutiksiu šį vakarą, kad jie užpildytų anketas su savo vardais ir telefonų numeriais“.

Jei meldiesi negalvodamas apie asmenis, tik veltui kartoji „maldos žodžius“. Jėzus pasakė: „Melsdamiesi nedaugžodžiaukite kaip pagonys: jie mano būsią išklausyti dėl žodžių gausumo“ (Mato 6, 7). Jei maldos prašinius skaitai negalvodamas apie juos, tai kaskart taip melsdamasis namuose ar bažnyčioje, tu tik veltui kartoji žodžius. Tokiu pat būdu galima kalbėti katalikišką rožančių arba budistų skanduotes.

Jeigu jūs kiekviename bažnyčios maldos susirinkime kartojate tuos pačius dalykus tik tam, kad galėtumėte atsistoti ir kažką pasakyti, nesitikėkite būti išklausyti. Pagalvokite, ko melsitės. Tu prašai kažko apibrėžto iš Dievo, kuris yra Asmuo. Tuomet aiškiai kalbėk Dievui ir prašyk Jo, ko tau reikia.

II. Antra, rimta malda naudoja argumentus – priežastis.

Jobas pasakė: „Jam... savo burną pripildyčiau įrodymų“ (Jobo 23, 4). „Pripildyčiau savo burną priežastimis, kodėl Dievas turėtų suteikti man tai, ko Jo prašau“. Kokius argumentus arba priežastis naudoti?

Pirma, kalbėk apie Dievo savybes – koks Jis yra. Abraomas meldėsi, kad Dievas nesunaikintų Sodomos. Jis pasakė:

„Abraomas priartėjęs tarė: „Ar sunaikinsi teisųjį kartu su nusikaltėliu? Galbūt penkiasdešimt teisiųjų yra mieste. Ar tikrai sunaikinsi ir neatleisi tai vietovei dėl penkių dešimčių teisiųjų? Tai nėra Tavo būdas nužudyti teisųjį su nusikaltėliu, kad teisusis gautų tą patį kaip piktadarys! Ar visos žemės Teisėjas pasielgs neteisingai?“ (Pradžios 18, 23-25)

Abraomas apeliavo į Dievo teisumą. Jis sakė: „Jei bus 50 teisių žmonių, ar sunaikinsi juos kartu su nedorėliais?“ Ar tai bus teisinga? „Ar visos žemės Teisėjas pasielgs neteisingai?“ Ir iš tiesų jis taip meldėsi, kol Dievas sutiko nesunaikinti miesto, jei ten bus bent 10 teisiųjų. Atkreipkite dėmesį – Abraomas buvo užsispyręs. Jis turėjo drąsos prašyti argumentuotai ir be pykčio. Abraomas turėjo tikėjimą prašyti malonės ir jis neužtarė nuodėmės. Abraomas turėjo pakankamai pasitikėjimo Dievo savybėmis ir galėjo veltis į tokį ginčą. Abraomas nesielgė nepagarbiai. Jis labai gerbė Dievą ir kreipėsi į Jį apeliuodamas į Dievo charakterį. Jei Abraomas nebūtų tikėjęs, kad Dievas yra teisingas, tuomet jam būtų geriau patylėti. Tačiau Abraomas žinojo, kad Dievas yra teisus. Dėl šios priežasties Abraomas ir ginčijosi su Dievu, pateikdamas savo argumentus.

Dievas toks pats yra ir šiandien. Biblija sako: „Aš esu Viešpats, Aš nesikeičiu“ (Malachijo 3, 6). Taip pat Biblija sako: „Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius“ (Žydams 13, 8). Dievas toks pats yra šiandien, koks buvo ir vakar. Jūs galite melstis Dievui, ir Jis jus išgirs taip pat, kaip Dievas išklausė žmones tada. Teismo salėje advokatas dažnai naudoja precedento argumentą. Precedentas yra ankstesnis įvykis, kuris yra priimtas pavyzdžiu ir jis naudojamas panašiose situacijose. Kada skaitote Bibliją arba girdite pamokslą, atsiminkite, ką skaitote ir kas yra sakoma. Pagalvok, kaip ir ką Dievas yra padaręs praeityje, ir kaip tai galima pritaikyti šiandien. Atkreipk dėmesį į tai, ką Dievas yra padaręs tavo gyvenime. Naudok tai galvodamas apie tai, ką Dievas gali padaryti ateityje. Atmink, ką Dievas yra padaręs žmonių, tarp kurių esi, gyvenimuose. Jėzus mokė savo mokinius būti budriais ir melstis. Sujunk iš pirmo žvilgsnio nesusijusius įvykius per Dievo parodytos jėgos tiltą, kokiu būdu jis atsakė į žmonių maldas. Galvok, ar tai yra pastovu ir atitinka Dievo charakterį. Atmink, ką Dievas yra padaręs praeityje. Apeliuok į tai, koks yra Dievas. Melskis Dievui taip, kaip meldėsi didūs žmonės Biblijoje.

Antra, galite apeliuoti į Dievo buvimą. Elijas metė iššūkį Balio pranašams. Dievas neatsakė į jo pranašų maldas. Tačiau Elijas meldė, kad Dievas priimtų jo auką. Elijas sakė:

„Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, tebūna šiandien žinoma, kad Tu esi Dievas Izraelyje, o aš Tavo tarnas, ir kad visa tai Tavo paliepimu padariau. Išklausyk mane, Viešpatie! Išklausyk mane, kad šita tauta žinotų, jog Tu, Viešpatie, esi Dievas, ir gręžtųsi savo širdimis į Tave“. (1 Karalių 18, 36-37)

Elijas meldė: „Parodyk mums, kad tu esi tikrasis Dievas“. Dievas atsakė į Elijo maldą. Jis siuntė ugnį iš dangaus ir sudegino Elijo auką.

Po kurio laiko, kai Elijas buvo paimtas į Dangų, jo mokinys Eliziejus meldėsi: „Kur yra Viešpats, Elijo Dievas?“ (2 Karalių 2, 14). „Kur tu, Dieve?“ Dievas parodė save ir perskyrė Eliziejui Jordano upės vandenis. Dievas parodė, kad Jis yra tikras.

Trečia, kalbėk apie Dievo pažadus – Jis bus ištikimas savo Žodžiui. 2-ojoje Samuelio knygoje, 7-ajame skyriuje per pranašą Nataną Dievas pažadėjo Dovydui, kad jis turės sūnų, kuris pastatys Dievo šventyklą, sėdės Jeruzalės soste ir Izraelio žmonės laikysis amžinai. Dovydas Dievui sakė:

„Tu išsirinkai Izraelį, kad jis būtų Tavo tauta per amžius, o Tu, Viešpatie, tapai jiems Dievu. Dabar, Viešpatie Dieve, įtvirtink amžiams savo žodį, kurį kalbėjai apie savo tarną bei jo namus, ir padaryk, kaip pasakei. Tegul Tavo vardas būna aukštinamas per amžius, sakant: ‘Kareivijų Viešpats yra Izraelio Dievas’, ir tegul Tavo tarno Dovydo namai būna įtvirtinti Tavo akivaizdoje. Tu, kareivijų Viešpatie, Izraelio Dieve, apreiškei savo tarnui, sakydamas: ‘Aš tau pastatysiu namus’, todėl Tavo tarnas išdrįso savo širdyje kreiptis į Tave šia malda. Viešpatie Dieve, Tu esi Dievas, ir Tavo žodžiai yra tiesa; ir Tu pažadėjai šitą gerovę savo tarnui. Dabar teikis laiminti savo tarno namus, kad jie išliktų per amžius Tavo akivaizdoje, nes Tu, Viešpatie Dieve, tai pasakei. Tegul būna palaiminti Tavo tarno namai Tavo palaiminimu per amžius.“ (2 Samuelio 7, 24-29)

Dovydas meldė Dievo išpildyti savo pažadus ir prašė, kad visa tai išsipildytų. Biblija sako: „Te Dievas išlieka teisingas, o kiekvienas žmogus – melagis“ (Romiečiams 3, 4). Šiandien mes pasakytume taip: „Nors ir visi būtų melagiai, Dievas yra teisingas“. Biblija sako: „Žinok, kad Viešpats, tavo Dievas, yra ištikimas Dievas, kuris laikosi sandoros ir yra gailestingas Jį mylintiems bei Jo įsakymus vykdantiems per tūkstančius kartų.“ (Pakartoto Įstatymo 7, 9). Dievas laikosi savo pažadų. Dievui maldoje jūs galite iškelti Jo pažadus. Šią temą aš pratęsiu kitame savo pamoksle.

Norint maldoje pateikti teisingus argumentus, reikia kruopščiai pasirengti. Pasiruoškite prieš maldą ir tiksliai žinokite, ko iš tiesų norite iš Dievo. Kruopščiai apmąstykite, kad būtumėte tikri, jog dėl savo prašinio esate priklausomi nuo Dievo. Tam, kad būtumėte įsitikinę, jog Dievas turi patenkinti jūsų poreikį, nukreipkite savo mintis į tai, dėl ko Dievas turi išpildyti jūsų prašymą. Kodėl jūsų prašymas yra svarbus? Kodėl yra svarbu, kad jūsų prašymas būtų išpildytas šiuo metu? Leiskite, kad ši mintis būtų svarbi ir taptų jums našta. Jūsų troškimo stiprumas yra labai svarbus, tai padės jums rasti apgalvotus ir darnius argumentus. Stipraus argumento nesurasi netirdamas savo širdies. Apgalvokite apie savo prašinį iš daugelio perspektyvų. Nepasitikėkite maldomis, kurios remiasi garso stiprumu ir bereikšmiu kartojimu. Nekartokite savo maldų, negalvodami apie jų turinį. Nesimelskite per daug bendrai. Melskitės konkrečių dalykų. Melskitės galvodami apie tai, kas užrašyta Biblijoje, ką Dievas yra padaręs. Melskitės prisimindami, ką Dievas yra padaręs jūsų gyvenime. Nuolat keičiant tuos pačius maldos žodžius, nebus garantijos, kad Dievas atsakys. Vietoj to, melskitės Dievui apgalvotomis ir argumentais grįstomis maldomis. Derėkitės su Dievu. Nepamirškite Dievo savybių. Nepamirškite, kad Dievas yra gyvas. Apeliuokite į Dievo pažadus. Dievas pagerbs savo pažadus. Jis išgirs jūsų nuoširdžias ir argumentais paremtas maldas.

„O kad žinočiau, kur Jį rasti, ir galėčiau ateiti prie Jo sosto! Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų.“ (Jobo 23, 3-4)

KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.


PAMOKSLO PLANAS

TVARKA IR ARGUMENTAI MALDOJE – I DALIS

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART I

Mr. John Samuel Cagan

„O kad žinočiau, kur Jį rasti, ir galėčiau ateiti prie Jo sosto! Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų.“ (Jobo 23, 3-4)

I. Pirma, rimta malda yra apgalvota – organizuota. Pradžios 18, 27;
Žydams 4, 16; Mato 6, 11; Luko 11, 5; Pradžios 17, 18;
Mato 6, 7.

II. Antra, rimta malda naudoja argumentus – priežastis. Pradžios 18, 23, 25;
Malachijo 3, 6; Žydams 13, 8; 1 Karalių 18, 36-37; 2 Karalių 2, 14;
2 Samuelio 7, 24-29; Romiečiams 3, 4; Pakartoto Įstatymo 7, 9.