Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KAIP MELSTIS IR VADOVAUTI MALDOS VAKARUI

(DR. TIMOTHY LINO [1911-2009] MOKYMAS)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymerso, Jr. pamokslas, pasakytas
p. Johano Samuelio Cagano, baptistų Padangtės bažnyčioje,
Los Andžele, 2017 m. spalio 15 d., sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 15, 2017

„Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Luko 18, 8)


Daktaro Hymerso pastoriumi ilgą laiką buvo dr. Timothy Linas (1911-2009), jis labai gerai suprato Bibliją. Jis buvo hebrajų ir kognito kalbų mokslų daktaras. Dvidešimtojo amžiaus šeštame dešimtmetyje Bobo Joneso universiteto mokykloje jis mokė sisteminės teologijos, biblinės teologijos, Senojo Testamento hebrajų kalbos, biblinės aramėjų kalbos, klasikinės arabų kalbos ir Pešitos sirų kalbų. Vėliau, tęsdamas dr. Jameso Hudsono Tayloro III-ojo darbą, jis buvo Kinų evangelinės seminarijos prezidentas. Jis taip pat buvo Senojo Testamento vertimo į New American Standard Bible (NASB) vienas iš vertėjų. Dr. Linas dvidešimt ketverius metus buvo dr. Hymerso pastorius. Dr. Hymersas teigė, jog be jokios abejonės, dr. Linas buvo pats ryškiausias jo sutiktas pastorius. Dr. Hymersas buvo jo bažnyčios narys, kada Dievas siuntė prabudimą, per kurį šimtai žmonių buvo išgebėti ir atėjo į bažnyčią.

„Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Luko 18, 8)

Daugelyje komentarų ši eilutė aiškinama neteisingai. Pavyzdžiui, viename žinomų komentarų rašoma: „Tikėjimo nebuvimas bus viso pasaulio būsena“. Tačiau Jėzus ne tai sako šioje eilutėje. Jis nekalba apie bendrą atpuolimą laikų pabaigoje, taip pat Jis nekvestionuoja, ar Jam sugrįžus žemėje bus tikrų krikščionių. Apaštalui Petrui Jis pasakė priešingai:

„Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.“ (Mato 16, 18)

Mato 16, 18 rodo, kad nežiūrint to, koks gilus ir siaubingas bus Didysis Atpuolimas, Kristui sugrįžus bus daug krikščionių, turinčių išgelbstintį tikėjimą. Daug tikrų krikščionių bus pakelti, ypač iš Kinijos ir kitų Trečiųjų šalių, kur šiandien tebevyksta prabudimai.

„Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17)

Net Didžiojo Suspaudimo metu minios žmonių bus išgelbėtos.

„Štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų tautų…“ (Apreiškimo 7, 9)

„Jie atėjo iš didelio suspaudimo. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje.“ (Apreiškimo 7, 14)

Todėl Jėzus nekalbėjo apie tikėjimo nebuvimą Jo sugrįžimo metu. Jis pasakė:

„Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Luko 18, 8)

I. Pirma, nepailstamos maldos svarba.

Dauguma komentarų klysta, o dr. Linas pateikė teisingą šio teksto interpretaciją. Jis pasakė:

Biblijoje žodis „tikėjimas“ yra naudojamas labai plačiai. Jo tiksli reikšmė gali būti apibrėžta tik po atidaus konteksto tyrinėjimo. Tekstas prieš šią eilutę yra palyginimas, kuris moko, kad mes visuomet turime melstis ir neprarasti širdies (Luko 18, 1-8a), o po šia eilute esantis tekstas yra fariziejų ir mokesčių rinkėjo maldos palyginimas (Luko 18, 9-14). Taigi Luko 18, 8 kontekstas aiškiai nurodo, kad žodis „tikėjimas“ šioje vietoje nurodo į tikėjimą malda. Mūsų Viešpaties teiginys yra nuogąstavimas, kad Jo antrojo atėjimo išvakarėse Jo bažnyčia nebeturės tikėjimo malda (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 94-95).

Dr. Linas pasakė, jog palyginimo apie maldą (Luko 18, 1-8) pamoka – krikščionių nepaliaujama malda. Aštuntoji eilutė rodo, jog paskutinėmis dienomis krikščionys nebeturės tikėjimo malda, - tai laikas, kuriame gyvename šiandien. Todėl šį tekstą galime pakomentuoti taip:

„Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą (nepaliaujama malda)?“ (Luko 18, 8)

Dr. Linas toliau teigė:

Daugelyje šių dienų bažnyčių maldos vakarai yra užmiršti arba jie paversti į savaitės viduryje vykstančias Biblijos studijas, kuriose šiek tiek laiko yra paskiriama kelioms maldoms. Įvardijus tokią siaubingą padėtį, daugelis bažnyčių iš viso ignoruoja šį svarbų perspėjimą, bando teisinti save ir dažnai apskritai neberengia maldos vakarų. Tai iš tiesų yra ženklas, kad Viešpaties Antrasis atėjimas bus greitai! Šiandien daug bažnyčios narių labiau garbina televiziją nei Viešpatį (...) Tai iš tiesų yra liūdna! (...) paskutinių dienų bažnyčios demonstruoja (...) ekstremalią apatiją (susidomėjimo nebuvimą) maldos susirinkimams. (Timothy Lin, Ph.D., ibid., p. 95).

Taigi Luko 18, 8 nurodo mums į maldos gyvenimo nebuvimo ženklą bažnyčiose prieš Antrąjį Kristaus atėjimą, - tai laikų, kuriuose gyvename, ženklas, o taip pat maldos, bet ne gelbstinčio tikėjimo nebuvimo ženklas. Maldos nebuvimas bažnyčiose yra vienas iš ženklų, bylojančių, jog gyvename paskutinėmis dienomis prieš Antrąjį Viešpaties atėjimą.

„Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą (nepaliaujama malda)?“ (Luko 18, 8)

II. Antra, maldos susirinkimų svarba.

Dr. Linas taip pat nurodė, jog vien tik individuali malda neturi tokios pat galios ir jėgos kaip bendra malda bažnyčios maldos susirinkimuose. Jis sakė:

„Žmonės dažnai sako, kad nėra skirtumo, ar tu meldiesi individualiai, ar su grupe, taip pat nėra svarbu, ar meldiesi vienas namuose, ar kartu su broliais ir seserimis bažnyčioje. Toks teiginys yra ne kas kita, kaip savo tinginystės pateisinimas ir įrodymas, kad asmuo nieko nežino apie maldos galią! Štai ką mūsų Viešpats sako apie šį maldos aspektą:

„Ir dar sakau jums (bažnyčioje): jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų.“ (Mato 18, 19-20)

     Mūsų Viešpats pabrėžiančiai primindavo mums, kad šio dieviško autoriteto individualiai pasiekti neįmanoma, tai pasiekiama tik jungtinėmis visos bažnyčios pajėgomis. Kitaip sakant, tik tuomet, kada visa bažnyčia meldžiasi vienu balsu (...) bažnyčia gali efektingai pasiekti šį dievišką autoritetą.
     Tačiau paskutinių dienų bažnyčia nemato šios tiesos realybės ir nebežino teisingo kelio, kaip pasiekti Dievo jėgos. Koks tai didis praradimas! Bažnyčia turi dievišką autoritetą iš dangaus, tačiau nežino, kaip juo pasinaudoti, nors bažnyčia ir bando surišti šėtono darbus, panaikinti prakeikimą ir patirti Dievo artumo realybę. Tačiau to neįmanoma padaryti be visuotinės maldos! (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 92-93).

Taigi dr. Linas mokė, kaip svarbu yra ištikimai melstis, ir kokie svarbūs yra bažnyčios maldos susirinkimai.

III. Trečia, maldų „vienu balsu“ svarba.

Prašau, atsiverskime Apaštalų darbų 1-jo skyriaus 14-ąją eilutę ir perskaitykime ją balsu.

Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei Jo broliais.“ (Apd 1, 14)

„Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui“. Dr. Linas teigė:

Biblija kinų kalboje verčiama „vienu akordu“, tarsi „viena širdimi ir vienu protu“. Taigi, kad maldų susirinkimuose būtų Dievo artumas, visi dalyvaujantys turi ne tik suprasti maldos svarbą, bet ir su nuoširdžiu noru turi lankytis maldos susirinkimuose (...) maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti Dievui vienu balsu. Tuomet maldos susirinkimai bus sėkmingi, o tai reiškia, kad ir kiti tarnavimai bus sėkmingi. (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 93-94)

Melstis „vienu balsu“ reiškia visiems kartu pasakyti „amen“ po to, kai vienas iš brolių veda maldoje. Kai visi pasako „amen“, mes meldžiamės „vienu balsu“.

Jūs esate girdėję dr. Lino mokymą, kaip yra svarbu ištikimai melstis, kokie svarbūs yra bažnyčios maldos vakarai ir kokia svarbi yra tikinčiųjų vienybė - „melstis vienu balsu“. Tačiau kai kurie iš čia esančių nesilankote mūsų maldos susitikimuose. Nenuostabu, kodėl jūsų dvasinis gyvenimas yra toks pilkas! Ar kas nors šį vakarą pasakys: „Pastoriau, nuo šiandien aš lankysiu maldos susitikimus“. Prašau, užsimerkite. Jeigu jūs norite tai pasakyti, prašau pakelkite ranką. Visi melskitės, kad Dievas padėtų jiems išlaikyti jų pažadą! (visi meldžiasi)

Jei dar nesi atsivertęs, aš labai tave raginu lankytis bent šeštadienio maldos susitikimuose. Prašau, užsimerkite. Kas pasakys: „Taip, pastoriau, aš pradėsiu lankytis šeštadienio maldos susirinkimus“?. Prašau pakelkite ranką. Visi melskitės už juos, kad jie galėtų išlaikyti savo pažadą! (visi meldžiasi)

Kristus mirė ant kryžiaus, kad sumokėtų už tavo nuodėmes. Jis praliejo Savo Kraują, kad nuplautų tavo nuodėmes. Jis labai daug iškentėjo, buvo prikaltas prie kryžiaus, kad atpirktų tavo nuodėmes. Jis prisikėlė iš mirties trečiąją dieną. Jis yra gyvas ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Ateik pas Kristų, ir būsi išgelbėtas nuo savo nuodėmių.

Kas iš jūsų dar nesate išgelbėti ir norėtumėte, kad mes už jus pasimelstume, kad jūs atsiverstumėte? Prašau, vėl užsimerkite. Prašau, pakelkite ranką, kad mes galėtume pasimelsti už jūsų atsivertimą. Visi melskitės, kad jie atgailautų už savo nuodėmes, ateitų pas Kristų ir būtų nuplauti Jo Krauju!

Dr. Chanai, prašau palydėkite mus maldoje, kad kuris nors šiandien būtų išgelbėtas. Jei norėtum su mumis pasikalbėti apie tai, kaip tapti tikru krikščioniu, prašau, dabar sek paskui dr. Caganą, Johaną Caganą ir Noahą Songą į auditorijos galą. Jie nusives tave į ramią vietą, kur mes galėsime pasikalbėti ir pasimelsti už tavo atsivertimą.

PASPAUSKITE ČIA JEI NORITE SKAITYTI DR. LINO BIOGRAFIJĄ WIKIPEDIJOJE.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę pieš pamokslą giedojo: p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
„‘Tis the Blessed Hour of Prayer“ (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


PAMOKSLO PLANAS

KAIP MELSTIS IR VADOVAUTI MALDOS VAKARUI

(DR. TIMOTHY LINO [1911-2009] MOKYMAS)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)

Dr. R. L. Hymers, Jr. pamokslas,
pasakytas p. Johano Samuelio Cagano

„Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Luko 18, 8)

(Mato 16, 18; 1 Tesalonikiečiams 4, 16-17; Apreiškimo 7, 9; 14)

I.    Pirma, nepailstamos maldos svarba. Luko 18, 8.

II.   Antra, maldos susirinkimų svarba. Mato 18, 19-20.

III. Trečia, maldų „vienu balsu“ svarba. Apd 1, 14.