Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NOJUS ATRADO MALONĘ!

(19-ASIS PAMOKSLAS IŠ PRADŽIOS KNYGOS)
NOAH FOUND GRACE!
(SERMON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. birželio 24 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 24, 2017

„Viešpats tarė Nojui: „Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje.“ (Pradžios 7,1)


Nojus nebuvo išgelbėtas todėl, kad jis buvo geras. Jis buvo išgelbėtas dėl to, ką Dievas pasakė apie jį: „nes tave radau teisų šioje kartoje“ (Pradžios 7, 1). Dievas jį matė kaip teisų žmogų. Kodėl? Atsakymas yra paprastas. Atsakymas užrašytas Pradžios knygos 6-ajame skyriuje 8-oje eilutėje. Atsiverskite šią vietą savo Biblijose.

„Tačiau Nojus rado malonę Viešpaties akyse.“ (Pradžios 6, 8)

Nojus rado malonę Dievo akyse. Ir Dievas pasakė: „nes tave radau teisų šioje kartoje“ (Pradžios 7, 1).

Tai kalba apie priskaitytą teisumą. Žydams 11, 7 mums aiškiai pasako, kad Nojus buvo išgelbėtas tikėjimu:

„Tikėjimu Nojus (…) pastatė arką savo šeimai išgelbėti.“ (Žydams 11, 7)

Turiu pasikartoti – Nojus buvo išgelbėtas ne todėl, kad jis buvo geras, nors jis ir buvo geras žmogus daugelyje dalykų. Tačiau jis nebuvo tobulas, nes Biblija aiškiai nurodo jo nuopuolį, kada jis padaugino vyno po didžiojo tvano (Pradžios 9, 20-21). Nojui mes galime atleisti. Jis išgyveno daug baisių dalykų ir galbūt jis bandė vyno taurėje nuskandinti savo drebinančias baimes ir košmarus, patirtus dėl tvano. O gali būti, kad tai tebuvo jo klaida – jis galėjo nežinoti, kokį poveikį jam gali padaryti vynas, nes fermentacijos iki tvano nebuvo, kol vandens skliautas laikėsi virš žemės.

Kad ir kaip ten būtų nutikę, Biblija nepiešia Nojaus tobulu žmogumi. Kaip puritonai sako, jis buvo „išteisintas dėl to, kad buvo nusidėjėlis“. Jis nebuvo tobulas ir buvo išteisintas Dievo akyse per tikėjimą iš anksto įsikūnijusiu Kristumi. Nojus tikėjo Kristumi, kurį jis sutiko per Dievo malonę (Pradžios 6, 8). Kada Nojus patikėjo Kristumi, Dievas priskaitė arba priskyrė jam Kristaus teisumą. Naujajame Testamente Biblija apie tai sako labai nuostabiai. Paklausykit laiško Romiečiams 6-ojo skyriaus 5-osios ir 6-osios eilutės:

„O tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. Taip ir Dovydas skelbia palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą:“ (Romiečiams 4, 5-6)

Kai Dievas pasakė Nojui: „nes tave radau teisų šioje kartoje“ (Pradžios 7, 1), Dievas sakė, kad Jis nematė Nojaus nuodėmių dėl Kristaus teisumo, kuris tikėjimu buvo jam priskirtas. Tai yra vienas iš Reformacijos šūkių: „Sola Fide“ – išgelbėjimas yra tik per tikėjimą Kristumi! Nojus nebuvo išgelbėtas todėl, kad buvo geras žmogus. Jis buvo išgelbėtas Kristumi prieš Jam įsikūnijant!

Pagalvokite apie pačią arką. Ji nebuvo vien tik laivas. Ji nebuvo skirta plaukioti. Ji buvo paprasčiausia ilga juoda dėžė su nusmailintais priekiu ir galu. Ji visa buvo padengta juoda derva. Dr. McGee apie arką pasakė taip:

     „Dauguma žmonių apie arką įsivaizduoja iš mažų Sekmadieninės mokyklėlės paveikslėlių, kuriuose arka vaizduojama kaip nedidelis gyvenamas namas ant vandens. Man tai visada atrodydavo kaip absurdiška parodija. Tai arkos karikatūra, kuri visai neatspindi tikrosios arkos vaizdo.
     Pradėkime nuo duotų instrukcijų kaip turi atrodyti pastatyta arka, pagal jas ji turėjo būti pakankamai didelė. „Arka turi būti trijų šimtų uolekčių ilgio.“ Jei viena uolektis yra aštuoniolika colių, tai leidžia mums suprasti, kokio ilgio turėjo būti ši arka.
     Mums kyla klausimas, kaip tais laikais jie mokėjo pastatyti tvirtą laivą? Mano drauge, suprask, kad mes nekalbame apie urvinius žmones. Mes turime reikalų su labai protingu žmogumi. Matote, protas, kurį turi žmonija, atėjo per Nojų, o jis buvo labai protingas vyras.
     Nojus nestatė transatlantinio laivo, kuris turėjo atlaikyti keturiasdešimties pėdų aukščio bangas. Jis statė laivą, kuriame tam tikrą laiką galėtų išgyventi žmonės ir gyvūnai. Arka buvo skirta ne ištverti audrą, bet išlaukti, kol nuslūgs tvanas. Dėl tos priežasties arkoje nebuvo daugelio įrenginių, kuriuos turi transatlantiniai laivai, be to, tai sutaupė daug vietos.“ (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume I, p. 39).

Whitcombas ir Morrisas pastebėjo, kad babiloniečių uolektis buvo 19,8 colių, o Egipto uolektis buvo 20,65 colio. Whitcombas ir Morrisas mums sako, kad hebrajų uolektis taip pat buvo 20,65 colio. (John C. Whitcomb and Henry M. Morris, The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1993, p. 10). Pagal šiuos skaičiavimus, arka buvo penkių šimtų ir vienos pėdos ilgio (152,7 m). Palyginimui, laivas „Karalienė Marija“, pastatytas Long Beache, netoli Los Andželo, yra 1018 pėdų ilgio, - arka būtų du kartus mažesnė. Tačiau reikia nepamiršti, kad „Karalienės Marijos“ didesnę vietos dalį užima varikliai ir kiti įrengimai. Arkoje nebuvo jokių mechaninių prietaisų. Ji buvo tuščiavidurė, o tai reiškia, kad vietos žmonėms ir gyvuliams arkoje buvo panašiai tiek, o gal net daugiau nei „Karalienėje Marijoje“, - kuri yra labai didelis laivas.

Dr. Whitcombas ir Dr. Morrisas teisingai nurodė, kad įspūdingas arkos dydis nurodo, kad tvanas apėmė pilnai visą žemę.

„Tokio gigantiško dydžio arkos būtų nereikėję, jei būtų buvęs tik vietinės reikšmės tvanas, - apskritai tada arkos būtų nereikėję! Arkos planavimo ir statybos darbai užtruko daugiau nei šimtą metų, - jei ji būtų statoma tik vietinės reikšmės potvyniui, tai daryti būtų nereikalinga ir netgi kvaila. Būtų buvę paprasčiau Dievui įspėti Nojų apie ateinantį sunaikinimą ir jį išvesti iš tos vietos į kitą, kur tvanas nebūtų jų pasiekęs. Taip, kaip ir Lotas buvo išvestas iš Sodomos prieš tai, kai iš dangaus pradėjo kristi ugnis. Ir ne tik tai, - visų rūšių gyvūnai ir paukščiai galėjo lengvai persikelti į kitą vietą, nebūtų reikėję jų talpinti arkoje! Visa tvano istorija atrodytų absurdiška, jei jis būtų buvęs vietinis Artimųjų Rytų tvanas“ (John C. Whitcomb and Henry M. Morris, The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed, 1993, p. 11).

Yra keletas aspektų apie arką, kurie mums turėtų labai rūpėti šiandien. Noriu, kad šiandien jūs pamastytumėte apie tris iš jų.

I. Pirma, arkos provaizdis mums byloja, kad jei norite būti išgelbėtas, turite būti arkoje.

Pirminis mūsų tekstas sako taip:

„Viešpats tarė Nojui: „Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje.“ (Pradžios 7,1)

Dabar paskaitykime Pradžios knygos septintojo skyriaus šeštąją eilutę:

Įėjusieji buvo patinas ir patelė kiekvieno kūno, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Tuomet Viešpats uždarė arką iš lauko pusės.“ (Pradžios 7, 16)

Septintoji eilutė sako:

„Tuomet Nojus, jo sūnūs, jo žmona ir sūnų žmonos suėjo su juo į arką, gelbėdamiesi nuo tvano.“ (Pradžios 7, 7)

Nojus su šeima padarė taip, kaip Dievas jiems buvo liepęs (Pradžios 7, 1). Jie suėjo į arką. Jums reikia ateitį į Kristų. Biblija sako:

„Kas į Jį (Jėzų) tiki, tas neteisiamas (...)“ (Jono 3, 18)

Žodis „į“ yra išversta „eis“. Dr. Zodhiatesas sako, kad tai pirmiausia nurodo į judėjimą į tam tikrą vietą ar daiktą. Tikėjime turite ateiti į Jėzų, kuris yra Danguje, Dievo dešinėje. Taip, kaip Nojus įėjo į arką, taip tu turi ateiti į Kristų. „Kas į Jį (Jėzų) tiki, tas neteisiamas (...)“ (Jono 3, 18). Daugelyje vietų Biblija kalba apie tuos, kurie yra „Kristuje“. Dvi žinomiausios eilutės yra šios:

„Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje (…)“ (Romiečiams 8, 1)

„Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys.“ (2 Korintiečiams 5, 17)

Laiške Romiečiams Paulius kalba apie tuos, kurie „buvo Kristuje“ (Romiečiams 16, 7).

Ar tu esi Kristuje? Turi ateiti į Jį tikėjimu taip, kaip Nojus įėjo į arką. Jėzus pasakė:

„Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras.“ (Jono 10, 9).

Nežinau, kaip tiksliai paaiškinti, tačiau vienas iš sudėtingiausių dalykų tarnavime yra išaiškinti žmonėms iš pirmo žvilgsnio tokį paprastą dalyką: ateik pas Kristų! Ateik į Kristų!

Leiskite man tai paaiškinti tokiu būdu. Įsivaizduokite, kad gyvenate Nojaus laikais ir išgirstate jį pamokslaujant apie ateinantį didžiulį tvaną. Nojus aiškina, kad jei norite išsigelbėti, jums reikės patekti į arką. Jūs sutinkate su tuo ir tikite artėjančiu Teismu. Jūs tikite, kad tik arka gali jus išgelbėti. Ar būtumėt buvęs išgelbėtas nuo tvano tik dėl to, kad tikite? Žinoma ne! Jums reikėtų atsistoti ir įeiti į arką, kad būtumėt išgelbėtas, o ne vien tik tikėti, kad tai gali jus išgelbėti – jums reikia įeiti į arką. Štai ko aš ir prašau, kad jūs padarytumėt! Neužtenka sėdėti čia ir tikėti, kad Kristus gali jus išgelbėti! Ateikite į Kristų tikėjimu! Jėzus pasakė:

„Ateinančio pas mane Aš neišvarysiu lauk.“ (Jono 6, 37)

Taip, arka sako, kad jūs turite ateiti į Kristų.

II. Antra, arka byloja, kad turite ateiti į bažnyčią, kuri yra Kristaus kūnas.

Aš suprantu, kad daug žmonių dėl to su manimi nesutiks. Daug žmonių šiandien nuvertina vietinę bažnyčią. Tačiau jie klysta. Arka nėra tik Kristaus prototipas. Tai taip pat yra ir vietinės Naujojo Testamento bažnyčios prototipas arba vaizdinys.

Kaip patekti, prisijungti prie bažnyčios? 1-asis laiškas Korintiečiams, dvyliktasis skyrius, dvidešimt septinta eilutė sako:

„Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui – nariai. Ir šiuos Dievas paskyrė bažnyčioje (…)“ (1 Korintiečiams 12, 27-28)

Mes čia ir sustosime. Aš tik noriu įrodyti, kad terminas „Kristaus kūnas“ nurodo į bažnyčią, vietinį tikinčiųjų Jėzumi kūną. Paklausykite tryliktosios eilutės:

„Nes viena Dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną (…)“ (1 Korintiečiams 12, 13)

Į vietinę bažnyčią esate priskiriamas/pakrikštijamas Šventosios Dvasios. Štai kaip jūs tampate tikru ir gyvu bažnyčios nariu!

Jums nereikia jaudintis dėl to, kaip tai įvyksta. Jūsų atsakomybė yra ateiti pas Jėzų. Kada ateinate pas Jėzų, Šventoji Dvasia automatiškai pakrikštija jus į bažnyčią!

Prašau, atsiverskite Pradžios knygos septintąjį skyrių, šešioliktą eilutę. Kada Nojus įėjo į arką, Biblija sako, kad „Viešpats uždarė arkos duris“ (Pradžios 7, 16). Tai kalba apie tai, kaip Šventoji Dievo Dvasia uždaro jus bažnyčioje, dvasiškai pakrikštydama jus į kūną! Taip, Arka kalba apie vienybę su Kristumi ir vienybę su vietine bažnyčia. Jeigu jūs nesate Viešpaties „uždarytas“ su Kristumi ir su vietine bažnyčia, pražūsite teismo dieną. Ir esate saugus, jei esate „uždarytas“. Tai kalba apie amžiną saugumą tų, kurie yra atsivertę. Tie, kurie klauso Kristaus, niekuomet nepražus!

III. Trečia, Arka byloja, kad turite įeiti pro ankštus vartus.

Kaip Nojus įėjo į arką? Atsiverskite Pradžios knygos 6-ąjį skyrių, 16-ąją eilutę:

„(...) arkos duris padaryk jos šone (…)“ (Pradžios 6, 16)

Jėzus pasakė: „Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas (…)“ (Jono 10, 9). Nojus pro duris įėjo į arką. Per Kristų tu turi ateiti ir būti išgelbėtas. Jėzus pasakė: „Įeikite pro ankštus vartus“ (Mato 7, 13).

Ir vėl, Kristus pasakė:

„Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.“ (Luko 13, 24).

Būtent tai ir atsitiko Nojaus laikais. Pasiklausykite Pradžios knygos septinto skyriaus, ketvirtos eilutės. Dievas pasakė:

„Po septynių dienų Aš užleisiu lietų ant žemės (...)“ (Pradžios 7, 4)

Taip pat atkreipkite dėmesį į dešimtąją eilutę:

„Septynioms dienoms praėjus, tvano vandenys užplūdo žemę.“ (Pradžios 7, 10)

Nojus įėjo į Arką. Dievas uždarė duris. Durys buvo uždarytos. Praėjo septynios dienos – nieko neįvyko. Tada staiga prasidėjo teismas. Daugiau nei vienas nepateko į Arką! Buvo per vėlu!

Aš beveik girdžiu, kaip žmonės šaukia: „Įleiskite mus! Įleiskite mus!“ Tačiau buvo per vėlu!

„Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.“ (Luko 13, 24)

Ateikite pas Jėzų dabar – kol dar visam laikui ne per vėlu!


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Raštą prieš pamokslą skaitė p. Noahas Songas: Pradžios 6, 5-8.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Noahas Songas:
“If You Linger Too Long” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


PAMOKSLO PLANAS

NOJUS ATRADO MALONĘ!

(19-ASIS PAMOKSLAS IŠ PRADŽIOS KNYGOS)
NOAH FOUND GRACE!
(SERMON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Viešpats tarė Nojui: „Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje.“ (Pradžios 7,1)

(Pradžios 6, 8; Žydams 11, 7; Pradžios 9, 20-21; Romiečiams 4, 5-6)

I.   Pirma, arka byloja, kad turite būti Kristuje, jei norite būti išgelbėtas.
Pradžios 7, 16; Jono 3, 18; Romiečiams 8, 1;
2 Korintiečiams 5, 17; Jono 10, 9; Jono 6, 37.

II.  Antra, arka byloja, kad turite būti bažnyčioje, Kristaus kūne.
1 Korintiečiams 12, 27-28, 13; Pradžios 7, 16.

III. Trečia, arka byloja, kad turite įeiti pro ankštus vartus.
Pradžios 6, 16; Jono 10, 9; Mato 7, 13; Luko 13, 24;
Pradžios 7, 4; Pradžios 7, 10.