Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
MYLIU KALĖDAS – ADAPTUOTA PAGAL DR. JOHNĄ R. RICE‘Ą

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2011 m. gruodžio 18 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 18, 2011

„Įžengę į namus, rado kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, Jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.“ (Mato 2, 11)


Dr. Johnas R. Rice‘as (1895-1980) buvo geras ir jautrus krikščionis. Šį vakarą aš perteiksiu pagrindines jo pamokslo „Myliu Kalėdas“ mintis. Pamokslas yra sutrumpintas ir kai kurios jo dalys yra išdėliotos šiek tiek kitaip. Dr. Rice‘as pasakė:

„Man patinka kalėdinis laikotarpis. Džiaugiuosi galėdamas pamokslauti Kalėdų temomis apie angelus, piemenis, prakartėlę, nekaltos mergelės gimdymą, išminčius. Didelį džiaugsmą man teikia kalėdinės giesmės. Mūsų namuose pilna džiaugsmingo ir laimingo garbinimo dvasia, ir aš dėkoju Dievui savo širdyje per visą kalėdinį laikotarpį. Man labai patinka per pačias Kalėdas susirinkti kartu su mano mylimaisiais ir šeima. Man labai patinka dalinti dovanas ir aš džiaugiuosi, kad mane prisimena mano mylimieji ir draugai. Aš myliu kalėdinį laikotarpį (Dr. John R. Rice, I Love Christmas, Sword of the Lord, 1955, p. 7).

Tačiau dr. Rice‘as taip pat nurodo, kad kai kurie žmonės „jaučia kartėlį, pyktį ir yra priešiškai nusiteikę prieš Kalėdas“ (ibid.). Jie kritikuoja tuos, kurie švenčia Kristaus gimimą.

I. Pirma, jie sako, kad Kristus negimė per Kalėdas.

Tai tiesa, kad mes nežinome tikslios Jėzaus gimimo dienos. Biblija mums to nepasako. Tačiau nėra nieko blogo ar nuodėmingo minėti Kristaus gimtadienį per Kalėdas.

Dr. Rice‘as pažinojo mažą mergaitę, kuri buvo gimusi vasario 29-ąją dieną. Kadangi ši data būna tik kas ketveri metai arba per keliamuosius metus, jis pasakė, kad nėra nieko blogo jos tėvams švęsti dukters gimtadienį vasario 28-ąją, nors tai ir nebuvo būtent ta jos gimimo diena.

Mes manome, jog gruodžio 25-oji yra artimiausia Kristaus gimimo dienai. Mes mylime brangų Viešpatį Jėzų ir norime, kad visi prisimintų Jo gimtadienį. Mes norime mokyti savo vaikus apie kūdikį ėdžiose, apie išminčius, kurie atėjo iš Rytų Jo pagarbinti, apie angelo apreiškimą Marijai ir apie angelų chorą, kuris giedojo piemenims. O kodėl gruodžio 25-oji nėra gera diena minėti gimtadienį? Ar manote, kad yra blogai minėti Kristaus gimimo dieną, kuri mūsų manymu, yra arčiausia tikrajai Kristaus gimimo dienai?

II. Antra, jie sako, jog Kalėdos išvertus reiškia „Kristaus mišias“, ir tai yra katalikiška šventė.

Jie sako, kad Kalėdos yra kilusios iš Kristaus mišių, kad tai buvo išgalvota katalikų, ir todėl protestantai neturėtų jų švęsti. Toks prieštaravimas man atrodo šiek tiek kvailokas.

Daug miestų ir miestelių pavadinimų Kalifornijoje yra katalikiškos kilmės. Los Andželas yra katalikiškas pavadinimas. Dabar naudodami Los Andželo pavadinimą, mes juk negalvojame apie katalikus. Mes negalvojame apie katalikus minėdami tokius miestus kaip San Diegas, San Franciskas ar Sakramentas. Vardai reiškia tai, ką jie reiškia, ir visai nesvarbu, iš kur jie kilo.

Septintos dienos adventistai kartais labai sureikšminą faktą, kad mes garbiname sekmadienį, kurio pavadinimas yra kildinamas iš saulės garbinimo. Aš atsakau, kad šeštadienio pavadinimas yra kilęs iš pagonių dievo Saturno garbinimo! Niekas juk šiandien negalvoja apie saulės garbinimą naudodami žodį „sekmadienis“. Kvaila tai dirbtinai išskirti, kada to nėra protuose ir širdyse žmonių, kurie švenčia Kalėdas. Sausis buvo pavadintas romėnų dievo Januso vardu. Ar krikščionys nusideda, kada jie ištaria šio metų mėnesio pavadinimą? Kiekvienam jautriam asmeniui Kalėdos paprasčiausiai reiškia Kalėdas. Tai neturi nieko bendro su jokiomis Mišiomis. Katalikai gali jas švęsti laikydami mišias, tačiau protestantai to nedaro.

III. Trečia, jie sako, kad Kalėdos ankščiau buvo pagoniška šventė.

Aš manau, kad Kalėdos ankščiau buvo pagoniška šventė. Šis argumentas nėra svarbus. Pagonys kažką darė kiekvieną dieną. Jie laikėsi įvairių papročių sėdami ir nuimdami derlių, taip pat laikėsi apeigų saulėgrąžų ir naujojo mėnulio dienomis. Taigi jei pagonys gruodžio dvidešimt penktąją garbindavo stabą, kodėl krikščionys dabar negali tą dieną pagerbti Jėzaus Kristaus gimimo? Nesvarbu, kurią dieną mes pasirinktume paminėti Kristaus gimtadienį, kažkas tą dieną naudojo blogiems tikslams. Ačiū Dievui, dabar visos dienos priklauso Jėzui Kristui ir nė viena diena nebepriklauso pagonių dievams, įskaitant gruodžio 25-ąją. Gruodžio 25-oji turi būti naudojama pagerbti Jį vienokiu ar kitokiu būdu.

IV. Ketvirta, jie sako, kad Kalėdų eglutė ir jos dekoracijos yra pasibjaurėjimas.

Kai kurie sako, kad Biblija pagal Jeremijo knygos 10-to skyriaus 3-4 eilutes draudžia eglutes. Tačiau ši Rašto vieta nekalba apie kalėdines eglutes. Ji kalba apie stabus, padarytus iš medžio ir padengtus auksu bei sidabru. Toliau Raštas aiškina, kaip puošniai ir prabangiai stabai yra padaryti iš sidabro ir aukso bei padengti purpuru. (Dr. Hymerso pastaba: ši eilutė nekalba apie kalėdines eglutes dėl dviejų priežasčių: 1) Jeremijo laikais nebuvo nei Kalėdų, nei kalėdinių eglučių; 2) niekas šiandien negarbina kalėdinių eglučių.) Biblija nedraudžia kalėdinių eglučių. Jos nėra nė kiek nuodėmingesnės nei gėlių puokštės, kuriomis tikintieji pasipuošia savo namus ir bažnyčias kalėdiniu laikotarpiu.

Ar kam nors pakenkiama, jei kas pasipuošia savo namus tam tikra atributika, lemputėmis ar įvairiais žalumynais? Juk tai yra ne daugiau nei pasipuošti namus moliūgais ir kukurūzų burbuolėmis Padėkos šventės laikotarpiu! Ne daugiau nei papuošti gėlėmis kapus karių atminimo dieną! Žinoma, Dievas nėra nepatenkintas, jei mes atkreipiame dėmesį į kai ką iš Jo sukurtų gamtos grožybių.

(Dr. Hymerso pastaba: sakoma, kad kalėdinės eglutės puošimas prasidėjo nuo protestanto ir reformatoriaus Martino Liuterio, kuris matė šviečiančias žvaigždes per eglutės, kurią jis parsinešė namo ir papuošė žvakėmis, spyglius, kad ji primintų jam apie žvaigždę, kuri švietė tuo metu, kai gimė Jėzus. Jei ši legenda yra teisinga, tuomet Kalėdų eglučių tradicija yra kilusi iš protestantų).

Man patinka Kalėdos bei kalėdinės dekoracijos ir aš nemanau, kad jos yra blogai. Jos yra tik išraiška džiaugsmo, kuris yra mano širdyje, kada aš galvoju apie tai, kaip Dievas tapo žmogumi, kaip Kūrėjas tapo kūdikiu ir kaip „Jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargšu, kad jūs per Jo neturtą taptumėte turtingi.“ (2 Korintiečiams 8, 9)

V. Penkta, jie priešinasi Kalėdoms dėl pasaulietiškumo ir nekrikščioniško elgesio, kuris pasireiškia švenčių metu.

Tai tiesa, kad daugelis žmonių nepagerbia Jėzaus Kristaus per Kalėdas. Aš manau, kad tuo jie labai nusideda. Žmonės pasakoja kvailus melus apie Kalėdų senelį ir kvailina mažus vaikus pagoniškomis legendomis, kai tuo tarpu turėtų papasakoti apie brangų Viešpatį Jėzų. Aš manau, jog tai yra didelis blogis. Melas visada yra blogis, ir Dievas visuomet jo neapkenčia. Apgaulė yra pats žemiausias būdas pagerbti Jėzaus gimimą. Žinoma, jog apgaudinėti mažus vaikus meluojant apie Kalėdų senelį yra nuodėmė. Nei vienas krikščionis neturi to toleruoti. Taip, žmonės dažnai nepagerbia Dievo per Kalėdas. Man dėl to labai liūdna. Aš viliuosi, kad nei vienas krikščionis, kuris girdi šį pamokslą, nenuliūdins Dievo tokiomis nuodėmėmis.

Tačiau mes neturime perleisti Kalėdų šėtonui ir piktiems žmonėms dėl to, kad kai kurie žmonės nusideda per Kalėdas. Ar mums atsisakyti sekmadienio, nes per jį daug kas elgiasi neteisingai? Sekmadienį girtaujama daugiau nei bet kokią kitą savaitės dieną. Sekmadienį žmonės patiria daugiausia sumišimo. Ar krikščionys dėl to turi atsisakyti sekmadienio ir laikyti jį velnio diena? Žinoma ne! Daug žmonių moko, kad krikštas yra būtinas išgelbėjimui. Jie labiau gerbia vandenį nei Kristaus Kraują. Tai yra blogai. Bet ar dėl to mes nepaklusime Jėzui Kristui ir nebekrikštysime žmonių, nes kai kurie perlenkė lazdą ir dabar laikosi neteisingo mokymo apie Jį? Žinoma ne!

Antrojo Kristaus atėjimo mokymu daug kas labai piktnaudžiavo ir iškreipė jį. Klaidingi kultai labai iškraipė Kristaus sugrįžimo mokymą. Žmonės nustatinėja datas. Ar dėl to mes turime ignoruoti aiškų Biblijos mokymą apie neišvengiamą antrąjį Kristaus atėjimą vien dėl to, kad kažkas juo piktnaudžiavo? Žinoma ne!

Ar mes neturime ignoruoti Biblijos mokymo apie Dvasios pilnatvę vien todėl, kad daugeliui žmonių tai asocijuojasi su kalbėjimu kalbomis ir perfekcionizmu?

Taip yra ir su Kalėdomis, ir mes pasielgtume labai kvailai, jei perleistume Kalėdas šėtonui ir pasaulio žmonėms. Jei pasaulis švenčia Kalėdas laukiniais vakarėliais, tai mes paverskime šią dieną krikščioniška meile ir bendravimu, ta diena, kuri pagerbtų Kristų!

Ar kiti žmonės paverčia apsikeitimą dovanomis vien tik forma? Krikščionims tai neturi daryti įtakos. Krikščionys gali dovanoti dovanas iš tiesų išreikšdami meilę.

Ar yra blogai visą dieną džiaugtis? Ar yra blogai valgyti Kalėdų vakarienę ir dalintis ja su kitais? Tikrai ne! Kada Izraelio likutis, vedamas Nehemijo, sugrįžo iš Babilono vergijos, buvo skaitomas ir aiškinamas įstatymas, o žmonės verkė. Tačiau tai buvo laikas džiaugtis, o ne raudoti, todėl Nehemijas pasakė:

„Nehemijas, tai yra Tiršata, Rašto žinovas kunigas Ezra ir levitai, kurie mokė žmones, kalbėjo žmonėms: „Šita diena yra šventa Viešpačiui, jūsų Dievui. Neliūdėkite ir neverkite!“ Nes visi žmonės verkė, klausydamiesi įstatymo žodžių. Nehemijas tarė: „Eikite, valgykite riebius valgius, gerkite saldų vyną ir pasiųskite dalį tiems, kurie nieko neturi paruošto, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui; nesisielokite, nes Viešpaties džiaugsmas – jūsų stiprybė.“ (Nehemijo 8, 9-10)

12-ojoje eilutėje pasakyta:

„Visi žmonės nuėję valgė, gėrė ir dalinosi su vargšais, nes jie suprato žodžius, kurie jiems buvo paskelbti.“ (Nehemijo 8, 12)

Kadangi Izraelitai pagerbė Dievą džiaugdamiesi, švęsdami ir siųsdami maistą kitiems dėl to, kad Dievo garbinimas buvo sugrąžintas, taip ir krikščionys šiandien teisingai elgiasi džiaugdamiesi Kalėdų metu dėl mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus gimimo!

Taip, aš myliu Kalėdas! Kalėdiniu laikotarpiu aš jaučiuosi esąs arčiau Dievo. Man patinka Dievo Žodis per kalėdines pamaldas. Per kalėdinį laikotarpį aš raginu nusidėjėlius priimti iš Dievo didžią kalėdinę dovaną – Jėzų.

Tad būkime džiaugsmingi per Kalėdas, ir tegul Kristus būna svarbiausias šią dieną, tą dieną, kai mes prisimename ir pagerbiame Jo gimimą!

Jei šis pamokslas palaimino tave, prašau, atsiųsk elektroninį laišką dr. Hymeriui ir pasakyk jam apie tai. KADA RAŠYSI DR. HYMERIUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Dr. Hymerio el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymeriui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite Dr. Hymerio paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Raštą prieš pamokslą skaitė dr. Kreightonas L. Chanas: Mato 2, 1-12.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Jesus, Baby Jesus“ (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


PAMOKSLO PLANAS

MYLIU KALĖDAS - ADAPTUOTA PAGAL DR. JOHNĄ R. RICE‘Ą

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Įžengę į namus, rado kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, Jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.“ (Mato 2, 11)

I.   Pirma, jie sako, kad Kristus negimė per Kalėdas.

II.  Antra, jie sako, kad Kalėdos išvertus reiškia „Kristaus mišias“,
ir tai yra katalikiška šventė.

III. Trečia, jie sako, kad Kalėdos ankščiau buvo pagoniška šventė.

IV. Ketvirta, jie sako, kad Kalėdų eglutė ir jos dekoracijos yra
pasibjaurėjimas. 2 Korintiečiams 8, 9.

V.  Penkta, jie priešinasi Kalėdoms dėl pasaulietiškumo ir nekrikščioniško
elgesio, kuris pasireiškia švenčių metu. Nehemijo 8, 9-10; 12.