Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
AR BŪSI PALIKTAS?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.,

Pamokslas pasakytas Baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2018 m. rugsėjo 16 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 16, 2018

„Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote.“ (Mato 24, 42)


Beveik visi laikraščiai, kuriuos skaitau, kažką parašo apie Biblijos pranašystes ir pasaulio pabaigą, apie kurią skaitome. Dievas davė ženklus, kad parodytų mums, kaip mažai turime laiko iki pasaulio pabaigos.

Paskaitykite šias Los Andželo laikraščio Daily News antraštes:

Tiltai kelia pavojų. Daugiau nei ketvirtadalis nacionalinių tiltų yra per silpni, pasenę arba perkrauti šių dienų eismo, - skelbia federaliniai šaltiniai, kuriuose nurodomi Jungtinių Amerikos valstijų kelių sistemos trūkumai.

Amerika yra didi tauta pasaulyje, tačiau mes net negalime tinkamai prižiūrėti savo kelių ir tiltų!

Ligoninės pritrūko vaistų. Vaistinės JAV mastu sprendžia, kaip sustabdyti suaugusiųjų stabligės protrūkį (...) trūksta reikiamos vakcinos. Tai vienas iš didžiausių vaistų trūkumų per paskutinius metus, su kuriuo susiduria JAV ligoninės, ir nesitikėkite, kad situacija gerės. Kasdienių vaistų trūkumas ligoninėse dabar yra vis dažnesnis reiškinys, ir blogiausia, kad trūksta vaistų, kuriems sunku rasti alternatyvų (...), atrodo, jog gydytojai ir farmacininkai nesusikalba (...) Ligoninėse vis dažniau pritrūksta vaistų, nes išaugus medicinos kaštams, dauguma ligoninių turi vaistų atsargų tik kelioms dienoms.

Tirpsta Kilimandžaro kalno ledo viršūnė. Afrikoje esančio Kilimandžaro kalno ledo viršūnė tirpsta, dėl to visame kalne nyksta ledynai. Ledo viršūnės tirpsta dėl „klimato pokyčių“, kurie baugina visą šių dienų pasaulį!

Dideli žemės drebėjimai gąsdina daugybę žmonių!

Jeruzalėje sprogo automobilyje užtaisyta bomba. Automobilis su užtaisu susprogo Jeruzalės žydų ortodoksų kvartale, sudrebinęs pastatus ir pažėręs metalo skeveldras.


Visa tai gali pasirodyti kaip nesusiję įvykiai. Tačiau tie, kurie yra susipažinę su Biblijos pranašystėmis, supranta, jog tai yra ženklai, bylojantys, kad mes gyvename paskutinėmis dienomis. Tie, kurie supranta Biblijos pranašystes, pastebi, kad pasaulis, kurį mes pažįstame, artėja prie pabaigos.

Jėzus pasakė:

„Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote“ (Mato 24, 42)

Jėzus įspėjo žmones nenustatinėti datų (Mato 24, 36; Apd 1, 7). Tačiau Jis įsakė mums stebėti bendruosius besiartinančios pabaigos ženklus. Tikiu, jog gyvename šiuo istoriniu periodu. Biblija moko, jog pabaiga yra arti.

Biblija moko, jog Kristus ateis ore. Gyvieji ir mirusieji, kurie iš tiesų yra atsivertę krikščionys, bus pakelti susitikti su Juo ore (1 Tesalonikiečiams 4, 14 - 18). Tie, kurie netiki Dievo Žodžiu, tyčiojasi iš šios Biblijos pranašystės. Jie juokiasi ir sako, kad tai niekada nenutiks. Tačiau jie klysta. Vieną dieną staiga įvyks pakėlimas. O tu būsi paliktas!

Pagalvokime apie tris dalykus, susijusius su tikinčiųjų pakėlimu.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI
SAVO MOBILIAJAME TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
PASPAUSKITE ŽALIĄ MYGTUKĄ SU ŽODŽIU “APP”
ATLIKITE NURODYTUS VEIKSMUS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Pirma, sąlygos prieš pakėlimą.

Biblija mums labai tiksliai nusako, kaip atrodys pasaulis prieš pat tikinčiųjų pakėlimą.

Jėzus pasakė:

„Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus.“ (Mato 24, 37-39)

Nojus buvo teisumo pamokslininkas (2 Petro 2, 5). Jis įspėjo savo kartą, kad artinasi teismas. Žmonės juokėsi iš jo ir pokštavo iš jo pamokslų. Jie nesiklausė. Jie ir toliau gyveno paskendę materializme ir nuodėmėse.

Taip yra ir šiandien. Kažkas atveda jus į bažnyčią. Jūs girdite pamokslą ir grįžtate prie savo senų kelių. Jūs neatgailaujate. Jūs nepasitikite Jėzumi Kristumi. Kada mes jums paskambiname, jūs nebeateinate į šią bažnyčią.

Jūs norite linksmintis. Pasitelksiu dr. A. W. Tozerio įsimintiną frazę: „Tu manai, kad pasaulis yra žaidimų aikštelė, o ne mūšio laukas“. Apie gyvenimą mąstote kaip apie Disneilendą. Manote, kad viso jūsų gyvenimo tikslas yra „linksmintis“. Jūs nepaskiriate laiko Dievui ir neateinate į bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Jei tik nutinka kas netikėto, jūs praleidžiate pamaldas. Jūs nesate atsivertęs. Jūs nesate tikras krikščionis. Kada jus užklups mirtis, jūs nebūsite pasiruošęs. Kada ateis pakėlimas, jūs būsite paliktas! Kaip ir p. Griffithas giedojo: „Sūnus atėjo, o tu buvai paliktas“.

Jėzus pasakė:

„Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote“ (Mato 24, 42)

II. Antra, pagalvokite, kaip pavojinga būti nepasiruošusiam pakėlimui.

Atsiverskite Evangeliją pagal Matą 25-ąjį skyrių. Jis yra 1035-ąjame Skolfieldo Biblijos puslapyje. Visi senieji pamokslininkai sako, kad čia aprašomos mergaitės nurodo į žmones, kurie nepasiruošę susitikti su Kristumi. Aš esu įsitikinęs, kad jie neklydo.

Šioje Rašto vietoje Jėzus sako palyginimą, istoriją, kuri iliustruoja didžią dvasinę tiesą. Kas tai per didi tiesa, apie kurią Jis kalbėjo? Pažiūrėkite į Mato 25, 13. Jėzus pasakė:

„Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią Žmogaus Sūnus ateis“ Mato 25, 13

Ši eilutė jus įspėja!

Penkios mergaitės buvo pasiruošusios. Jos buvo pasiruošusios Kristaus atėjimui. Kitos penkios buvo nepasiruošusios Jo atėjimui. Pavojinga per daug gilintis į palyginimo detales. Paprasta šios eilutės tiesa yra ši: daug žmonių nebus pasiruošę, kada Jėzus ateis pakelti tikinčiųjų.

Pažiūrėkite į 10-ąją eilutę:

„Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos“ (Mato 25, 10)

Po to, kai tikrieji krikščionys bus pakelti, durys bus uždarytos taip pat kaip ir Nojaus Arka. Ten nebepapuls nei vienas žmogus. „Durys buvo uždarytos“.

Pažiūrėkite 11-ąją eilutę:

„Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!“ (Mato 25, 11-12)

13-ąją eilutę Jėzaus pritaiko jums:

„Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią Žmogaus Sūnus ateis“ (Mato 25, 13)

Mes žinome bendrą laiko periodą, tačiau tiksliai nežinome nei dienos, nei valandos.

Kada išaus ta diena ir ta valanda, jums jau bus per vėlu. P. Griffithas apie tai giedojo prieš šį pamokslą: „Sūnus atėjo, o tu buvai paliktas“.

III. Trečia, tie, kurie bus palikti per pakėlimą, bus Dievo atmesti. Jie nebegalės išsigelbėti.

Paklausykite Apreiškimo knygos 16-ojo skyriaus. Šioje nuorodoje mes skaitome apie Dievo pyktį, kuris po pakėlimo bus išlietas ant Kristų atmetusio pasaulio. Antra eilutė sako, kad jie turės skaudžias votis. Ketvirta eilutė sako, kad pasaulio vandens telkiniai bus užnuodyti. Aštunta eilutė sako, kad žmoniją naikins ugnis. Dešimta eilutė sako, kad užklups didi tamsa ir žmonės kęs didelius skausmus. Aštuoniolikta eilutė sako, kad bus didelių žemės drebėjimų. Dvidešimt pirmoji eilutė sako, kad bus „didelė kruša“ ir meteoritai kris iš dangaus.

Ar žmonės atsigręš į Kristų po viso šito? NE! Paklausykite devintosios eilutės pabaigos:

„Jie neatgailavo ir neatidavė Jam garbės“ (Apreiškimo 16, 9)

Vienuoliktoji eilutė:

„Jie piktžodžiavo dangaus Dievui dėl savo skausmų ir vočių, bet neatgailavo dėl savo darbų.“ (Apreiškimo 16, 11)

Dvidešimt pirmoji eilutė:

„Žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos, nes siaubinga buvo ši neganda“ (Apreiškimo 16, 21)

Matote, jie bus Dievo atmesti. Bus per vėlu jiems išsigelbėti. Jie padarė neatleistiną nuodėmę.

„Dievas juos atidavė...” (Romiečiams 1, 24)

„Dievas paliko juos...” (Romiečiams 1, 26)

„Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu...” (Romiečiams 1, 28)

P. Griffithas apie tai giedojo: „Sūnus atėjo, o tu buvai paliktas“.

Jei norite būti pakeltas, jei norite būti išgelbėtas, privalote išsigelbėti dabar, kol Dievas vis dar jums kalba. Jei lauksite per ilgai, bus per vėlu.

Uraganas „Florencija“ praėjusį savaitgalį smogė Šiaurės ir Pietų Karolinai. Žmonės buvo įspėti palikti savo namus. Prezidentas juos įspėjo. Gubernatorius juos įspėjo. Policija ir gaisrininkai važinėjo per gatves su garsiakalbiais ir įspėjo žmones išvykti. Jie buvo įspėti keletą kartų. Nepaisant įspėjimų, keli neprotingi žmonės pasiliko ir jie paskendo potvynio vandenyse. Jūs buvote įspėtas, kad Kristus ateina. Jei neklausysite, būsite paliktas per pakėlimą. Jei lauksite per ilgai, bus per vėlu.

Kristus mirė ir sumokėjo už jūsų nuodėmes. Jis prisikėlė iš mirties ir atsisėdo danguje Dievo Tėvo dešinėje. Tikėkite Juo dabar, ir Jo Kraujas nuplaus jūsų nuodėmę, ir jūs būsite pasiruošęs pakėlimui. Jei lauksite, tai bus pasakyta apie jus: „Sūnus atėjo, o tu buvai paliktas“. Prisiminkite, ką giedojo p. Griffithas: „Sūnus atėjo, o tu buvai paliktas“. Tai trečioji giesmė giesmių lapuose. Atsistokime ir pagiedokime šią giesmę. Ne per greitai. Galvokime apie žodžius!

Gyvenimas buvo pilnas ginklų ir karų,
   Kiekvienas parkrito ant grindų,
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.
   Vaikai mirė, dienos atšalo,
Su duonos kepalėliu gali nupirkti maišą aukso,
   Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.
Nėra laiko persigalvoti,
   Kaip galėjai būti toks aklas?
Gelbėtojas šaukė, tačiau tu atmetei,
   Sūnus atėjo, o tu buvai paliktas
Tu buvai paliktas,
   Tu buvai paliktas.

Vyras su žmona miega lovoje,
   Ji išgirsta triukšmą, pasuka galvą, - jo nebėra.
Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.
   Du vyrai žengia į kalną,
Vienas dingsta, o kitas lieka stovėti.
   Norėčiau, kad visi būtų pasiruošę.
Nėra laiko persigalvoti,
   Kaip galėjai būti toks aklas?
Gelbėtojas šaukė, tačiau tu atmetei,
   Sūnus atėjo, o tu buvai paliktas
Tu buvai paliktas,
   Tu buvai paliktas.
(“I Wish We’d All Been Ready”, Larry Norman, 1947-2008;
      priedainiui pritarė pastorius)

Nebūkite paliktas. Pasitikėkite Jėzumi ir būkite išgelbėtas šį vakarą!


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Rašto ištrauka prieš pamokslą: Mato 24, 37-42.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


PAMOKSLO PLANAS

AR BŪSI PALIKTAS?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote.“ (Mato 24, 42)

I.   Pirma, sąlygos prieš pakėlimą. Mato 24, 37-41.

II.  Antra, pagalvokite, kaip pavojinga būti nepasiruošusiam pakėlimui.
Mato 25, 1-13.

III. Trečia, tie, kurie bus palikti per pakėlimą, bus Dievo atmesti.
Jie nebegalės išsigelbėti. Apreiškimo 16, 9; 11; 21.