Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
IŠGELBĖJIMAS YRA TIK NEPATENKINTIEMS

DELIVERANCE IS ONLY FOR THE DISSATISFIED
(Lithuanian)

Pamokslas parašytas dr. R. L. Hymerso, Jr.,
pasakytas p. Johno Samuelio Cagano
baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. gegužės 14 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 14, 2017

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai.“ (Luko 5, 31-32)


Jėzui išėjus pasivaikščioti, Jis pamatė muitininką, vardu Levis. Tai yra kitas Mato vardas. Jėzus pašaukė Matą Juo sekti.

„Tas atsikėlė ir, viską palikęs, nusekė paskui Jį“ (Luko 5, 28)

Matas buvo muitininkas – Romos imperijos mokesčių rinkėjas. Žydai nekentė mokesčių rinkėjų, nes jiems Romos valdžia buvo leidusi žydus apmokestinti daugiau nei reikalavo įstatymas. Reikalaujamą surinktų mokesčių dalį jie perduodavo Romai, o kitus pinigus jie galėjo pasilikti sau. Štai kodėl dauguma mokesčių rinkėjų buvo labai turtingi ir nekenčiami savo tautiečių. Jie buvo laikomi didžiausiais nusidėjėliais.

Kada Matas pasekė Jėzumi, „jis visa paliko“ – tai reiškia, kad jis paliko labai pelningą mokesčių rinkėjo verslą „ir nusekė paskui Jį“.

Po to Matas savo namuose iškėlė puotą. Nemažai kitų mokesčių rinkėjų ir kitokių nusidėjėlių atėjo į pokylį. Jie visi buvo žemiausio lygio žmonės. Poetas Zeno pasakė: „Visi mokesčių rinkėjai – visi yra vagys“. Fariziejai neturėjo nieko bendro su mokesčių rinkėjais ir jų draugais, kuriuos jie vadino „nusidėjėliais“.

Kada didelė mokesčių rinkėjų ir nusidėjėlių minia pripildė Mato namus, niurzgėdami ir murmėdami atėjo ir fariziejai. Jie pasakė Jėzaus mokiniams:

„Kodėl jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais?“ (Luko 5, 30)

Jėzus paliko puotą ir atsakė fariziejams:

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai.“ (Luko 5, 31-32)

Jėzus paaiškino fariziejams priežastį, kodėl Jis surinko šiuos nusidėjėlius į pokylį. Jis pasakė, kad sveikiesiems nereikia gydytojo. Tik ligoniams reikalingas gydytojas. Jų nuomone, Rašto žinovai ir fariziejai buvo laisvi nuo nuodėmės ligos. Kadangi Rašto žinovai ir fariziejai laikėsi įstatymo, jie savęs nelaikė ligoniais ir nusidėjėliais. Fariziejai buvo tų laikų žydai ortodoksai. Rašto žinovai buvo tie, kurie perrašinėjo Biblijos Senąjį Testamentą ir jo tiesų mokė žmones. Jie nemanė, kad jiems reikalingas Didis Gydytojas Jėzus. Jie manė taip:

„Jie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino (...)“ (Luko 18, 9)

Jėzaus atsakymas sudrausmino tuos išdidžius, savimi patenkintus fariziejus:

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai.“ (Luko 5, 31-32)

Jeigu jausiesi sveikas, tu nejausi poreikio Jėzui. Jeigu jausieisi sugedęs ir mirštantis nuodėmėje, Jėzus tau bus svarbus ir tu Jo ieškosi, kad Jis pagydytų tavo sielą ir išgelbėtų tave iš nuodėmės bei jos pasekmių. Būtina, kad jaustum savo nuodėmę, savo beviltiškumą ir netinkamumą, nes kitaip nejausi poreikio Kristui.

„Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams.“ (Luko 5, 31)

I. Pirma, tie, kurie yra patenkinti savo gyvenimo būdu, nejaučia poreikio Jėzui.

Skaitydamas Evangelijas pastebėsi, kad Jėzus dažnai valgė su nusidėjėliais. Jiems nepatiko jų gyvenimo būdas. Nusidėjėliai jautė, kad kažkas yra ne taip su jų gyvenimais. Ir mes galime iš to pasimokyti. Tuos žmones traukė prie Jėzaus, nes Jis su jais buvo draugiškas. Daugelis iš jų buvo išgelbėti.

Jie tapo taip nepatenkinti savo gyvenimo būdu, kad atsigręžė į Kristų. Penkioliktame Evangelijos pagal Luką skyriuje skaitome apie mokesčių rinkėjo Zachiejaus atsivertimą. Jėzus jam pasakė:

„Kai Jėzus atėjo į tą vietą, pažvelgė aukštyn ir, pamatęs jį, tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn, nes šiandien turiu apsistoti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė Jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį užėjo į svečius!“ (...) Jėzus tarė: „Šiandien į šiuos namus atėjo išgelbėjimas (...) Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“ (Luko 19, 5-10)

Išdidūs Rašto žinovai ir fariziejai nejautė jokio poreikio Kristui, nes jie buvo patenkinti savo gyvenimais. Tačiau mokesčių rinkėjai ir nusidėjėliai ateidavo pas Jėzų ir būdavo išgelbstimi.

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams.“ (Luko 5, 31-32)

Tie, kurie yra patenkinti savo gyvenimo būdu, nejaučia poreikio Jėzui. Tačiau tie, kuriems atsibodo jų gyvenimo būdas, ateina pas Jį ir yra išgelbstimi.

Kaip dėl tavęs? Iš patirties žinau, kad tai yra tiesa apie daugelį iš mūsų. Jei esi patenkintas savo gyvenimu tokiu, koks jis yra, nejausi jokio poreikio Jėzui ir todėl nebūsi išgelbėtas. Jei esi patenkintas savo gyvenimu, nejausi jokio poreikio Kristui, kad Jis ateitų ir viską pakeistų.

„Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams.“ (Mato 9, 12)

II. Antra, tie, kurie yra patenkinti savo gerumu, nejaučia poreikio Jėzui.

Pažiūrėkite į mūsų miestą. Pagalvokite apie čia gyvenančius žmones. Ar daug iš jų rimtai galvoja apie Dievą? Manau, kad ne. Biblija sako:

„Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų.“ (Romiečiams 3, 11).

Kol Dievo malonė neateina pas tave per Šventosios Dvasios darbą, tu niekada neieškosi Dievo Kristuje. Tu būsi patenkintas gyventi ir mirti bedieviškumo būsenoje.

Tačiau, jei Dievo malonė pradeda darbuotis tavo širdyje, tu tapsi nepatenkintas savo gyvenimu. Tu į viską pradėsi žiūrėti kitaip. Būdamas žmonių minioje pradėsi galvoti: „Kokiu tikslu gyvena šie žmonės? Kodėl jiems nerūpi Dievas?“ Pradėsi galvoti apie savo paties gyvenimą ir besiartinančią mirtį. Tavo religija pradės atrodyti labai paviršutiniška, ir pats pradėsi matyti, kad ji visai bevertė. Kad ir kokius pasiteisinimus turi kiti žmonės, šie pasiteisinimai tau daugiau neatrodys adekvatūs. Ilgainiui tu pradėsi jausti, kad gyvenime turi būti kažkas daugiau nei tik valgis, miegas, studijos ir žaidimai.

Kada Dievo malonė pradės veikti tavo gyvenime, pas tave atsiras bedieviškumo jausmas. Pradėsi jaustis:

„Atskirtas nuo Dievo gyvenimo.“ (Efeziečiams 4, 18)

Pradėsi galvoti, kad Dievas tau yra svetimas ir kad be Jo esi baisioje padėtyje.

„Be vilties ir be Dievo pasaulyje.“ (Efeziečiams 2, 12)

Taigi klausiu tavęs: „Ar esi visiškai patenkintas savo gyvenimu?“ Jei esi, yra labai mažai vilties, kad ateisi pas Kristų. Tu ir toliau gyvensi kaip gyvenai – būsi patenkintas, kad gyveni ir mirsi asmeniškai nepažinęs Dievo.

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams.“ (Luko 5, 31-32)

Jei esi patenkintas bedievišku savo gyvenimu, tu nejausi jokio poreikio Jėzui.

Yra tokia mąstymo tendencija, ypač tarp jaunų žmonių, kad domėtis religija yra silpnumo ženklas. Nekrikščionys linkę manyti, jog tie, kurie yra labai susidomėję Dievu, yra truputį keisti, vyresnio amžiaus ir ne visai normalūs.

Dažniausiai tai nėra pasakoma garsiai. Dažniausiai žmonės nepasako: „Tas vaikinas yra kažkoks keistas. Jis meldžiasi.“ Dažniausiai taip niekas nesako. Tačiau jie taip galvoja. Tavo nekrikščionys draugai taip galvoja. Jie pasakys tau: „Netapk per daug religingas. Netapk fanatikas“. Toks mąstymas yra labai paplitęs, nes žmonija yra nuodėmėje.

„Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti.“ (Romiečiams 8, 7)

Neišgelbėti žmonės yra:

„Iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti.“ (Efeziečiams 2, 3)

Štai kodėl tavo neišgelbėti draugai ir giminės darys viską, kad įtikintų tave nebūti per daug susirūpinusiu ir neieškoti Dievo. Jie gali bandyti nukreipti tave į kitą bažnyčią arba „jų“ bažnyčią – bet kur, kad tik negrįžtum į šitą bažnyčią! Kodėl? Nes jie žino, kad „jų“ bažnyčia yra šalta ir kad ten nėra Dievo. Jų tikrasis motyvas yra pabandyti atitolinti tave nuo Dievo.

„Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui.“ (Romiečiams 8, 7)

Neperkeistoje būsenoje žmonija yra maištingai nusiteikusi prieš Dievą. Kada Dievas pradeda tave šaukti, tavo prarasti draugai ir giminės bandys tave atitraukti nuo Dievo. Tėvai ir prarasti draugai taip gali elgtis ir su tavimi.

Jėzus pasakė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ateina valanda, – ir dabar jau yra, – kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą, ir kurie išgirs, tie atgis.“ (Jono 5, 25)

Nors laiško Efeziečiams 2-ojo skyriaus 1-oji ir 5-oji eilutė sako, kad tu esi dvasiškai miręs, Dievo Sūnus pradeda tave šaukti. Nors ir mirusioje būsenoje tu „girdi Dievo Sūnaus balsą“. Kada tai nutiks, jau nebebūsi patenkintas savo gyvenimu be Jėzaus, Dievo Sūnaus. Tu norėsi kažko daugiau. Tada pradėsi ieškoti Jėzaus Kristaus. Kol tebesi neprabudęs ir dvasiškai miręs, tu liksi patenkintas gyvenimu ir mirtimi be Kristaus. Tik tada, kai Šventoji Dvasia parodo tau, kad kažkas yra ne taip su tavimi, kad tavo širdis yra bedievė, - tik tada, kai pamatai defektą savyje, pradedi domėtis Jėzumi Kristumi.

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams.“ (Luko 5, 31-32)

III. Trečia, tie, kurie yra patenkinti savo širdies blogiu, nejaučia poreikio Jėzui.

Paprastai Dievas pirmiausia mums pradeda kalbėti per emocijas. Kada Šventoji Dvasia pradeda savo įtikinimo darbą, Ji leidžia mums pasijausti nuodėmingais.

Atkreipkite dėmesį, kaip dažnai Biblija mums sako, kad žmonės buvo emociškai sujaudinti savo atsivertimo momentu. Moteris, kuri pabučiavo Jėzaus pėdas, buvo paliesta emociškai.

„Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, sužinojusi, kad Jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir, verkdama priėjusi iš užpakalio prie Jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo Jo kojas ir tepė jas tepalu.“ (Luko 7, 37-38)

Labai greitai ji atėjo pas Jėzų ir buvo išgelbėta.

Sekminių dieną tie, kurie klausėsi Petro pamokslo:

„Tie žodžiai vėrė jiems širdį (...)“ (Apd 2, 37)

Pažodžiui tai reiškia, kad jie buvo „perdurti į širdį“. Taip kalbama apie emocijas. Filipų miesto kalėjimo sargas:

„Visas drebėdamas (…)“ (Apd 16, 29)

Apaštalas Paulius pasakė:

„Vargšas aš žmogus! Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno!“ (Romiečiams 7, 24)

Šie atsitikimai Biblije rodo, kad Dievas paprastai sujudina asmens jausmus ir žmogus tampa nepatenkintas savo pikta širdimi. Dominuojantis faktorius visuose tikruose atsivertimuose yra toks pats – žmonės savo viduje tampa nepatenkinti savimi. Jie pažvelgia į savo širdis ir pamato ten nuodėmę. Jiems pradeda nepatikti tai, ką jie mato savyje. Jie pasmerkia savo pačių širdis! Jie tampa nepatenkinti tuo, kas jie yra.

Buvo žmogiškasis faktorius, kodėl mokesčių rinkėjai ir nusidėjėliai buvo tokie pasiruošę ateiti pas Jėzų, o Rašto žinovai ir fariziejai liko atskirti nuo Jo.

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams.“ (Luko 5, 31-32)

Klausimas šį rytą yra toks: Ar tu esi nepatenkintas? Ar esi nepatenkintas savo gyvenimu? Ar jau pavargai gyventi be Dievo? Ar esi nepatenkintas savo širdimi? Ar jautiesi įtikintas dėl savo nuodėmių? Jei yra nors menkiausias nepasitenkinimas ir nuodėmės įtikinimas, tuomet gali būti, kad esi pasiruošęs ateiti pas Didį Gydytoją Jėzų. Juk Kristus yra vienintelis, kuris gali tave išgelbėti iš nuodėmės. Jis yra vienintelis, kuris mirė, kad sumokėtų už tavo nuodėmę. Jis yra vienintelis, kuris fiziniu būdu prisikėlė iš mirties, kad suteiktų tau gyvybę. Jis yra vienintelis, kuris sėdi Dievo dešinėje Danguje ir meldžiasi už tave. Ar esi pasiruošęs ateiti pas Jį? Ar esi pasiruošęs būti švariai nuplautas Jo Krauju nuo savo nuodėmės?

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams.“ (Luko 5, 31-32)

Jei norėtumėte pasikalbėti su mumis apie išgelbėjimą Kristuje, prašau, ateikite ir atsisėskite pirmose dviejose eilėse, kol kiti eis į viršų vaišintis. Dr. Hymersai, prašau, ateikite ir užbaikite šias pamaldas.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Raštą prieš pamokslą skaitė p. Noah Songas: Luko 5, 27-35.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“I Am Amazed” (A. H. Ackley, 1887-1960).


PAMOKSLO PLANAS

IŠGELBĖJIMAS YRA TIK NEPATENKINTIEMS

DELIVERANCE IS ONLY FOR THE DISSATISFIED

Pamokslas parašytas dr. R. L. Hymers, Jr.,
pasakytas p. Johno Samuelio Cagano

„Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai.“ (Luko 5, 31-32)

(Luko 5, 28; 30; 18, 9)

I.   Pirma, tie, kurie yra patenkinti savo gyvenimo būdu, nejaučia poreikio Jėzui. Luko 19, 5-10; Mato 9, 12.

II.  Antra, tie, kurie yra patenkinti savo gerumu, nejaučia poreikio Jėzui.
Romiečiams 3, 11; Efeziečiams 4, 18; 2, 12;
Romiečiams 8, 7; Efeziečiams 2, 3; Jono 5, 25.

III. Trečia, tie, kurie yra patenkinti savo širdies blogiu, nejaučia poreikio Jėzui. Luko 7, 37-38; Apd 2, 37; 16, 29; Romiečiams 7, 24.