Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KODĖL MES EVANGELIZUOJAME BŪTENT TAIP

WHY WE DO WHAT WE DO – IN EVANGELISM
(Lithuanian)

Pamokslas parašytas dr. C. L. Cagano,
pamokslą skaitė Johnas Samuelis Caganas
Baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2018 m. spalio 28 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon written by Dr. C. L. Cagan
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 28, 2018

„Eik į kelius bei patvorius ir priversk ateiti.“
(Luko 14, 23)


Mes evangelizuodami siekiame atvesti žmones į mūsų bažnyčią, kad jie išgirstų Evangeliją. Kitose bažnyčiose jų nariai gatvėse susitinka žmones ir su jais meldžiasi „nusidėjėlio malda“, ir po to, kada tie žmonės priima „sprendimą“, kviečia juos į bažnyčią. Tačiau mes pirmiausia kviečiame ateiti žmones į bažnyčią. Mes juos atvedame į bažnyčią. Kada jie čia ateina, jie susiranda draugų. Jie girdi pamokslaujant Evangeliją. Kai kurie iš jų pasilieka ir pasitiki Kristumi. Jie tampa nuostabiais krikščionimis. Šį naują metodą pradėjo taikyti mūsų pastorius dr. Hymersas. Jis sugalvojo šį metodą, nes suprato, kad visi kiti metodai neatveda prarastų žmonių į mūsų bažnyčią.

Koks tas dr. Hymerso metodas? Kaip mes evangelizuojame? Trečiadienį ir ketvirtadienį vakarais arba dar ir kitu laiku mes po du einame į koledžus, prekybos centrus ir kitas viešas vietas Los Andželo mieste. Daug kas taip daro ir pavieniui. Tose vietose mes prieiname prie žmonių ir su jais kalbamės. Mes nesistengiame tada jų privesti prie pasitikėjimo Kristumi. Mes nelydime jų iki „nusidėjėlio maldos“. Mes pasakojame, kaip yra mūsų bažnyčioje. Pasakojame, kad bažnyčioje yra daug jaunų žmonių, su kuriais galima susidraugauti. Jie girdi žinią. Jeigu jie ateina ryte, jie gali papusryčiauti, jei ateina vakare, - pavakarieniauti. Jie gali pažiūrėti filmą. Jie taip pat gali sudalyvauti gimtadienio šventėje – mūsų bažnyčioje mes švenčiame kiekvieno tikinčiojo gimtadienį. Jie gali gerai praleisti laiką. Daug iš jų nori ten sudalyvauti!

Žmonėms apsilankius bažnyčioje, klausiame jų vardų ir telefonų numerių. Vėliau šiuos vardus ir telefonus mes perduodame mūsų diakonams ir kitiems patyrusiems darbuotojams. Jie skambina tiems žmonėms, pasakoja apie mūsų bažnyčią, kviečia juos ateiti ir suorganizuoja, kaip juos atvežti sekmadienį į pamaldas kartu su kitu bažnyčios nariu. Sekmadienį mes juos paimame, atvežame į bažnyčią ir po to parvežame namo. Daug žmonių apsilanko mūsų bažnyčioje po pirmojo pasikalbėjimo telefonu. Kiti negali ateiti artimiausią sekmadienį, tad užsuka į bažnyčią kitą sekmadienį, kai gali. Kada žmonės ateina į bažnyčią, jie girdi pamokslaujant Evangeliją ir turi galimybę susidraugauti su bažnyčios nariais pietaudami ar dalyvaudami šventėje, ir daugelis iš jų ateina antrą kartą!

Šis metodas veikia! Per paskutines kelias savaites daugiau nei šimtas žmonių atėjo į mūsų bažnyčią pirmą, antrą arba trečią kartą. Kai kurie iš jų pasiliko bažnyčioje ir pasitikėjo Kristumi. Šis metodas atveda žmones į mūsų bažnyčią. Jis veikia!

Dr. Hymersas sugalvojo šį evangelizavimo modelį sekdamas Kristaus pasakytais žodžiais „Eik į kelius bei patvorius ir priversk ateiti“ (Luko 14, 23). Pirmiausia prarastus žmones mes atvedame į bažnyčią. Čia jie girdi Evangeliją ir pasitiki Kristumi. Šiuolaikinės amerikietiškos bažnyčios viską daro atvirkščiai. Jos veda žmones prie greito „sprendimo“ gatvėse. Tačiau beveik nei vienas užkalbintasis po to neateina į bažnyčią. Jų metodas priveda prie sprendimo, tačiau ne prie atsivertimo. Šiandien noriu paaiškinti, kodėl mes evangelizuojame žmones kitaip nei jie.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI
SAVO MOBILIAJAME TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
PASPAUSKITE ŽALIĄ MYGTUKĄ SU ŽODŽIU “APP”
ATLIKITE NURODYTUS VEIKSMUS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kodėl mes einame į gatves ir stengiamės susipažinti su žmonėmis bei pakviesti juos į bažnyčią, o ne bandome juos iš karto vesti prie Kristaus?

Pirma, todėl, kad mūsų būdas yra bibliškas. Jis matomas visame Naujajame Testamente. Andriejus buvo vienas iš dvylikos apaštalų. Biblija sako:

„Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono (Krikštytojo) žodžius ir nusekė paskui Jėzų, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų.“ (Jono 1, 40-42)

Andriejus beveik nieko nežinojo. Tačiau jis žinojo, kad Jėzus yra Mesijas. Andriejus nevaikščiojo ir nesiūlė žmonėms melstis nusidėjėlio malda. Jis atvedė savo brolį Simoną Petrą pas Jėzų. Petras taip pat tapo Jėzaus mokiniu. Vėliau Petras atsivertė ir pamokslavo Sekminių dieną ir trys tūkstančiai žmonių pasitikėjo Kristumi. Viskas prasidėjo tada, kada jis nusekė savo broliu ir susitiko su Jėzumi.

Kristaus mokinys Pilypas tą patį pasakė Natanaeliui. Jis pasakė Natanaeliui: „Ateik ir pamatysi“ (Jono 1, 46). Pilypas nedaug težinojo. Jis tik atvedė Natanaelį pas Jėzų, ir tai visa pakeitė.

Vieną dieną Jėzus keliavo per Samariją ir padėjo sutiktai prie šulinio moteriai išsigelbėti iš amžinos pražūties. Ji nepažino Biblijos. Ji nebuvo žydė. Tačiau ji pasitikėjo Jėzumi. Grįžusi į savo namus, ji nemokė žmonių kalbėti nusidėjėlio maldos. Grįžusi ji pakvietė žmones eiti ir susitikti su Jėzumi. Biblija sako:

„O (Samarietė) moteris, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms: „Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik Jis nebus Kristus?“ (Jono 4, 28-29)

Kiekvienas gali tai padaryti – net jei dar nesate išgelbėtas. Jums nereikia lankyti Biblijos pamokų, kad išmoktumėte Biblijos doktrinas. Jums nereikia atsakinėti į žmonių klausimus. Jums nereikia bandyti jų atversti į tikėjimą gatvėje. Jums tik reikia pakviesti juos ateiti į bažnyčią, susidraugauti ir gerai praleisti laiką. Kiekvienas galime tai padaryti, ir mes visi tai darome.

Antra, todėl, kad mūsų metodas veikia. Daug bažnyčių iš viso neevangelizuoja. Ir jei tai daro, jie kalbina žmones gatvėse arba kalbasi su jais prie durų. Tikintieji greitai perteikia prarastiems žmonėms „išgelbėjimo planą“ ir pakviečia juos pasimelsti „nusidėjėlio malda“ ten, kur jie kalbasi. Tai yra „decizionizmas“. Asmuo, kuris priima „sprendimą“, yra laikomas atsivertusiu. „Išgelbėtieji“ yra suskaičiuojami. Po to bažnyčios „dirba“ su tais žmonėmis, tačiau dauguma iš jų neprisijungia prie bažnyčių. Mano tėtis dr. Caganas kartą apsilankė fundamentalioje Baptistų bažnyčioje, kurioje per vieną savaitę buvo suskaičiuota 900 besimeldusių „nusidėjėlio malda“, tačiau bažnyčia liko su 125 nariais. 900 žmonių padarė sprendimą, tačiau jie neprisijungė prie bažnyčios. Jie pasimeldė „nusidėjėlio malda“, tačiau jie neatėjo pas Kristų.

Kodėl mes darome kitaip nei kitos bažnyčios? Todėl, kad tai neveikia. Bažnyčios nariai palydi šimtus žmonių melstis „nusidėjėlio malda“, tačiau beveik niekas neprisijungia prie bažnyčios. Jie netapo krikščionimis. Jie padarė „sprendimą“, tačiau jie neatsivertė.

Kodėl mes nebandome įtikinti nusidėjėlių dėl krikščionybės iš karto, kada kalbamės su jais? Todėl, kad jie netampa krikščionimis! Mes einame į pasaulį ir kviečiame žmones ateiti į mūsų bažnyčią. Mes prašome jų vardų ir telefonų numerių. Mūsų diakonai ir lyderiai skambina jiems ir suorganizuoja jų atvežimą į bažnyčią sekmadienį. Mes pakviečiame juos ir savo automobiliais atvežame į bažnyčią. Mes susidraugaujame su jais. Mes visada sekmadieniais pietaujame po rytinių pamaldų ir vakarieniaujame po vakarinių pamaldų. Siekiame, kad tie žmonės pasijustų laimingi bažnyčioje. Po to mūsų diakonai ir darbuotojai paskambina jiems dar kartą ir vėl pakviečia apsilankyti.

Kodėl mes taip darome? Todėl, kad tai veikia. Mūsų metodas atveda žmones į bažnyčią ir jie pasilieka. Bažnyčioje jie girdi Evangeliją. Kai kurie žmonės pasitiki Kristumi iš karto, tačiau daugumai reikia girdėti Evangeliją kelias savaites ar mėnesius, kol jie atsiverčia. Po to jie krikščioniškai gyvena lankydami bažnyčią visą likusį gyvenimą. Kiti metodai yra tik triukai ir jais nelaimimos sielos!

Prieš kelis mėnesius su savo tėvu dr. Caganu ir Noahu Songu buvome Afrikoje. Mes pamokslavome Ugandos, Kenijos ir Ruandos bažnyčiose. Kenijoje surengėme konferenciją pastoriams. Susitikimas pasibaigė vėlai vakare. Dr. Caganas pasiūlė pastoriams: „Eime į gatvę ir parinkime vardų“. Mes vaikščiojome po Nairobio (Kenija) gatves ir pastoriai vertėjavo mums į vietinių kalbą. Mes kalbėjomės su žmonėmis ir gavome jų telefonų numerius. Mes pakvietėme juos į bažnyčią. Pastoriai jiems paskambino ir susitarė, kaip atveš juos sekmadienį į pamaldas. Kitą dieną pas juos buvo jau penki nauji lankytojai! Po to, kai nuskridome į Ruandą, pastoriai tai pakartojo, ir dar penki nauji lankytojai atėjo sekmadienį į bažnyčią!

Pastoriai labai džiaugėsi. Jie atrado metodą, kuris veikia! Jie pasakojo, kiek jėgų ir lėšų jie atiduodavo, kad sukviestų žmones į evangelizacinius susitikimus, kur žmonės darydavo sprendimus, tačiau nei vienas neateidavo į bažnyčią. Pastoriai galvojo, jog tai buvo vienintelis būdas evangelizuoti. Jie džiaugėsi išmokę mūsų metodo, kuris atveda žmones į bažnyčią.

Trečia, mūsų metodas tinka ir jums, ne tik tiems, kurie yra pakviesti. Tapsite stipresniu krikščioniu, jei evangelizuosite reguliariai. Tai sustiprins ir jūsų tikėjimą, kada matysite žmones, kuriuos pakvietėte apsilankyti bažnyčioje, o jie pasilieka bažnyčioje ir pasitiki Kristumi. Didelis džiaugsmas matyti kažką, ką jūs pakviečiate, ateinantį į bažnyčią. Dar didesnis džiaugsmas yra matyti juos išgelbėtus. Linkiu jums patirti šį džiaugsmą!

Kodėl mes nedaliname lankstinukų? Kai kurie tikintieji tai daro. Galbūt nežinote, kas yra lankstinukas. Tai yra sulankstytas popieriaus lapas su informacija, kuris dalinamas dideliais kiekiais visiems, kas tik paima. Lankstinuke yra pasakojimas apie Dievą ir išdėstytas žmogaus išgelbėjimo planas. Pabaigoje žmogus raginamas pasitikėti Kristumi ir sukalbėti „nusidėjėlio maldą“ arba bent jau pasirašyti ant lankstinuko.

Daug bažnyčių ragina savo žmones dalinti lankstinukus. Jie mano, jog taip jie atveda žmones pas Kristų. Tačiau lankstinukai neatveda žmonių pas Kristų. Jie neatveda žmonių į bažnyčias. Lankstinukai yra tik laiko ir pinigų švaistymas. Todėl mes jų ir nenaudojame.

Iš kur mes žinome? Mes bandėme naudoti lankstinukus. Mes išdalinome sutiktiesiems milijoną lankstinukų. Žmonės juos skaito, tačiau nei vienas neateina į bažnyčią! Jie neatsiverčia skaitydami lankstinukus. Šis metodas nėra biblinis. Biblijoje niekur krikščionys nemokomi dalinti lankstinukų. Tačiau Biblija sako eiti ir kviesti nusidėjėlius ateiti į vietinę bažnyčią! Būtent tai mes ir darome.

Kodėl mes einame po du? Nes Jėzus siuntė savo mokinius po du. Biblija sako, jog Kristus „pasišaukė pas save dvylika, ėmė juos siuntinėti po du“ (Morkaus 6, 7). Kitur Biblijoje mes vėl skaitome: „Po to Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt mokinių ir išsiuntė juos po du“ (Luko 10, 1).

Žinoma, evangelizuoti galite eiti ir vienas. Biblija to nedraudžia. Nieko nėra tame blogo, tačiau eiti po du yra pagal Bibliją, ir tai veikia!

Einant po du laimima daugiau žmonių. Los Andžele ir kituose didmiesčiuose žmonės yra įtarūs. Niekas nenori kalbėtis su nepažįstamaisiais. Jauni žmonės įtariai žiūri į vyresnius. Merginos įtariai žvelgia į vaikinus. Tuo tarpu einant poromis, žmonės ne taip bijo, ir taip gaunama daugiau informacijos apie sutiktuosius.

Evangelizuoti poroje yra naudinga jums pačiam. Eidamas su labiau patyrusiu krikščioniu, jūs išmoksite, kaip kviesti žmones į bažnyčią, ir jūs gerai jausitės tai darydamas. Iš pradžių galite jausti baimę, nes nežinote, ką daryti. Eidamas su kitu, išmoksite, kaip tai daryti. Greitai ir jūs pats sužinosite žmonių vardus su telefonais!

Patirsite, kas yra gera krikščioniška bendrija. Dirbdamas Jėzui, suartėsite su kitais krikščionimis, su kuriais dirbate. Bendrystė dirbant yra nuostabi bendrystė.

Iš kur mes žinome, jog kiti būdai neveikia? Mes juos bandėme daug metų! Mes lankėme žmones jų namuose ir skaitėme su jais išgelbėjimo planą, aprašytą Billy‘o Grahamo. Mes meldėmės su žmonėmis „nusidėjėlio malda“ prie jų namų durų ir gatvėse. Esame išdalinę milijoną lankstinukų, tačiau lankytojų nesulaukėme. Jie neatsivertė. Šis būdas neveikia.

Tuo tarpu mūsų metodas veikia! Mūsų bažnyčia yra Los Andželo centre. Los Andželas yra bedieviškas, puolęs miestas. Čia klesti visokios nuodėmės. Žmonės yra užsiėmę darbu, mokykla, šeima ir draugais. Televizija, internetas, išmanieji telefonai ir kiti dalykai siūlo daugybę pramogų. Labai nedaug žmonių lanko bažnyčią. Labai nedaug yra tikrų krikščionių. Mes bandėme su žmonėmis melstis „nusidėjėlio malda“ gatvėse. Tačiau tai nepastatė bažnyčios. Taip nelaimėjome žmonių Kristui.

Mes pasimokėme iš savo patirties. Mes išėjome į gatves ir kvietėme žmones ateiti į bažnyčią. Tada mes juos atvežėme į bažnyčią, kur jie galėjos susidraugauti su žmonėmis ir girdėti Evangeliją. Mūsų bažnyčioje prarastų žmonių turime kiekvieną sekmadienį. Jie neateina iš kitų bažnyčių. Jie neateina iš krikščioniškų namų. Jie ateina iš pasaulio su visomis nuodėmėmis. Kai kurie iš jų tampa nuostabiais krikščionimis. Štai kodėl mūsų bažnyčia yra dvasinė ir gyva. Mūsų metodas gimdo tikrus krikščionis ir mes dėkojame Dievui už juos! Amen.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Jack Ngann:
“Bring Them In” (Alexcenah Thomas, 19-as amžius).