Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PASTABOS DĖL ANTRADIENIO PASNINKO

NOTES ON OUR FAST-DAY ON TUESDAY
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas Baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2018 m. rugpjūčio 12 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, August 12, 2018

„O tu, kai pasninkauji, pasitepk galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai.“ (Mato 6, 17-18)


Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus nepasakė: „Jei meldžiatės“. Ne, Jis pasakė: „Kada meldiesi“. Pasninkas pasaulietiškiems šių dienų žmonėms atrodo labai keistai. Kartais labai rūpestinga mama gali pamanyti, kad jos vaikas gali numirti iš alkio nieko nevalgęs visą dieną. Nemeluok savo mamai. Tik pasakyk jai, kad nevalgysi šį kartą.

Ne visi privalo pasninkauti. Jei turi fizinių problemų, prieš pasninkaudamas pirmiausia pasikonsultuok su savo šeimos gydytoju. Mūsų bažnyčioje gali pasikonsultuoti su dr. Judith Cagan arba dr. Kreighton L. Chan. Gali pasitarti su jais telefonu. Dr. Judith Cagan mobilusis telefonas yra (213) 324-3231, o dr. K. L. Chano mobilusis telefonas yra (323) 819-5153. Jei sergi diabetu ar turi aukštą kraujospūdį, ar susiduri su kitomis sveikatos problemomis, paskambinkite dr. Judith Cagan arba dr. Chanui. Jūs galite su jais pasikonsultuoti iš karto po mūsų pamaldų. Jeigu jie pasakys jums nepasninkauti, vis tiek galite daugiau laiko praleisti maldoje šį antradienį. Galite prisijungti prie mūsų maldoje ir nepasninkaudamas.

Rugpjūčio 14 d., antradienį visa bažnyčia pasninkausime. Nei vienas iš jūsų neprivalote pasninkauti. Nei vienas negali jums nurodinėti, ar jums pasninkauti. Jei nuspręsite pasninkauti su mumis, tai bus vien tik jūsų sprendimas. Pasninkaukite, jei tik pats to norite. Nepasninkaukite, jei nenorite.

Tai yra pirmas kartas, kai mes pasninkaujame po kelių mėnesių pertraukos. Laisvės universiteto įkūrėjas dr. Elmeris L. Townsas man neseniai priminė apie pasninko būtinybę. Mintys ir komentarai, kuriuos pateiksiu šiame pamoksle, bus paimti iš dr. Townso knygos „Pradedančio pasninkauti vadovas“ (The Beginner’s Guide to Fasting, Bethany House Publishers, 2001). Tai yra gera knyga. Šią knygą galite užsisakyti www.amazon.com.

Dr. Townso knygoje yra aprašyti kelių rūšių pasninkai. Mes pasninkausime tik vieną dieną, tokį pasninką jis vadina „Yom Kippur“ pasninku. Tai yra vienos dienos pasninkas, kuris buvo privalomas visiems žydams (Kunigų 16, 29).

Šiandien krikščionims pasninkas nėra privalomas, tačiau mums yra leidžiama pamokslauti. Jėzus pasakė: „Kada pasninkaujate“ (Mato 6, 16), tad pasninkas yra disciplina, kuri ugdo mūsų charakterį ir tikėjimą.

Jei nesate nei karto pasninkavęs, jus gali gąsdinti mintis, kaip visą dieną išbūti be maisto. Pasninkavimas jūsų nesužeis kaip ir dieta, kurią naudojate norėdamas numesti svorio. Vienos dienos pasninkas niekaip nesužalos žmogaus, kuriam gydytojai kaip dr. Judih Cagan arba dr. Chan, leidžia pasninkauti.

Vienos dienos „Yom Kippur“ pasninkas yra geriausias pirmam kartui. Jūs neprivalote pasninkauti. Jūs tai darote savanoriškai, kaip vykdydamas dvasinę discipliną. Nekreipkite dėmesio, ką kiti galvoja, nes pasninkas yra jūsų asmeninis susitarimas tarp jūsų ir Dievo. Pasninkas padės jums tapti maldos kariu Dievui.

Kada pasninkausite antradienį, tikėkitės pasipriešinimo. Velnias jums priešinsis. Jei melsitės dėl kitų išgelbėjimo ar už savo bažnyčią, velnias jums priešinsis. Nėra lengva pasninkauti. Taigi pradėdami pasninkavimo kelionę, žinokite, jog tai gali būti sunku. Atminkite, kad atpildas už pasninką bus vertas jūsų pastangų!

Vienos dienos „Yom Kippur“ pasninkas, užrašytas Biblijoje, vykdavo nuo saulėlydžio iki saulėlydžio. Jei pasninkausite kartu su mumis vieną dieną, užkąskite ko nors pirmadienį vakare prieš saulėlydį (apie 20:30). Suvalgykite bananą ar lėkštę sausų pusryčių. Kitą dieną nevalgykite nei pusryčių, nei pietų. Antradienį nevalgykite nei pusryčių, nei pietų. Antradienį, nusileidus saulei, mes valgysime kartu čia, bažnyčioje, 19 val. Valgysime košės ir sumuštinių. Po to dar šiek tiek pasimelsime, ir jūs galėsite pasidalinti, kaip jums sekėsi pasninkauti ir melstis. Vėliau aš pasakysiu trumpą pamokslą.

KADA PASNINKAUSITE IR MELSITĖS ANTRADIENĮ, DARYKITE TAI SU TIKSLU. ŠIO PASNINKO TIKSLAS – PRAŠYTI DIEVO PANAUDOTI MŪSŲ VYRŲ ŠEŠTADIENIO KREPŠINIO ŽAIDIMŲ PLANĄ, KAD PAKVIESTUME KITUS Į MŪSŲ BAŽNYČIĄ. JEI DIEVAS NEPALAIMINS RUNGTYNIŲ, NEI VIENAS NEAPSILANKYS MŪSŲ BAŽNYČIOJE, IR KREPŠINIO ŽAIDIMAI BUS TIK DAR VIENAS UŽSIĖMIMAS BAŽNYČIOJE, KURIS NEDUODA VAISIŲ. PO KELIŲ DIENŲ MES DAR VIENĄ DIENĄ PASNINKAUSIME DĖL MOTERŲ PLANUOJAMŲ UŽSIĖMIMŲ. AŠ PRAŠAU VISŲ, TIEK VYRŲ, TIEK MOTERŲ, PASNINKAUTI IR MELSTIS ANTRADIENĮ, KAD DIEVAS PANAUDOTŲ ŠEŠTADIENIO VAKARO KREPŠINIO ŽAIDIMUS IR PRITRAUKTŲ NAUJŲ ŽMONIŲ Į MŪSŲ BAŽNYČIĄ. GALITE MELSTIS IR DĖL KITŲ DALYKŲ, TAČIAU SVARBIAUSIAS ŠIO PASNINKO TIKSLAS TURI BŪTI MALDA, KAD DIEVAS PANAUDOTŲ ŠEŠTADIENIO KREPŠINIO ŽAIDIMUS, KAD PRITRAUKTI NAUJUS JAUNUS VYRUS Į MŪSŲ BAŽNYČIĄ. PAGRINDINIS JŪSŲ MALDŲ TIKSLAS TEBŪNA TAI, KAD DIEVAS ATVESTŲ VYRUS PAŽAISTI KREPŠINIO ŠEŠTADIENĮ IR KAD PO TO JIE APSILANKYTŲ MŪSŲ SEKMADIENIO PAMOLDOSE. PASNINKAUKITE IR MELSKITĖS DĖL ŠIO TIKSLO. MUMS REIKIA, KAD IR MOTERYS TAIP PAT PASNINKAUTŲ DĖL ŠIO TIKSLO.

Neužmirškite pasninką pradėti pirmadienio vakare nuo nedidelio užkandžio ir antradienį nevalgykite nei pusryčių, nei pietų. Vakarop truputį užkąskite ir ateikite 19 val. į bažnyčią. Čia kartu valgysime košės ir sumuštinių.

„Kada meldžiatės“... tai reiškia, kad Jėzus pritarė pasninkui. Krikščionys turi melstis, kad gautų nurodymus ir jėgą iš Šventosios Dvasios. Dr. John R. Rice pasakė: „Žinau, kad tikras pasninkas (...) atneš Dievo palaiminimą mums“. C.H. Spurgeonas pasakė: „Praradome didelį palaiminimą krikščionių bažnyčioje atsisakydami pasninkauti“. Dr. R. A. Torrey pasakė: „Jei norime melstis su jėga, mes turime melstis su pasninku“. Didis evangelistas Johnas Wesley pasakė: „Ar turi paskyręs dienas pasninkui ir maldai? Sujudinkit malonės sostą (...) ir malonė nužengs“. Mano kinų pastorius dr. Timothy Linas pasakė: „Mūsų dvasinis supratimas dažnai yra atblokuojamas tada, kai mes pradedame pasninkauti ir melstis (...) Tai sakau iš savo asmeninės patirties“.

Pasiimkite šio pamokslo kopiją su savimi. Perskaitykite šį pamokslą rytoj, prieš pradedant pasninką vakare. Štai keletas dalykų, kuriuos reikia atsiminti, kada pasninkausite nuo pirmadienio vakaro iki antradienio vakaro:

1. Tegul niekas nežino apie jūsų pasninką (kiek tai įmanoma). Nesiskelbkite visiems sutiktiems, kad jūs pasninkaujate.

2. Antradienio vakarui išmokite mintinai Izaijo 58-ojo skyriaus 6-ąją eilutę.

„Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: pašalinkite nedorybės pančius, išlaisvinkite pavergtuosius, suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą“ (Izaijo 58, 6)

3. Antradienio pasninko metu atidžiai, kelis kartus perskaitykite Mato 7, 7-11.

„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi duotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.“ (Mato 7, 7-11)

4. Melskitės, kad mūsų vyrai šeštadienį, rugpjūčio 18-ąją, pasikviestų keletą jaunų vyrų pažaisti krepšinį.

5. Gerkite daug vandens, maždaug po stiklinę kas dvi valandas. Galite gerti juodą kavą arba arbatą, tačiau be grietinėlės ir cukraus, jei esate įpratę juos gerti kasdien. Jei jausite nedidelį galvos skausmą, išgerkite stiklinę šalto „Spraito“ arba „Seven-up“. Negerkite energetinių gėrimų!

6. Jei turite klausimų dėl savo sveikatos (aukšto kraujospūdžio ar diabeto), prieš pradėdami pasninkauti pasikalbėkite su dr. Judith Cagan arba dr. Kreighton Chan. Jų mobilūs telefonai buvo pateikti pamokslo pradžioje.

7. Pasninką pradėkite po nedidelio užkandžio pirmadienio vakare. Pasninką baikite nedideliu užkandžiu antradienio vakare ir 19 val. ateikite į bažnyčią lengvai vakarienei.

8. Nepamirškite melstis už tai, kad mūsų vyrams pavyktų pasikviesti žmonių pažaisti krepšinį kitą šeštadienį.


Jei iškiltų keblumų ar turėtumėte klausimų, bet kuriuo metu skambinkite man, dr. Hymersui, telefonu (818) 352-0452 arba poniai Hymers telefonu (818) 645-7356.

Aš melsiuosi, kad jums pavyktų pasninkauti ir melstis! Ir dar vienas dalykas – jei antradienį dirbsite ar eisite į mokyklą, laikas nuo laiko budėkite maldoje už šiuos poreikius. Nešiokitės su savimi šį pamokslą antradienį, kad dar kartą galėtumėte persiskaityti šiuos aštuonis punktus. Telaimina jus Dievas!!!

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Filipiečiams 4, 13

Prašau atsistoti ir pagiedoti 4-ąją giesmę „Pamokyk mane melstis“

Pamokyk mane melstis, Viešpatie, pamokyk mane melstis;
Tai mano širdies šauksmas diena iš dienos;
Noriu pažinti Tavo valią ir Tavo kelius;
Pamokyk mane melstis, Viešpatie, pamokyk mane.

Jėgos maldoje, Viešpatie, jėgos maldoje;
Žemiškose nuodėmėse, nelaimėse ir kančiose;
Prarasti žmonės miršta sielos varge;
Suteik man jėgos, jėgos maldoje!

Pamokyk mane melstis, Viešpatie, mane melstis;
Tu mano Uola diena iš dienos;
Tu esi mano Užtikrinimas dabar ir amžinai;
Pamokyk mane melstis, Viešpatie, pamokyk mane.
   (“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966).


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Teach Me to Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).