Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOKIA YRA KRISTAUS MOKINIO KAINA?

WHAT IT COSTS TO BECOME A CHRISTIAN DISCIPLE
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas Baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2019 m. vasario 17 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 17, 2019

„Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti?“ (Luko 14, 28)


Atsiverskite Mato 16-ojo skyriaus 24-ąją eilutę.

Tuomet Jėzus savo mokiniams pasakė: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.” (Mato 16, 24)

Dauguma jaunų žmonių šiandien neturi kuo sekti ir neturi tikslo dėl ko gyventi. Jie paprasčiausiai pragyvena vieną dieną, po to kitą. Atrodo, jog šiandien jaunuoliai gyvena pagal minutes. Jie elgiasi taip, tarsi perjunginėtų televizijos kanalus vieną po kito net nepažiūrėję vienos programos iki galo.

Čia slypi pavojus. Jie niekada neišgirsta visos istorijos. Taip daugelis jaunuolių traktuoja ir šią bažnyčią. Jie „perjunginėja kanalus“ – šokinėja nuo vieno kanalo prie kito. Vieną sekmadienį jie važiuoji į Las Vegasą, o kitą sekmadienį ateina į bažnyčią. Taip jie nesusipažįsta su visa istorija. Jie tik renka padrikus gabalėlius. Pavyzdžiui, jie girdi tik apie evoliuciją, bet praleidžia eschatologiją, soteriologiją, demonologiją ir kitas temas.

Kad taptumėt tikru krikščioniu, turite visiškai atsiduoti Jėzui Kristui.

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mato 16, 24)

Išgelbėjimas galima tik iš malonės. Neatsivertęs žmogus niekaip negali išpildyti Jėzaus žodžių: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“. Dievas patraukė jus į šią bažnyčią, kad išgirstumėt Evangeliją. Puritonas Thomas Watsonas teisingai pasakė: „Kada Dievas pradeda mus traukti prie savęs, tada jau galime sekti“. Arba jūs galite nuspręsti nesekti, nors giliai širdyje žinote, jog turite sekti.

Neatsivertęs asmuo yra pilnas prieštaravimų. Jis ateina į bažnyčią turėdamas daugybę vidinių prieštaravimų Biblijos mokymui, kuriuos išsako pastoriui. Savo širdyje jis sako: „Netikiu Biblija“. Tačiau po to galvoja: „Aš esu nevykėlis. Tokiam kaip aš nėra vilties“. Esate blaškomas pirmyn ir atgal. Dalis jūsų maištauja prieš Dievą, o kita dalis norėtų tikėti, kad yra viltis Dieve. Vyksta vidinė kova. Kiekvienas asmuo, esantis čia šį vakarą, yra patyręs panašią vidinę kovą.

Galiu eiti tarp eilių šioje bažnyčioje ir pasakoti istoriją po istorijos apie čia sėdinčius jaunus žmones. Kiekvienas iš jų yra patyręs vidinę kovą. Ta kova gali būti individuali, tačiau visos dvasinės kovos yra panašios. Dalis jūsų nori grįžti į bažnyčią ir tikisi, kad yra Dievas ir išgelbėjimas, tačiau kita dali maištauja prieš Dievą, Bibliją ir pastorių.

Pirma, kokie yra šios vidinės kovos šaltiniai? Pirmiausia yra pasaulis (tėvai, draugai, linksmybės). Po to yra jūsų kūnas (nori praleisti pamaldas, nori laisvo sekso, nori daryti tai, ką nori). Tada yra velnias. Kitoje pusėje yra Šventoji Dvasia. Ji yra tas tylus balsas, kalbantis į jūsų sąžinę. Ji kviečia jus ateiti pas Jėzų Kristų ir prisijungti prie šios vietinės bažnyčios. Taigi jūsų sieloje vyksta vidinė kova. Iš vienos pusės Dievas šaukia jus pas save, iš kitos pusės jus šaukia nuodėmė ir pasaulio malonumai.

Biblija sako: „...Šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti: dievams, kuriems tarnavo jūsų tėvai (…) ar dievams amoritų (amerikiečių), kurių šalyje gyvenate. Bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui“ (Jozuės 24, 15). Turite pasirinkti. Deja, daugelis iš jūsų pasirinks neteisingai. Mano 60-ies metų tarnystės patirtis sako, kad greičiausiai ir jūs pasirinksite klaidingai. Biblija sako:

„...jie labiau norės mirti negu gyventi“ (Jeremijo 8, 3)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI
SAVO MOBILIAJAME TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
PASPAUSKITE ŽALIĄ MYGTUKĄ SU ŽODŽIU “APP”
ATLIKITE NURODYTUS VEIKSMUS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kaip dėl jūsų?

Antra, kodėl turėtumėte pasirinkti teisingai? Kodėl turėtumėte ateiti į šią vietinę bažnyčią kiekvieną sekmadienį? Kodėl jums reikia ateiti pas Kristų ir atsiversti?

1. Tai suteiks jums gyvenimo prasmę.

2. Tai pavers jūsų nesėkmes laimėjimu. Nei vienas suradęs Kristų nėra pralaimėtojas.

3. Tai suteiks jums viltį ir ateitį.

4. Tai pašalins nuo jūsų kaltę ir nuves jus į visavertį, ramų gyvenimą.

Per visus gyvenimo išbandymus krikščionė Sabina Wurmbrand išliko šviesi, laimingai besišypsanti moteris, nes ji asmeniškai pažino Jėzų Kristų. Sabina lankėsi mūsų bažnyčioje daug kartų dar prieš mūsų bažnyčios reorganizavimą, tampant nepriklausoma baptistų bažnyčia. Mes su žmona lankėmės pastoriaus ir ponios Wurmbrand namuose. Ji viską paaukojo dėl Kristaus darbo, tačiau ji buvo laimingiausia moteris, kurią man kada nors teko sutikti.

Paklauskite bet kurio, kuris yra su mumis daugiau nei penkerius metus! Paklauskite Sabinos Wurmbrand, kuri dabar danguje! Jie visi jums pasakys, jog tai yra tiesa! Jums reikia priimti sprendimą būti su šia vietine bažnyčia ir atsiversti, nes tai yra teisingas sprendimas. Štai kodėl tas tylus balsas jūsų širdyje sako: „Žinai, jis yra teisus“.

Tada, trečia, turiu jums pasakyti, jog yra dalykų, kurių turite atsisakyti, ir yra dalykų, kuriuos turite pradėti daryti, jei norite gyventi krikščionio gyvenimą.

Jėzus pasakė:

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mato 16, 24)

Kada atsiversite Bibliją, pamatysite, jog Dievas reikalauja iš jūsų visiško atsidavimo.

Pagalvokite, ko Dievas pareikalavo iš Abraomo. Vieną dieną Dievas tarė: „Abraomai, noriu, jog tu eitum į Morėjos kalną ir kad pasiimtum su savimi savo mažą sūnų. Tą sūnų, kurio tiek metų laukei, sūnų, kurį myli labiau nei bet ką šiame pasaulyje. Aš noriu, kad jį paaukotum ant aukuro“.

Abraomas pakluso Dievui, užlipo ant kalno ir paguldė savo sūnų ant aukuro; tada paėmė aštrų peilį ir, paklusdamas Dievui, užsimojo ruošdamasis paaukoti sūnų. Dievas sustabdė jo ranką. Dievas pasakė: „Užteks, Abraomai, dabar žinau, kad esi pasiruošęs keliauti su manimi iki galo“.

Pažiūrėkime į Mozę. Jį įvaikino faraono dukra. Jis buvo Egipto sosto paveldėtojas. Jis galėjo būti didžiausios to meto pasaulio imperijos imperatorius. Jis turėjo visus turtus, visą galią ir visą šlovę, kokią tik galėjo turėti žmogus. Tačiau Mozė visam tam atsuko nugarą ir pasiryžo kentėti su Dievo žmonėmis. Dievas pareikalvo iš Mozės atiduoti viską, kad galėtų jį naudoti. Tuomet Dievas nusiuntė jį į kitą kalnų pusę, į dykumą mokytis ir melstis.

Arba pažiūrėkite į Juozapą. Jis buvo savo brolių parduotas į vergiją. Jis buvo nugabentas į Egiptą ir turėjo vergauti vyrui, vardu Potifaras. Jis buvo toli nuo savo šeimos ir draugų. Jis buvo paauglys. Niekas jam nedraudė daryti kompromisų. Niekas nebūtų sužinojęs, išskyrus Dievą. Potifaro žmona buvo labai graži. Ji bandė sugundyti Juozapą. Jis žinojo, jog turėdamas Potifaro žmonos palankumą galėtų judėti aukštyn karjeros laiptais, tačiau atsisakė. Jis nusimetė apsiaustą ir pabėgo, kada moteris jį seksualiai užsipuolė. Jam tai reiškė kalėjimą, ir jis buvo nuteistas mirti. Dievas egzaminavo šį jaunuolį, ar jis yra pasiruošęs sekti Juo. Vėliau Juozapas buvo paleistas iš kalėjimo ir tapo antruoju žmogumi Egipto krašte.

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mato 16, 24)

Pagalvokite apie Danielių. Jie pasakė: „Danieliau, daugiau jokių maldų Babilone. Jei toliau melsiesi, būsi įmestas į liūtų duobę“.

Tačiau Danielius meldėsi tris kartus per dieną prie atviro lango. Nors Babilone jis buvo ministras pirmininkas, jie įmetė jį į liūtų duobę. Danielius nežinojo, kad Dievas užčiaups liūtams nasrus. Dievas šaukė jį sumokėti kainą, ir jis buvo tam pasiruošęs.

Jėzus tą patį sako ir jums šį vakarą:

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mato 16, 24)

Tai reiškia, jog tapsite kitoks nei visi žmonės. Dauguma jaunų žmonių rengiasi labai panašiai. Jie atrodo panašiai. Jie elgiasi panašiai. Jie bijo būti kitokie. Jei turite draugų, kurie skutasi rankas ir įsiveria žiedą į nosį, jūs taip pat norėsite skustis savo rankas ir įsiverti žiedą į savo nosį, kad nebūtumėt kitoks, kad pritaptumėt. Tačiau Biblija ragina jus būti kitokiu – išsiskirti iš minios ir būti nekonformistu savo protu ir dvasia.

Kada kiti sako, kad Dievo nėra arba kad Dievas yra nesvarbus, jūs turite būti pasiruošęs išstoti ir pasakyti, kad Dievas yra svarbus, kad Dievas yra su jumis ir kad Jis yra jūsų gyvenimo centre! Taip pasielgė Sabina Wurmbrand, nors du jos broliai, sesuo ir abu tėvai buvo nukankinti Hitlerio koncentracijos stovyklose už žydų gabenimą iš Rumunijos Antrojo pasaulinio karo metais.

Kiti sako: „Daugiau nebesilankyk toje baptistų bažnyčioje. Eime su mumis. Eikime kur nors kitur“. Jūs turite būti pasiruošęs pasakyti: „Ne, aš ten ir toliau lankysiuosi. Man reikia Dievo. Aš noriu Jėzaus Kristaus, nesvarbu, kiek tai man kainuotų! Aš noriu vėl klausytis to radikalaus pastoriaus. Noriu to, ką turi tie žmonės baptistų Padangtėje“.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo Mr. Jack Ngann:
“The Master Hath Come” (Sarah Doudney, 1841-1926).