Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NETIKRAS TIKINTYSIS ATPAŽINTAS!

THE FALSE CHRISTIAN DISCOVERED!
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2019 m. liepos 9 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2019

„Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’ Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’“ (Mato 7, 21-23)


Pamokslausiu iš 21-osios eilutės.

„Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.“

Šis pamokslas paremtas paties Kristaus žodžių ir didžiojo puritono Matthewso Meado (1629-1699) komentarų. Jis paremtas ir mano mintimis. Biblijos komentatorius Johnas MacArturas teisingai pritarė Meado knygai „Beveik krikščionis atpažintas“. Aš jai pritariu taip pat.

„Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.“

Žmogus gali turėti daug žinių apie Kristų, tačiau būti prarastas. Fariziejai turėjo labai daug žinių, tačiau jie buvo veidmainių karta. Deja, daugelis ir su daug žinių nukeliavo į pragarą! Žinojimas tam, kad žinotum, yra paremtas smalsumo. Žinoti tam, kad pademonstruoti savo žinias, yra tuščia garbė. Žinoti ir praktikuoti tai, ką žinai, yra tikroji krikščionybė!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI SAVO TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW. WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
PASPAUSKITE ANT ŽALIO MYGTUKO SU ŽODŽIU „APP“
VYKDYKITE INSTRUKCIJOS NUORODAS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Žmogus gali turėti didžių dvasinių dovanų, tačiau būti prarastas. Maldos dovana yra dvasinė dovana. Asmuo gali nuostabiai melstis, tačiau būti prarastas. Vyras gali turėti pamokslavimo dovaną, tačiau nebūti išgelbėtas. Judas buvo didis pamokslininkas. Jis pasakė: „Viešpatie, Viešpatie, mes pamokslavome Tavo vardu ir Tavo vardu išvarinėjome demonus.“ Kas nors gali gražiau melstis ir geriau pamokslauti nei tikri krikščionys, tačiau nebūti tikru krikščioniu. Kas nors gali padėti kitiems maldomis ir pamokslavimu, tačiau sau pačiam padėti negali.

Pamokslo ir maldos poveikis nepriklauso nuo pamokslaujančiojo autoriteto, bet nuo Dievo, kuris palaimina kalbėtoją, autoriteto. Kas nors gali atsiversti pamokslo metu, tačiau pats pamokslininkas gali nukeliauti į pragarą! Pendletonas pamokslavo Sanderiui Karalienės Marijos dieną ir kvietė priimti Evangeliją, kurią jis pamokslavo. Tačiau vėliau pats atsitraukė nuo tikėjimo ir nukeliavo į pragarą! Pažinojau jaunus vyrus, kurie galingai pamokslavo, tačiau po kurio laiko pasirodė esą tik veidmainiai! Žmogus gali pamokslauti kaip apaštalas ir melstis kaip angelas, tačiau turėti demono širdį! Asmuo gali turėti didžiausių dovanų ir būti prarastas. Didis vyskupas pasakė: „Vargšai neišsilavinę žmonės eina į dangų, o mes su visu savo mokslu keliaujame į pragarą“. Žmogus gali turėti didžiausių dovanų, tačiau būti prarastas. Vienas gramas tikros malonės yra vertas daugiau nei kilogramas dovanų. Judas sekė Kristumi! Jis pamokslavo Kristaus Evangeliją, Kristaus vardu jis išvarinėjo demonus, jis valgė ir gėrė prie vieno stalo su Jėzumi. Tačiau Judas buvo tik veidmainis, kuris nukeliavo į „savo vietą“ pragare! Tas, kuris apsimeta šventu, tačiau nesivadovauja dieviškumu, „turi dievotumo išraišką, tačiau užsigina jo jėgos“.

Žmogus gali sakyti, kad jis yra krikščionis, tačiau jo širdis gali būti nepakeista. Tai yra veidmainis, kuris atrodo kaip geras krikščionis, tačiau iš tiesų yra pilnas išdidumo ir maišto. Daugelis atrodo teisūs, tačiau jie teisumą naudoja kaip kaukę, kad paslėptų savo širdies išdidumą ir maištą. Tai apibūdina vyrą, kuris baigė teologijos seminariją ir buvo paskirtas į tarnautojus. Jo širdis niekada nebuvo pakeista. Jis paliko mūsų bažnyčią ir nusekė paskui gražią prarastą merginą. „Demas, pamilęs šį pasaulį paliko mane…“ (2 Timotiejui 4, 10). Tai apibūdina dr. Kreigtoną L. Chaną, kuris įrodė esąs veidmainis šventeiva, jo išdidumas ir maištas tapo matomi, kada jo kaukė buvo nuplėšta, ir mes pamatėme jo tikrąjį veidą.

„Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu? (...) Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’“

Žiurkės ir pelės gyvena namuose, tačiau kada namas griūva, jos sprunka iš namų, nes ieško kitos saugios vietos. Laimingos dienos bažnyčioje pritraukia daug apsimestinių šventeivų. Kada tik bažnyčioje prasideda sunkesni laikai, jie palieka ją, taip įrodantys, kad jie nebuvo tikri krikščionys, ir visai nesvarbu, ką jie buvo kada nors sakę. Štai keletas iš jų.

Vienas vyras pasakė: „Kur Jis mane ves, ten aš eisiu. Kai susidursiu su sunkumais ir išbandymais, Jėzus suteiks man jėgų. Tebūna pašlovintas brangus Jėzaus vardas“. Deja, šis vyras buvo pirmasis, kuris paliko bažnyčią, kada prasidėjo skilimas.

Viena kinė mergina sakė: „Noriu, kad kiti sužinotų, kokių didelių dalykų Dievas man padarė. Tegul Dievas naudoja mane, kad būčiau Jo liudytoja“. Tačiau ji paliko bažnyčią dar prieš prasidedant skilimui!

Dar kitas jaunas kinų vyras pasakė: „Negaliu išreikšti, kaip nuostabu yra patirti Jėzaus išgelbėjimą… Noriu, kad kiti žinotų, kokių didelių dalykų Kristus man padarė“. Tačiau netrukus jis paliko bažnyčią ir nusekė paskui K. L. Chaną, tuo įrodydamas, kad jo žodžiai nieko nereiškia. Jis buvo tik prarastas šventeiva, kuris nuėjo į pragarą!

Jaunas vyras iš Vietnamo pasakė: „Jėzus taip mane myli. Myliu Jį ir mylėsiu vis labiau. Atiduodu savo gyvenimą Jėzui, savo Gelbėtojui“. Po metų jis išdavė savo Gelbėtoją ir paliko bažnyčią su atpuolusiu K. L. Chanu.

Kita jauna koledžo studentė pasakė: „Dėkoju Dievui, kuris apvalė mane savo brangiu Jėzaus Kristaus krauju. Šlovė Viešpačiui!“ Labai gražiai skamba, ar ne? Tačiau neilgai trukus ji grįžo prie savo pasaulio nuodėmių ir paliko bažnyčią.

Japonų kilmės amerikietė pasakė: „Mano liudijimas yra labai paprastas. Pasitikėjau Jėzumi ir Jis mane išgelbėjo“. Jam ji atsidėkojo palikdama bažnyčią ir nusekdama paskui atpuolusį K. L. Chaną!

Vienas meksikietis pasakė: „Mylintis Gelbėtojas parodė man malonę, ir to aš niekada neužmiršiu“. Netrukus jis užmiršo, ką buvo sakęs, ir nuskubėjo paskui atpuolusį K. L. Chaną. Turiu jo nuotrauką, kur jis stovi su maištininkais veidmainiais atpuolusio K. L. Chano priešakyje.

Jauna moteris iš Kinijos pasakė: „Jėzus mane myli! Dabar aš noriu giedoti savo Gelbėtojui Jėzui Kristui!“ Labai gražiai skamba, ar ne? Tačiau labai greitai ji išdavė mūsų bažnyčią ir pabėgo su atpuolusiu K. L. Chanu!

Kažkas man pasakė: „Dr. Hymersai, nebekvieskite čia daugiau žmonių iš Kinijos. Jie visi yra veidmainiai šventeivos!“ Tai tiesa, jei jie nepatirs atsivertimo, jie yra tokie patys kaip ir tie prarastieji, kuriuos aš minėjau ankščiau. Jėzus pasakė: „Turi atgimti iš naujo“ (Jono 3, 7).

„Pigi malonė“ ir „lengvas tikėjimas“ yra nauji terminai, tačiau antinomianizmas – teologinė idėja, kad tam tikros religinės grupės narių pareiga yra paklusti etikos ir moralės įstatymams, kuriuos pateikia religinės institucijos – nėra. Martynas Liuteris (1483-1546) paliko mums gerą posakį. Jis nurodo į tuos, kurie nori visų išgelbėjimo privilegijų, tačiau nenori jokių įsipareigojimų (Soli Deo Gloria Publications, jacket cover of Matthew Mead’s The Almost Christian Discovered, foreword by John MacArthur).

Vienas iš atpuolusį K. L. Chaną pasekusių žmonių pasakė: „Dr. Hymersas mano, kad nei vienas negali būti išgelbėtas, jei jie nelanko jo bažnyčios“. Atpuolę kaip jis, meluos visaip, kad uždengtų savo piktas nuodėmes. Nenuostabu, kad šis vyras taip melavo, nes jis gerai žinojo, kad aš niekada to nesakiau ir tuo netikiu.

Tačiau aš tikiu, kad bažnyčia yra „Kristaus kūnas“ (Efeziečiams 4, 12). Tie, kurie palieka Jo bažnyčią, susilpnina Jo Kūną. Tie, kurie puola Jo bažnyčią, puola Jo Kūną. Tie, kurie skaldo Jo bažnyčią, skaldo Jo Kūną. Tie, kurie nėra Jo bažnyčios nariai, nėra Jo Kūno nariai. Daugelis naujųjų evangelikų nepriima Raštų rimtai. Štai kodėl jie atsitraukia nuo Kristaus Kūno!

Kai kurie žmonės vadina tai „ženklinimo“ požiūriu. Man visai nesvarbu, kaip jūs tai vadinate, tai yra biblinė pozicija. Bažnyčia yra „Kristaus Kūnas!“

Aš kviečiu jus šį rytą ateiti pas Jėzų. Jis prisikėlė iš mirties. Jis sėdi Dievo Tėvo dešinėje, danguje. Ateikite pas Jėzų. Nusisukite nuo pasaulietiškumo ir nuodėmės. Pasitikėkite Jėzumi, ir Jis apvalys jus nuo visos nuodėmės savo brangiu Krauju! Pasitikėkite Jėzumi ir tapsite Jo Kūnu, kuris yra Bažnyčia. Amen.

Jei norite su mumis pasikalbėti apie tai, kaip galite pasitikėti Jėzumi, ateikite ir atsistokite priekinėje eilėje. Mes giedosime 5-ąją giesmę „Toks, koks esu“, o jūs ateikite.

Toks, koks esu, kito prašymo neturiu, tik tavo Kraujo pralieto dėl manęs,
Kvieti mane ateiti pas Tave, Dievo avinėli, aš ateinu! Aš ateinu!

Toks, koks esu, nebelauksiu, noriu atsikratyti sielos tamsių dėmių,
Pas tave, kurio kraujas gali nuvalyti visas dėmes, o, Dievo Avinėli, aš ateinu! Aš ateinu!

Toks, koks esu, su visom dvejonėm, su daugybe konfliktų, daug abejonių,
Kovomis ir baimėmis viduje ir išorėje, o, Dievo Avinėli, aš ateinu! Aš ateinu!
   (“Just As I Am” Charlotte Elliott, 1789-1871, pritariant pastoriui).


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.