Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
EVANGELIZACIJOS SPROGIMAS

THE EVANGELISM EXPLOSION
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje Los Andžele,
2019 m. lapkričio 3 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 3, 2019

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.“ (Efeziečiams 2, 8-9)


Praėjusio ketvirtadienio vakarą atvykau į bažnyčios maldvakarį. Tačiau pats nepamokslavau ir nevedžiau pamaldų. Sėdėdamas salės gale, suvokiau, jog vienas jaunas vyras yra prarastas. Po pamaldų, kol kiti išeidinėjo iš salės, pakviečiau jį prisėsti šalia.

Skaitau dr. Jameso Kennedy knygą „Evangelizmo sprogimas“ (Evangelism Explosion). Sumaniau panaudoti dr. Kennedy mokymą ir kalbėdamas su šiuo jaunuoliu. Jam, beje, viskas atrodė per lengva. Jis lankė šią bažnyčią visą savo gyvenimą. Jis girdėjo daugybę evangelinių pamokslų. O aš galvojau, kaip galėtų labai paprastos dr. Kennedy mintys suteikti jaunuoliui tai, ką jis praleido klausydamasis pamokslų? Kadangi tai, ką jis išgirdo pamokslų metu, nepadėjo jam atgimti iš naujo, aš pamąsčiau, jog būtų gerai vyriškiui pateikti paprastą dr. Kennedy knygos paaiškinimą.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI SAVO TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW. WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
PASPAUSKITE ANT ŽALIO MYGTUKO SU ŽODŽIU „APP“
VYKDYKITE INSTRUKCIJOS NUORODAS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Aš jam pasakiau: „Jei šiandien mirtum ir stotum prieš Dievą, ir Jis tavęs paklaustų: „Kodėl turėčiau tave įsileisti į dangų?“, - ką atsakytum Dievui?“ Jaunuolis patylėjo kelias sekundes, o tada atsakė: „Pasakyčiau Dievui, jog aš buvau geras berniukas.“

„Amžinasis gyvenimas yra Dievo dovana“ (Romiečiams 6, 23). Dangus yra nemokama dovana. Ji neužsidirbama ir nenusipelnoma. Todėl jaunuoliui pasakiau: „Aš daug metų galvojau kaip ir tu. Maniau, jog turiu būti pakankamai geras, kad užsitarnaučiau dangų, kad jo nusipelnyčiau.“

Negalėjau patikėti vyriškio atsakymu, taigi aš dar kartą paklausiau jo to paties: „Jei šiandien mirtum ir stotum prieš Dievą, ir Dievas tavęs paklaustų: „Kodėl turėčiau tave įsileisti į dangų?“, - ką atsakytum Dievui?“ Pastebėjau ašaras jaunuolio akyse. Tačiau jis atsakė tą patį: „Pasakyčiau Dievui, kad aš buvau geras berniukas.“ Prieš mane sėdėjo jaunuolis, kuriam greitai bus 20-imt, kuris mūsų bažnyčioje praleido visą savo gyvenimą – pamaldose sekmadienio rytais ir vakarais, taip pat ir ketvirtadienio maldvakariuose. Tačiau jo atsakymas buvo labai aiškus – jis tikėjo išganymu gerais darbais. Jis netikėjo laiško Efeziečiams 2-ojo skyriaus 8-ąją ir 9-ąją eilutėmis!!!

Neapšaukiau jo. Paprasčiausiai pasakiau: „Per kelis minutes aš tau papasakosiu geriausią naujieną, kokią tau tik teko girdėti.“ Tada savo Biblijoje parodžiau jam eilutes, kurias leidau jam perskaityti pačiam:

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.“ (Efeziečiams 2, 8-9)

Tada jam pasakiau: „Atidžiai pažiūrėkime į šiuos Biblijos žodžius. Eilutė prasideda: „Iš malonės jūs esate išgelbėti.“ Malonė yra dovana: „Tai Dievo dovana“. Dangus yra dovana – amžinojo gyvenimo dovana.“ Tada pacitavau jam iš laiško Romiečiams: „Amžinas gyvenimas yra Dievo dovana“ (Romiečiams 6, 23). Dangus yra dovana. Jos negalima užsidirbti ar nusipelnyti. Tada pasakiau: „Daug metų galvojau kaip tu. Galvojau, jog turiu būti pakankamai geras, kad užsitarnaučiau dangų, ir dėl to stengtis. Galiausiai supratau, jog dangus yra dovana – visiškai nemokamai! Tai mane pritrenkė! Biblija sako: „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą (…) ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų“ (Efeziečiams 2, 8-9).

Tada jaunuoliui pasakiau: „Visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės“ (Romiečiams 3, 23). Mes nusidėjome savo mintimis, žodžiais ir darbais. Nei vienas iš mūsų nesame pakankamai geri, kad patektume į dangų.

Dievas yra gailestingas. Jis nenori mūsų bausti. Tačiau Dievas taip pat yra ir teisingas, todėl Jis turi nubausti nuodėmę. Dievas surado išeitį. Jis išsprendė šią problemą atsiųsdamas savo sūnų Jėzų, kad mus išgelbėtų. Kas yra Jėzus? Jis yra Dievas – žmogus. Pagal Bibliją, Jėzus Kristus yra Dievas, antrasis Trejybės asmuo. Biblija sako, kad Jėzus „tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jono 1, 1 ir 14). Jėzus, Dievas – žmogus, mirė ant kryžiaus ir prisikėlė iš mirties, kad sumokėtų bausmę už mūsų nuodėmę ir suteiktų mus amžinąjį gyvenimą danguje. Jėzus paėmė mūsų nuodėmę ant savęs ir užnešė ją ant kryžiaus. Kristus „nešė mūsų nuodėmes savo kūne“ (1 Petro 2, 24). Jis buvo palaidotas kape tris dienas. Tačiau Jis prisikėlė iš mirusiųjų ir nužengė į dangų paruošti mums vietos. Dabar Jėzus mums siūlo dovanai amžiną gyvenimą danguje. Kaip mes tai galime priimti? Mes priimame šią dovaną tikėjimu! „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą“ (Efeziečiams 2, 8).

Tikėjimas Jėzumi atidaro dangaus vartus. Tikėjimas nėra vien tik suvokiamas protu. Net šėtonas ir demonai tiki Jėzaus dievyste. Tačiau jie nėra išgelbstimi. Tikėjimas nėra įsigijimas tokių dalykų kaip sveikata, pinigai, apsauga ir vedimas – tai dalykai, kurie susiję su šiuo gyvenimu, ir jie praeis.

Tikėjimas pagal Bibliją yra pasitikėjimas tik Jėzumi. Kristus atėjo paimti mus į dangų, kad mes turėtume amžiną gyvenimą! Biblija sako: „Tikėk Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir būsi išgelbėtas“ (Apaštalų darbų 16, 31).

Žmonės pasitiki tik vienu iš dviejų – arba savimi, arba Jėzumi Kristumi. Aš pasitikėjau savo paties pastangomis, kad gaučiau amžinąjį gyvenimą. Tada aš supratau, jog man reikia nustoti pasitikėti savimi ir pradėti pasitikėti Jėzumi. Taip ir padariau. Tada Jėzus suteikė man amžinojo gyvenimo dovaną. Tai buvo dovana, ne darbais užsidirbta.

Leisk pailiustruoti su šia kėde, kaip tai veikia. Ar tiki, jog ši kėdė išlaikytų tave, jei ant jos atsisėstum? (Taip)

Ji nelaiko manęs dabar, nes aš nesu ant jos atsisėdęs. Kaip galiu įrodyti, jog aš tikrai pasitikiu kėde? Teisingai, atsisėsdamas ant jos!

Tai štai, ką turi padaryti su Jėzumi – turi pasitikėti Juo, kad patektum į dangų. Tu pasakei: „Aš pasakyčiau Dievui, kad buvau geras berniukas“. Kas buvo tas vienintelis asmuo tavo atsakyme? (Tu)

Kuo pasitiki, kad patektum į dangų, kada taip sakai? (Teisingai, savimi)

Tam, kad gautum amžinąjį gyvenimą, tau reikia nustoti pasitikėti savimi ir pradėti pasitikėti Jėzumi. Atsisėsk ant šios kėdės.

Ar dabar aišku? Dabar Dievas užduoda tau klausimą: „Ar dabar norėtum priimti amžinojo gyvenimo dovaną?“ (Taip, norėčiau).

Pasimelsiu už tave: „Meldžiu, Dieve, jog mano draugui suteiktum amžinojo gyvenimo dovaną“.

Jėzus yra čia ir Jis tave girdi. Noriu, jog tu pasakytum Jėzui, kad tu tikrai nori turėti amžinąjį gyvenimą. Pakartok paskui mane, bet žodžius sakyk Jėzui:

„Jėzau, dabar noriu pasitikėti Tavimi. Aš esu nusidėjėlis. Iki šiol pasitikėjau savimi ir savo gerumu. Dabar noriu pasitikėti Tavimi, Viešpatie Jėzau. Dabar pasitikiu Tavimi. Tikiu, jog mirei tam, kad sumokėtum ir už mano nuodėmes. Dabar pasitikiu Tavimi, Jėzau. Nusigręžiu nuo savo paties teisumo ir nuo savo nuodėmių. Pasitikiu Tavimi. Priimu amžinojo gyvenimo dovaną, Tavo, Jėzau, vardu. Amen.“

Dabar aš meldžiuosi už tave. „Jėzau, girdėjai mano draugo maldą, kuria jis kreipėsi į tave. Meldžiu, kad jis savo dvasioje išgirstų Tavo balsą, sakantį: „Tavo nuodėmės tebus tau atleistos. Kas pasitiki manimi, nepražus per amžius, bet turės amžinąjį gyvenimą. Jėzaus vardu, amen.“

Dabar noriu, kad paskaitytum šią eilutę garsiai:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki mane, tas turi amžinąjį gyvenimą.“ (Jono 6, 47)

Nesivaikyk jausmų. Paprastu tikėjimu tu pasitikėjai Jėzumi Kristumi. Ar ne taip?

Kuo dabar pasitiki dėl savo išgelbėjimo? (Jėzumi Kristumi)

Išgelbstintis tikėjimas reiškia pasitikėjimą Jėzumi dėl amžino išgelbėjimo. Ar ne tai ką tik padarei? (Taip)

Jėzus sako, jog kiekvienas tai padaręs turi amžinąjį gyvenimą. Ar ne tai ką tik padarei? (Taip)

Jei šiąnakt mirtum miegodamas, ir Dievas tavęs paklaustų, kodėl turėčiau tave įsileisti į dangų, ką Jam atsakytum? (Pasitikiu Jėzumi dėl amžinojo gyvenimo)

Mano drauge, jei tu iš tiesų turėjai širdyje, dėl ko meldeisi, Jėzus atleido tavo nuodėmes, ir tu turi amžinąjį gyvenimą jau dabar!

Noriu, jog kasdieną perskaitytum po vieną skyrių iš Evangelijos pagal Joną. Jono Evangelijoje yra 21 skyrius. Perskaityk vieną skyrių per dieną ir per tris savaites tu būsi perskaitęs visą Evangeliją pagal Joną.

Noriu, kad bent vienam asmeniui šiandien papasakotum, kas su tavimi atsitiko. Kam galėsi apie tai papasakoti? (Savo broliui)

Ar pasakysi jam, kad tu šį vakarą pasitikėjai Jėzumi? (Taip)

Norėčiau tave paimti iš namų kitą sekmadienį, kad mes kartu važiuotume į bažnyčią. Ar galėčiau tai padaryti? (Taip). Jei norėsi su manimi pasikalbėti, paskambink man. Štai mano telefono numeris.

Ar galime dabar padėkoti Jėzui už tai, kad Jis išgelbėjo tavo sielą ir dovanojo tau amžinąjį gyvenimą? (Malda)

Dabar prašau perskaityti šias eilutes garsiai:

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.“ (Efeziečiams 2, 8-9)

Atmink, jog tūkstančiai žmonių visame pasaulyje atsivertė šiuo paprastu būdu. Net jei kiti žmonės nepritars tavo pasitikėjimui, nenusimink. Užbaik šias pamaldas su šypsena savo veide ir pasižadėk, jog skaitysi Jono Evangeliją vieną skyrių per dieną. Taip pat apie tai gali pasikalbėti su savo artimaisiais. Tikiuosi, jie nesupyks.

Pasiimk šį pamokslą su savimi. Skaityk jį tol, kol galėsi papasakoti, apie ką jis. Išmėgink čia užrašytas tiesas su savo draugais ar giminaičiais. Gali būti nustebintas, kada jie tuo susidomės ir ateis su tavimi į bažnyčią!


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.