Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ABORTAS IR ANTRASIS KRISTAUS ATĖJIMAS!

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!
(Lithuanian)

Dr. C. L. Cagan

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2016 m. sausio 17 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 17, 2016

„Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs. Einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš.“ (Jono 14, 2-3)


Kinijoje, Afrikoje ir kitose trečiojo pasaulio šalyse milijonai žmonių pasitiki Kristumi. Atgimimas yra išliejamas iš Dangaus. Tuo metu Amerikoje ir Vakarų šalyse bažnyčios išlieka šaltos ir atgimimo nesimato.

Europoje ir Amerikoje mes nusigręžėme nuo Dievo. 1973 metais Aukščiausiasis Jungtinių Valstijų Teismas abortus paskelbė legaliais. Net keturiasdešimt trejus metus mes leidome žudyti milijonus kūdikių, nepakeldami rankos ir nesistengdami to sustabdyti. Penkiasdešimt aštuoneri milijonai Amerikos kūdikių buvo nužudyti savo motinų įsčiose. JAV buvo nužudyta devynis kartus daugiau žmonių nei tai padarė Hitleris. Mūsų tauta šiandien yra Dievo teisiama. Net taip vadinamieji konservatoriai nekovoja prieš abortus. Respublikonų Kongresas patvirtino biudžetą, kuris didžiulę sumą jūsų sumokėtų mokesčių atidavė Planuojamos Tėvystės organizacijai, kuri eksperimentams parduoda negimusių kūdikių kūno dalis. Gėda respublikonams! Ačiū Dievui, Franklinas Grahamas pasitraukė iš Respublikonų partijos! Ačiū Dievui, kad jis pasakė: „Aš nusivyliau Respublikonų partija, Demokratų partija ar Arbatos partija, kurios nesugeba daryti tai, kas geriausia Amerikai“. (http://www.foxnews.com/politics/2015/12/22/evangelist-franklin-graham-slams-quits-gop.html?intcmp=hppop). Noriu labai aiškiai pasakyti, kad JAV Demokratų partija yra dar blogesnė nei Respublikonų. Nėra jokios vilties nei Respublikonų partijai, nei Demokratų partijai, nei bet kokiai kitai politikos formai. Vienintelė tikra viltis yra Kristuje! Jis pasakė: „Aš sugrįšiu“. Jo sugrįžimą lydintys ženklai jau matomi visur aplink mus.

Esu įsitikinęs, kad nuodėmė, kurią mes matome mūsų bažnyčiose ir mūsų tautoje, yra ženklas, kad Antrasis Kristaus atėjimas jau arti. Tačiau yra ir dar vienas ženklas. Žydų tauta vis grįžta į savo kraštą. Dievas yra pažadėjęs izraelitams: „Aš išvesiu jus iš tautų, surinksiu iš visų kraštų ir parvesiu jus į jūsų kraštą“ (Ezekielio 36, 24). Dievas jiems pasakė: „Aš… išvesiu iš jų ir parvesiu į Izraelio kraštą“ (Ezekielio 37, 12). Ši pranašystė pradėjo pildytis 1948 metais, kada buvo įkurta Izraelio valstybė. Kada Izraelis grįš į savo žemę, mes žinosime, kad pabaiga arti! Visa tai mes matome pildantis mūsų dienomis. Mes gyvename paskutinėmis dienomis, ir Kristaus Antrasis atėjimas yra arti.

Šiandien noriu detaliau pažvelgti į Antrąjį Kristaus atėjimą. Biblija sako, kad Jo atėjimas susideda iš dviejų dalių. Pirma, Jis sugrįš ore. Vėliau Jis sugrįš į žemę.

I. Pirma, kas atsitiks, kai Kristus pasirodys ore?

Kristus pasirodys ore ir paims krikščionis su savimi į dangų. Biblija sako:

„Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo. Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17)

Tai vadinama „pakėlimu“. Anglų kalbos žodis „pakėlimas“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio reiškiančio „nunešimas“ arba „pagriebimas“. Biblija sako, kad „mirę Kristuje bus prikelti pirmiausia“, tai yra bus prikelti iš mirties susitikti su Kristumi. Po to likę gyvi krikščionys žemėje „su jais bus pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore.“ Visi pakelti krikščionys gaus negendamus prikeltus kūnus. Biblija sako:

„Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, – staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti.“ (1 Korintiečiams 15, 51-52)

„staiga, vieną akimirką“ tikintieji gaus kūnus, kurie bus nemirtingi. Mes susitiksime su Viešpačiu Jėzumi ore ir būsime pakelti su Juo į Dangų.

Kada tai nutiks? Niekas nežino dienos, nes Kristus pasakė: „Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nė dangaus angelai, o vien tik mano Tėvas“ (Mato 24, 36). Kiekvienas, kuris pateikia Kristaus sugrįžimo datą, yra klaidingas pranašas! Tačiau mes žinome apytikslį laiką. Kada ženklai išsipildo vienas po kito, mes galime spręsti, kad gyvename paskutinėmis dienomis.

Daug amerikiečių galvoja, kad jie mėgausis gyvenimu leisdami savo pinigus ir ilsėdamiesi tris dienas trunkančiais savaitgaliais, o vieną dieną bus pakelti nuo paplūdimio ar kalnų be jokių kančių. Tai labai keistai skamba Šiaurės Korėjos krikščionims, kur jie dėl savo tikėjimo Jėzumi yra kalinami, kenčia badą ir miršta. Tai keistai skambėtų ir krikščionims Irane, Irake ir Sirijoje, kur musulmonų džihadistai Dievo Sūnumi pasitikinčius žmones nužudo nupjaudami jiems galvas. Nėra jokios priežasties, kodėl skurdas, persekiojimai ir mirtis negalėtų paliesti Amerikos prieš Kristaus atėjimą ore. Aš nustebčiau, jei šalis, kuri žudo savo negimusius kūdikius, galėtų išvengti Dievo teismo.

Daugelis iš jūsų taip pat bus palikti. Kristus pasakė palyginimą apie dešimt mergelių. Tos „mergelės“ nebuvo netikintieji pasauliečiai, bet religingi žmonės. Penkios iš jų buvo išgelbėtos, o kitos penkios buvo paliktos. Tuomet jaunikis, kuris yra Kirstus, sugrįžo. „Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos“ (Mato 25, 10). Tos penkios, kurios buvo išgelbėtos, susitiko su Kristumi. Kitos penkios buvo paliktos. „Durys buvo uždarytos“, jos šaukė: „Viešpatie, Viešpatie, atidaryk mums“ (Mato 25, 11). Tačiau Viešpats atsakė: „Aš jūsų nepažįstu“ (Mato 25, 12).

Kaip Kristus gali tavęs nepažinoti? Nes tu atsisakai pažinti Jį! Tavo nuodėmė nebuvo nuplauta Kristaus Krauju. Už tavo nuodėmę nebuvo sumokėta Jo mirtimi ant kryžiaus. Tu negavai gyvenimo per Jo prisikėlimą. Rašto ištraukoje, kurią skaitė p. Prudhommeris Jėzus pasakė: „Niekas neateina pas Tėvą kaip tik per mane“ (Jono 14, 6). Tu nepasitikėjai Jėzumi, todėl negali būti su Dievu. Kada vyks pakėlimas, tu būsi paliktas!

II. Antra, kas nutiks Kristui sugrįžus ore?

Pakėlimo metu Kristus pasirodys ore, ir krikščionys bus pakelti susitikti su Juo ore. Kristus pasiims savo žmones į Dangų. Kas jų laukia?

Palyginime apie dešimt mergelių Kirstus kalbėjo apie save kaip apie Jaunikį. Jis pasakė: „Atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves“ (Mato 25, 10). Atgimę iš dvasios krikščionys yra „Kristaus nuotaka“, ir jie „susituoks“ su Jėzumi Danguje iš karto po pakėlimo. Tai ir bus Avinėlio vestuvės. Biblija pranašauja:

„Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime Jam šlovę! Nes atėjo Avinėlio vestuvės ir Jo nuotaka pasiruošė”. Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai. Ir angelas sako man: „Rašyk: ‘Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį’ „. Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“ (Apreiškimo 19, 7-9).

Kristus yra „Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jono 1, 29). Jo „nuotaka“ yra visų laikmečių krikščionys, aprengti „šventųjų teisumu“. Jėzus jau ilgai laukia savo „vestuvių“. Koks tai bus įvykis! „Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį.“

Kažkas dar nutiks Danguje prieš Kristaus sugrįžimą, prieš tai, kol krikščionys sugrįš į žemę su savo Viešpačiu. Ten vyks tikinčiųjų teismas ir apdovanojimai. Šis teismas vadinamas „bēma teismu“. Graikų kalbos žodis „bēma“ reiškia „teismo krasė“. Apaštalas Paulius užrašė: „Nes mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę (bēma), kad kiekvienas atsiimtų pagal tai, ką jis, gyvendamas kūne, darė – gera ar bloga.“ (2 Korintiečiams 5, 10)

Tai nebus Paskutinis neišgelbėtų mirusiųjų Teismas, kuomet netikintieji bus teisiami už jų padarytas nuodėmes ir galiausiai nuteisti į ugnies ežerą. Tai bus krikščionių teismas, ir jie bus teisiami pagal tai, ką jie padarė žemėje. Šis teismas skirtas tik krikščionims, nes Biblija sako: „Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus“ (1 Korintiečiams 3:11). Be Kristaus pamato tu esi prarastas ir esi pakeliui į pragarą. Tačiau jei širdyje turi Kristų, tu būsi teisiamas už tai, ką padarei dėl Jo. Biblija sako: „Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, – kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas“ (1 Korintiečiams 3, 12-13). Jei krikščionis stato savo gyvenimą iš „aukso, sidabro, brangakmenių... tas gaus užmokestį“ (1 Korintiečiams 3:12, 14). Tačiau jei švaistai savo laiką su „medžiu, šienu ar šiaudais“ tavo „darbas sudegs“ ir tu negausi jokio atlygio Jo Karalystėje (1 Korintiečiams 3, 15).

Kokius apdovanojimus Kristus įteiks ir už ką? Jėzus tavęs neužmiršo. Jei esi Jo ištikimas tarnas, Jis suteiks tau aukštą padėtį savo Karalystėje. Jis tau pasakys: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“ (Mato 25, 21; 23). Kažkam Jis pasakys: „Tu gauni valdyti dešimtį miestų“ (Luko 19, 17). Ištikimi krikščionys valdys žemę su Kristumi Jo Karalystėje tūkstantį metų.

Krikščionys bus apdovanoti už savo kentėjimus. Biblija sako: „Jei kenčiame, su Juo ir valdysime“ (2 Timotiejui 2, 12). Tie, kurie mirs kankinio mirtimi dėl Jėzaus, bus taip pat apdovanoti. Kristus pasakė: „Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką“ (Apreiškimo 2, 10).

Apdovanojimai laukia ir krikščionių, kurie laimi sielas. Biblija sako: „Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą – kaip žvaigždės per amžių amžius“ (Danieliaus 12, 3). Ką reiškia kažką atgręžti į teisumo kelią? Kodėl reikėtų siekti laimėti sielas Kristui?

Kada danguje susitiksi su Kristumi, nebus svarbu, kokį automobilį vairavai, kiek pinigų uždirbai ar kiek daug keliavai. Tačiau bus svarbu, ar tu laimėjai sielas! Vienintelis dalykas, kurį galėsi pasiimti su savimi į Dangų, bus sielos, kurias laimėsi Kristui! Įsitrauk į sielų laimėjimo darbą! Pats pabandyk atvesti žmones, kad jie išgirstų Evangeliją! Tegul Kristus uždeda tau sielų laimėtojo karūną!

Jei nesi atsivertęs, tu į šį teismą nepateksi. Nepateksi ten ir tada, jei nebūsi pasitikėjęs Kristumi, kuris savo mirtimi sumokėjo už tavo nuodėmę. Nepateksi ten, jei nebūsi pasitikėjęs Kristumi, kuris praliejo Savo Kraują, kad apvalytų tave nuo nuodėmės. Taigi būsi paliktas žemėje kęsti deginantį skausmą, kraują ir mirtį per Didįjį Suspaudimą. O kada mirsi, pateksi į pragarą. Paskutiniojo Teismo metu būsi nuteistas ir įmestas į ugnies ežerą. Štai kas tavęs laukia.

III. Trečia, kas atsitiks kada Kristus sugrįš į žemę?

Pirma, Jėzus sugrįš ore pasiimti krikščionių su Savimi į dangų. Po to Jis nusileis į žemę su krikščionimis įsteigti Savo Karalystės. Kristus pakilo į dangų nuo Alyvų kalno, esančio rytuose nuo Jeruzalės miesto. Mokiniams stebint Jo pakilimą, du angelai jiems pasakė:

„Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų.“ (Apaštalų darbų 1, 11)

Jėzus pakilo į dangų nuo Alyvų kalno, ir tokiu pačiu būdu Jis sugrįš – fiziniu pavidalu ant Alyvų kalno, o su Juo nusileis ir krikščionys. Biblija sako: „Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne... tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo“ (Zacharijo 14, 4-5). Per pakėlimą Kristus sugrįš ore pasiimti krikščionių. Vėliau Jis sugrįš į žemę su krikščionimis. Taigi Antrasis Kristaus atėjimas susideda iš dviejų dalių. Kada Kristus sugrįš į žemę, Jis įsteigs savo Karalystę ir ji tęsis tūkstantį metų. Biblija sako, kad krikščionys „atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų“ (Apreiškimo 20, 4).

Tačiau jei nesi atsivertęs, nei vienas iš tų dalykų tavęs neliečia! Visa tai tu praleisi. Kas bus su tavimi? Teismas, skausmas, kankinimas ir ugnis! Tu būsi paliktas pakėlimo metu. Dievo rūstybė bus išlieta ant tavęs. Tu kęsi vieną kančią po kitos per Didįjį suspaudimą. Kada mirsi, būsi įmestas į pragarą ir „kankinamas...ugnyje“ (Luko 16, 24). Paskutiniajam Teismui būsi ištrauktas iš pragaro ir būsi priverstas išklausyti savo padarytas nuodėmes iš Dievo knygų. Po to būsi „įmestas į ugnies ežerą“, kur degsi per amžių amžius (Apreiškimo 20, 15).

Jei nesi atsivertęs, nepamatysi nei pakėlimo, nei apdovanojimų, nei Dangaus, nei Dievo Karalystės! Tu vis dar nenori pasitikėti Kristumi? Už tavo nuodėmę nebus sumokėta Jo mirtimi. Tavo nuodėmė nebus apvalyta Jo Krauju! Tu turėsi kentėti už savo paties nuodėmę. Tau nebebus „aukos už nuodėmes“ (Žydams 10, 26), tik „baisus laukimas teismo“ (Žydams 10, 27). Teismas! Pragaro ugnis! Tau! O, kad taip tau nenutiktų. Jėzaus vardu, amen.

Jei šis pamokslas palaimino tave, prašau, atsiųsk elektroninį laišką dr. Hymeriui ir pasakyk jam apie tai. KADA RAŠYSI DR. HYMERIUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Dr. Hymerio el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymeriui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite Dr. Hymerio paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Šv. Raštą prieš pamokslą skaitė p. Abelis Prudhommeas: Jono 14, 1-6.
Solo giesmę prieš pamokslą atliko p. Julie Sivilay:
“In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


PAMOKSLO PLANAS

ABORTAS IR ANTRASIS KRISTAUS ATĖJIMAS!

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!

Dr. C. L. Cagan

„Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs. Einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš.“ (Jono 14, 2-3)

(Ezekielio 36, 24; 37, 12)

I.   Pirma, kas atsitiks, kai Kristus pasirodys ore?
1 Tesalonikiečiams 4, 16-17;1 Korintiečiams 15, 51-52; Mato 24, 36; Mato 25, 10; 11; 12; Jono 14, 6.

II.  Antra, kas nutiks Kristui sugrįžus ore?
Mato 25, 10; Apreiškimo 19, 7-9; Jono 1, 29; 2 Korintiečiams 5:10; 1 Korintiečiams 3, 11-15; Mato 25, 21; 23; Luko 19, 19; 17; 2 Timotiejui 2, 12; Apreiškimo 2, 10; Danieliaus 12:3.

III. Trečia, kas atsitiks, kada Kristus sugrįš į žemę?
Ap. D. 1, 11; Zacharijo 14, 4-5; Apreiškimo 20, 4; Luko 16, 24; Apreiškimo 20, 15; Žydams 10, 26; 27.