Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SEPTYNI DALYKAI NAUJAI ATSIVERTUSIEMS

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. spalio 7 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 7, 2017

„Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos pasilikti tikėjime ir sakė: „Per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę“.“ (Apd 14, 22)


Pritaikytas Naujojo Testamento komentaras štai ką sako apie šią eilutę:

Nepakanka tik kartą vienoje vietoje paskelbti Evangeliją. Yra būtina mokyti naujus tikinčiuosius ir įtvirtinti juos tikėjime. Taip darė Paulius su Barnabu. Jie įspėjo jaunus tikinčiuosius, kad per daugelį sunkumų (suspaudimų, kentėjimų) jie turi įeiti į Dievo karalystę.

Apaštalas Paulius pasakė: „Jei kenčiame, su Juo ir valdysime“ (2 Timotiejui 2, 12). Tai reiškia, kad atsidavęs krikščionis gyvenime susidurs su sunkumais, kol Jo ateisiančioje karalystėje jis valdys su Kristumi. „Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys“ (2 Tim 2, 3).

I. Pirma, susidursi su sunkumais.

Tai yra pirmas dalykas, kurį turi žinoti. Esi išgelbėtas ne vien tam, kad patektum į Dangų. Po to, kai esi išgelbėjamas, „Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys (...) Jei kenčiame, su Juo ir valdysime“ (2 Tim 2, 3; 12). Manęs to niekas nepamokė, tai sužinojau kinų bažnyčioje. Aš maniau, kad kai pasitiki Kristumi, eini į Dangų. Dr. Timothy Lin Linas mane pamokė, kad turiu tapti laiminčiu krikščionimi, kad galėčiau su Kristumi valdyti Jo Karalystėje. „Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, Aš duosiu valdžią tautoms“ (Apreiškimo 2, 26). Tiek musulmoniškame pasaulyje, tiek Kinijoje krikščionys žino, kad jiems reikės eiti per sunkumus, kad galėtų valdyti su Kristumi Jo Karalystėje. Kaip ir mūsų įvadinis tekstas sako: „Per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę“ (Apd 14, 22). Apaštalas Paulius mokė jaunus krikščionis, kad jie eis per daug sunkumų (thlipsis – spaudimas) prieš valdant su Kristumi Jo ateinančioje Karalystėje. To reikia išmokti ir tau, jei atsivertei per šį prabudimą. Dr. Wattso žinomas himnas, kuris yra mūsų giesmynuose, šito moko jau beveik tris šimtus metų!

Ar mane nuneš į dangus gėlėm apkaišytoje lengvumo lovoje,
Kiti kovojo, kad laimėtų prizą ir plaukė kruvina upe.
Žinoma, turiu kovoti, jei noriu valdyti, duok man drąsos, Viešpatie.
Aš atlaikysiu darbą, iškęsiu skausmą palaikomas Tavo Žodžio.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

II. Antra, privalai turėti Bibliją ir ją skaityti.

„Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.“ (2 Tim 3, 16-17)

Tau reikia nusipirkti Scolfieldo Biblijos Studijų Bibliją, kad galėtum sekti, kai mes pasakome puslapio numerį. Atspausdintas kopijas tau reikia neštis namo ir studijuoti pamokslą per visą savaitę. Neklausyk jokių radijo ar televizijos pamokslininkų. Daugelis iš jų yra klaidingi mokytojai. Neklausyk nei vieno iš jų išskyrus dr. J. Vernoną McGee. Gali klausyti jo kasdienių Biblijos studijų bet kuriuo paros metu savo kompiuteryje www.ttb.org arba www.thrutheBible.org kanale. Dr. McGee ilgai tarnavo „Atvirų Durų“ bažnyčios pastoriumi čia, Los Andželo senamiestyje, adresu South Hope Street 550. Biblijos išmokau klausydamasis jo kasdien. Jis iš tiesų vengia visų šių dienų klaidamokslių ir erezijų. Jis yra vienintelis radijo ir televizijos Biblijos mokytojas, kuriuo pasitikiuvienintelis, kuriuo pasitikiu. Mes esame sutikę žmonių, kurie buvo suklaidinti, klausydami pamokslininkų prieš dr. McGee ir po jo. Štai kodėl geriausia klausytis jo savo kompiuteryje. Vertimus į kitas kalbas galite rasti www.ttb.org/global-reach/regions-languages.

Skaityk Bibliją kasdien. „Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau“ Psalmė 119, 11.

III. Trečia, nevaikščiok į kitas bažnyčias, nebent esi išvykęs.

Gyvename gilaus nuopuolio laikotarpiu. Nevaikščiok kitur.

„Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals“ (Mato 24, 11-12).

Mes negalime rekomenduoti kitų bažnyčių. Net baptistų bažnyčios dažnai skelbia „decizionizmą“ ir kitas erezijas.

IV. Ketvirta, lankyk šią bažnyčią kiekvieną sekmadienio rytą ir vakarą. Taip pat ateik į ketvirtadienio maldos vakarus bei evangelinius vakarus.

V. Penkta, susipažink su pastoriumi ir jo padėjėju.

Galite paskambinti dr. Hymersui bet kada ir užduoti jam klausimų arba susitikti su juo bažnyčioje.

„Atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu.“ (Žydams 13, 7).

„Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; jie tai tedaro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga.“ (Žydams 13, 17).

Klausykite tų, kurie vadovauja jums. The Reformation Study Bible apie Žydams 13, 17 sako taip: „Ištikimi bažnyčios vadovai ir ištikimi ganytojai (...) vadovai (pastoriai) giliai rūpinasi, nes jie yra paskirti Dievo ir jie duos ataskaitą Jam. Kiekvienas kentės, jei jų tarnystei bus priešinamasi“. Pastorius yra dr. Hymersas. Galite jam paskambinti telefonu (818) 352-0452. Pastoriaus padėjėjas yra dr. Caganas. Jam galite paskambinti telefonu (323) 735-3320.

VI. Šešta, sielų laimėjimą padaryk prioritetu savo gyvenime.

Nei vienas negali būti laikomas geru krikščioniu, jeigu jis neįdeda daug darbo ir nesistengia atvesti žmonių, kad jie išgirstų Evangeliją. Jėzus pasakė: „Tada šeimininkas tarė tarnui: „Eik į kelius bei patvorius ir priversk ateiti, kad mano namai būtų pilni.“ (Luko 14, 23).

VII. Septinta, prisijunk prie vienos iš mažų maldos grupelių.

Paprašyk ponios Hymers arba dr. Cagano, kad jie padėtų tau susirasti tinkamiausią maldos grupelę. Susitik su savo maldos grupe kiekvieną savaitę.

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų“ (Mato 18, 20)

Jei dar nesi išgelbėtas, mes raginame tave atgailauti už nuodėmę ir pasitikėti Jėzumi Kristumi. Kada tu atgailausi ir pasitikėsi Juo, Jo Kraujas apvalys tave nuo visos nuodėmės.

„Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.“ (1 Jono 1, 7)

Prašau, susitik su dr. Caganu ir pasidalink su juo savo paliudijimu, jei manai, kad esi išgelbėtas. Jo telefono numeris yra (323) 735-3320.

Amen.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Am I a Soldier of the Cross?” (Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


PAMOKSLO PLANAS

SEPTYNI DALYKAI NAUJAI ATSIVERTUSIEMS

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos pasilikti tikėjime ir sakė: „Per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę“. (Apd 14, 22)

(2 Timotiejui 2, 12; 3)

I.      Pirma, susidursi su sunkumais. 2 Timotiejui 2, 3; 12;
Apreiškimo 2, 26.

II.     Antra, privalai turėti Bibliją ir ją skaityti. 2 Timotiejui 3, 16-17;
Psalmė 119, 11.

III.    Trečia, nevaikščiok į kitas bažnyčias, nebent esi išvykęs.
Mato 24, 11-12.

IV.    Ketvirta, lankyk šią bažnyčią kiekvieną sekmadienio rytą ir vakarą. Taip pat ateik į ketvirtadienio maldos vakarus bei evangelinius vakarus.

V.     Penkta, susipažink su pastoriumi ir jo padėjėju.
Žydams 13, 7; 17.

VI.    Šešta, sielų laimėjimą padaryk prioritetu savo gyvenime.
Luko 14, 23.

VII.   Septinta, prisijunk prie vienos iš mažų maldos grupelių.
Mato 18, 20; 1 Jono 1, 7.