Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JŪS ESATE PASAULIO DRUSKA
IR PASAULIO ŠVIESA

YOU ARE THE SALT OF THE EARTH
AND THE LIGHT OF THE WORLD!
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. vasario 26 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, February 26, 2017

„Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje.“
(Mato 5, 13-16)


Jėzus vaikščiojo Galilėjos ežero pakrantėje. Jis pamatė Petrą ir jo brolį Andriejų. Jie mėtė tinklus į jūrą, nes buvo žvejai. Jėzus jiems pasakė: „Sekite paskui mane ir aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Iš karto jie paliko savo tinklus ir nusekė paskui Jį. Kiek vėliau Jėzus pamatė du brolius – Jokūbą ir Joną. Jie taisė savo tinklus ir ruošėsi žvejoti. Jis pašaukė juos, jie paliko laivą ir nusekė paskui Jį. Tai, ką jie matė Jėzų darant, juos žavėjo. Jėzus mokė ir gydė įvairiomis ligomis sergančius žmones. Didėlės minios sekė paskui Jėzų. Pamatęs didžiules minias, Jis užlipo į kalną. Jėzus atsisėdo ir Jo mokiniai prisiartino prie jų. Jėzus pradėjo mokyti savo mokinius. Jis mokė juos apie palaiminimus. Jie apibūdina vidines tikro krikščionio nuostatas ir žada palaiminimus ateityje. Tada Jis pasako savo mokiniams, kad jie yra pasaulio druska ir šviesa. Tai, ką Jėzus jiems pasakė, vis dar yra tiesa apie kiekvieną tikrą krikščionį.

„Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje.“ (Mato 5, 13-16)

I. Pirma, jūs esate pasaulio druska.

Jėzus pasakė: „Jūs esate pasaulio druska“. Tuo metu svarbiausias druskos vartojimo tikslas buvo konservavimas. Žmonės druska užkonservuodavo mėsą ir ją buvo galima laikyti kelis mėnesius. Druska apsaugodavo ją nuo sugedimo. Nusidėdamas Adomas į pasaulį atnešė mirtį ir sugedimą. Visa žmonija paveldėjo mirtį nuo Adomo – pirmojo nusidėjėlio. Niekas negali apsaugoti nuo mirties, išskyrus Kristų. Jis pasakė savo mokiniams, kad jie yra druska – apsauga žmonėms nuo sugedimo ir mirties. Apaštalas Jokūbas pasakė: „Sugrąžindamas nusidėjėlį iš jo klystkelio, išgelbės sielą nuo mirties…“ (Jokūbo 5, 20).

Evangelinis darbas, kurį atliekate, ir malda gali atrodyti beverčiai. Tačiau tai velnio mintys. Krikščionis, kuris evangelizuoja ir atveda nusidėjėlius pas Kristų, yra pats svarbiausias šiame pasaulyje. Jūs esate pasaulio druska! Jūs dirbate patį svarbiausią darbą pasaulyje! Jei galvojate, kad esate nesvarbus, paklausykite, ką vienas jaunuolis kažkada pasakė: „Į bažnyčią atėjau su didele neapykanta ir iš nuobodulio... buvau apgailėtinas. Daug mano draugų ir šeima buvo mane nuvylę. Pasaulis aplink mane atrodė sugriuvęs. Atrodė, kad nėra priežasties gyventi. Nebuvo jokios priežasties kažką daryti, nes visur buvo tiek daug korupcijos ir sugedimo. Kartais pagalvodavau, kad geriau būtų, jei nebūčiau gimęs, ir laikas nuo laiko pamąstydavau apie savižudybę. Aš buvau pasimetęs ir netikėjau Dievu“.

Kažkas iš mūsų bažnyčios atvedė šį jaunuolį pasiklausyti Evangelijos. Jei jūs nebūtumėte jo pakvietę, jis niekada nebūtų pažinęs Kristaus. Aš nežinau, kuris iš jūsų pakvietė jį į bažnyčią. Nežinau visų detalių. Tačiau vienas iš jūsų atvedėte jį čia. Kiti leidote pasijusti jam bažnyčioje kaip namuose. Dievas jus panaudojo to jaunuolio išgelbėjimo procese. Dievas panaudojo jus, kad išgelbėtų jo sielą iš mirties ir nevilties. Štai kodėl Jėzus pasakė: „Jūs esate pasaulio druska“! Be jūsų jis nebūtų išsigelbėjęs.

Tačiau šiandien bažnyčios negalėtų jam padėti. Mūsų bažnyčios yra apgailėtinoje šaltoje ir atpuolusioje padėtyje! Dr. Carlas F. H. Henis (1913-2003) buvo žinomas teologas. Vienoje jo parašytoje knygoje „Twilight of a Great Civilization: The Drift Toward Neo-Paganism“ jis pasakė, kad kažkas yra negerai su dauguma mūsų bažnyčių. Jis teigė: „Nusivylimas krikščionybe sparčiai auga; tai galima matyti iš mažėjančios bažnyčios lankymo statistikos. (...) laukiniai maištauja puolusioje civilizacijoje ir slepiasi neįgalios bažnyčios šešėlyje“ (p. 17). Jis buvo teisus. Aš nežinau kitos bažnyčios Los Andželo mieste, kuri ieškotų jaunų žmonių universitetuose ir prekybos centruose. Pietų baptistai netenka beveik ketvirčio milijono narių kiekvienais metais. Kitoms denominacijoms sekasi ne ką geriau. Pradžioje jie uždaro maldos vakarus. Po to jie atsisako vakarinių pamaldų. Kiek vėliau ir sekmadienio ryto pamaldos pradeda nykti. Jėzus pasakė: „Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti?“ (Mato 5, 13). Bažnyčios, pasak dr. Henrio, yra tapusios „neįgaliomis“. Jos nepajėgios atversti jaunų žmonių. Kodėl taip yra? Todėl, kad druska neteko sūrumo! Nuodugnus Biblijos mokymas negydo mirusios bažnyčios! Lengvas mokymas neįneša gyvybės. Tik stiprus evangelinis pamokslavimas gali išgelbėti. Mums reikia „sūraus“ pamokslavimo apie nuodėmę ir pragarą, pamokslavimo apie Kristaus Kraują, pamokslavimo apie sielų laimėjimą. Tik iki baltumo įkaitintas sielų laimėjimas gali palaikyti bažnyčią „sūria“. Tik stiprūs maldos susirinkimai gali išlaikyti bažnyčią „sūrią“. Dr. Johanas R. Raisas buvo teisus sakydamas: „Tik tada, kai visi išeina ir įdeda pastangas laimėti sielas, atitinka Naujojo Testamento pavyzdį“ (Why Our Churches Do Not Win Souls, p. 149).

Jei mes nenorime, kad mūsų bažnyčia mirtų, mes privalome nuolat dirbti, melstis ir daryti viską, ką galime, kad atvestume jaunimą išgirsti Evangeliją! Jėzus pasakė: „Eik į kelius bei patvorius ir priversk ateiti, kad mano namai būtų pilni“ (Luko 14, 23). Sielų laimėjimas turi būtu svarbiausias dalykas mūsų gyvenimuose, nes kitu atveju mūsų bažnyčia neteks gyvybę išlaikančio „sūrumo“. Jei mums tai nepavyks, mūsų bažnyčia taps „niekam netinkama, ir beliks ją išberti žmonėms sumindžioti“ (Mato 5, 13). Neleiskite, kad mūsų bažnyčia mirtų! Eikite ir atveskite nusidėjėlius, kad jie galėtų išgirsti apie Jėzų ir būtų išgelbėti!

II. Antra, jūs esate pasaulio šviesa.

Jėzus pasakė: „Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno“ (Mato 5, 14). Dr. Lloydas – Jonesas pasakė: „Šio pasakymo jėga yra tame: „Jūs, ir tik jūs, esate pasaulio šviesa“. „Jūs“ yra pabrėžiama ir tai aiškiai matoma (...) tame yra keletas dalykų. Pirmiausia tai, kad pasaulis yra tamsoje“ (Sermon on the Mount, p. 139). Šių dienų pasaulis yra baisioje tamsioje padėtyje. Jėzus sako, jog tik tikri krikščionys gali parodyti kitiems, kaip išsigelbėti iš tamsos. Pasaulyje visiškai nėra šviesos. Vienintelė šviesa sklinda tik iš tikrų krikščionių ir tokios bažnyčios kaip mūsų. Jėzus pažiūrėjo į savo mažą grupelę mokinių. Jis jiems pasakė: „Jūs, tik jūs vieninteliai, esate šio pasaulio šviesa“. Štai keletas pavyzdžių.

Jaunuolis, kurį vienas iš jūsų atvedėte į bažnyčią, pasakė: „Atrodė, kad nėra priežasties gyventi (...) Kartais norėdavau, kad niekada nebūčiau gimęs ir laikas nuo laiko pagalvodavau apie savižudybę (...) Dr. Hymersas paklausė manęs, ar Dievas mane myli? Aš greitai atsakiau: „Taip“. Tačiau dr. Hymersas dar kartą manęs paklausė to paties (...) staiga atsakiau: „Ne“, ir akys prisipildė ašarų (...) Po to dr. Hymersas paklausė, ar norėčiau pasitikėti Jėzumi, tačiau aš negalėjau, nes buvau per daug išsigandęs ir nenorėjau palikti savo nuodėmių. Kitą savaitę suvokiau daugiau apie savo nuodėmę. Aš užsirakindavau savo kambaryje ir verkiau, galvodamas apie savo nuodėmę. Net būnant mokykloje ir darbe nuodėmė manęs nepaleisdavo. Tačiau vieną sekmadienį aš pasidaviau ir buvau pasiruošęs atiduoti viską Kristui. Nuėjau pasikalbėti su dr. Hymersu ir pasitikėjau Jėzumi. Aš paprasčiausiai pasitikėjau tik Jėzumi. Tą dieną buvau nepaprastai laimingas ir galėjau ramiai užmigti. Man buvo suteikta malonė, neatsižvelgiant į mano maištą prieš nukryžiuotą ir mylintį Gelbėtoją. Šito aš niekada nepamiršiu“.

Dabar paklausykite tyrai gyvenančios kinų merginos žodžių. Ji pasakė: „Įėjau į bažnyčią, o mano širdis buvo labai sunki. Dievas mane pažadino, ir aš pasijutau esanti nusidėjėlė. Visi aplink mane buvo gerai nusiteikę, tačiau man sunkiai sekėsi užgniaužti mano sąžinės kaltę. Nebegalėjau ignoruoti, kad mano širdis buvo bjauri ir maištinga prieš Dievą. Mano širdis nebegalėjo man meluoti ir sakyti, kad su manimi viskas gerai, esu geras žmogus. Su manimi nebuvo gerai ir manyje nebuvo jokio gėrio. Beklausant pamokslo, pajutau tarsi pastorius kalbėtų tiesiai man. Jaučiau didžiulį sunkumą, kai jis kalbėjo apie mano mirtį. Jaučiau, kad tiesiu taikymu atsidurčiau pragare. Aš nusipelniau ten patekti. Buvau nusidėjėlė. Nors galvojau, kad galiu nuslėpti savo nuodėmes nuo žmonių, supratau, kad nuo Dievo jų nepaslėpsiu. Dievas matė jas visas (...) Jaučiausi visiškai be vilties. Pamokslui baigiantis, pirmą kartą išgirdau Evangeliją. Kristus ant kryžiaus mirė mano vietoje, kad užmokėtų už mano nuodėmes. Jo meilė man, kaltai nusidėjėlei, buvo tokia didi, kad Jis mirė ant kryžiaus už mane. Jo Kraujas buvo pralietas dėl nusidėjėlių. Jo Kraujas buvo pralietas dėl manęs! Man labai reikėjo Jėzaus! Vietoj to, kad ieškočiau gėrio savyje, aš pirmą kartą pažvelgiau į Jėzų. Tuo pačiu momentu Jėzus mane išgelbėjo ir nuplovė mano nuodėmę Savo Krauju. Pasitikėjau Jėzumi ir Jis mane išgelbėjo. Visas gėris manyje negalėjo išgelbėti tokios sugedusios nusidėjėlės kaip aš, bet Kristus išgelbėjo mane! Kristus nutraukė nuodėmės grandines, kurios mane buvo surakinusios. Kristus apvilko mane Savo Krauju. Jis aprengė mane Savo teisumu. Mano tikėjimas ir užtikrinimas yra tik Kristuje. Buvau nusidėjėlė, bet Jėzus Kristus išgelbėjo mane!“.

Štai dar vienas jaunos moters paliudijimas. Ji buvo „gera mergaitė“ pasaulio akyse. Ji visą gyvenimą lankė bažnyčią, tačiau vis viena buvo pražuvusi. Savo širdyje ji jautė pyktį Dievui. Paklausykite, ką ji pasakė: „Pamaldoms įpusėjus, aš dar labiau pasimečiau. Aš net negalėjau nusišypsoti, kada visi spaudė vienas kitam rankas. Pralaimėjimo jausmas ir mano nuodėmės dydis tik augo. Po to Johanas Caganas pamokslavo apie tai, kad Dievas yra teisus, o tu klysti. Kiekvienas sakinys vedė prie dar intensyvesnio supratimo apie mano nuodėmę. Johanui pamokslaujant supratau, kad Dievas kalba man. Johanui užbaigus pamokslą buvau labai įsitempusi. Tada dr. Hymersas atėjo prie sakyklos ir kalbėjo apie tai, kaip Jėzus atleido prostitutei, kuri buvo pagauta nusikaltimo vietoje. Nors buvau girdėjusi šią istoriją ankščiau, ji niekada nebuvo palietusi manęs kaip tą rytą. Jėzaus meilė nupūtė mane. Aš pajutau stiprų paraginimą ateiti pas Jėzų. Dr. Hymersas pakvietė mane pasikalbėti su juo. Mano protas buvo susijaukęs nuo minčių ir baimių. Dr. Hymersas parodė pirštu į save ir paklausė, ar aš juo pasitikiu. Aš atsakiau: „Taip“. Jis man pasakė, kad taip pat yra su pasitikėjimu Jėzumi. Aš visuomet negalėjau pakęsti, kada man sakydavo: „Pasitikėk Jėzumi“. Ką po šimts tai reiškia? Aš visada galvodavau: „Na ir kaip man tai padaryti?“ Tačiau kai dr. Hymersas paaiškino, kad tai tas pats, kas pasitikėti juo, man pasidarė aišku. Tais momentais aš žinojau, kad Jėzus mane myli. Kada atsiklaupiau, galėjau galvoti tik apie tai, kaip Jėzus mane myli. Kad Jis atleis mano nuodėmę. Taip Jo norėjau. Dr. Hymersas uždėjo savo ranką man ant galvos, verkė ir meldėsi už mane. Jis man pasakė, kad Jėzus nori, kad aš Juo pasitikėčiau. Net menkiausio tikėjimo Jam užtenka. Tik to Jėzus ir tesitiki. Ir tada per kelias sekundes aš pasitikėjau Juo. Aš nepasitikėjau, kad Jis išgelbės mane. Aš pasitikėjau pačiu Jėzumi, kaip pasitikėjau ir savo pastoriumi dr. Hymersu. Iki to laiko aš savo prote ieškojau būdų, kaip pasitikėti Jėzumi ir patirti tai. Aš negalėjau tik pasitikėti Jėzumi be jokio jausmo. Po to, kai man nepavyko, aš verkiau nusivylusi ir apimta savigailos. Aš taip pat bijojau neteisingai atsiversti. Aš bijojau tapti visiška cinike. Tačiau po to, kai supratau, kad pasaulis man negali nieko pasiūlyti – nei meilės, nei tikslo, nei vilties, aš dabar pasitikiu Jėzumi. Man neišneša protas, kad visa, ko Jėzus norėjo iš manęs, buvo pasitikėti Juo. Jis tik norėjo, kad aš Juo ir tik Juo pasitikėčiau. Visa kitą Jis padarė pats. Mano paliudijimas yra labai paprastas. Aš pasitikėjau Jėzumi ir Jis mane išgelbėjo“.

Reikėjo keleto žmonių, kad tos sielos būtų laimėtos Kristui. Vienas žmogus paskambino jiems. Dr. Chanas suorganizavo, kaip juos atvežti. Aaronas Yancis gatvėje skelbė pabrėždamas, kad pasaulis gali pasiūlyti tik šaltį. Jie skaitė pamokslų rankraščius, kuriuos atspausdino dr. Caganas ir žiūrėjo video pamokslus, kurie buvo paruošti p. Olivacceso. Ten buvo ir Johano Cagano patarimai. Bažnyčioje jūs juos sutikote svetingai. Galiausiai mano pamokslai, Johano Cagano ir Noaho Songo pamokslai. Po vidinės kovos, kuri kartais tęsėsi savaitėmis, aš pats jų paklausiau: „Ar norite pasitikėti Jėzumi?“ Po to jie pasitikėjo Jėzumi. Tai skamba taip paprastai ir tai yra paprasta. Keletą žmonių iš mūsų bažnyčios Dievas panaudojo atvesti juos pas Jėzų. Visi mes buvome „švieselės“ padėti jiems surasti Jėzų šiame tamsiame pasaulyje. Kaip dr. Lloydas – Jonesas yra pasakęs: „Jūs, tik jūs, esate pasaulio šviesa“. Senas himnas skamba taip:

Visas pasaulis buvo paskendęs nuodėmės tamsoje;
   Pasaulio šviesa yra Jėzus;
Kaip saulės šviesa dienos vidury Jo šlovė prašvito,
   Pasaulio šviesa yra Jėzus.
Ateik į šviesą, ji šviečia tau;
   Mielai šviesa apšvietė mane;
Buvau aklas, tačiau dabar jau regiu;
   Pasaulio šviesa yra Jėzus;
(“The Light of the World is Jesus,” Philip P. Bliss, 1838-1876).

Brangūs broliai ir seserys, mes turime didžiulę privilegiją atspindėti Jėzaus šviesą nuodėmės aptemdytame pasaulyje. Kristus mums davė šviesą. Mūsų prabudimo himnas tai labai aiškiai paaiškina:

Užpildyk mano protą, dieviškasis Gelbėtojau,
   Kol tik Tavo garbę mano siela spindės.
Užpildyk mano protą, kad visa ką matyčiau
   Būtų Šventas Atvaizdas, atsispindintis manyje.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Brangūs broliai ir seserys, mūsų, kaip krikščionių, laukia nuostabus darbas. Mes esame pasaulio druska. Mes, tik mes, esame pasauliui šviesa! Atspindėkime Kristaus šviesą tamsiame ir baisiame pasaulyje! Nenustokite dėti pastangų laimėti sielas. Ir niekada, niekada nenusiminkite sielų laimėjimo darbe. Jėzus yra su jumis. Jis perves jus per visus sunkumus.

Tiems, kurie vis tebesate pražuvę, turiu didžiulę privilegiją pasakyti, kad Jėzus taip pat gali išgelbėti jus. Nieko kito jums nereikia daryti, kaip tik pasitikėti Jėzumi Kristumi, Žmogumi, kuris mirė vietoje tavęs ant kryžiaus ir praliejo Savo brangų Kraują, kad juo apvalytų tave nuo nuodėmės. Yra himnas, kuris visa tai paaiškina:

Tik pasitikėk Juo, vien tik Juo,
   Tik pasitikėk Juo dabar.
Jis išgelbės tave, Jis išgelbės tave,
   Jis išgelbės tave dabar.
(“Only Trust Him,” John H. Stockton, 1813-1877).

KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Saved by the Blood” ( S. J. Henderson, 19as amžius).


PAMOKSLO PLANAS

JŪS ESATE PASAULIO DRUSKA
IR PASAULIO ŠVIESA!

YOU ARE THE SALT OF THE EARTH
AND THE LIGHT OF THE WORLD!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje.“
(Mato 5, 13-16)

I.   Pirma, jūs esate pasaulio druska. Jokūbo 5, 20; Mato 5, 13; Luko 14, 23.

II.  Antra, jūs esate pasaulio šviesa. Mato 5, 14.