Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
IŠDRĮSK BŪTI KOVOTOJAS!

DARE TO BE A FIGHTING CHRISTIAN!
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje,
Los Andžele, 2017 m. gruodžio 10 d., sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord‘s Day Evening, December 10, 2017


Neseniai skaičiau įdomų straipsnį „World“ žurnale. Straipsnis buvo apie kinus studentus, kurie studijuodami Amerikoje tampa evangelikais, ir kaip dauguma iš jų neberanda vietos namų bažnyčiose, kada sugrįžta į Kiniją. Viena tokia evangelike tapusi mergina grįžusi į Kiniją paaiškino problemą. Ji pasakė: „Apsilankiau namų bažnyčioje. Man buvo labai sunku pasidalinti savo patirtimi su jais. Mano patirtys jiems buvo svetimos. Pasijutau labai vieniša ir nusivylusi“. Straipsnis pabrėžė, kad tos merginos patirtis nebuvo tokia viena. Daugelis Amerikoje tapę evangelikais yra nepasiruošę tam, su kuo jie susiduria namų bažnyčiose; ten jie susiduria su šeimos nesutarimais, darbo grafikais ir visiškai kitokia bažnyčios kultūra. „Po dviejų metų apie 80 procentų tokių evangelikų palieka bažnyčias“ (World Magazine, September 30, 2017, p. 48). „Jų lūkesčiai sudūžta, kai jie įžengia į Kinijos bažnyčias, kuriose nėra oro kondicionierių, arba neturinčias savo pastato bažnyčias, ir niekas nepuola tenkinti evangelistų poreikių“.

Taip pat ir Kinijoje dirbantys pastoriai pastebi, kad grįžtantys jaunuoliai skundžiasi ir kvestionuoja bažnyčios autoritetą. Jie norėjo, kad kinų namų bažnyčios taptų panašios į tas, kurias jie lankė Jungtinėse Valstijose.

Man tai pasirodė labai įdomu, nes mūsų bažnyčioje mes labai gerbiame kinų namų bažnyčias. Šie kinų krikščionys ilgus metus patyrė komunistinius persekiojimus. Taip pat žinome, kad kinų namų bažnyčiose vyksta tikri prabudimai. Mūsų bažnyčiai atrodytų, jog amerikanizuotiems bažnyčios jaunuoliams turėtų patikti leisti laiką su rimtai nusiteikusiais ir prabudimu tikinčiais kinų jaunuoliais namų bažnyčiose! Deja, ne, amerikanizuoti evangelikai „negali susitapatinti“ su dvasiškais kinų jaunuoliais namų bažnyčiose! „Po dviejų metų apie 80 procentų tokių evangelikų palieka bažnyčias“!

Kodėl? Nes nėra kondicionieriaus! Vargšai vaikai! Nėra gražaus bažnyčios pastato! Vargšai, vargšai vaikai. Niekas jais nepasirūpino! O ne! Vargšai vaikai! Mes norime, kad viskas mums būtų duota kaip ir evangelikams Jungtinėse Valstijose! Mes skundžiamės! Mes kvestionuojame bažnyčių vadovų autoritetus taip pat, kaip ir išlepintose Amerikos evangelikų bažnyčiose! Mūsų nedomina rimti maldos susirinkimai! Kodėl jiems reikia taip ilgai ir taip garsiai melstis? Kodėl jie taip kietai ir garsiai pamokslauja? Kodėl jie mums nesiūlo saldžių ir neilgų Biblijos studijų kaip Amerikoje?

Kas yra ne taip su tais Amerikoje mokslus baigusiais evangelikais? Štai ką į tai atsakė „World“ žurnalas: „Štai kas yra ne taip su amerikanizuotais evangelikais, kurie grįžta į Kiniją – 8 iš 10 negali aiškiai paaiškinti, kas yra Evangelija!“ 8 iš 10 nežino, kas yra Evangelija! Jie neatsivertė evangelinėse bažnyčiose Amerikoje! Štai kas yra ne taip su tais amerikanizuotais evangelikais. 8 iš 10 paprasčiausiai nebuvo tikri krikščionys! Dėl to visai nenuostabu, kad jiems nepatinka tikri krikščionys kinų namų bažnyčioje! Antra, jie neturėjo asmeninio santykio su Dievu, o tik su kitais bažnyčios nariais. Jei draugai yra vienintelė priežastis, dėl ko tu lankaisi bažnyčioje, tai ilgai čia neužsibūsi! Jei tu neturi santykių su Jėzumi Kristumi, ankščiau ar vėliau paliksi bažnyčią! Trečia, jie nebuvo išmokyti tarnauti Dievui bažnyčioje. Jie norėjo, kad jais būtų pasirūpinta, tačiau patys nenorėjo tarnauti kitiems ir nenorėjo kitų laimėti Kristui!

Tai rodo visišką nesėkmę, visišką amerikiečių evangelikų nesėkmę iš tiesų atversti jaunuolius, kad jie būtų mylintys ir dirbtų Kristui! Mes tai jau žinojome. Amerikanizuoti evangelikai sako: „Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas (…) Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos“ (Apr 3, 17, 16). Kristus tiems išdidiems amerikanizuotiems studentams sako: „Aš išspjausiu tave iš savo burnos!“ Tai mus atveda prie keturių jaunų draugų iš Danieliaus knygos. Danielius, Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas gyveno 2400 km nuo savo namų. Tie jaunuoliai tebuvo paaugliai, toli nuo savo namų, pagoniškame Babilono mieste. Ar jie buvo tokie pat silpni naujieji evangelikai, begrįžtantys į Kiniją?

Šie keturi jaunuoliai nebuvo vieninteliai žydų berniukai, nuvesti į nelaisvę. Atsiverskite Danieliaus 1, 3. 898-asis puslapis Skolfildo Biblijoje. Atsistokime ir perskaitykime kartu:

„Karalius įsakė Ašpenazui, savo rūmų eunuchų viršininkui, parinkti keletą izraelitų iš karaliaus giminės ir kilmingųjų tarpo“ (Danieliaus 1, 3)

Dabar pažiūrėkite į 6-ąją eilutę.

„Tarp jų buvo iš Judo vaikų Danielius, Hananija, Mišaelis ir Azarija.“ (Danieliaus 1, 6)

Galite sėstis. Šios eilutės rodo, kad į nelaisvę paimtų ir ištremtų Izraelio jaunuolių buvo daug daugiau. Tačiau šie jaunuoliai buvo patys geriausi. Jie buvo parinkti mokytis tris metus, kad taptų išminčiais ir patarėjais Babilono karaliui Nebukadnecarui. Danielius buvo vienas iš jų, o su juo ir kiti trys: Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas. Jie visi buvo nuostabūs jaunuoliai, kurie buvo lavinami pažinime, moksle ir kalbose.

Tačiau kalbant apie šiuos vaikinus, buvo ir dar kai kas išskirtinio. Jie atsisakė valgyti maistą nuo karaliaus stalo ir gerti jo vyną. Jie paprašė leidimo laikytis Mozės įstatymo, kuris nurodė, ką galima valgyti ir gerti. Jie galėjo būti nukirsdinti. Jie stojo už Dievą labai sudėtingoje situacijoje. Pažiūrėkite į 8-ąją eilutę. Ji sako: „Bet Danielius nusprendė savo širdyje nesusitepti karaliaus valgiais nė jo geriamu vynu.“ Kiti trys jaunuoliai padarė tą patį. Jie stojo už Dievą labai sudėtingoje situacijoje. Matote ne tik karaliaus tarnai juos mokė. Pats Dievas juos mokė stovėti už Jį ir nesigėdyti Jo. Ar tu visuomet palenki savo galvą ir dėkoji Dievui už maistą? Ar tai darai net jei esi su kitais žmonėmis, kurie nėra krikščionys? Ar tai darai, kai esi minioje restorane? Ar dalyvausi bažnyčios bankete Kūčių vakarą? O gal tu nedalyvausi Kūčių bankete, bet nueisi ten, kur yra nuodėmė? Ar sutiksi su mumis Naujuosius metus bažnyčioje? O gal dalyvausi pagonių puotoje? Reikia tikėjimo ir drąsos pastovėti už Dievą kaip tai darė tie vyrukai! Aš pritariau vienam žodžiui giesmėje.

Išdrįsk būti kaip Danielius,
   Išdrįsk stovėti vienas!
Išdrįsk turėti aiškų tikslą!
   Išdrįsk paviešint jį!

Atsistokime ir pagiedokime!

Išdrįsk būti kaip Danielius,
   Išdrįsk stovėti vienas!
Išdrįsk turėti aiškų tikslą!
   Išdrįsk paviešint jį!

Galite sėstis.

Tie keturi žydų tautos vaikinai nebuvo niekuo panašūs į amerikanizuotus kinų vaikus, kurie norėtų, kad geros kinų bažnyčios būtų švelnios ir einančios į kompromisus kaip amerikiečių evangelikai. Ne! Ne! Tie vaikinai pakluso Dievui nežiūrint, ar tai patiko kitiems, ar ne! Štai tokie jaunuoliai Dievui patinka! Jis pagerbė juos, ir Jis pagerbs tave, jei būsi toks rimtas kaip ir jie!

Šie jaunuoliai turėjo išlaikyti dar vieną testą. Pirmąjį dėl nešvaraus maisto nevalgymo jie išlaikė. Dabar Dievas duoda jiems kitą testą – maldos testą. Karalius susapnavo sapną ir norėjo sužinoti jo reikšmę. Tačiau jis nepasakė išminčiams, ką jis sapnavo. Jis reikalavo, kad išminčiai pirmiausia pasakytų, ką jis sapnavo, ir tik po to paaiškintų sapno reikšmę. Jeigu jie to nebūtų padarę, jiems grėsė mirtis liūtų duobėje. Karalius pasakė: „pasakysite sapną ir jį išaiškinsite“ (Danieliaus 2, 6). Išminčiai atsakė, kad joks žmogus negali to padaryti. Tai užrūstino karalių ir jis įsakė, kad visi Babilono išminčiai būtų nužudyti. Karaliaus įsakymas buvo išleistas, ir jie ieškojo Danieliaus bei jo trijų draugų, kad ir šie su kitais išminčiais būtų nužudyti. Danielius nuėjo pas karalių ir paprašė šiek tiek daugiau laiko, kad galėtų tinkamai jam atsakyti. Ką padarė Danielius? Jis nuėjo pas savo draugus Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą. Šie keturi jaunuoliai meldėsi. Jie man primena Johną, Jacką, Noahą ir Aroną – keturis jaunus vyrus, kurie susitinka su manimi melstis. Jie prašė dangaus Dievo malonės. Jie prašė Dievo atskleisti paslaptį. „Danieliui nakties regėjime buvo apreikšta paslaptis. Tada jis šlovino dangaus Dievą“ (Danieliaus 2, 19). Danieliaus 2, 23 sako: „Mano tėvų Dieve, giriu Tave ir dėkoju Tau, nes suteikei man stiprybės ir išminties ir dabar apreiškei, ko prašėme – atidengei karaliaus paslaptį“. Žiūrėkite toliau, karalius paklausė: „Ar tu gali pasakyti, ką sapnavau, ir tą sapną man išaiškinti?“. Danielius atsakė: „Išminčiai, žyniai, ženklų aiškintojai ir astrologai negali atskleisti karaliui paslapties, kurią karalius siekia sužinoti. Tačiau danguje yra Dievas, kuris apreiškia paslaptis (…) Tavo sapnas ir regėjimai buvo tokie“. Tada Danielius ir jo trys draugai papasakojo, koks buvo karaliaus sapnas ir ką jis reiškia. Pažiūrėkite 47-ąją eilutę: „Karalius Danieliui tarė: „Iš tikrųjų jūsų Dievas yra dievų Dievas, karalių Viešpats ir paslapčių atskleidėjas, nes tu sugebėjai atskleisti šią paslaptį!“ Toliau stebėkite – karalius padarė Danielių didžiu žmogumi, paskyrė jį Babilono provincijos valdovu ir visų Babilono išminčių prižiūrėtoju. Šadrachui, Mešachui ir Abed Negui taip pat buvo suteikti aukšti postai, tačiau jaunas vyras Danielius buvo paskirtas visos Babilono Karalystės ministru pirmininku! Vaikinai išlaikė pirmąjį testą bei atsisakė susitepti karaliaus maistu ir vynu. Dievas jiems buvo pirmoje vietoje, ir testą jie išlaikė tobulai!

Dabar vaikinai išlaikė antrąjį testą. Jie susitiko ir meldėsi, kad Dievas jiems atskleistų karaliaus sapną. Jie maldoje pasitikėjo Dievu ir antrąjį testą išlaikė tobulai!

Paskyriau laiko jums tai parodyti, nes tai yra labai svarbu. Kartais mes galvojame, jog galime įšokti į didžią Dievo jėgą. Tačiau įšokti į Dievo jėgą neįmanoma. Dievo jėgoje mes augame. Pirmiausia esame išgelbstimi, o po to augame! Jėzus pasakė:

„Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame, o kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame.“ (Luko 16, 10)

Jei esi ištikimas mažuose dalykuose – kaip Kalėdas ir Naujuosius sutikti bažnyčioje - , tuomet būsi ištikimas ir didesniuose!

Tie vaikinai buvo ištikimi dėl valgio. Jie išlaikė šį testą. Jie taip pat buvo ištikimi maldoje.

Vėliau jų laukė dar didesnis išbandymas – jie turėjo nusilenkti ir pagarbinti karaliaus auksinę statulą, o jei to nepadarytų, jie bus gyvi sudeginti karštoje krosnyje už tai, kad nenusilenkė statulai. Jie išlaikė mažesnius egzaminus. Todėl vėliau galėjo drąsiai pasakyti:

„Mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mus iš liepsnojančios krosnies ir Jis išgelbės mus iš tavo rankos“ (Danieliaus 3, 17)

Jie paaugo išlaikydami mažus testus ir žinojo, kad Dievas gali išgelbėti juos nuo liepsnojančios krosnies!

Rimtai melsdamiesi jie buvo išgelbėti nuo karaliaus kėslų. Vėliau, kada karalius pagrasino įmesti Danielių į riaumojančių liūtų duobę, Danielius buvo apsaugotas Dievo siųsto angelo, kuris užčiaupė liūtų nasrus! Pats Jėzus buvo toje liepsnojančioje krosnyje ir juo išgelbėjo. Jėzus buvo tas angelas. Jėzus buvo liūtų duobėje, kada Danielius buvo į ją įmestas. Vaikinai turėjo pakankamai tikėjimo, kad atstovėti prieš velnią. Biblija sako: „Pasiruošk susitikti savo Dievą“. Jei nesi pasiruošęs, tu pasiduosi velniui ir išsiginsi Viešpaties!

Turi mokytis dabar, kad galėtum atstovėti, kada ateis laikas. Toks buvo Danielius. Toks turi būti ir tu, jei viliesi ištrūkti iš ugnies!

Štai kodėl privalai pradėti treniruotis jau dabar! Ne vėliau, bet dabar! Staiga netapsi didžiu tikėjimo asmeniu! Ne! Tam reikia treniruočių! Paklausykite, ką dr. Chanas pasakė apie mano žmoną p. Hymers. Dr. Chanas pasakė: „Ponia Hymers netapo tokia didžia krikščione, kokia ji yra šiandien, per naktį. Ji ilgus metus brendo tikėdama ir tarnaudama Viešpačiui. Dar būdama jauna, tikinčioji atidavė savo gyvenimą tarnystei bažnyčioje ir nieko sau nepasiliko. Dėl to Dievas labai didžiai ją naudojo“. Būdama 16-os ji pradėjo daryti ką galėjo geriausia dėl bažnyčios. Dabar, po daugelio metų, ji yra tikėjimo didvyrė. Jei nesi rimtas ir ištikimas dabar atlikdamas smulkius darbus, tu staiga netapsi didžiu sielų gelbėtoju ir maldos kariu ateityje.

Kelio sutrumpinimų Danielius su savo draugais neturėjo – jų nėra ir tau. Dabar pradėk rimtai ir uoliai stengdamasis eiti pas Kristų. Jei dabar esi tingus, niekuomet nebūsi didžiu krikščioniu. Stenkis visomis savo jėgomis dabar ateiti pas Kristų. Kažkas pasakė: „Gera pradžia yra pusė darbo“. Ponia Hymers nusigręžė nuo nuodėmės ir pasitikėjo Jėzumi patį primą kartą, kai išgirdo mane pamokslaujant Evangeliją! Taip atsitiko ir su dr. Juditha Cagan, ir su dr. Kreightonu Chanu. Taip nutiko ir p. Melissai Sanders, ir p. Benui Griffithui. Niekio nuostabaus, kad jie dabar yra stiprūs krikščionys! Viena moteris labai nustebusi pažiūrėjo į mane, kad jie buvo išgelbėti taip greitai. Ji pati buvo bažnyčioje prarasta daugelį metų. „Kaip jie galėjo patikėti taip greitai?“, - ji klausė. Jie tai priėmė rimtai, o tu ne. Štai kaip! Jei kvailioji ir stipriai nesistengi įeiti į karalystę iš karto, visuomet liksi naujuoju evangeliku kaip ir tie kinų vaikai, kurie sugadinti lankydami suglebusias, silpnas naująsias evangelikų bažnyčias. Biblija sako: „Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys“ (2 Timotiejui 2, 3). Išdrįsk būti kaip Danielius! Pagiedokime!

Išdrįsk būti kaip Danielius,
   Išdrįsk stovėti vienas!
Išdrįsk turėti aiškų tikslą!
   Išdrįsk paviešint jį!

Taip, turiu kovoti, jei noriu valdyti;
   Suteik man drąsos, Viešpatie!
Pakelsiu darbą, iškęsiu skausmą,
   Palaikomas Tavo Žodžio.
(“Am I a Soldier of the Cross?” Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

„Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo gyvenimo!“ (1 Timotiejui 6,12)

Tingūs naujieji evangelikai niekuomet netampa gerais bažnyčios nariais! Jie paprasčiausiai netiki, kad jų silpnas naujasis evangelikalizmas nėra blogas! Štai kodėl naujieji evangelikai labai retai būna išgelbstimi. Ir jie niekada nebūna išgelbstimi, kai primą kartą išgirsta Evangeliją. Su jai reikia kovoti metų metus kol jie pripažįsta, kad jų religija yra klaidinga. Štai kodėl jie niekada nebūna geri bažnyčios nariai! Niekada! Niekada! Niekada! Jei tingi kovoti, kad prisigautum iki Kristaus, tu niekada nekovosi dėl nieko kito krikščioniškame gyvenime! Ar aš kalbu apie išgelbėjimą per darbus? Tikrai ne. Kalbu apie išgelbėjimą iš malonės, malonės, kuri kviečia tave kovoti su savo abejonėmis ir baimėmis. Kalbu apie tikėjimą, kuris skinasi kelią pas Kristų ir po to toliau kovoja dėl Kristaus bažnyčios. Dr. R. A. Torrejus parašė pamokslą pavadinimu „Ieškomi krikščionys kovotojai!“ Būk tokiu nuo pat pradžios! Jei esi tingus tapdamas krikščioniu, būsi tinginys visą likusį gyvenimą! „Ieškomi krikščionys kovotojai!“ Tik tokie čia ir yra baptistų Padangtėje. Jei tau patinka tingi krikščionybė, eik į kitą bažnyčią! Yra daug silpnų naujųjų evangelikų bažnyčių! Eik į vieną iš jų! Eik į vieną iš jų! Eik į vieną iš jų! Dink iš čia ir eik į vieną iš jų!

Ne, palauk! Dar nebaigiau! Iš tiesų nenoriu, kad išeitum. Noriu, kad liktum ir būtum išgelbėtas! DABAR PAKLAUSYK MANĘS LABAI ATIDŽIAI. TAI YRA PATI SVARBIAUSIA PAMOKSLO DALIS, JEI DAR NESI IŠGELBĖTAS. SUSIKONCENTRUOK Į TAI, KĄ DABAR TAU SAKAU. PAKLAUSYK KAIP DAR NIEKADA NEBUVAI KLAUSĘS!

Karalius įmetė tuos tris vaikinus į degančią ir liepsnojančią krosnį. Jie buvo netekę vilties. Argi ne taip tu jautiesi? Tu esi beviltiškoje padėtyje. Tu negali savęs išgelbėti. Tu praradai bet kokią viltį būti išgelbėtas. „Negaliu būti kaip dr. Chanas, p. Griffithas, Judy Cagan ar p. Hymers“. Jautiesi beviltiškai. Žinai, kad degsi pragare ir nieko negali padaryti, kad save išgelbėtum! Tačiau palauk! Kada karalius pažiūrėjo į degančią krosnį, jis nematė trijų vaikinų. Jis krosnyje pamatė keturis vyrus. „Aš matau keturis laisvus vyrus, vaikščiojančius ugnyje! Jiems ugnis nekenkia, o ketvirtasis atrodo kaip Dievo sūnus!“ (Danieliaus 3, 25). C. H. Spurgeonas buvo teisus. Ketvirtasis ugnyje buvo Jėzus – prieš įsikūnijantis Dievo Sūnus. Jėzus buvo ten, ugnyje, su jais. Jėzus buvo ten ir gelbėjo tuos vaikinus nuo ugnies! Biblija sako: „ugnis neturėjo galios jų kūnams“ (Danieliaus 3, 27). Jėzus buvo su jais ir Jėzus išgelbėjo juos nuo ugnies ir nuo pragaro.

Mano brangus drauge, Jėzus taip pat išgelbės tave. Jis tavęs gailisi. Jis myli tave. Nesvarbu, koks silpnas yra tavo tikėjimas, - Jėzus yra visagalis. Jėzus yra tavo pusėje! Biblija taip sako! Biblija sako: „Jėzus Kristus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių“ (1 Timotiejui 1, 15).

Man nesvarbu, kaip bejėgiškai tu dabar jautiesi. Tarp kitko, kuo bejėgiškiau jautiesi, tuo geriau! Kodėl? Todėl, kad tai reiškia, jog esi pasiruošęs patikėti Jėzui visą gelbėjimo darbą. Tu negali savęs išgelbėti. Žinai, kad negali. Žinai, kad negali būti pakankamai geras arba pakankamai stiprus. Gerai! Dabar leisk Jėzui būti ketvirtam asmeniui tavo krosnyje. Leisk Jam tave išgelbėti!

Sakai: „Neturiu pakankamai tikėjimo“. Nežinau. Tačiau Jėzus vis tiek tave išgelbės. Jėzus išgelbėjo mane, kai buvau praradęs viltį būti išgelbėtas. Jis atėjo pas mane ir išgelbėjo mane mano abejonių ir baimės krosnyje. Jėzus mirė ant kryžiaus, kad tave išgelbėtų. Jėzus yra čia dėl tavęs. Jis nusileis pas tave į tavo abejonių ir baimių krosnį. Jis duos tau ramybę ir viltį. Žinau, kad netiki. Siek Jo, ir Jis ateis pas tave. Nežiūrėk į save. Žiūrėk į Jį. Pasitikėk Juo tuo mažu tikėjimu, kurį turi. Didelio tikėjimo nereikia! Tik trupučio pasitikėjimo. Jis yra krosnyje su tavimi. Pasitikėk juo nors truputį, ir viskas bus gerai. Tau net nereikia tuo tikėti. Paprasčiausiai tikėk manimi. žinau, kad Jis tave išgelbės. Te mano tikėjimas padeda tau. Leisk man tau padėti pasitikėti Jėzumi, ir viskas bus gerai. Pasakyk: „Dr. Hymersas tiki, kad Jėzus išgelbės mane, taigi aš pasitikėsiu pastoriumi ir pasitikėsiu Jėzumi!“. „Tik pasitikėk Juo, tik pasitikėk Juo, tik pasitikėk Juo dabar! Jis išgelbės tave, Jis išgelbės tave, Jis išgelbės tave dabar.“ Jei sakai: „Jis neišgelbėjo manęs prieš tai“. Tačiau Jis išgelbės tave dabar!

Prislėgta nuodėmės siela, ateik, Viešpats maloningas,
Jis tikrai atgaivins tave jei pasitikėsi Jo Žodžiu.\
Tik pasitikėk Juo, pasitikėk Juo, tik pasitikėk Juo dabar,
Jis išgelbės tave, Jis išgelbės tave, Jis išgelbės tave dabar.
    (“Only Trust Him” John H. Stockton, 1813-1877).

Nusigręžk nuo silpnos naujosios evangelikų religijos. Nusigręžk nuo jos! Pasitikėk Jėzumi, ir Jis išgelbės tave iš nuodėmės Savo Krauju, kurį Jis praliejo ant kryžiaus!


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę pieš pamokslą giedojo: p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Dare to Be Like Daniel” (Philip P. Bliss, 1838-1876; pritariant dr. Hymersui).