Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZBAWIENIE DLA BEZSILNYCH

SALVATION FOR THE HELPLESS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotę wieczorem 3-go czerwca 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 3, 2017


Powstańcie i otwórzcie Biblie na naszym tekście z Ewangelii Marka 9:26-27:

„I krzyknął, i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł; a chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał” (Ew. Marka 9:26-27).

Jezus wybawił tego chłopca z mocy diabła. Ta historia została opisana nie bez powodu. Ukazuje, że Jezus może zbawić i dzisiaj zgubioną i bezsilną duszę. Cztery ewangelie – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana zawierają wiele podobnych historii. Pokazują one, jak bezsilnie dusze zostały zbawione. Te historie mówią o różnych stronach zbawienia. Wiele możemy nauczyć się z nich.

Ten chłopiec był opętany przez demona, który sprawił, że był głuchy i niemy. Nie mógł słyszeć ani mówić. Takimi jesteśmy i my, zanim zostaniemy zbawieni. Przed zbawieniem nie słyszymy tego, co Bóg mówi i nie potrafimy o tym mówić.

Lecz Chrystus wyrzucił z niego demona. Chrystus jest silniejszy od diabła. Dlatego Chrystus może cię zbawić! On zbawił tego chłopca i może też zbawić ciebie! Chrystus może zbawić każdego, bez względu na to, jacy jesteśmy! Chrystus może uwolnić od mocy diabła! Z tej historii możemy nauczyć się wspaniałych prawd na temat zbawienia.

I. Po pierwsze, jesteś taki sam, jak człowiek martwy.

W tekście czytamy:

„wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł” (Ew. Marka 9:26).

Oto obraz każdego przed zbawieniem. Biblia naucza, że cała rasa ludzka jest martwa duchowo. Ty też jesteś martwy duchowo! Biblia podaje:

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła…” (Rzymian 5:12).

Nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli przeciwko Bogu i umarli duchowo. Adam został odcięty od Boga; był w stanie duchowej śmierci. I ta duchowa śmierć została przekazana każdemu członkowi rasy ludzkiej. Dlatego jest tak wiele religii. Dlatego jest duchowa ciemność i śmierć; to rasa ludzka stworzyła tyle religii. Lecz rasa ludzka nie znalazła prawdziwego i żywego Boga.

Mówiąc do grupy ludzi w Atenach, apostoł Paweł powiedział:

„Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: NIEZNANEMU BOGU. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję” (Dzieje Apostolskie 17:23).

Mieli tam wielu bożków i bogów, jednak prawdziwy Bóg był im nieznany. Nazywali go „nieznanym Bogiem”.

Bóg pozostaje nieznany dla wielu z was. On jest „nieznanym Bogiem” dla ciebie. Nie wydaje ci się prawdziwy. Jesteś martwy na sprawy Boże. Jesteś martwy duchowo. Jesteś jak ten chłopiec w historii:

„wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł” (Ew. Marka 9:26).

Biblia podaje:,

„umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym” (Kolosan 2:13).

Biblia podaje, że

„umarliście przez upadki i grzechy wasze” (Efezjan 2:1).

Ojciec syna marnotrawnego powiedział:

„syn mój był umarły” (Ew. Łukasza 15:24).

Powiedział do jego brata:

„brat twój był umarły” (Ew. Łukasza 15:32).

Każda zbawiona osoba, która jest tutaj dziś wieczorem była właśnie taka. Byliśmy martwi w grzechach. Nie znaliśmy Boga. Nie byliśmy świadomi tego, kim jest. Biblia wydawała się nam niczym bajki, gdyż byliśmy martwi duchowo.

„mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich” (Efezjan 4:18).

Oto opis każdej osoby zanim została zbawiona! I ty musisz zostać zbawiony. Tylko Jezus może zbawić cię od śmierci duchowej.

II. Po drugie, Jezus „ujął cię za rękę”.

W naszym tekście czytamy:

„wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę…” (Ew. Marka 9:26-27).

To wspaniały werset! „A Jezus ujął go za rękę”! To obraz przebudzenia. To obraz zbawczej łaski. To historia naszego zbawienia. Jest to zbawienie dla bezsilnych!

„niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:2-9).

Jest to zbawienie z łaski! To zbawienie przez Chrystusa! To droga do nieba! I to jedyna droga!

„wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę…” (Ew. Marka 9:26-27).

Zanim przyjdziemy do Jezusa, nie troszczymy się o prawy duchowe i jesteśmy w nieprzebudzonym stanie. Nie obchodzi nas, co stanie się z naszą duszą. Jesteśmy jak chłopiec w Ewangelii Marka, w dziewiątym rozdziale.

„Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego” (Ew. Marka 9:17).

Takim i ja byłem. Sąsiedzi zabrali mnie do kościoła baptystycznego. Zabrali mnie do kościoła, podobnie jak ten człowiek zaprowadził swojego syna do Jezusa. Jednak nic nie wiedział o Bogu, nic o Chrystusie i nic o Biblii. Ja nigdy nie czytałem Biblii. Nie potrafiłem znaleźć Ewangelii Mateusza. Zacząłem szukać od początku, od Księgi Rodzaju. Zanim znalazłem Ewangelię Mateusza, kazanie prawie dobiegło końca! Sąsiedzi zabrali mnie do kościoła. Bóg używa chrześcijan, by złożyli świadectwo i przyprowadzali innych do Chrystusa, jak zrobił to człowiek, który przyprowadził swojego syna do Jezusa.

Potem zaczynasz doświadczać przebudzenia. Może to zacząć się szybko, lub może potrwać dłużej. Ludzie różnią się. Przebudzenie jest straszną rzeczą. Paweł upadł na ziemię. Ludzie w Dniu Pięćdziesiątnicy zostali poruszeni w sercu. Złoczyńca na krzyżu uświadomił sobie swoje winy. To straszne przeżycie. John Cagan powiedział: „Czułem, jakbym umierał. Nie mogłem się uśmiechać. Nie mogłem zaznać pokoju. Nie mogłem przestać odczuwać męczarnię. Nie mogłem tego dłużej znieść”. Duch Święty przekonywał mnie o mojej grzeszności. Emi Zabalaga powiedziała: „Duch Święty przekonywał mnie o moich grzechach. Czułam do siebie obrzydzenie i wstyd. Wiedziałam, że Bóg widział wszystkie moje grzechy. Czułam się jak trędowata wśród czystych chrześcijan”. Jack Ngann powiedział: „Wyraźnie pamiętałem najgorsze z grzechów, które popełniłem – byłem okropnym grzesznikiem”.

„I przywiedli go do niego. A gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach” (Ew. Marka 9:20).

To dokładnie działo się z ludźmi w czasie pierwszego wielkiego przebudzenia oraz przebudzenia na wyspie Lewis. Wielu ludzi płakało i upadało na ziemię, doświadczając przekonania o grzeszności. To może wydarzyć się w Ameryce któregoś dnia. Nie będzie to „przebudzenie śmiechu”! Chłopiec w dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka nie śmiał się! Prawdziwe przebudzenie to przekonanie o grzeszności, a nie śmiech!!! W czasie wielkich przebudzeń ludzie czasami krzyczą, gdy zostają przekonani o grzechach. Zdarza się to obecnie w Chinach i Indiach, w czasie przebudzeń, które mają tam miejsce.

Każdy przebudzony człowiek odczuwa swoją grzeszność. Duch Święty ukazuje nam nasze grzechy.

„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; (9) o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie” (Ew. Jana 16:8-9).

Czy masz poczucie swojej grzeszności? Czy czujesz smutek z powodu swoich grzechów? Czy sumienie nie daje ci spokoju? Czy odczuwasz potrzebę przebaczenia przez Jezusa? Nie czekaj na więcej przekonania! Przekonanie nie zbawi cię! Żadna ilość przekonania nie zbawi cię! Przyjdź od razu do Syna Bożego! Przyjdź od razu! Przekonanie o grzeszności powinno przywieźć cię do Jezusa. Jezus jest jedynym, który uwolnić cię z grzechu!

Przyjdźcie zmęczeni, obciążeni, zranieni i złamani upadkiem
Jeżeli czekać będziecie, aż staniecie się lepsi,
To nigdy nie przyjdziecie.
   („Come, Ye Sinners, Poor and Wretched”, Joseph Hart, 1712-1768).

Przyjdź i zaufaj teraz Jezusowi nawet, jeśli nie doświadczasz w pełni przekonania, a On cię zbawi! „Jeżeli czekać będziecie, aż staniecie się lepsi, to nigdy nie przyjdziecie”. Przyjdź teraz! Zaufaj Jezusowi, Bożemu Synowi! On cię teraz zbawi!

Chrystus umarł na krzyżu, ponosząc karę za twoje grzechy. Jego krew może zmyć twoje grzechy. Chrystus powstał z martwych. Chrystus siedzi po prawicy Boga w niebie! Przyjdź do Chrystusa! Przyjdź do Chrystusa! Zaufaj Chrystusowi! Zaufaj Chrystusowi! Zaufaj Chrystusowi, a zostaniesz zbawiony!

III. Po trzecie, powstajesz na spotkanie z Chrystusem.

„A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał” (Ew. Marka 9:27).

Nie musisz wiedzieć, jak przyjść do Jezusa, tak jak ten chłopiec nie wiedział, jak ma powstać. „Jezus ujął go za rękę i podniósł go”. Jeżeli chcesz przyjść do Chrystusa, to ta sama moc, która podniosła chłopca, przyprowadzi cię do Chrystusa. Jezus tak powiedział!

„Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ew. Jana 6:37).

Ktoś może powiedzieć: „Nie jestem pewien, czy Chrystus umarł za mnie”. Co za głupia myśl. Możesz być tego pewien, gdyż Bóg to wie. Nie trać czasu na podobne teologiczne rozważania. W czasie, gdy inni sprzeczają się na temat teologii, ty przyjdź do Chrystusa! Zostaniesz zbawiony, gdy inni będą sprzeczać się! Jezus powiedział:

„tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (John 6:37).

Chrystus nie odrzuci cię. Chrystus nie zostawi cię, byś umarł i trafił do piekła. Chrystus przebaczy twoje grzechy i zbawi cię tak, jak zbawił chłopca w tej historii. Proszę cię, błagam, wzywam cię, nakazuję ci ze względu na twoją wieczną duszę, byś przyszedł do Chrystusa! Nie ma innej drogi do pokoju! Tylko Jezus może dać ci pokój i przebaczyć twe grzechy! Noah Song powiedział:

„Byłem beznadziejnym grzesznikiem, bez Chrystusa; ślepym i nagim. Kocham Go, gdyż On pierwszy mnie umiłował... Jezus przelał krew na krzyżu za mnie, płacąc za moje grzechy i nigdy nie zapomnę miłości, którą mnie obdarzył. On zbawił mnie z zepsucia moich grzechów”.

Z moim związaniem, smutkami, mrokiem, Jezu przychodzę, Jezu przychodzę.
W Twą wolność, radość i światło, Jezu do ciebie przychodzę.
Z chorób w Twe zdrowie, zostawiam pragnienia i bogactwo
Z mego grzechu do Ciebie przychodzę, Jezus tu dziś.
   („Jesus, I Come”, William T. Sleeper, 1819-1904).

Chcielibyśmy porozmawiać z tobą na temat zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Za moment przyjdź tutaj i usiądź w pierwszych dwóch rzędach. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Noah Song: Ew. Marka 9:17-27.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


SKRÓT KAZANIA

ZBAWIENIE DLA BEZSILNYCH

SALVATION FOR THE HELPLESS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„I krzyknął, i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł; a chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał” (Ew. Marka 9:26-27).

I.   Po pierwsze, jesteś taki sam, jak człowiek martwy. Ew. Marka 9:26;
Rzymian 5:12; Dzieje Apostolskie 17:23; Kolosan 2:13; Efezjan 2:1;
Ew. Łukasza 15:24, 32; Efezjan 4:18.

II.  Po drugie, Jezus „ujął cię za rękę”. Ew. Marka 9:27a;
Efezjan 2:2-9; Ew. Marka 9:17, 20; Ew. Jana 16:8-9.

III. Po trzecie, powstajesz na spotkanie z Chrystusem. Ew. Marka 9:27b;
Ew. Jana 6:37.