Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BRAKUJĄCY FRAGMENT PROROCTWA BIBLIJNEGO OBJAŚNIONY NAM DZISIAJ

A MISSING PIECE OF BIBLE PROPHECY
ILLUMINATED FOR US TODAY
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie zwiastowane w kościele „Baptist Tabernacle”
w Los Angeles w niedzielę wieczorem, 22-go września 2019 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 22, 2019

„Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego...” (Daniel 12:4).

„Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Daniel 12:8-9).


Prorok Daniel nie rozumiał szczegółów dotyczących „końca czasów”. Wyraźnie jest o tym mowa w wersecie ósmym: „słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem”. Wówczas Bóg powiedział do Daniela: „słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Daniel 12:9).

Daniel zrozumiał słowa proroctwo. Jednak nie rozumiał w pełni, w jaki sposób nastąpią wydarzenia końca czasów. „Bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Daniel 12:9). Otrzymał te słowa poprzez natchnienie. Jednak nie został oświecony odnośnie ich znaczenia. Oświecenie dotyczące tych słów miało nastąpić dopiero „w czasie ostatecznym”. Ponieważ zbliżamy się do końca czasów, będzie wzrastało wejrzenie w to proroctwo.

Wyraźnie pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o „pochwyceniu”. Mój nauczyciel powiedział mi, że pochwycenie nastąpi przed siedmioletnim okresem ucisku. Zapytałem go, gdzie w Biblii mowa jest o tym, że pochwycenie nastąpi przed uciskiem. Nie potrafił mi odpowiedziać. Przez dziesięciolecia zastanawiałem się, czy pochwycenie nastąpi „lada moment”, przed siedmioletnim okresem ucisku. A potem odkryłem, że pochwycenie przed uciskiem zostało spopularyzowane przez J. N. Darby'iego. A Darby „zaczerpnął” je od piętnastoletniej dziewczyny, która nazywała się Margaret MacDonald – charyzmatyczki, która o tym „śniła”. Z jakiegoś powodu J. N. Darby zaczął o tym głosić. Później mówił o tym C. I. Scofield w swojej Biblii. A obecnie jest to pogląd większości nowo ewangelicznych chrześcijan.

Marvin J. Rosenthal napisał książkę pod tytułem The Pre-Wrath Rapture of the Church (Thomas Nelson, 1990). Chociaż nie zgadzam się ze wszystkim, co napisał Rosenthal, to myślę, że otworzył on drzwi do lepszego zrozumienia tego, kiedy nastąpi „pochwycenie”. Zanim skrytykujecie pogląd wielebnego Rosenthala, przeczytajcie tę książkę. Naucza on, że „pochwycenie” nastąpi blisko końca okresu ucisku, wkrótce przed wylaniem Bożego gniewu, „czary sądu”, o której mowa jest w Księdze Objawienia, rozdziale 16-tym. Ma to dla mnie sens. O wiele większy sens niż nauczanie oparte na marzeniu nastolatki!

Dlaczego jest to tak ważne? Powiem wam dlaczego. Jeżeli pochwycenie ma przyjść przed siedmioletnim okresem ucisku, to chrześcijanie nie muszą nic robić. Wystarczy podążać za tłumem przychodzącym na godzinę do kościoła w niedzielę rano! Nie trzeba zdobywać dusz. Nie potrzeba, by bezbożni oddzieleni byli od ludzi żyjąych z Bogiem. Skutkiem tego jest antynomizm (naciśnij tutaj, by przeczytać na ten temat).

Tytuł mojego kazania brzmi: „Brakujący fragment proroctwa biblijnego objaśniony nam dzisiaj”. Mowa w nim o „odstępstwie”. Studiowałem biblijne proroctwa przez ponad 50 lat. Uderza mnie to, że ten tak ważny temat jakim jest „odstępstwo” był pomijany przez tak długi okres czasu. Na moim biurku mam trzy główne książki dotyczące biblijnych proroctw. Poruszają one wszystkie główne tematy. Napisali je dobrzy i pobożni ludzie, którym można zaufać w kwestii tych ważnych tematów. Ale to, że żaden z nich nie poświęcił nawet sekcji „odstępstwu”, ukazuje, jak ważne jest, abyśmy rozważali go dzisiaj.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Proszę otwórzcie 2 List do Tesalonian 2:3. Tak brzmi on w Biblii króla Jakuba:

„Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bowiem [ten dzień nie nadejdzie], dopóki nie będzie miało miejsce odejście i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia” (2 Tesalonian 2:3).

A tutaj w innym tłumaczeniu – New Amerykan Standard Bible [w polskim tlumaczeniu werset pochodzi z Biblii Warszawskiej].

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo [Dzień Pański] nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia” (2 Tesalonian 2:3, Biblia Warszawska).

„Odstępstwo” to „hē apostasia”. W Biblii króla Jakuba użyto słowa „odejście”.

Dr W. A. Criswell uzyskał tytuł doktora z dziedziny egzegezy greki z Seminarium Teologicznego Południowych Baptystów w Louisville, Kentucky. Dr Criswell zawsze zwracał wielką uwagę na greckie słowa w Nowym Testamencie. Powiedział: „Zanim nadejdzie Dzień Pański, będzie miało miejsce znaczące odejście ludzi uważających się za wierzących. Użyty tutaj przedimek [hē] wskazuje, że Paweł miał na myśle konkretne odstępstwo”. Wiedząc to, możemy nauczyć się dwóch lekcji z 2-go Listu do Tesalonian 2:3:


1. Zanim nadejdzie Dzień Pański, przyjdzie odstępstwo.

2. Zanim nadejdzie Dzień Pański, „ujawni się” Antychryst.


Oba te wydarzenia nastąpią zanim pod koniec tych czasów nadejdzie Dzień Pański, który będzie okresem ucisku i Bożego gniewu. Teoria pochwycenia przed uciskiem mówi, że wszyscy chrześcijanie zostaną wcześniej zabrani. Dlatego też w dzisiejszych czasach nie zwiastuje się na temat „odstępstwa” kościołach ewangelicznych chrześcijan. I dlatego też nie ma nic na temat „odstępstw” w większości książek poświęconych biblijnemu proroctwu!

Jeżeli Marvin Rosenthal ma racje, a ma ją, to obecnie żyjemy na początku „odstępstw”! Jak wpływa to na współczesnych chrześcijan? W krajach Trzeciego Świata są oni prześladowani bardziej niż w przeszłości, a w „świecie zachodnim” są pod wielkim działaniem szatana i jego demonów. Prorok Daniel przepowiedział to wszystko, ale powiedział też „nie rozumiałem”. Wówczas Bóg powiedział do Daniela: „słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Daniel 12:8, 9).

John S. Dickerson napisał dość dobrą książkę pod tytułem The Great Evangelical Recession (Baker Books, 2013). Dickerson cytuje w niej Gabe Lyonsa, który powiedział:

„Ten moment nie przypomina żaden inny w historii. Jego nadzwyczajność wymaga szczególnej odpowiedzi. Jeżeli nie zaproponujemy innego sposobu, wówczas całe pokolenia [zginą] w apatii i cynizmie... nasi przyjaciele będą nadal odchodzić do innych form uwielbiania... pozostało mało czasu ale jakże ważnego (The Next Christians, Doubleday, 2010, str. 11; czcionka pochyła dodana przez pastora).

Na okładce książki Dickersona napisano:

„Kościół amerykański... maleje. Młodzi chrześcijanie odchodzą. Ofiarność spada... Kultura Stanów Zjednoczonych szybko zamienia się we wrogą i antagonistyczną. Jak uniknąć całkowitego upadku?”.

Chociaż bardzo podoba mi się pierwsza część książki Johna Dickersona, to nie zgadzam się z większością ostatniej sekcji, dotyczącej tego, jak mamy się przygotować.

Aby przygotować się, musimy zdać sobie sprawę, że obecnie znajdujemy się na początku „odstępstwa”. Jeżeli będziemy myśleli, że zostaniemy pochwyceni zanim nastanie więcej kłopotów, to nie będziemy przygotowani na to, co nas czeka.

Pastor Richard Wurmbrand był ewangelicznym duchownym, który spędził 14 lat w komunistycznym więzieniu w Rumuni, w którym był torturowany z powodu Chrystusa. To, czego doświadczył w więzieniu przekracza cierpienia chrześcijan, o jakich słyszano w Ameryce. W nocy szczury kąsały jego stopy. Był bity. Rozpalone pręty pozostawiły straszliwe ślady na jego szyi i ciele. Niemalże umarł z głodu. Ten horror trwał przez 14 lat. Sprawił, że pastor Wurmbrand rozwinął „doktrynę o cierpieniu”. Kiedy przybył do Ameryki (w cudowny sposób), w wielu kościołach, włącznie ze swoim, nauczał potrzebę przygotowania się na cierpienia. Pastor Wurmbrand nauczał, że chrześcijanie w Ameryce powinni przygotować się na cierpienia. Powiedział: „Musimy zacząć przygotowywać się już teraz, zanim zostaniemy uwięzieni. W więzieniu stracicie wszystko... nie pozostanie wam nic, co jest przyjemne w życiu. Nikt temu nie podoła, jeżeli wcześniej nie wyrzeknie się przyjemności życia” (zacytowane przez John Pipera w Let the Nations Be Glad, Baker Books, 2020, str. 10).

Dr Paul Nyquist powiedział: „Przygotujcie się. Zmiany kulturowe przelewają się przez nasz kraj. Wkrótce będziemy zmuszeni przeżywać to, o czym mówi Biblia... w odpowiedzi na prześladowania” (J. Paul Nyquist, Prepare: Living Your Faith in an Increasingly Hostile Culture, Moody Publishers, 2015, str. 14).

DNI NOEGO ODSTĘPSTWEM

Jezus powiedział:

„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego” (Ew. Mateusza 24:37-39).

Wielu ewangelicznych chrześcijan myśli, że dni Noego były czasem wielkiego cierpienia. Ale były czymś więcej. Ludzie w dniach Noego „jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki” (Ew. Mateusza 24:38).

Dokładnie to samo dzieje się w Ameryce i na świecie zachodnim! W krajach Trzeciego Świata jest wiele prześladowań. W miejscach takich jak Chiny ma miejsce prawdziwe przebudzenie. Jednak nie w Ameryce i na Zachodzie! Tutaj ludzie skupieni są na materialiźmie. Jedzą, piją, żenią się i za mąż wydają. Myślą, że po to żyją! Bóg nie stanowi centrum ich życia! Najważniejsze dla nich są dobra materialne!

KOŚCIÓŁ W LAODICEI JEST OBRAZEM KOŚCIOŁÓW
W AMERYCE I NA ZACHODZIE

Jezus powiedział:

„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się” (Objawienie 3:14-19).

Oto obraz odstępczego kościoła. To kościół letni; „letni, a nie gorący ani zimny” (Objawienie 3:16). To kościół pełen nienawróconych ludzie (Objawienie 3:17). To kościół, który nie chce pokutować (Objawienie 3:19).

W ciągu czterdziestu lat doświadczyliśmy dwóch poważnych podziałów. Za każdym razem odeszli od nas ci, którzy chcieli być „letni”. Byli „letni” jeśli chodzi o zdobywanie dusz. Za każdym razem odrzucali prawdziwe chrześcijaństwo. To, co odpychało ich od nas, to fakt, iż uznawali nas za „zbyt rygorystycznych”. Oni chcieli mieć więcej „rozrywki” i dlatego odeszli. Za każdym razem tym ludziom nie udawało się mieć kościoła „w ogniu”. Odkrywali (ale za późno), że nie potrafili zatrzymać w tym letnim środowisku swoich własnych zwolenników. Ponosili porażkę. Jezus powiedział: „wypluję cię z ust moich” (Objawienie 3:16). Nie chcieli oddzielenia od świata, więc świat, ciało i diabeł zawładnęli nimi. Nie chcieli być walczącymi fundamentalistami, więc w krótkim czasie stali się letnimi nowo ewangelicznymi chrześcijanami! Duchowo szybko stali się tylko na wpół żywymi, lub jeszcze gorzej!

Zapytaj sam siebie. Gdyby ludzie, którzy odeszli z Chanem żyli w Chinach, czy byliby w podziemnym kościele, czy też dołączyliby do popierającego komunistów tzw. kościoła „Three-Self”? Znacie odpowiedź! Wiecie, jaka jest! Oni dosłownie pobiegliby do kościoła komunistów. Dlaczego? Ponieważ nie chcą prawdziwego chrześcijaństwa. Ich usta były głodne letniego, nowo ewangelicznego „kościoła”. I taki dał im odstępca Chan! Letni, nowo ewangeliczny „kościół”. Wiecie o tym! Już o tym wiedzieliście! Nie mówię wam niczego nowego!

Zakończę to kazanie opisem odstępstw w nowo ewangelicznych kościołach, we współczesnych czasach.

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj" (2 Tymoteusza 3:1-5).

„Zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą” (2 Tymoteusza 3:7).

„Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą” (2 Tymoteusza 3:12).

„Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją” (2 Tymoteusza 4:2-5).

„Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny” (2 Tymoteusza 4:10).

„A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków” (List do Rzymian 16:17-18).

Moi drodzy bracia i siostry, wielki prorok Daniel nie rozumiał w pełni rzeczy, o których zwiastuję dziś wieczorem. Ale dzięki Bogu za to, że wzbudził misjonarza, który nazywa się Marvin Rosenthal, aby przemawiał i podawał nam „nowe zrozumienie tego, czym jest pochwycenie, ucisk i drugie przyjście” Jezusa (z okładki książki The Pre-Wrath Rapture of the Church, Thomas Nelson, 1990).

Tak, żyjemy na początku okresu wielkiego odstępstwa. Tak, będziemy przechodzić przez takie prześladowania, jakich doświadczają ludzie w Chinach, Richard Wurmbrand i ludzie w krajach Trzeciego Świata. Ale ci, któzy miłują Chrystusa, ostatecznie zatryumfują, gdyż Jezus powiedział:

„Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów” (Objawienie 3:10-13).

Proszę powstańcie i zaśpiewajmy 1, 2 i 4 zwrotkę pieśni „Am I a Soldier of the Cross?”

Czy jestem żołnierzem krzyża, naśladowcą Baranka,
Czyż będę bał się z Jego powodu, albo wstydził Jego imienia?

Czy mam wejść do nieba po kwiecistym dywanie łatwego życia,
Gdy inni walczą o nagrodę i przechodzą przez morze krwi?

Muszę walczyć, by móc z Nim rządzić, Panie dodaj mi odwagi;
Zniosę cierpienia, ból, wspierany Twoim Słowem.
   („Am I a Soldier of the Cross?”, dr Isaac Watts, 1674-1748).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.