Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
GWAŁTOWNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ KOŚCIÓŁ!

AN EXPLODING CHURCH!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 9-go września 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 9, 2012

„Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” (Ew. Mateusza 9:37, 38).


Kaznodzieje nauczają zwykle, że w tych wersetach Chrystus nakazuje nam modlić się, aby Bóg pobudzał więcej członków zborów do zdobywania dusz. Nie jest to nieprawdą, chociaż jest to pokazaniem zastosowania tego tekstu bardziej niż jego interpretacją. Możemy powiedzieć, że fragment ten odnosi się do modlitw o przebudzenie wśród chrześcijan do zdobywania dusz. Jednak nie jest to dokładne przekazanie tego, co Chrystus nakazywał swoim uczniom.

Jezus powiedział, aby modlili się, by Bóg posłał nowych robotników na żniwa, i to od razu, natychmiast, zanim przejdą szkolenia, zanim nawet wielu z nich zostanie zbawionych! Bo przecież, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, nie było prawie żadnych chrześcijan! Sami uczniowie nie byli jeszcze wyszkoleni, a niektórzy z nich nie byli nawet nawróceni. Dr McGee powiedział, że żaden z nich nie narodził się na nowo aż do czasu zmartwychwstania Jezusa. Judasz z pewnością nie był nawrócony. Tomasz wtedy jeszcze nie wierzył ewangelii i temu, że Jezus miał powstać z martwych. Piotr zaprzeczył ukrzyżowaniu i Jezus napomniał go z powodu jego niewiary. A jednak ci właśnie ludzie zostali wysłani w dziesiątym rozdziale Ew. Mateusza, by zdobywać dusze. Chrystus nakazał im, by modlili się o innych ludzi, którzy zostaną wysłani na żniwa dusz!

Co oznacza to dla nas dzisiaj? To, ze powinniśmy od razu wysyłać nowych ludzi w kościele, by zdobywali dusze! Co jeszcze to oznacza? Spójrzmy na te słowa w „nowy” sposób i zobaczmy, co Jezus chce, abyśmy dziś zrobili w naszym kościele. Jeżeli dziś jesteś tutaj po raz pierwszy, modlimy się, abyś od razu mógł stać się żniwiarzem, przyprowadzającym zgubionych ludzi do kościoła, gdzie usłyszą ewangelię. Posłuchajmy naszego tekstu jeszcze raz, tak właśnie na niego patrząc:

„Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” (Ew. Mateusza 9:37, 38).

To samo mówimy i wam dzisiaj. Modlimy się, abyście przyszli i pomogli nam przyprowadzać innych do kościoła, by mogli usłyszeć ewangelię i zostać zbawieni. Przekonujemy się co najmniej dwukrotnie, że jest to słuszne.

I. Po pierwsze, Jezus wezwał swoich wybranych uczniów, by natychmiast zdobywali dusze.

Otwórzmy proszę Ew. Mateusza 4:18-20. Powstańmy i przeczytajmy głośno te wersety.

„A [Jezus] idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim.” (Ew. Mateusza 4:18-20).

Pierwszą rzeczą, jaką Jezus powiedział do nich było: „Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!” (Ew. Mateusza 4:19). Jest pewna pieśń, która wyraża to bardzo wyraźnie:

Uczynię was rybakami ludzi,
   Rybakami ludzi, rybakami ludzi,
Uczynię was rybakami ludzi,
   Jeśli za Mną pójdziecie.
Jeśli za Mną pójdziecie, jeśli za Mną pójdziecie
   Uczynię was rybakami ludzi,
Jeśli za Mną pójdziecie.
    (Wolny przekład „I Will Make You Fishers of Men”
        autor Harry D. Clarke, 1888-1957).

Usiądźcie.

Jezus nie musiał ich zgromadzać i nauczać Biblii przez kilka lat, zanim nakazał, aby jako rybacy ludzi poszli przyprowadzali innych. Nie odpowiedział na ich wszystkie pytania, nie uczył ich teologii, apologetyki czy historii chrześcijaństwa. Nie musieli miesiącami uczęszczać na szkółkę niedzielną, zanim usłyszeli, że mają pójść i przyprowadzać do Niego innych. Nie nauczył ich nawet, jak wykładać innym ewangelię. Nie! Po prostu nakazał im pójść i przyprowadzać innych, „łowić” ludzi! Było to pierwszą rzeczą, jaką do nich powiedział: „Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!”

Nie sądzę, by uczciwe było mówienie wam czegoś innego. Powinniśmy naśladować przykład Chrystusa. Myślę, że powinienem wam powiedzieć, tu i teraz, kiedy po raz pierwszy przyszliście do kościoła, czego Chrystus od was oczekuje. On pragnie, abyście poszli i przyprowadzali innych. Chrystus chce, abyście poszli i poszukali innych, przyprowadzali ich, może nawet dziś wieczór! Pójdź i przyprowadź kogoś z sobą! Powstańmy i zaśpiewajmy jeszcze raz razem!

Uczynię was rybakami ludzi,
   Rybakami ludzi, rybakami ludzi,
Uczynię was rybakami ludzi,
   Jeśli za Mną pójdziecie.
Jeśli za Mną pójdziecie, jeśli za Mną pójdziecie
   Uczynię was rybakami ludzi,
Jeśli za Mną pójdziecie.

Tak, powołał swych pierwszych uczniów, aby od razu, od początku, na rybaków ludzi – robotników w czasie żniw – przyprowadzającymi innych – od razu! Amen! Amen!

II. Po drugie, Jezus wysyła nowych ludzi, by natychmiast zdobywali dusze.

Widzimy to w pierwszym rozdziale Ew. Jana. Dwaj uczniowie Jana Chrzciciela udali się z Jezusem do miejsca, gdzie mieszkał. Jednym z nich był brat Piotra - Andrzej. Andrzej od razu poszedł i powiedział Piotrowi: „Znaleźliśmy Mesjasza... I przyprowadził go do Jezusa. ” (Ew. Jana 1:41, 42). Następnego dnia Jezus powiedział do Filipa: „Pójdź za mną!” (Ew. Jana 1:43). Filip od razu udał się do Natanaela i powiedział mu, że znalazł Mesjasza. Natanael wątpił w to, a „Filip na to: Pójdź i zobacz!” (Ew. Jana 1:46). Filip przyprowadził Natanael do Jezusa, a Natanael również od razu stał się Jego uczniem.

Andrzej natychmiast przyprowadził Piotra do Jezusa. Filip natychmiast przyprowadził Natanaela do Jezusa. Ci nowi uczniowie od razu stali się zdobywcami dusz! Nie czekali, aż przejdą szkolenia, jak to robić. Poszli bez zwłoki i przyprowadzali do Jezusa. Mówili tylko: „Pójdź i zobacz!”

Inny przykład znajdujemy w czwartym rozdziale Ew. Jana. Dr John R. Rice napisał:

       W czwartym rozdziale [Ew. Jana] czytamy o tym, że gdy kobieta samarytańska dowiedziała się, iż Jezus jest Mesjaszem, zostawiła swoje dzbany na wodę i pobiegła do miasta, by powiedzieć ludziom: „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam; czy to nie jest Chrystus?” [Ew. Jana 4:29]. Niektórzy, słysząc jej świadectwo, zostali zbawieni, inny poszli, aby naocznie przekonać się i również zostali zbawieni. Tak, nowonawróceni powinni zdobywać dusze (John R. Rice, D.D., The Son of God: A Verse-by-Verse Commentary on the Gospel According to John, Sword of the Lord Publishers, 1976, str. 40).

Dr Rice tak powiedział odnośnie tych wersetów: „Ach, najważniejsze w zdobywaniu dusz jest to, by ich poszukać. Osobisty wpływ jest tak ważny, że jeśli pozwolisz ludziom zrozumieć, iż istnieje Zbawiciel grzeszników i że mogą Go spotkać, to nie będzie potrzebne długie przesłanie ani tłumaczenie. Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa” (jw). Tak samo i kobieta przy studni od razu przyprowadziła wielu Samarytan do Niego. Stała się zdobywczynią dusz tego dnia, gdy sama zaufała Jezusowi!

„I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego.” (Ew. Jana 4:39-41).

Jezus udał się do Gadary przez Morz Galilejskie. Tam spotkał opętanego przez demony, którego uwolnił, a człowiek ten wyzdrowiał. Chciał on pójść z Jezusem, ale Zbawiciel powiedział do niego:

„Wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.” (Ew. Łukasza 8:39).

Ten człowiek od razu stał się zdobywcą dusz, mówiąc innym o tym, jak Jezus go zbawił!

Kiedy Jezus szedł to Jerozolimy, spotkał dziesięciu trędowatych, którzy wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami.” (Ew. Łukasza 17:13). Jezus nakazał im, by poszli i pokazali się kapłanom w świątyni „A gdy szli, zostali oczyszczeni.” (Ew. Łukasza 17:14). Jeden z nich powrócił, by podziękować Jezusowi, ale wszyscy zostali wysłani, by pokazać się kapłanom w świątyni. Czytamy, że później tamtego roku „...znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.” (Dz. Apostolskie 6:7). Bez wątpienia ci kapłani nawrócili się, co stało się częściowo dzięki świadectwu uzdrowionych trędowatych. Stali się zdobywcami dusz, gdy tylko Jezus ich uzdrowił!

W Dniu Pięćdziesiątnicy tysiące ludzi zostało zbawionych, słysząc ewangelię zwiastowaną przez Piotra. Czytamy o tych nowych chrześcijanach: „chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.” (Dz. Apostolskie 2:47). Dr John R. Rice powiedział: „Kościół w Jerozolimie, mający tysiące członków, codziennie oglądał nowych ludzi, którzy nawracali się! Zdobywanie dusz jest nie tylko ważne; było one głównym celem kościoła w Jerozolimie i nowotestamentowych chrześcijan!” (John R. Rice, D.D., Filled With the Spirit: A Verse-by-Verse Commentary on the Acts of Apostles, Sword of the Lord Publishers, wydanie z 1980 roku, str. 104).

Kiedy w kościele w Jerozolimie ludzie zostali zbawieni, to natychmiast szli do przyjaciół i sąsiadów, przyprowadzając ich ze sobą, „Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.” (Dz. Apostolskie 2:47).

Apostoł Paweł w 53 roku przybył do Tesaloniki. Czytamy, że niektórzy Żydzi tam mieszkający, uwierzyli w Jezusa i że zbawionych zostało też wielu Greków (Dz. Apostolskie 17:4). Paweł zorganizował tych nowych chrześcijan w kościół. Minął rok. W 54 roku Paweł był w Koryncie. Napisał stamtąd list do kościoła w Tesalonice, który nazywamy jest 1 Listem do Tesaloniczan. Wszyscy ludzie w tamtym kościele byli chrześcijanami najwyżej od roku, a jednak Paweł pisze:

„Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić” (1 Tesaloniczan 1:8).

Ludzie w tym nowym kościele mieli wpływ na Macedonię i Achaję. Zdobywali setki dusz, pomimo tego, że nikt nie był chrześcijaninem dłużej niż dwanaście miesięcy!

Używali prostej metody. Mówili po prostu do sąsiadów: „Pójdź i zobacz!” I tak przyprowadzali ich na spotkania. Takiej metody używa się w komunistycznych Chinach, gdzie kościół gwałtownie rozwija się. To metoda używana w krajach muzułmańskich, gdzie tysiące ludzi nawraca się. Ona działa również i tutaj. Pójdź i powiedz komuś: „Pójdź i zobacz!” To proste i działa!

Jest to wyraźny wzorzec nowotestamentowych chrześcijan. Czytamy wiele razy o tym, jak chrześcijanie od razu stawali się zdobywcami dusz, przyprowadzając licznie swych przyjaciół i krewnych do kościoła! Każdy zbór był zborem gwałtownie rozwijającym się! Niech Bóg przemawia do waszych serc, abyście przyprowadzili waszych przyjaciół i rodzinę, by mogli usłyszeć ewangelię i zjeść z nami posiłek! Pomóżcie nam uczynić z tego zboru kościół gwałtownie rozwijający się! Bądźmy „rybakami ludzi” Powstańmy i zaśpiewajmy razem!

Uczynię was rybakami ludzi,
   Rybakami ludzi, rybakami ludzi,
Uczynię was rybakami ludzi,
   Jeśli za Mną pójdziecie.
Jeśli za Mną pójdziecie, jeśli za Mną pójdziecie
   Uczynię was rybakami ludzi,
Jeśli za Mną pójdziecie.

Pójdź i przyprowadź kogoś do kościoła! Zawsze mamy przygotowany obiad lub kolację! Zawsze organizujemy spotkania urodzinowe! Mamy tutaj tak dobry czas, jak w żadnym innym miejscu w Los Angeles! Ten kościół to najszczęśliwsze miejsce w Los Angeles. Przyprowadź kogoś następnym razem! Nie ma w tym niczego skomplikowanego. Powiedź po prostu: „Pójdź razem ze mną do kościoła. Jest tam naprawdę świetnie. Czy pójdziesz ze mną w niedzielę?” I to wszystko! To łatwe! Zrób to! Przyprowadź kogoś ze sobą następnym razem, gdy tu przyjdziesz. Możecie usiąść.

To była pierwsze rzecz, jaką Jezus powiedział do uczniów, i jest to również pierwsza rzecz, którą was nauczam. Jezus mówi dziś rano:

„Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!” (Ew. Mateusza 4:19).

Niektórzy z was jesteście tutaj po raz pierwszy. Jezus mówi do was: „Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!” Może ktoś przyprowadził cię tutaj dziś rano, a pierwszą rzeczą, jaką Jezus chce, abyś zrobił, to byś stał się „rybakiem ludzi”. Przyprowadź kogoś ze sobą do kościoła w następna niedzielę! To łatwe! Zrób to! Zaśpiewajmy jeszcze raz tą pieśń:

Uczynię was rybakami ludzi,
   Rybakami ludzi, rybakami ludzi,
Uczynię was rybakami ludzi,
   Jeśli za Mną pójdziecie.
Jeśli za Mną pójdziecie, jeśli za Mną pójdziecie
   Uczynię was rybakami ludzi,
Jeśli za Mną pójdziecie.

Kilka tygodni temu pewna dziewczyna przyszła tutaj do kościoła. Ona już jest „rybakiem ludzi”, gdyż przyprowadziła trzy inne dziewczyny! Ty też to możesz zrobić! Idź i przyprowadź kogoś do kościoła! Zrób to! Zrób to! Przyprowadź kogoś ze sobą! Razem zjemy obiad lub kolację, obejrzymy starą komedię, będziemy świętować urodziny. Będziemy się świetnie bawić! Moja matka zwykła mówić: „Będziemy mieć więcej zabawy niż stado małp!” Pójdź i przyprowadź kogoś na przyjęcie urodzinowe w kościele! Przyprowadź kogoś! Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Uczynię was rybakami ludzi,
   Rybakami ludzi, rybakami ludzi,
Uczynię was rybakami ludzi,
   Jeśli za Mną pójdziecie.
Jeśli za Mną pójdziecie, jeśli za Mną pójdziecie
   Uczynię was rybakami ludzi,
Jeśli za Mną pójdziecie.

Jak wielu z was powie: „Zrobię to, zrobię! Przyprowadzę kogoś do kościoła, aby mógł posłuchać ewangelii i spędzić dobry czas razem z nami!” Podnieście ręce. Dr Chan pomodli się o to, by Bóg wam w tym pomógł (modlitwa).

Jeżeli jesteś tutaj dziś wieczorem i nie jesteś jeszcze narodzonym na nowo chrześcijaninem, posłuchaj uważnie. Pan Jezus Chrystus przyszedł z nieba, został przybity do krzyża, gdzie umarł, płacąc cenę za nasze grzechy. Jego ciało złożono w grobie, który zapieczętowano, a na straży postawiono rzymskich żołnierzy. Jednak Pan Jezus Chrystus powstał w fizyczny sposób z martwych, w ciele. Trzeciego dnia wstał z martwych i wyszedł z grobu! Zmartwychwstały Chrystus przez czterdzieści dni miał społeczność ze swoimi naśladowcami. Dotykali Go i widzieli, że nie jest duchem. Później Jezus powrócił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca.

Kiedy odwrócisz się od swego grzesznego życia i zaufasz Jezusowi, Jego drogocenna krew oczyści cię z twych grzechów, a On da ci życie wieczne. Modlimy się, abyś przyszedł do Jezusa, zaufał Mu i mógł zostać zbawiony. A bez względu na to, co zrobisz, upewnij się, że przyjdziesz z powrotem do zboru w następną niedzielę! Wstań i zrób to, co śpiewamy:

Uczynię was rybakami ludzi,
   Rybakami ludzi, rybakami ludzi,
Uczynię was rybakami ludzi,
   Jeśli za Mną pójdziecie.
Jeśli za Mną pójdziecie, jeśli za Mną pójdziecie
   Uczynię was rybakami ludzi,
Jeśli za Mną pójdziecie.

Niech Bóg Wam w tym dopomoże! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Ew. Mateusza 4:18-20.
Pieśni śpiewane solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„So Little Time” (autor dr John R. Rice, 1895-1980)/
„I Will Make You Fishers of Men” (autor Harry D. Clarke, 1888-1957).


SKRÓT KAZANIA

GWAŁTOWNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ KOŚCIÓŁ!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” (Ew. Mateusza 9:37, 38).

I.   Po pierwsze, Jezus wezwał swoich wybranych uczniów, by
natychmiast zdobywali dusze. Ew. Mateusza 4:18-20.

II.  Po drugie, Jezus wysyła nowych ludzi, by natychmiast zdobywali
dusze. Ew. Jana 1:41, 42, 43, 46; 4:29, 39-41;
Ew. Łukasza 8:39; 17:13, 14; Dz. Apostolskie 6:7; 2:47; 17:4;
1 Tesaloniczan 1:8.