Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DNI NOEGO I DNI LOTA

(KAZANIE NR 77 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)
THE DAYS OF NOAH AND THE DAYS OF LOT
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 18-go maja 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 18, 2014

„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Ew. Łukasza 17:26-30).


Powinniśmy zwrócić uwagę na trzy rzeczy w tym tekście. Po pierwsze, na dwa przykłady użyte przez Jezusa – na potop w dniach Noego oraz deszcz ognia z siarką, który spadł na Sodomę. A po drugie, zwrócić uwagę na trzy ostatnie słowa w wersecie 27 – „i wytracił wszystkich”. Teraz popatrzcie na trzy ostatnie słowa w wersecie 29 – „i wytracił wszystkich”. A na koniec spójrzcie na werset 30 – „Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi”. Słowa tutaj odnoszą się do drugiego przyjścia Chrystusa, kiedy przyjdzie, by osądzić ten niewierzący świat.

Ludzie w czasach Noego nie byli gotowi i wszyscy zginęli. Również ludzie w czasach Lota byli nieprzygotowani i zginęli. Jedzenie, picie i zawieranie związków małżeńskich samo w sobie nie było złe, ale były to jedyne sprawy, o które troszczyli się! Nie posłuchali Noego ani Lota, więc wszyscy zostali zniszczeni.

Spojrzymy na te dwie grupy ludzi i zobaczymy, dlaczego nie byli gotowi na sąd. Jednak najpierw musimy zobaczyć, co Biblia naucza na temat Boga gniewu i sądu. Wiem, że w dzisiejszych czasach ludzie nie wierzą w takiego Boga. Często mówią: „Nie wierzę w Boga, który sądzi”. Nie ma jednak znaczenia, w co wierzą. Bóg nie jest wytworem twojej wyobraźni. Bóg istnieje bez względu na ciebie. On istnieje bez względu na to, czy w Niego wierzysz, czy nie. A zatem nie ma znaczenia to, że „nie wierzysz w Boga, który sądzi”. A skoro istnienie Boga nie zależy od tego, w co wierzysz, to niczego nie zmieni i to, co myślisz na Jego temat! Załóżmy, że powiesz: „Nie wierzę w San Francisco”. Czy sprawi to, że San Francisco zniknie? Oczywiście, że nie! Załóżmy, że powiesz: „Nie wierzę, że w San Francisco są tramwaje”. Czy to usunie wszystkie tramwaje z tego miasta? Oczywiście, że nie! I tak samo jest z Bogiem. Jeżeli powiesz: „Nie wierzę w Boga, który sądzi”, to niczego to nie zmieni. Bez względu na to, czy w Niego wierzysz, czy nie, Bóg istnieje poza twoim umysłem. I jest On Bogiem, który sądzi, a Jego gniew skierowany jest przeciwko grzechowi bez względu na to, czy w Niego wierzysz, czy nie.

Ludzie w czasach Noego tak właśnie myśleli. Mieli pewne wyobrażenie o Bogu, ale podobnie jak ty, nie myśleli, że Bóg jest Bogiem, który sądzi! I podobnie jak ty mylili się całkowicie! Zatem Bóg zesłał wielki potop „i wytracił wszystkich” (Ew. Łukasza 17:27).

Podobnie stało się z Sodomą. Ludzie w tym mieście myśleli, że Bóg ich nigdy nie osądzi. Ludzie w dniach Noego nie zwracali uwagi na to, co Noe głosił. Podobnie też ludzie w Sodomie nie słuchali ostrzeżeń, jakie dawał Lot. Jego zięciowie myśleli, że „żartuje”, gdy ostrzegał ich przed nadchodzącym sądem. Jednak mylili się. Nadszedł sąd „i wytracił wszystkich” (Ew. Łukasza 17:29).

Jezus zakończył ostrzeżenie w wersecie trzydziesty, mówiąc:

„Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Ew. Łukasza 17: 30).

Wierzę, że żyjemy w okresie, gdy ma się to stać. Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy Boży sąd spadnie na to grzeszne pokolenie. Jednak każdy znak zdaje się wskazywać, że żyjemy pod sam koniec czasów. W Biblii czytamy: „przygotuj się na spotkanie twojego Boga” (Amos 4:12). Dr Ed Hindson z Uniwersytetu Liberty powiedział:

     Chrześcijański konsensus, który kiedyś dominował w zachodniej kulturze, został roztrzaskany i mało prawdopodobne jest, że kiedykolwiek znowu zaistnieje. Znaleźliśmy się w ruchomych piaskach sekularyzmu, relatywizmu i mistycyzmu...
     Scena przygotowana jest na ostatnie znaki końca czasów. Zmiany i ich rozwój następują tak szybko, że pędzimy na łeb na szyję w stronę największego kryzysu, jakiego kiedykolwiek doświadczył ten świat. Każde kolejne wydarzenie przypomina nam, że „ten dzień” może nadejść lada moment. (Ed Hindson, Ph.D., Final Signs, Harvest House Publishers, 1996, str. 65, 7).

Czy jesteś przygotowany na to, aby spotkać się z Bogiem? Czy jesteś gotowy na przyjście Chrystusa i koniec tego wieku? Uczniowie zapytali Jezusa – „kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:3). Jezus nie napomniał ich za to, a zamiast tego powiedział im o wielu znakach, które pokażą ludziom żyjącym na ziemi, że nadchodzi koniec. Jestem przekonany, że żyjemy teraz w tym czasie, właśnie teraz. Jezus powiedział, że będzie tak, jak było za dni Noego, zanim nadszedł wielki potop oraz jak za dni Lota, zanim Bóg wylał swój ognisty gniew na ludzi. Dr M. R. DeHaan powiedział:

     Nie ma żadnej wymówki z powodu ignorowania znaków przyjścia Chrystusa. Mając przed sobą otwartą Biblię w trzydzieści minut możemy przeczytać pięć całych rozdziałów, w których Jezus odnosi się do „dni Noego i dni Lota”. Dni Noego i dni Lota mają ze sobą wiele wspólnego. Były to dni wielkiego dobrobytu. Jezus powiedział, że ludzie jedli i pili… Pokazuje to, że oddawali się obżarstwu i opilstwu. Jeżeli kiedykolwiek istniały podobne czasy, to są nimi czasy obecne. Bardziej niż jakiekolwiek inne od czasów Noego i Lota są one dniami „obżarstwa i opilstwa”.
     Następną rzeczą, która cechowała dni Noego i Lota, o jakiej wspomina Jezus, było… nadużywanie seksu... Wystarczy tylko spojrzeć na zdumiewające podobieństwo do współczesnych czasów. W ciągu jednego pokolenia święta instytucja małżeństwa ulegała tak wielkiemu zniszczeniu, jakiego nie było we wszystkich wiekach historii razem wziętych… przymyka się oko na niemoralność, a tempo rozwodów podwoiło się, potroiło, wzrosło czterokrotnie w ciągu pokolenia... Grzech powszechnej niemoralności był okazją wymierzenia przez Boga sądu nad [Sodomą]... a w podobny sposób niedozwolone współżycie synów Bożych z córkami ludzkimi było ostatnią kroplą, która przechyliła kielich w dniach przed potopem (M. R. DeHaan, M.D., The Days od Noah, Zondervan Publishing House, 1963, str. 80-82).

Pozwólcie, że przypomnę, co powiedział Jezus:

„A jak było za dni Noego… Podobnie też było za dni Lota… Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Ew. Łukasza 17:26, 28, 30).

Chrystus zapowiedział, że straszliwy sąd spadnie na zapierające się Boga, bezbożne pokolenie:

„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota…” (Ew. Mateusza 24:21, 22).

W Biblii czytamy o Bogu wylewającym siedem czasz gniewu na ten świat w czasie wielkiego ucisku. Zostało to zapowiedziane w szesnastym rozdziale Księgi Objawienia:

Pierwsza czasza sądu spowoduje powstanie złośliwych i odrażających wrzodów na ludziach (w. 2).

Druga czasza sądu przemieni morza w krew jakby z umarłego (w. 3).

Trzecia czasza sądu przemieni rzeki i źródła wód w krew (w. 4).

Czwarta czasza sądu zostanie wylana na słońce, które będzie palić ludzi wielkim żarem (w. 8, 9).

Piąta czasza sądu sprowadzi wielką ciemność, a ludzie będą gryźć swoje języki z bólu (w. 10).

Szósta czasza sądu zostanie wylana na rzekę Eufrat, wysuszając ją (w. 12).

Siódma czasza sądu zostanie wylana i powstanie trzęsienie ziemi, jakiego nie było wcześniej, które zniszczy większą część Ziemi. Potężny grad spadnie na jej mieszkańców (w. 19, 21).

Czy ludzie będą pokutować? Nie! Będzie za późno na pokutę! „ Ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka” (Objawienie 16:21). W Biblii czytamy:

„Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 Tesaloniczan 5:2-3).

Tylko prawdziwi chrześcijanie, którzy doświadczyli rzeczywistego nawrócenia, mają nadzieję na to, ze zostaną zabrani, zanim nastąpią te straszliwe wydarzenia. Jednak większość uważających się za „chrześcijan” nie będzie zabrana. Chrystus powie do nich: „nie znam was” (Ew. Mateusza 25:12).

Kiedyś dość często słyszało się kazania na te tematy. O dziwo jednak w ostatnich lat zapadła cisza w tych kwestiach. W 1969 Billy Graham powiedział:

Biblia naucza, że pod koniec czasów nastąpi okres zagrożeń, wojen, bezprawia, niemoralności tak wielkich, że Bóg będzie musiał zaingerować... W Nowej Zelandii towarzystwo humanistyczne pikietowało przeciwko naszej krucjacie, używając napisów: „Nie pozwólcie Billy Grahamowi wystraszyć was” (Billy Graham, „The Day to Come”, The Challenge: Sermons from Madison Square Garden, Doubleday and Company, 1969, str. 164).

Pewien przywódca ewangeliczny powiedział mi i mojej rodzinie przed swoją śmiercią, że zwiastowanie Billy Grahama w tamtych czasach było „elektryzujące”. A gdzie są tacy kaznodzieje w dzisiejszych czasach? Większość z nich jest zbyt nieśmiała, aby ostrzegać ludzi przed nadchodzącym sądem i ogniem piekielnym! Pewien mężczyzna powiedział mi, że jestem zbyt staroświecki; jestem dinozaurem i że powinienem głosić łagodne, krótkie przesłania jak robi to Joel Osteen lub większość konserwatywnych, a nawet też i fundamentalnych kaznodziejów. Odpowiedziałem mu, cytując 2 Tymoteusza 4:2-4:

„Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 Tymoteusza 4:2-4).

Nie dziwi, że w dzisiejszych czasach kościoły pełne są zgubionych ludzi! Pastorzy zbyt boją się zwiastować w sposób, w jaki robili to dawni kaznodzieje!

Zadanie, jakie powierzył mi Bóg, to nie nauczanie Biblii werset po wersecie. Moim zadaniem jest „zwiastować Słowo”. Możesz to przyjąć lub odrzucić! Ja przekazuję tylko to, co podaje Biblia!

„A jak było za dni Noego… Podobnie też było za dni Lota… Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Ew. Łukasza 17:26, 28, 30).

Niech Bóg ma cię w opiece, jeżeli jest to zbyt „elektryzujące” dla ciebie! Kiedy nadejdzie sąd, będziesz w wielkich kłopotach!

A teraz, co musisz zrobić, by uniknąć Bożego sądu? Musisz zrobić dokładnie to, co zrobił Lot i Noe!

Bóg powiedział do Lota, by uciekał z Sodomy. Bóg powiedział: „Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie… abyś nie zginął” (I Mojżeszowa 19:17). Jeżeli chcesz mieć nadzieję na ocalenie, to musisz zrobić to samo. Uciekaj od bezbożnego stylu życia. Bóg dodał też: „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się… a ja przyjmę was” (2 Koryntian 6:17). Odsuń się od tych, którzy nie chodzą do kościoła. Trzymaj się z dala o tych, którzy żyją w grzechu i nie myślą o Bogu. To właśnie musiał zrobić Lot i to samo musisz też i ty uczynić. Wyjdź z grzesznego świata i przychodź do kościoła za każdym razem, gdy tylko otwarte są jego drzwi. I szukaj przyjaciół w kościele!

Ale to jeszcze nie wszystko! Musisz uczynić jeszcze to, co zrobił Noe. Bóg powiedział do niego:

„Wejdź do arki” (I Mojżeszowa 7:1).

„Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią” (I Mojżeszowa 6:13).

„Wejdź do arki” (I Mojżeszowa 7:1).

Arka była typem lub inaczej obrazem Chrystusa. Przyjdź do Chrystusa, który powiedział: „Pójdźcie do mnie” (Ew. Mateusza 11:28). Noe wszedł i ocalał przed sądem. Również i ty musisz wejść – przyjść do Chrystusa. On oczyści cię z wszystkich grzechów swoją krwią, którą przelał na krzyżu. Przyjdź wiarą do Chrystusa! On powstał z martwych. On da ci życie wieczne i zbawi cię przed nadchodzącym gniewem.

Pozostaw za sobą swoje grzechy, jak zrobił to Lot. Przyjdź do Chrystusa, jak uczynił Noe. Niech Bóg przebudzi cię i przyciągnie cię od siebie!

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami o tym, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do innego pomieszczenia, gdzie będziemy mogli porozmawiać. Doktorze Chan, proszę pomódl się, aby dziś rano ktoś zaufał Jezusowi. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: 2 List Piotra 2:4-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„In Times Like These” (autor Ruth Caye Jones, 1902-1972).