Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BÓLE ZWIĄZANE Z NARODZINAMI
PORZĄDKU NOWEGO ŚWIATA!

BIRTH PANGS OF THE NEW WORLD ORDER!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 24-go października 2010 roku.

„Ale to wszystko dopiero początek boleści.” (Ew. Mateusza 24:8).


Greckie słowo tłumaczone jako „boleści” to „odin.” Konkordancja Stronga (Strong’s Exhaustive Concordance) wyjaśnia, że słowo to mówi o bólach podobnych do porodowych: „ból, smutek i zmaganie”. Moja żona Ileana doświadczyła ponad dwadzieścia godzin bólów porodowych, zanim na świat przyszli nasi bliźniacy. W podobny sposób także ten świat przejdzie przez wielu „bólów”, zanim Chrystus powróci.

Wielu ludzi zastanawia się nad kalendarzem Majów, który przewiduje koniec świata w 2012 roku. Ale Biblia wyraźnie mówi o tym, abyśmy nie ustalali daty. Nikt nie wie, kiedy to nastąpi, za wyjątkiem samego Boga. Widzimy znaki tego, że nadchodzi, ale nie wiemy dokładnie, kiedy to nastąpi.

Uczniowie zapytali Jezusa: „kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Ew. Mateusza 24:3). Jezus powiedział im o znakach zapowiadających, które będą jak bóle kobiety rodzącej. Chrystus zapowiedział, że świat doświadczać będzie „bóli porodowych”, zanim On powróci na ziemię i ustanowi Swoje królestwo. Dr M. R. DeHaan opierając się na Ew. Mateusza dwudziestym czwartym rozdziale wymienił różne znaki:

1.   Liczne zwodzenia
2.   Ludzie podszywający się pod Chrystusa
3.   Wojny i wieści wojenne
4.   Głód i mór
5.   Trzęsienia ziemi
6.   Nietolerancja rasowa i prześladowania
7.   Zawodność ludzi [będą wydawać jedni drugich,
      nienawiść, miłość chrześcijańska oziębnie]
8.   Fałszywi prorocy
9.   Odstępstwo
10. Ewangelia będzie głoszona po całej Ziemi.
      (M. R. DeHaan, M.D., Signs of the Times,
      Kregel Publications, wydanie wznowione z 1996, str. 51).

Dr DeHaan powiedział:

Chociaż wszystkie dziesięć znaków wymienionych w Ew. Mateusza 24:3-14 za wyjątkiem jednego [zwiastowania Ewangelii po całej Ziemi] pojawiało się w historii, to jednak nigdy nie wydarzyły się wszystkie w tym samym czasie. Powtórzę jeszcze raz, że nigdy wcześniej wszystkie nie miały miejsca symultanicznie. Sam Pan powiedział: „Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.” (Ew. Mateusza 24:33)… Po raz pierwszy w historii wszystkie te znaki obecne są w tym samym czasie. Jakże ważne jest stanąć przed istotnym pytaniem: „Czy jesteś gotów na przyjście Pana?” Kiedy przyjdzie, drzwi zbawienia zostaną zamknięte na wieki dla tych, którzy usłyszeli [Ewangelię o Chrystusie], ale w pełni świadomi nie przyjęli jej (M. R. DeHaan, M.D., jw. str. 52).

„Ale to wszystko dopiero początek boleści”
       (Ew. Mateusza 24:8).

Rozważmy teraz dwa pytania dotyczące„bólów związanych z narodzinami”, które jeszcze pogłębią się w nadchodzących dniach.

I. Po pierwsze, czy będzie lepiej?

Ludzie lubią myśleć w pozytywny sposób, lubią nastawiać się, że będzie lepiej. Prezydent Obama obiecał „zmiany” na lepsze. Ale większość ludzi nie widzi żadnych zmian. Wzrasta za to poparcie dla partii republikańskiej. Ale nie sądzę, aby i oni byli w stanie za wiele nam pomóc. Ameryka zabiła 53 miliony nienarodzonych dzieci. To siedem razy więcej liczba Żydów wymordowanych przez Hitlera w obozach koncentracyjnych i o trzy miliony więcej niż liczba ludzi zabitych w czasie II Wojny Światowej. Jeżeli Ameryka i Zachód nie zostaną przez Boga osądzeni za rzeź holokaustu aborcji, to Bóg będzie musiał przeprosić Hitlera za wydany na niego osąd! Ale tak naprawdę Bóg już sądzi nas na różne sposoby za niszczenie życia całego pokolenia dzieci. Historyk Will Durant powiedział: „Nie pokonano żadnego wielkiego narodu, dopóki on sam nie zniszczył siebie.” My dosłownie niszczymy siebie i zapłacimy za to straszliwą cenę!

Wielu młodych Amerykanów zaczyna sobie zdawać obecnie sprawę z tego, że świat zachodni niszczy sam siebie. Produkcję większości potrzebnych nam produktów przekazaliśmy innym krajom, a teraz brakuje pracy dla naszych młodych ludzi, gdy zaczynają życie zawodowe. Pewien zdolny młody człowiek w naszym zborze ukończył bardzo intratny kierunek studiów. Niestety musiał podjąć nisko płatną pracę w zupełnie innym zawodzie, a i tak cieszył się, że udało mu się jakąś znaleźć! Czy sytuacja na rynku pracy poprawi się? Wielu ekspertów twierdzi, że nie nastąpi żadna zmiana na lepsze. Niektórzy twierdzą, że w nadchodzących latach będzie jeszcze gorzej. Inflacja pojawia się na horyzoncie. Już niedługo trzeba będzie płacić 10 dolarów za rzeczy, które dziś kosztują jednego dolara! Potem zapłacimy 100 dolarów za paliwo, które dziś kosztuje 10. Stanie się tak, gdyż rząd drukuje coraz więcej pieniędzy bez pokrycia, aby „wspierać” skorumpowane banki i bankierów. Ludzie o stałych dochodach zostaną najbardziej dotknięci inflacją, która ograbi dolar z jego wartości. Myślę, że będzie on nosił nazwę „dolara Obamy”.

Perspektywa bezrobocia i inflacji poza wszelka kontrolą przeraża wielu młodych ludzi. Wzrost liczby walczących terrorystów islamskich także napełnia ich trwogą. Dzisiejsze kazanie koncentruje się głównie na Ameryce, ale problemy socjalne, psychologiczne, finansowe, które dotykają Amerykę, odbijają się na całym świecie. We Francji Sarkozy przedstawił plan anty-kryzysowy, wzbudzają tym niepokój społeczny. Putin z kolei zdaje się prowadzić Rosję w niewłaściwym kierunku, nawiązując sojusz z Iranem, co może doprowadzić do wojny na Bliskim Wschodzie. Wiele jest też niepokoju w Indonezji i innych miejscach na świecie, a zwłaszcza w krajach otaczających Izrael. Meksyk jest na granicy anarchii i być może też przewrotu stanu. Wygląda na to, że cały świat rozpada się na naszych oczach.

Nie zgadzam się z Billy Grahamem odnośnie decyzjonalizmu” i kilku innych istotnych kwestii. Ale miał on zupełną rację mówiąc: „Przed nami kłopoty i niebezpieczeństwa. Obecne pokolenie młodych ludzi nie może oczekiwać niczego poza kryzysami, przelewami krwi, wojnami, nienawiścią, zachłannością, pożądliwością i zmaganiami...” (Billy Graham, World Aflame, Doubleday and Company, 1965, str. 15). Książka Billy Grahama pt. World Aflame napisana została w 1965. I razem z tym, co pisał dr DeHaan, zrobiła na mnie wielkie wrażenie w burzliwych latach sześćdziesiątych. To, co powiedział Billy Graham wówczas, teraz w tych złych czasach, staje się jeszcze bardziej realne. Posłuchajcie fragmentu z World Aflame:

Płomień bezprawia
Płomień pozbawionej kontroli nauki
Płomień dylematów politycznych
Sex
Pornografia
Zboczenia
Nieuczciwość
Wymierająca kultura
Eskapizm
Trwoga
Bożkowie świata akademickiego
Bałwochwalstwo tłumów
Nauka wywyższająca człowieka
Uwielbienie dla człowieka
Upadek mniejszych bóstw
Wiara kontra dumny intelektualizm
Pochodzenie grzechu
Bunt przeciwko Bogu
Rezultaty grzechu
Wzrost bezprawia
Pojawienie się szyderców
Rozprzestrzenianie się prześladowań
Przygotowania do Armagedonu
Nadejście Dyktatora świata
Ogień sądu
   (Billy Graham, World Aflame, str. IX-XII).

„Ale to wszystko dopiero początek boleści”
       (Ew. Mateusza 24:8).

Czy na Ziemi będzie lepiej? Nie, wcale nie będzie lepiej! Nie wierz kaznodziejom, czy politykom, którzy tak mówią! Biblia mówi o „cierpieniu narodów”:

„Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się”
      (Ew. Łukasza 21:26).

Prawie wszystkie wiadomości w gazetach, czy na internecie pokazują zamieszanie na świecie. Nikt nie ma odpowiedzi na nasze problemy. Winston Churchill posiadał zdumiewającą umiejętność zgadywania tego, co wydarzy się w przyszłości. Wybuch II Wojny Światowej przewidział dziesięć lat, zanim rozpoczęła się. Mówił także o bombardowaniu Londynu, gdy wszyscy politycy śmiali się na tę myśl. Był pierwszym, który przewidział Żelazną Kurtynę i Zimną Wojnę ze Związkiem Radzieckim. Przewidział również powstanie Unii Europejskiej na pięćdziesiąt lat przed jej stworzeniem, a o powstaniu Państwa Izraelskiego mówił w 1917 roku, trzydzieści jeden lat zanim to nastąpiło. Rzadko kiedy się mylił. Ale pod koniec swojego życia Churchill powiedział: „Nasze problemy są poza naszym (zasięgiem)”. I znowu miał rację, gdyż nasze problemy są naprawdę poza naszym (zasięgiem)! Inflacja, brak pracy, terroryzm islamski, lęk i pesymizm są znakami walącego się świata – świata, który stoi w ogniu, którego dach wali się. Billy Graham powiedział: „Człowiek znalazł się w ogniu nie do opanowania” (jw. str. 2). Ale pamiętajmy, że to co widzimy, to tylko przedsmak horrorów czekających człowieczeństwo w przyszłości.

„Ale to wszystko dopiero początek boleści”
       (Ew. Mateusza 24:8).

W przyszłości sytuacja będzie tak zła, że ludzie tęsknić będą za naszymi czasami! I chociaż może się nam zdawać, że dziś jest źle, to kiedyś ludzie zatęsknią za „starymi, dobrymi czasami”.

„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni” (Ew. Mateusza 24:21-22).

Nadchodzące prześladowania będą tak ogromne, że ludzkość stanie przed niebezpieczeństwem całkowitej destrukcji. Świat doświadczy najstraszliwszych horrorów w swej historii! Dzisiaj grzesznicy nie chcą przekraczać drzwi kościołów, ale nadejdzie dzień, gdy:

„Wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią” (Izajasz 2:19).

„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 List do Tesaloniczan 5:3).

II. Po drugie, jaką mamy nadzieję?

Chcę to wyraźnie podkreślić, że jedyną nadzieją dla tego świata jest powtórne przyjście Pana Jezus Chrystus! Drugie przyjście Chrystusa setki razy wspomniane jest w Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nazywane jest „błogosławioną nadzieją” w Tytusa 2:13:

„Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa”
       (Tytusa 2:13).

Niewierzący świat nie ma prawdziwej nadziei. Niewierzący określeni zostali przez apostoła Pawła, jako: „…niemający nadziei i bez Boga na świecie” (Efezjan 2:12). Lecz ci, którzy nawrócili się

„Oczekują błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa”
       (Tytusa 2:13).

„Niemający nadziei” lub „z błogosławioną nadzieją”. Istnieją tylko te dwie możliwości.

Dla tych, którzy z wiarą czytają uważnie Biblię oczywiste jest, że przyjście Jezusa nastąpi w dwóch etapach. Po pierwsze, On przyjdzie na obłokach, aby zabrać prawdziwych chrześcijan:

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 List do Tesaloniczan 4:16-17).

Dr John R. Rice dobrze to wyraził. Wstańmy i zaśpiewajmy „Caught Up Together”.

Razem złączeni, by wspólnie Go powitać,
   Razem złączeni z Jezusem, by zawsze już razem być;
W mgnieniu oka przemienieni, by ze Zbawiciel żyć,
   Razem złączeni z Jezusem, by zawsze już razem być;
(“Caught Up Together” autor dr John R. Rice, 1895-1980).

Możecie usiąść.

Ci, którzy są nawróceni, udadzą się w górę z Jezusem! Gdzie w górę? Aż do trzeciego nieba, do Nowej Jerozolimy! Przyjdź dziś wieczorem, gdyż będę mówił na ten temat!

Lecz później, ci prawdziwie wierzący powrócą z Jezusem tu na Ziemię. To będzie ten drugi etap, gdy z Jezusem zejdziemy z Trzeciego Nieba tu na Ziemię! Mowa jest o tym w Objawieniu 19:11-16. Także prorok Zachariasza mówił na ten temat:

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej... Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci”
       (Zachariasza 14:4-5).

Jezus przyjdzie z trzeciego nieba na Górę Oliwną niedaleko Jerozolimy, a z Nim wszyscy chrześcijanie. Chrystus będzie rządził jako „KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW” (Objawienie 19:16). Taki będzie porządek nowego świata, tysiącletnich rządów Chrystusa na Ziemi! „On wróci tutaj znów”! Powstańmy i zaśpiewajmy tę pieśń!

On wróci tutaj znów, On wróci tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wróci tutaj znów, On wróci tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą On wróci tutaj znów!
(Wolny przekład „He Is Coming Again” autor Mabel Johnston Camp, 1871-1937)

Misjonarz Eddie Wang powiedział: „Serca Chińczyków są otwarte na ewangelię. Oni nie mają żadnej innej nadziei w tym świecie. I to jest jednym z głównych powodów, dlaczego w Chinach tak szybko rośnie liczba chrześcijan.” eddiewang@juno.com, październik 2010). Lecz w Ameryce i Europie wielu członków kościołów śpi. Żywią tylko złudną nadzieję, że wszystko będzie dobrze! Wielu z nich nie jest nawróconych. Mój długoletni pastor zboru chińskiego - dr Timothy Lin zwykł mówić: „Nie bądź jak Amerykanie! Oni nawet nie idą do kościoła na wieczorne nabożeństwa w niedzielę, ani też na spotkania modlitewne! Nie bądź jak Amerykanie!” Wielu ludzi chodzących do kościoła myśli, że są nawróceni, ale gdy Chrystus powróci, nie będą gotowi na spotkanie z Nim.!

Czy jesteś gotowy? Tak, ty! Czy jesteś gotowy spotkać się z Chrystusem? Jeśli nigdy nie przeżyłeś nawrócenia, to nie jesteś gotowy! Chodzenie do kościoła nie zbawi cię. Wymówienie słów „modlitwy grzesznika” nie zbawi cię! „Wychodzenie na przód” też cię nie zbawi! Także nie zbawi cię „dedykowanie po raz któryś” siebie Bogu! Musisz dojść do przekonania o grzechu. Musisz być świadomy swego całkowitego zepsucia oraz odczuć swą beznadziejność, niegodziwość i grzech. Musisz przyjść do Jezusa, który umarł na krzyżu, płacąc za twoje grzechy, a który teraz przebywa w trzecim niebie z Bogiem Ojcem. Twe grzechy muszą zostać obmyte Jego cenną krwią. Pamiętaj też, aby przychodzić co niedzielę do kościoła. Nie pozwól, aby ferie, egzaminy, czy wakacje stawały ci na przeszkodzie przy przychodzeniu do kościoła co niedziela. Kazania są sposobem wyrażania Bożej łaski, której doświadczyłeś w czasie nawrócenia. Billy Graham kończył prawie każde ze swych przesłań ewangelizacyjnych w telewizji patrząc prosto w kamerę i mówiąc: „Upewnij się, że przyjdziesz w niedzielę do kościoła.” To jest inny punkt, z którym się z nim zgadzam. Bądź w kościele i „staraj się wejść” do Jezusa poprzez prawdziwe nawrócenie (Ew. Łukasza 13:24). Jest to jedyny sposób, aby być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa! Proszę powstańmy i zaśpiewajmy pieśń „On wróci tutaj znów”.

On wróci tutaj znów, On wróci tutaj znów,
   Ten sam nasz Jezus, Król; choć odrzucony był
On wróci tutaj znów, On wróci tutaj znów,
   Z mocą i wielką chwałą On wróci tutaj znów!

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po polsku.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan: Ew. Mateusza 24:1-8.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
“Caught Up Together” (autor Dr. John R. Rice, 1895-1980).


SKRÓT KAZANIA

BÓLE ZWIĄZANE Z NARODZINAMI
PORZĄDKU NOWEGO ŚWIATA!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ale to wszystko dopiero początek boleści” (Ew. Mateusza 24:8).

(Ew. Mateusza 24:3, 33)

I.   Po pierwsze, czy będzie lepiej? Ew. Łukasza 21:26;
Ew. Mateusza 24:21-22; Izajasz 2:19; 1 List do Tesaloniczan 5:3.

II.  Po drugie, jaką mamy nadzieję? Tytus 2:13; Efezjan 2:12;
1 List do Tesaloniczan 4:16-17; Zachariasza 14:4-5;
Objawienie 19:16; Ew. Łukasza 13:24.