Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEZUS – ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA

JESUS – THE LIGHT OF THE WORLD
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr

Kazanie wygłoszone w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Środa Wieczór, 14 sierpnia 2019

„Na początku było Słowo i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co się stało, W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga; na imię mu było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale miał zaświadczyć o świetle” (Jan 1,1-8).


Możecie usiąść.

Powtórzmy sobie to, czego nauczyliśmy się ostatnim razem, werset po wersecie:

w. 1, Przed początkiem czasu, „słowo” (logos) było z Bogiem i było Bogiem, nie „bogiem”, jak to opacznie rozumieją Świadkowie Jehowy. Ta ich błędna interpretacja nie wytrzymuje testu znajomości języka greckiego. Gdyby jednak, to otwierałaby się droga do przekonania, że istnieje więcej niż jeden Bóg, co w efekcie prowadziłoby do bałwochwalstwa.

w. 2, Jezus był tam przed stworzeniem wszechświata.

w. 3, Jezus stworzył wszystko.

„Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko … przez Niego i dla Niego” (Kol 1,16).

„I w Nim wszystko współistnieje” (Kol 1,17).

„Współistnieje” znaczy dosłownie „trzyma się razem”. Gdyby Chrystus nie trzymał każdego atomu razem z innymi, to cały wszechświat byłby chaosem! NASB tłumaczy ten fragment z Kol 1,17 w taki sposób „W Nim wszystko trzyma się razem.” Chrystus stworzył wszystko we wszechświecie z niczego (ex niholo). Dr Criswell powiedział: „To jest ewidentne obalenie teorii ewolucji.”

w. 4, „W Nim było życie; a życie było światłem ludzi”. Nawet nikłe światło jakie ludzie mają o Bogu pochodzi od Boga.

w. 5, Ludzkość nie mogła więcej poznać Boga przez naturę lub przez sumienie.


To prowadzi nas do części II -

JEZUS – LOGOS WCIELONY

Wstańcie.

„Pojawił się człowiek posłany od Boga; na imię mu było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale miał zaświadczyć o świetle. Było światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat dzięki Niemu powstał – i świat Go nie rozpoznał. Przyszedł do swego – i Jego właśni Go nie przyjęli. Lecz tym wszystkim którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę jako Jednorodzonego [pochodzącego] od Ojca – pełne łaski i prawdy” (Jan 1,6-8).

Możecie usiąść.

w. 6, „Pojawił się człowiek posłany od Boga; na imię było mu Jan”.

1. Jan był tylko człowiekiem.

- Chrystus był Bogiem (Jan 1,1-2).
- Jan był człowiekiem, I tylko człowiekiem. Jan był także synem człowieka. Jezus był jednorodzonym Synem Boga.

2. Jan był „posłany przez Boga” z misją.

1. Nie po to by założyć jakąś religię.
2. Nie po to by zorganizować i zarządzać religią.
3. Nie po to by posługiwać (Jan nigdy nikogo nie uzdrowił; Jan nigdy nie dokonał żadnego cudu).
4. Jedyna posługa Jana polegała na tym, by „zaśwadczyc o świetle” (w. 7).


Misja Jana miała na celu by wskazywać na Chrystusa, jak światło dla świata, patrz Jan 1,29 i 34.

Cały świat ginął w ciemności grzechu,
Światłem świata jest Jezus;
Jak słońce w południe Jego chwała lśni,
Światłem świata jest Jezus.
Przyjdź do światła, które świeci dla ciebie;
To słodkie światło zajaśniało dla mnie;
Byłem jak ślepy, a teraz widzę;
Światłem świata jest Jezus!
(„Światłem dla świata jest Jezus” autor Philip P. Bliss, 1838-1876).

Nasza misja jest podobna do misji Jana Chrzciciela – mamy wszystkim ludziom mówić, by „Przyszli do światła. Dawniej byłem ślepy, a teraz widzę, światłem świata jest Jezus.”

Misja kościoła jest powtarzać za Janem Chrzcicielem: „Oto Baranek Boży, która usuwa grzech świata” (Jan 1,29).

„Pojawił się człowiek posłany od Boga; na imię mu było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale miał zaświadczyć o świetle” (Jan 1,6-8).

„Oto Baranek Boży, która usuwa grzech świata” (Jan 1,29).

Naszą misją nie jest – „Przyjdź do nas a znajdziesz wspaniałą wspólnotę i nowych przyjaciół.” To jest humanizm.

Naszym poselstwem musi być: „Oto Baranek Boży, która usuwa grzech świata” (Jan 1,29). Mów o Jezusie, i o tym co On uczynił dla ciebie. Widziałem jak kościół dr Lin’a urósł z 60 do ponad 2000 członków. Ktoś zapytał mnie: “Jaką metodę rozwoju zastosował dr Lin?” Odpowiedziałem: „On kazał nam przyprowadzać naszych przyjaciół”. Mówcie im o Jezusie, potem przekonujcie aby przyszli na nabożeństwo. Będą dosłownie tysiące orientalnych ludzi w San Gabriel. Idź i zapoznaj się tylko z jedną osobą. Mów o Jezusie entuzjastycznie. Potem przyprowadź ją ze sobą do kościoła. Będziecie zaskoczeni tym, co Bóg uczyni w San Gabriel w następnych latach.

Stańcie i śpiewajmy refren „Przyprowadzę ich”.

Przyprowadź jednego, przyprowadź jedną,
Przyprowadź jednego z ugoru grzechu,
Przyprowadź jednego, przyprowadź jedną,
Przyprowadź włóczęgów do Jezusa.
(„Przyprowadzę ich” autor Alexcenah Thomas, 19 wiek;
modyfikacja dr Hymers).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.